We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

716 Alleen door ontberingen en beproevingen kan je God waarlijk liefhebben

Snelheid

716 Alleen door ontberingen en beproevingen kan je God waarlijk liefhebben

Vers 1

Hoeveel heb je God lief vandaag?

Hoeveel weet je van wat Hij in je heeft gedaan?

Leer deze dingen.

Wanneer God op aarde komt,

is al wat Hij de mens heeft getoond

en in hem heeft gedaan,

opdat de mens van Hem zal houden

en Hem echt zal kennen.

Het feit dat de mens in staat is

om te lijden voor God en zover te komen

is vanwege Gods liefde, vanwege Gods redding

en ook vanwege het oordeel en het werk van tuchtiging

dat Hij heeft uitgevoerd in de mens.

Refrein

Als je zonder Gods oordeel,

beproevingen en tuchtiging bent,

en als God je niet heeft laten lijden,

dan houd je niet waarlijk van God.

Hoe groter Gods werk in de mens,

en het lijden van de mens,

hoe meer je ziet hoe betekenisvol Gods werk is,

en hoe meer de mens God lief kan hebben.

Hoe leer je van God te houden

zonder loutering en beproevingen?

Met slechts Gods genade, liefde en gratie

zou je dan echt kunnen houden van God?

Vers 2

Aan de ene kant leert de mens tijdens Gods beproevingen

zijn eigen tekortkomingen kennen.

Hij ziet dat hij onbetekenend, verachtelijk en laag is,

dat hij niets heeft en niets is.

Aan de andere kant maakt God

wanneer Hij deze beproevingen brengt

omgevingen voor de mens,

zodat de mens Zijn liefelijkheid kan ervaren.

Brug

Hoewel de pijn erg is, soms zelfs ondraaglijk,

zelfs tot aan verpletterend verdriet,

ziet de mens hoe liefdevol Gods werk in hem is.

Alleen op deze basis ontstaat

er in de mens ware liefde voor God.

Refrein

Als je zonder Gods oordeel,

beproevingen en tuchtiging bent,

en als God je niet heeft laten lijden,

dan houd je niet waarlijk van God.

Hoe groter Gods werk in de mens,

en het lijden van de mens,

hoe meer je ziet hoe betekenisvol Gods werk is,

en hoe meer de mens God lief kan hebben.

Hoe leer je van God te houden

zonder loutering en beproevingen?

Met slechts Gods genade, liefde en gratie

zou je dan echt kunnen houden van God?

Naar ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Het werk dat God in jullie doet is zo kostbaar

Volgende:God hoopt dat mensen naar het pad van licht worden gebracht

Gerelateerde media

 • God werd vlees voornamelijk om Zijn woorden uit te drukken

  I Men weet vandaag te weinig over de praktische God en de betekenis van incarnatie. Wanneer het over Gods vlees door Zijn werk en woorden gaat, ziet m…

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God

  I Echt geloof in God betekent Zijn woord als realiteit aannemen in je leven en God kennen door Zijn woord, om Hem waarlijk lief te hebben. Voor de dui…