We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

315 De transcendentie en de grootheid van de Almachtige

Couplet 1

Bliksemsnel kan de wereld verand'ren,

altijd door Gods gedachten, altijd onder Zijn ogen.

Dingen zullen komen waar de mens nooit van heeft gehoord.

Wat de mens had, kan vervliegen.

Refrein

Niemand doorgrondt het voetspoor van God.

Niemand voelt de transcendentie en grootheid van Zijn kracht.

Transcendent neemt Hij waar wat de mens niet kan waarnemen.

Al wijst de mens Hem af, toch redt Hij hem;

en dit is de grootheid van God.

Couplet 2

Hij begrijpt leven en dood, Hij kent de levenswet.

Hij is't fundament van 't leven van de mens.

Grote Verlosser, Hij doet de mens herrijzen.

Het blije hart bedrukt Hij, 't bedroefde heft Hij op.

Refrein

Niemand doorgrondt het voetspoor van God.

Niemand voelt de transcendentie en grootheid van Zijn kracht.

Transcendent neemt Hij waar wat de mens niet kan waarnemen.

Al wijst de mens Hem af, toch redt Hij hem;

en dit is de grootheid van God.

Brug

Hij doet dit alles omwille van Zijn plan,

dit alles voor het werk van Zijn hand.

Hij doet dit alles omwille van Zijn plan,

dit alles voor het werk van Zijn hand.

Refrein

Niemand doorgrondt het voetspoor van God.

Niemand voelt de transcendentie en grootheid van Zijn kracht.

Transcendent neemt Hij waar wat de mens niet kan waarnemen.

Al wijst de mens Hem af, toch redt Hij hem;

en dit is de grootheid van God.

en dit is de grootheid van God.

Naar ‘Het zuchten van de Almachtige’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Gods gezag is overal

Volgende:Het beeld van Gods toorn

Gerelateerde media

 • God wil het ware hart van de mens

  Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen tonen voor Hem? Zijn Gods daden niet gepast om terug te betalen? Waarom geeft de mens Hem zijn hart niet?

 • Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan

  I Zij die standvastig Gods laatste reiniging ondergaan door tuchtiging en oordeel zullen de laatste rust ingaan. Zij die zich bevrijd hebben van Satan…

 • Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God

  I Echt geloof in God betekent Zijn woord als realiteit aannemen in je leven en God kennen door Zijn woord, om Hem waarlijk lief te hebben. Voor de dui…

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …