Hoofdstuk 24

De tijd komt steeds dichterbij. Ontwaakt! alle heiligen! Ik zal tot jullie spreken. Allen die horen, zullen ontwaken. Ik ben de God in wie jullie al deze jaren hebben geloofd. Vandaag ben ik vlees geworden en voor jullie ogen gekomen. Dat onthult wie echt naar mij verlangt, wie bereid is om welke kosten dan ook voor mij te maken, wie echt naar mijn woord luistert en bereid is om de waarheid in praktijk te brengen. Want ik ben de almachtige God. Ik zie alle geheimen van de mens, die verborgen zijn in de duisternis. Ik weet wie werkelijk naar mij verlangt en wie mij weerstaat. Ik zie alle dingen.

Op dit moment wil ik zo snel mogelijk een groep mensen creëren die mijn hart najagen, en in staat zijn om rekening te houden met mijn lasten. Ik kan niet anders dan mijn kerk reinigen en zuiveren. De kerk is mijn hart. Ik veracht alle slechte mensen die jullie verhinderen om mijn woord te eten en drinken. De reden is dat er enkele mensen zijn die mij niet echt verlangen. Deze mensen zitten vol bedrog. Ze komen niet tot mij met hun ware hart. Ze zijn slecht. Het zijn mensen die de uitvoering van mijn wil belemmeren. Het zijn geen mensen die de waarheid in praktijk brengen. Deze mensen zijn vol zelfingenomenheid en arrogantie. Ze zijn bijzonder ambitieus en laten zich graag laatdunkend uit. De woorden die ze spreken zijn aangenaam om te horen, maar in het geheim beoefenen ze de waarheid niet. Al deze slechte mensen zullen worden afgesneden en geheel worden weggevaagd. Ze zullen wegkwijnen in rampen. Deze woorden dienen om jullie eraan te herinneren en jullie te vermanen, zodat jullie je voeten op het pad houden dat naar mijn hart is. Keer altijd terug naar je geest, want ik houd van hen die mij met heel hun hart liefhebben. Omdat jullie dicht bij mij komen, zal ik jullie beschermen en jullie weghouden van die kwaadaardige mensen. Ik zal jullie standvastigheid geven in mijn huis en jullie behoeden tot het einde.

Vorige: Hoofdstuk 23

Volgende: Hoofdstuk 25

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Het pad … (3)

In mijn leven geef ik altijd graag mijn lichaam en geest volledig aan God. Pas dan maakt mijn geweten me geen verwijten en heeft het...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek