We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

168 Ik wil de dag van Gods heerlijkheid zien

1

Vandaag aanvaard ik Gods oordeel en zuivering, morgen zal ik Zijn zegeningen ontvangen.

Ik ben bereid mijn jeugd te geven en mijn leven op te offeren om de dag van Gods heerlijkheid te zien.

O, Gods liefde heeft mijn hart betoverd.

Hij werkt en drukt de waarheid uit terwijl Hij mij nieuw leven verleent.

Ik ben bereid uit de bittere kelk te drinken en te lijden om de waarheid te verwerven.

Ik zal zonder klagen vernedering doorstaan, ik wens mijn leven te besteden aan het vergoeden van Gods vriendelijkheid.

2

Ik zal mijn liefde en trouw aan God geven en mijn missie voltooien om God te verheerlijken.

Ik ben vastbesloten om standvastig te zijn in het getuigen van God en nooit toe te geven aan Satan.

Ach, mijn hoofd mag dan misschien kapotgaan en er mag dan bloed vloeien, maar de moed van Gods volk kan niet verdwijnen.

Gods vermaningen rusten op het hart. Ik neem me voor Satan de duivel te vernederen.

Pijn en tegenspoed zijn voorbeschikt door God, ik zal vernedering verduren om trouw aan Hem te zijn.

Ik zal nooit meer maken dat God tranen plengt of Zich zorgen maakt.

3

Gods woorden geven mij geloof en kracht, ik zal God standvastig tot het eind volgen.

Ik zal tot mijn allerlaatste ademtocht voortdurend het evangelie van God verkondigen en erover getuigen.

O, ik prijs God uit heel mijn hart en bied een nieuw lied en een nieuwe dans aan.

Ik stel me open en spreek vanuit het hart, ik bied God mijn oprechtheid aan.

Mijn hart zal altijd bij God zijn. Wanneer de dag komt van Gods heerlijkheid,

zullen wij ons verzamelen rond de troon en vreugdevol dansen, en van eeuwige rust genieten in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

Vorige:De heiligen overwinnen

Volgende:In afwachting van Gods goede nieuws

Gerelateerde media

 • God hoopt het echte geloof van de mens en liefde voor Hem te verkrijgen

  I God hoopt dat wanneer jij de echte kant van Hem begrijpt, je nog dichter bij Hem zal groeien; jij zal Zijn liefde voor Zijn zorg voor de mens echt …

 • God zorgt stil voor iedereen

  God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

 • Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen

  Van alle mensen op de wereld, wie leeft er niet in Gods genade? I Als God de mensen geen tastbare zegen had gegeven, wie zou er dan genieten van de ri…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.