We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

312 God bepaalt het einde van mensen op basis van hun wezen

Snelheid

312 God bepaalt het einde van mensen op basis van hun wezen

I

Als iemand uiteindelijk in staat is om te overleven,

is het omdat ze aan Gods vereisten hebben voldaan.

Maar als iemand niet in de laatste rust kan leven,

is het omdat ze niet gehoorzamen en God niet kunnen behagen.

Noch de kwalijke daden van een kind, noch hun rechtvaardigheid

kan overgedragen worden aan zijn of haar ouders.

En de slechtheid of rechtvaardigheid van de ouders

kan niet gedeeld worden met een van hun kinderen.

Er is een bestemming die iedereen verdient.

Dit is bepaald op basis van hun essentie.

Iemands bestemming is op geen enkele manier gelinkt aan anderen.

II

Aan ieder zijn eigen zonde of zegen, niemand kan de ander vervangen.

Als iemand een doener van rechtvaardigheid is, zijn ze rechtvaardig.

En iemand is een kwaaddoener, als kwaad is wat zij doen.

Doeners van rechtvaardigheid zijn geneigd om te overleven,

en vernieling wacht op kwaaddoeners.

Als iemand heilig is, is er geen vuile vlek op hen.

Als iemand vuil is, hebben ze geen enkel heilig deel.

Er is een bestemming die iedereen verdient.

Dit is bepaald op basis van hun essentie.

Iemands bestemming is op geen enkele manier gelinkt aan anderen.

III

Slechte mensen moeten gestraft worden,

en overleving is aan de rechtvaardige mensen,

zelfs als het kind van een kwaaddoener rechtvaardig is,

of de ouders van een rechtvaardig persoon slecht zijn.

Er is geen relatie hoe dan ook als een echtgenoot gelooft en zijn vrouw niet,

of als een kind gelooft en diens ouders niet.

Dit zijn twee typen die niet samengaan.

Er is een bestemming die iedereen verdient.

Dit is bepaald op basis van hun essentie.

Iemands bestemming is op geen enkele manier gelinkt aan anderen.

IV

Dus vooraleer iemand de rust binnengaat, zijn er bloedverwanten rondom hen.

Maar eens zij de rust binnengaan,

hebben zij niet zulke verwanten om over te spreken.

Als iemand zijn plicht vervult, zijn ze een vijand voor degenen die dat niet doen.

Zij die van God houden zijn vijanden van degenen die Hem haten.

En zij die de rust binnengaan zijn onverenigbaar met diegenen die gestraft zijn.

Er is een bestemming die iedereen verdient.

Dit is bepaald op basis van hun essentie.

Iemands bestemming is op geen enkele manier gelinkt aan anderen.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Gods regelingen voor de uiteindelijke bestemming van alle mensen

Volgende:Gods gezag is onmeetbaar

Gerelateerde media

 • Alleen God heeft de weg van het leven

  1 De weg van het leven is niet iets dat iedereen zomaar kan bezitten en het is ook niet gemakkelijk door iedereen te verkrijgen. Dat komt omdat het …

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

 • Zij, die het woord van God koesteren, zijn gezegend

  I Zij, die accepteren dat God toekijkt zijn zij die kennis van God nastreven. Zij accepteren graag Gods woorden. Ze zullen Gods erfenis en zegeningen …

 • Gods liefde blijft voor altijd in de wereld

  I De gewone en nederige persoon, u overwint mijn weerbarstige hart. U creëert wonderen in het vlees. Waar uw voeten ook gaan, straalt uw leven. Uw gen…