De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

265 Gods oordeel is liefde

Snelheid

265 Gods oordeel is liefde

I

Welke getuigenis geeft de mens op het eind?

Ze getuigen dat God rechtvaardig is,

Hij is toorn, tuchtiging en oordeel.

De mens geeft getuigenis voor Gods rechtvaardigheid.

God gebruikt oordeel om de mens te vervolmaken.

Hij heeft de mensen liefgehad en gered.

Maar hoeveel is er vervat in Zijn liefde?

Oordeel, majesteit, vloeken en toorn.

Hij vervloekt jou, zodat jij van Hem kan houden,

en de essentie van vlees kan kennen.

Hij tuchtigt jou om je te ontwaken

en je onwaardigheid te kennen.

Dus Gods oordeel, majesteit en vloek,

de rechtvaardigheid die Hij in jou toont,

al wat Hij doet, is om jou te vervolmaken.

Dit is de liefde van God gevonden in jou.

II

Hoewel God mensen vervloekt mag hebben in het verleden,

werden zij niet geworpen in de bodemloze put,

of ten dood gebracht, hun geloof werd aangescherpt.

Gods doel was om hen te vervolmaken.

De essentie van vlees is Satan.

Toen God dit zei, was Hij inderdaad juist.

En toch, zijn de daden uitgevoerd door God,

niet uitgevoerd zoals Zijn woorden zeiden.

Hij vervloekt jou, zodat jij van Hem kan houden,

en de essentie van vlees kan kennen.

Hij tuchtigt jou om je te ontwaken.

en je onwaardigheid te kennen.

Dus Gods oordeel, majesteit en vloek,

de rechtvaardigheid die Hij in jou toont,

al wat Hij doet, is om jou te vervolmaken.

Dit is de liefde van God gevonden in jou, in jou.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Groot is de verdienste van het geloof in de praktische God

Volgende:Je moet de zegeningen van vandaag koesteren

Gerelateerde media

 • God is rechtvaardig voor iedereen

  I Als het een vraag is hoe je God zoekt of hoe je God behandelt, het is je houding die het belangrijkst is. God kan niet worden genegeerd of op de ach…

 • Gods focus is het hart van de mens

  I Wanneer men aanvaardt wat God toevertrouwt, heeft God een norm voor de mens, of iemands daden goed of slecht zijn, of men gehoorzaamt of Gods wil te…

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…

 • De hemel is hier zo blauw

  I Er is hier een hemel, een hemel die zo anders is! Een prachtige geur doordringt 't land, en de lucht is schoon. Almachtige God werd vlees en leeft o…