We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1 De Mensenzoon komt naar de aarde

Vers 1

Uit het oosten komt het weerlicht, schijnend naar het westen.

De Mensenzoon is naar de aarde gekomen.

De vleesgeworden God die in China verschijnt en werkt.

Hij is Almachtige God, Christus van de laatste dagen.

Hij heeft waarheden verkondigd en elke natie opgeschud.

Het werk van het oordeel begint bij het huis van God.

Zijn woorden hebben gezag, veroveren ieders hart.

Geheel overtuigd, buigen allen eerbiedig.

Voor-refrein 1

Almachtige God zit op Zijn troon van glorie.

Refrein

De Mensenzoon is verschenen en heeft gewerkt,

en Hij schudt elke natie op aarde op.

Gods woorden verspreiden zich over de aarde,

waarbij het trompetgeschal van het Tijdperk van het Koninkrijk

over de hele wereld te horen is.

Vers 2

De Mensenzoon spreekt en wandelt te midden van de kerken,

Zijn woorden en werk zijn onder ons.

Elk van ons wordt geleid, gewaterd door God,

geniet van het werk van de Geest, in het aangezicht van God.

Gods woorden zijn als een tweesnijdend zwaard,

dat de waarheid van de verdorvenheid van de mens blootlegt en ontleedt.

Oordeel en tuchtiging zuiveren onze verdorvenheid en rebellie,

en verlossen ons volledig van de machten van Satan.

Voor-refrein 2

We hebben de waarheid en het leven gewonnen, we verheerlijken God.

Refrein

De Mensenzoon is verschenen en heeft gewerkt,

en Hij schudt elke natie op aarde op.

Gods woorden verspreiden zich over de aarde,

waarbij het trompetgeschal van het Tijdperk van het Koninkrijk

over de hele wereld te horen is.

Brug

Almachtige God verkondigt waarheden om te oordelen en te zuiveren.

Hij heeft een groep overwinnaars gemaakt in China.

God wint de glorie door Satan te verslaan.

Zijn woorden worden vervuld, een voor een vervuld.

Refrein

De Mensenzoon is verschenen en heeft gewerkt,

en Hij schudt elke natie op aarde op.

Gods woorden verspreiden zich over de aarde,

waarbij het trompetgeschal van het Tijdperk van het Koninkrijk

over de hele wereld te horen is, over de hele wereld.

Slotwoord

Engelentrompetschal en -gezangen dienen om God te verheerlijken.

Almachtige God zal op aarde regeren tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid.

Vorige:De vier voorwaarden voor Gods vervolmaking van de mens

Volgende:De Mensenzoon is verschenen

Gerelateerde media