De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Nawoord

Al omvatten deze woorden niet alle uitingen van God, voor de mensen volstaan ze om hun doel te bereiken: God kennen en een verandering van gezindheid teweegbrengen. Er zijn misschien mensen die denken dat, omdat Gods werk op het vasteland van China ten einde is gekomen, dit een bewijs is dat Hij klaar is met het spreken van alle woorden die Hij zou moeten uiten, en dat Hij onmogelijk nog nieuwe uitspraken kan hebben omdat dit alle woorden zijn die God kan zeggen. Bovendien zijn er mensen die geloven dat ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ alle uitdrukkingen van God in het Tijdperk van het Koninkrijk bevat, dat het krijgen van dit boek gelijk staat aan het verkrijgen van alles van God, of dat dit boek in de toekomst de mensheid zal leiden zoals de Bijbel dat deed. Ik neem aan dat de mensen met deze visie geen minderheid vormen, want mensen willen God altijd graag beperkingen opleggen. Hoewel ze allemaal verkondigen dat God almachtig en allesomvattend is, maakt de natuur van de mens het hem makkelijk God binnen een bepaald gebied te beperken. Op hetzelfde moment dat ieder mens God begint te kennen, biedt hij ook weerstand aan God en beperkt hij Hem.

Het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk is nog maar net begonnen. Alle uitspraken van God in dit boek waren alleen gericht tot Zijn volgers in die tijd, en ze vormen slechts een deel van de uitingen van God in Zijn huidige incarnatie. Ze vertegenwoordigen niet Gods alles. Er kan bovendien niet worden gezegd dat dit al het werk is dat de geïncarneerde God deze keer gaat doen. God zal Zijn woorden richten tot mensen van verschillende etniciteiten en achtergronden, en Hij zal de hele mensheid overwinnen en het oude tijdperk afsluiten. Hoe kan Hij er dan mee ophouden, nadat Hij zo een klein deel van Zijn woorden heeft gesproken? Het is alleen dat Gods werk in verschillende periodes en verschillende stappen is verdeeld. Hij werkt volgens Zijn plan en uit Zijn woorden volgens Zijn stappen. Hoe kan de mens ooit Gods almacht en wijsheid doorgronden? Het feit dat ik hier uitleg is het volgende: wat God is en heeft is voor altijd onuitputtelijk en onbegrensd. God is de bron van het leven en van alle dingen. God kan door geen enkel geschapen wezen worden doorgrond. Tenslotte moet ik iedereen nog aan het volgende herinneren: Baken God nooit meer af in boeken, woorden of Zijn eerdere uitspraken. Er is slechts één woord dat het kenmerk van Gods werk past: nieuw. Hij houdt er niet van om oude paden te bewandelen of Zijn werk opnieuw te doen. Hij wil bovendien niet dat mensen Hem aanbidden door Hem binnen een bepaald gebied te beperken. Dit is Gods gezindheid.

Vorige:Appendix: Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging

Gerelateerde media