Hoofdstuk 14

De tijd dringt nu inderdaad. De Heilige Geest gebruikt veel verschillende manieren om ons naar Gods woorden te leiden. Je zou uitgerust moeten zijn met de hele waarheid, geheiligd zijn, in ware nabijheid en verbondenheid met mij moeten zijn; je krijgt geen ruimte om te kiezen. Het werk van de Heilige Geest is zonder gevoelens en houdt geen rekening met het soort persoon dat jij bent. Zolang jij bereid bent om te zoeken en te volgen – geen uitvluchten te zoeken, niet te redetwisten over je eigen winsten en verliezen, maar met honger en dorst naar gerechtigheid te zoeken, dan zal ik je verlichten. Ongeacht hoe dom en onwetend je bent, zoiets zie ik niet. Ik kijk naar hoe hard je werkt in het positieve aspect. Als je nog steeds vasthoudt aan je eigen opvattingen, rondjes draait in je eigen kleine wereldje, dan denk ik dat je in gevaar bent … Wat is opname? Wat betekent het om in de steek gelaten te worden? Hoe moet je vandaag de dag leven voor God? Hoe moet je actief met mij samenwerken? Gooi je eigen opvattingen weg, analyseer jezelf, doe je masker af, zie je ware zelf duidelijk, walg van jezelf, heb een hart dat zoekt met honger en dorst naar gerechtigheid, geloof dat je zelf werkelijk niets waard bent, wees bereid om jezelf op te geven, wees in staat om de manier waarop jij dingen doet op te geven, kom tot rust voor mij, kom met meer gebeden, steun oprecht op mij, kijk naar mij op en blijf dicht naar mij toe komen en met mij communiceren – dat is heel belangrijk. Mensen raken vaak verstrikt in zichzelf en staan niet voor God.

Het huidige werk van de Heilige Geest is inderdaad moeilijk voor te stellen voor mensen en allen gaat de werkelijkheid binnen. Het zal echt niet voldoende zijn als je onachtzaam bent. Als je hart en geest niet in de haak zijn, zul je geen uitweg hebben. Je moet van begin tot eind altijd waakzaam zijn en ervoor zorgen dat je je beschermt tegen onachtzaamheid. Gezegend zijn zij die altijd waakzaam zijn en afwachten en die tot rust komen voor mij! Gezegend zijn zij die voortdurend naar mij opkijken met hun hart, die zorgdragen dat ze goed naar mijn stem luisteren, die op mijn daden letten en mijn woorden in praktijk brengen! Dit kan werkelijk geen uitstel lijden. Allerlei soorten plagen zullen uitbreken en hun meedogenloze, bloederige monden openen om jullie allemaal als een tsunami te verzwelgen. Mijn zonen! De tijd is aangebroken! Er is geen ruimte meer om na te denken. De enige ontsnappingsmogelijkheid die jullie onder mijn bescherming zal brengen, is terugkomen tot mij. Je moet de karaktersterkte hebben van het mannelijk kind, wees niet zwak of ontmoedigd; jullie moeten mijn stappen bijhouden, weiger het nieuwe licht niet en wanneer jullie wordt opgedragen hoe je moet eten en drinken, moeten jullie gehoorzamen en fatsoenlijk eten en drinken. Is er nu nog tijd om te ruziën of willekeurig met elkaar te wedijveren? Kun je oorlog voeren als je niet verzadigd bent en niet volledig toegerust bent met de waarheid? Als je religie wil overwinnen, moet je volledig toegerust zijn met de waarheid. Eet en drink mijn woorden meer en overdenk mijn woorden meer. Je moet mijn woorden onafhankelijk eten en drinken en beginnen met dicht bij God komen. Laat dit een waarschuwing voor je zijn! Je moet opletten! Zij die slim zijn moeten snel hun ogen openen voor de waarheid! Doe afstand van al de dingen die je moeilijk los kunt laten. Ik zeg je nog een keer dat deze dingen echt schadelijk zijn voor je leven en geen nut hebben! Ik hoop dat je op mij kunt vertrouwen bij wat je doet, anders is de enige weg die voor je ligt de weg naar de dood en waar zul je dan gaan zoeken naar de weg van het leven? Trek je hart terug dat het heerlijk vindt om bezig te zijn met externe dingen! Trek je hart terug dat andere mensen niet gehoorzaamt! Als je leven niet kan rijpen en je verlaten bent, ben jij dan niet degene die zichzelf heeft laten struikelen? Het werk van de Heilige Geest nu is niet zoals jij het je voorstelt. Als je niet in staat bent je opvattingen los te laten, zul je een groot verlies lijden. Als het werk overeen zou komen met de opvattingen van mensen, zouden dan je oude natuur en opvattingen aan het licht kunnen komen? Zou je jezelf kunnen kennen? Misschien denk je nog steeds dat je geen opvattingen hebt, maar deze keer zullen al je lelijke kanten duidelijk aan het licht komen. Vraag jezelf zorgvuldig af:

Ben je iemand die mij gehoorzaamt?

Ben je bereid en klaar om jezelf op te geven en mij te volgen?

Ben je iemand die mijn aangezicht zoekt met een puur hart?

Weet je hoe je dicht bij mij kunt komen en met mij kunt communiceren?

Kun je tot rust komen voor mij en mijn wil zoeken?

Breng je de woorden die ik jou openbaar in de praktijk?

Kun je een normale toestand vasthouden voor mij?

Ben je in staat om de sluwe plannen van Satan te doorzien? Durf je ze bloot te leggen?

Hoe ben je bedacht op de last van God?

Ben je iemand die bedacht is op de last van God?

Hoe bevat je het werk van de Heilige Geest?

Hoe dien je in samenwerking in Gods familie?

Hoe leg je duidelijk getuigenis af van mij?

Hoe lever je het goede gevecht voor de waarheid?

Je moet de tijd nemen om grondig over deze waarheden na te denken. De feiten bewijzen in voldoende mate dat de dag nabij is. Je moet compleet gemaakt worden voor de rampen – dit is een zaak van het grootste belang die dringend opgelost moet worden! Ik wil jullie graag compleet maken, maar ik zie dat jullie inderdaad een beetje teugelloos zijn. Jullie hebben moed, maar jullie gebruiken het niet ten beste en jullie hebben de meest belangrijke dingen niet begrepen, in plaats daarvan zijn de dingen die jullie begrijpen onbelangrijke zaken. Wat heeft het voor nut om daarover te beraadslagen? Is dat niet zonde van de tijd? Ik ben op deze manier aardig voor jullie, maar jullie tonen daar geen waardering voor en jullie ruziën alleen maar met elkaar, is daarom al de moeite die ik heb gedaan voor niets geweest? Als jullie op deze manier doorgaan, zal ik niet meer de tijd nemen om jullie mee te krijgen! Ik zeg jullie, tenzij jullie de waarheid gaan beseffen, zal het werk van de Heilige Geest van jullie weggenomen worden! Jullie zullen geen eten meer ontvangen en jullie mogen geloven wat jullie willen. Mijn woorden zijn uitputtend gesproken; luister of niet, dat is aan jullie. Als de tijd komt dat jullie verward zijn en geen weg vooruit weten en het ware licht niet kunnen zien, zullen jullie dan mij de schuld geven? Wat een onwetendheid! Wat zou de consequentie moeten zijn als jullie je aan jezelf vast blijven klampen en weigeren om los te laten? Zal jullie werk niet een oefening in nutteloosheid zijn? Hoe meelijwekkend is het om aan de kant geschoven te worden wanneer rampen gebeuren!

Nu is de cruciale fase van het bouwen van de kerk. Als je niet in staat bent om proactief met mij samen te werken en jezelf met je hele hart aan mij toe te wijden, als je niet alles kunt achterlaten, dan zul je verlies lijden; kun je dan nog steeds andere bedoelingen hebben? Ik ben op deze manier mild voor jullie geweest, en heb gewacht tot jullie berouw zouden krijgen en opnieuw zouden beginnen. Maar de tijd staat dat nu echt niet toe en ik moet rekening houden met het grote geheel. Omwille van het doel van Gods managementplan gaat alles voorwaarts en mijn stappen gaan voorwaarts, van dag tot dag, van uur tot uur, van moment tot moment, en zij die niet bij kunnen blijven zullen achtergelaten worden. Elke dag is er nieuw licht, elke dag worden nieuwe daden verricht, elke dag zijn er nieuwe dingen en zij die het licht niet kunnen zien zijn blind! Zij die niet volgen zullen geëlimineerd worden …

Vorige: Hoofdstuk 13

Volgende: Hoofdstuk 15

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke III

Gods gezag (II)Vandaag gaan we verder met onze communicatie over het onderwerp van ‘God Zelf, de unieke.’ We hebben al twee communicaties...

Werk en intrede (3)

God heeft veel aan mensen toevertrouwd en heeft ook hun intrede op talloze manieren aangepakt. Maar het kaliber van mensen is behoorlijk...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek