Hoofdstuk 13

In jullie huidige toestand houden jullie je te veel vast aan de noties over het zelf en zijn er heel ernstige religieuze verstoringen in jullie. Jullie zijn niet in staat om in de geest te handelen, jullie kunnen het werk van de Heilige Geest niet bevatten en jullie verwerpen het nieuwe licht. Je kunt de zon overdag niet zien omdat je blind bent, je de mensen niet kent, nooit je ‘ouders’ kunt verlaten, geen geestelijk onderscheidingsvermogen hebt, het werk van de Heilige Geest niet herkent en geen idee hebt hoe je mijn woord moet eten en drinken. Het is een probleem dat je het niet zelfstandig kunt eten en drinken. Het werk van de Heilige Geest beweegt zich dag na dag voort met verbluffende snelheid; elke dag is er nieuw licht en ook zijn er elke dag nieuwe en verse dingen. Maar jij begrijpt het niet. In plaats daarvan doe je graag onderzoek, kijk je naar dingen door de lens van je persoonlijke voorkeuren zonder ze zorgvuldig te overwegen en luister je verdwaasd. Je bidt niet ijverig in de geest, kijkt ook niet naar mij en overdenkt mijn woorden niet vaker. Daarom zijn letters, regels en doctrines het enige wat je hebt. Je moet een duidelijk idee hebben van hoe je mijn woord moet eten en drinken, en je moet mijn woord vaker voor mij brengen.

Mensen kunnen zichzelf tegenwoordig niet loslaten; ze denken altijd dat ze gelijk hebben. Ze zitten vast in hun eigen wereldjes en ze zijn niet de juiste soort persoon. Ze hebben verkeerde bedoelingen en oogmerken, en als ze in deze dingen volharden, zal er beslist over hen worden geoordeeld en zullen ze, in serieuze gevallen, geëlimineerd worden. Je moet meer moeite doen om doorlopende communicatie met mij te behouden, en niet gewoon communiceren met wie je ook maar wilt. Je moet begrip hebben van de mensen met wie je communiceert, en je moet communiceren over geestelijke zaken in het leven; alleen dan kun je anderen van leven voorzien en hun gebrekkigheden compenseren. Je moet niet op een belerende toon tegen hen praten; dat is een fundamenteel verkeerde houding. Bij het communiceren moet je begrip hebben van geestelijke zaken, moet je wijsheid bezitten en moet je kunnen begrijpen wat er in de harten van mensen zit. Om anderen te dienen, moet je de juiste soort persoon zijn en moet je communiceren met alles wat je hebt.

Het is nu cruciaal dat je met mij kunt communiceren, nauw met mij kunt communiceren, dat je zelfstandig kunt eten en drinken en dat je dicht bij God kunt komen. Je moet zo snel mogelijk geestelijke zaken leren begrijpen, en je moet je omgeving en wat er in je omgeving is geregeld, duidelijk kunnen doorgronden. Ben je in staat te begrijpen wat ik ben? Het is cruciaal dat je eet en drinkt op basis van wat je tekortkomt en dat je naar mijn woord leeft! Herken mijn hand en klaag niet. Als je klaagt en vlucht, kun je de mogelijkheid verliezen om Gods genade te ontvangen. Begin met dichter tot mij te komen: wat kom je tekort, en hoe moet je dicht bij me komen en mijn hart begrijpen? Het is moeilijk voor mensen om dicht bij me te komen, want ze kunnen het zelf niet laten varen. Hun gezindheden zijn altijd onstabiel en gaan steeds dan weer de ene en dan weer de andere kant op. Deze mensen worden verwaand en zelfvoldaan zodra ze een beetje zoetigheid proeven. Sommige mensen zijn nog niet ontwaakt; hoeveel van wat je zegt, belichaamt wat je bent? Hoeveel ervan is zelfverdediging, hoeveel ervan is het nadoen van anderen en hoeveel ervan is het volgen van de regels? De reden waarom je het werk van de Heilige Geest niet kunt bevatten of begrijpen, is dat je niet weet hoe je dicht bij mij moet komen. Vanbuiten ben je altijd dingen aan het overpeinzen en vertrouw je op de noties van het zelf en van je gedachten; in het geheim onderzoek je en laat je je in met kleingeestige intriges, en je kunt ze niet eens openbaar maken. Dit toont aan dat je het werk van de Heilige Geest niet werkelijk begrijpt. Als je oprecht weet dat iets niet van God komt, waarom ben je dan bang om op te staan en het te verwerpen? Hoevelen zouden op kunnen staan en voor mij spreken? Je hebt zelfs niet het geringste beetje karaktervastheid dat het mannelijke kind bezit.

Het doel van alles wat momenteel geregeld is, is om je te trainen zodat jullie kunnen groeien in je leven, om jullie geesten oplettend en scherpzinnig te maken en om jullie geestelijke ogen te openen zodat jullie zullen herkennen welke dingen van God komen. Wat van God komt, stelt je in staat om met bekwaamheid en last te dienen en om standvastig van geest te zijn. Alle dingen die niet van mij komen, zijn leeg; ze brengen je niets, ze veroorzaken een leegte in je geest, zorgen ervoor dat je je geloof verliest en scheppen een afstand tussen jou en mij, waardoor je in je eigen gedachten gevangen komt te zitten. Je kunt nu alles in de seculiere wereld overstijgen wanneer je in de geest leeft, maar in je gedachten leven, is door Satan worden misleid; dit is een dood spoor. Het is nu heel eenvoudig: aanschouw me met je hart, en je geest zal onmiddellijk sterk worden. Je zult een beoefeningspad hebben en ik zal je bij elke stap begeleiden. Mijn woord zal te allen tijde en op alle plekken aan je geopenbaard worden. Het maakt niet uit waar of wanneer, of hoe ongunstig de omgeving is, ik zal ervoor zorgen dat je duidelijk ziet, en mijn hart zal aan je geopenbaard worden als je met het jouwe naar mij kijkt; op deze manier zul je de weg die voor je ligt afrennen en nooit verdwalen. Sommige mensen proberen hun weg extern op de tast te vinden, maar doen dat nooit vanuit hun geest. Vaak kunnen ze het werk van de Heilige Geest niet bevatten. Wanneer ze met anderen communiceren, raken ze alleen maar verwarder: ze hebben geen pad om te volgen en weten niet wat ze moeten doen. Deze mensen weten niet wat hen mankeert; ze bezitten misschien veel dingen en lijken misschien vanbinnen voldaan, maar heeft dat enig nut? Heb je werkelijk een pad om te volgen? Bezit je enige illuminatie of verlichting? Heb je enig nieuw inzicht? Heb je vooruitgang geboekt, of ben je achteruitgegaan? Kun je het nieuwe licht bijhouden? Je hebt geen onderwerping; de onderwerping die je vaak noemt, is niets anders dan praatjes. Heb je een gehoorzaam leven nageleefd?

Hoe groot is het obstakel van de zelfgenoegzaamheid, zelfingenomenheid, zelfvoldaanheid en arrogantie van mensen? Wiens schuld is het wanneer je de werkelijkheid niet kunt binnengaan? Je moet jezelf zorgvuldig onderzoeken om te zien of je een correcte persoon bent. Worden je doelen en voornemens gevormd met mij in gedachten? Worden al je woorden en handelingen gezegd en gedaan in mijn aanwezigheid? Ik onderzoek al je gedachten en ideeën. Voel je je niet schuldig? Je toont anderen een valse façade en je neemt kalm een houding van zelfgenoegzaamheid aan; dit doe je om jezelf te beschermen. Je doet dit om je kwaadaardigheid te verbergen en je bedenkt zelfs manieren om die kwaadaardigheid op iemand anders af te schuiven. Wat leeft er een verraderlijkheid in je hart! Denk aan alles wat je hebt gezegd. Was het niet voor je eigen voordeel dat je, bang dat je ziel geschaad zou worden, Satan verborg en vervolgens je broeders en zusters hun eten en drinken met geweld ontroofde? Hoe leg je dat uit? Denk je dat je de volgende keer het eten en drinken kunt vergoeden dat Satan deze keer heeft weggenomen? Je ziet het nu dus duidelijk; is dit iets wat je kunt goedmaken? Kun je de verloren tijd compenseren? Jullie moeten jezelf zorgvuldig onderzoeken om te zien waarom er in de laatste paar bijeenkomsten geen eten en drinken plaatsvond, en wie deze problemen heeft veroorzaakt. Jullie moeten één voor één communiceren totdat het duidelijk is. Als zo iemand niet stevig aan banden wordt gelegd, zullen je broeders en zusters het niet begrijpen en dan zal het gewoon opnieuw gebeuren. Je geestelijke ogen zijn gesloten; te veel van jullie zijn blind! Degenen die wel zien, zijn er bovendien achteloos over. Ze staan niet op en doen niet hun zegje, en ook zij zijn blind. Zij die zien, maar niet hun zegje doen, zijn monddood. Er zijn hier velen met gebreken.

Sommige mensen begrijpen niet wat de waarheid is, wat het leven is en wat de weg is, en ze begrijpen de geest niet. Ze beschouwen mijn woord als alleen maar een formule. Dit is veel te star. Ze begrijpen niet wat ware dankbaarheid en lof zijn. Sommige mensen zijn niet in staat om de essentiële dingen en hoofdzaken te bevatten; in plaats daarvan begrijpen ze alleen bijzaken. Wat betekent het om Gods management te onderbreken? Wat betekent het om het bouwwerk van de kerk af te breken? Wat betekent het om het werk van de Heilige Geest te onderbreken? Wat is een hulpje van Satan? Deze waarheden moeten duidelijk worden begrepen, en niet maar vaag worden afgedaan. Wat was er de oorzaak van dat er deze keer geen eten en drinken was? Sommige mensen voelen dat ze God vandaag luidkeels moeten loven, maar hoe moeten ze Hem loven? Moeten ze dat doen door lofzangen te zingen en te dansen? Tellen andere methodes niet als lofprijzing? Sommige mensen komen naar bijeenkomsten met de notie dat juichende loftuiting de manier is om God te loven. Mensen hebben deze noties en schenken geen aandacht aan het werk van de Heilige Geest; het eindresultaat hiervan is dat onderbrekingen nog altijd voorkomen. Er was geen eten en drinken op deze bijeenkomst; jullie zeggen allemaal dat jullie aandacht schenken aan Gods last en de getuigenis van de kerk zullen verdedigen, maar wie van jullie heeft werkelijk aandacht geschonken aan Gods last? Vraag jezelf af: ben jij iemand die aandacht heeft geschonken aan Zijn last? Kun je voor Hem rechtvaardigheid uitoefenen? Kun je opstaan en voor mij spreken? Kun je de waarheid standvastig in praktijk brengen? Ben je stoutmoedig genoeg om tegen al Satans daden te vechten? Zou je in staat zijn je emoties aan de kant te zetten en Satan te ontmaskeren omwille van mijn waarheid? Kun je toestaan dat mijn voornemens in jou vervuld worden? Heb je je hart geofferd op het allerbelangrijkste moment? Ben je iemand die mijn wil uitvoert? Stel jezelf deze vragen, en denk er vaak over. Satans gaven zitten binnenin je, en dat is jouw schuld – want je begrijpt mensen niet en slaagt er niet in om Satans gif te herkennen; je voert jezelf richting de dood. Satan heeft je grondig misleid, zozeer dat je helemaal de kluts kwijt bent; je bent dronken van de wijn van de losbandigheid en je zwalkt heen en weer, zonder een vastberaden standpunt in te kunnen nemen, en hebt geen pad voor je beoefening. Je eet en drinkt niet naar behoren, je laat je in met wilde gevechten en ruzies, je kunt goed en fout niet van elkaar onderscheiden en je volgt wie er ook maar de leiding heeft. Bezit je ook maar enige waarheid? Sommige mensen verdedigen zichzelf en doen zelfs aan misleiding. Ze communiceren met anderen, maar dat voert hen alleen maar naar een dode weg. Is het van mij dat deze mensen hun voornemens, doelen, motivaties en bron ontvangen? Denk je dat je je broeders en zusters kunt compenseren voor het feit dat hun eten en drinken is weggenomen? Vind een paar mensen om mee te communiceren en vraag het hun. Laat hen voor zichzelf spreken: zijn zij van iets voorzien? Of zijn hun buiken gevuld met smerig water en afval, waardoor ze geen pad hebben om te volgen? Zou dat de kerk niet afbreken? Waar is de liefde onder broeders en zusters? In het geheim onderzoek je wie er gelijk heeft en wie ongelijk, maar waarom draag je geen last voor de kerk? Gewoonlijk ben je goed in het roepen van slogans, maar wanneer er echt dingen gebeuren, ben je daar onzeker over. Sommige mensen begrijpen het, maar mompelen alleen stilletjes, terwijl anderen hardop zeggen wat ze begrijpen, maar niemand anders zegt een woord. Ze weten niet wat van God komt en wat het werk van Satan is. Waar zijn jullie innerlijke gevoelens over het leven? Jullie kunnen het werk van de Heilige Geest simpelweg niet bevatten en ook niet herkennen, en het valt jullie moeilijk om nieuwe dingen te aanvaarden. Jullie aanvaarden alleen religieuze en seculiere dingen die overeenstemmen met de noties van mensen. Als gevolg vechten jullie lichtzinnig. Hoeveel mensen kunnen het werk van de Heilige Geest bevatten? Hoeveel hebben werkelijk een last voor de kerk gedragen? Bevat jij het? Lofzangen zingen is één manier om God te loven, maar je begrijpt niet duidelijk de waarheid van het loven van God. Bovendien ben je onbuigzaam in de manier waarop je het loven van Hem aanpakt. Is dat geen notie die je hebt? Je houdt altijd onverbiddelijk vast aan je eigen noties en je bent niet in staat je te richten op wat de Heilige Geest vandaag gaat doen, niet in staat te voelen wat je broeders en zusters voelen en niet in staat Gods wil in stilte te zoeken. Je doet dingen blindelings; je zingt misschien de liederen goed, maar het resultaat is een totale puinhoop. Is dat werkelijk eten en drinken? Zie je wie de onderbrekingen werkelijk veroorzaakt? Je leeft beslist niet in de geest; in plaats daarvan houd je je vast aan verschillende noties. Hoe is dat een manier om een last te dragen voor de kerk? Jullie moeten zien dat het werk van de Heilige Geest nu zelfs nog sneller vordert. Zijn jullie daarom niet blind als jullie je stevig vastklampen aan je eigen noties en als jullie je verzetten tegen het werk van de Heilige Geest? Is dat niet als een vlieg die tegen muren opbotst en rondzoemt? Als je op deze manier volhardt, zul je worden afgedankt.

Zij die vóór de ramp compleet worden gemaakt, zijn onderworpen aan God. Ze leven in afhankelijkheid van Christus, ze getuigen van Hem en ze verheerlijken Hem. Ze zijn de zegevierende mannelijke kinderen en goede soldaten van Christus. Het is nu essentieel dat je jezelf tot rust brengt, dicht bij God komt en met Hem communiceert. Als je niet in staat bent dicht bij God te komen, loop je het risico dat je door Satan gevangen wordt genomen. Als je dicht bij mij kunt komen en met mij kunt communiceren, zullen alle waarheden aan je geopenbaard worden en zul je een norm hebben om naar te leven en je naar te gedragen. Omdat je iemand bent die dicht bij me is, zal mijn woord je nooit verlaten en zul je je leven lang nooit afdwalen van mijn woord; Satan zal onmogelijk van je kunnen profiteren en zal in plaats daarvan beschaamd worden en verslagen vluchten. Als je buiten zoekt wat er binnen je ontbreekt, zul je misschien nu en dan iets daarvan vinden, maar veel van wat je vindt, zal bestaan uit regels en dingen die je niet nodig hebt. Je moet jezelf laten gaan, meer van mijn woorden eten en drinken en weten hoe je deze moet overdenken. Als je iets niet begrijpt, kom dan dicht bij me en communiceer vaak met me; op deze manier zullen de dingen die je begrijpt echt en waar zijn. Je moet beginnen met dicht bij me zijn. Dit is essentieel! Anders zul je niet weten hoe je moet eten en drinken. Je kunt niet in je eentje eten en drinken; je gestalte is werkelijk te klein.

Vorige: Hoofdstuk 12

Volgende: Hoofdstuk 14

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Richt je meer op de realiteit

Iedereen heeft de mogelijkheid om door God vervolmaakt te worden, dus iedereen moet begrijpen wat voor soort dienst aan God het meest...

God Zelf, de unieke III

Gods gezag (II)Vandaag gaan we verder met onze communicatie over het onderwerp van ‘God Zelf, de unieke.’ We hebben al twee communicaties...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek