De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoe je een normale gesteldheid kunt bereiken

Hoe meer mensen open staan voor Gods woorden, hoe meer ze verlicht zullen worden en hoe meer ze zullen hongeren en dorsten naar het nastreven van de kennis van God. Alleen zij die Gods woorden ontvangen, zijn in staat om diepere en rijkere ervaringen te hebben; zij zijn de enigen van wie de levens meer en meer tot bloei komen. Iedereen die het leven nastreeft, moet hiermee omgaan alsof het zijn taak was en moet het gevoel hebben niet te kunnen leven zonder God, het gevoel dat er geen enkel succes is zonder God, en dat alles leeg is zonder God. Ze moeten de vastberadenheid hebben om niets te doen zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest, en niet bereid zijn iets te doen wanneer het lezen van Gods woorden door hen geen vrucht draagt. Ze moeten niet handelen om zichzelf te verwennen. Levenservaringen komen door middel van Gods verlichting en leiding, en ze zijn ook de vrucht van jullie subjectieve inspanningen. Jullie zouden de eis moeten stellen jezelf niet te verontschuldigen voor jullie levenservaring.

Soms zijn je toestanden niet normaal – je verliest Gods aanwezigheid en je kan Hem niet voelen bij het bidden; het is normaal om je op zulke momenten angstig te voelen. Je zou je onmiddellijk tot God moeten wenden en Hem zoeken, anders zal God verder van je verwijderd raken en zul je de Heilige Geest een dag of twee niet bij je hebben, of zelfs een maand of twee en dan zal je nog meer zonder Zijn werk zijn. Wanneer je in zo’n situatie terechtkomt, word je tot op zekere hoogte verlamd; je wordt weer door Satan gevangengenomen, en je zult zelfs in staat zijn om wat dan ook te doen – van geld houden en ernaar verlangen, broeders en zusters bedriegen, naar films en video’s kijken, mahjong spelen, zelfs roken en drinken, zonder onderworpen te worden aan enige vorm van discipline. Je hart verwijdert zich van God, stiekem probeer je onafhankelijk te worden, en je vormt naar believen je eigen oordelen over Zijn werk. In sommige gevallen is het zo ernstig dat mensen zondigen met het andere geslacht zonder gevoelens van schaamte of schroom. Zulke mensen worden door de Heilige Geest verlaten en zijn in feite al lange tijd zonder het werk van de Heilige Geest geweest. Het enige dat je in hen kunt zien is dat ze steeds verdorvener worden, ze strekken hun slechte handen steeds verder uit. Uiteindelijk ontkennen ze het bestaan van deze weg, ze worden gevangenen van Satan door hun zonden. Als je ontdekt dat je de aanwezigheid van de Heilige Geest hebt, maar niet Zijn werk, bevind je je al in een erg gevaarlijke toestand. Wanneer je de aanwezigheid van de Heilige Geest niet kunt voelen, bevind je je op de rand van de dood. Als je je dan nog steeds niet bekeert, zul je volledig aan Satan worden teruggegeven en zul je een van degenen zijn die worden geëlimineerd. Dus wanneer je beseft dat je je in een toestand bevindt waarin je enkel de aanwezigheid van de Heilige Geest hebt (je begaat geen zonden, bent niet bezig met losbandigheid of verzet je niet duidelijk tegen God), maar het ontbreekt je aan het werk van de Heilige Geest (je wordt niet geraakt wanneer je bidt, je verkrijgt geen duidelijke verlichting en illuminatie wanneer je eet en drinkt van Gods woorden, je bent lui in het eten en drinken van Gods woorden, het ontbreekt je steeds aan groei in het leven, je hebt gedurende lange tijd geen noemenswaardige verlichting ontvangen), in zulke tijden moet je bijzonder voorzichtig zijn. Je mag jezelf niet langer verwennen of koppig zijn. De aanwezigheid van de Heilige Geest kan op elk moment verdwijnen, dus deze situaties staan voor gevaarlijke tijden. Wanneer je in zo’n toestand terechtkomt, moet je snel dingen rechtzetten. Ten eerste moet je bidden om tot inkeer te komen, je moet God smeken om barmhartigheid, serieuzer bidden. Nog belangrijker is: je moet je hart kalmeren om meer van Gods woorden te kunnen eten en drinken, en op deze basis moet je meer gaan bidden. Vergroot je inspanningen om hymnen te zingen, te bidden, te eten en drinken van Gods woorden, en je plicht te doen. Wanneer je op je zwakst bent, is je hart het makkelijkst door Satan in te nemen; als dit het geval is, zal je hart van God worden weggenomen en worden teruggegeven aan Satan; daarna zul je de aanwezigheid van de Heilige Geest niet meer hebben en zal het bijzonder moeilijk voor je worden om het werk van de Heilige Geest terug te krijgen. Het is beter om het werk van de Heilige Geest te zoeken wanneer je Zijn aanwezigheid nog hebt; vraag God om je meer te verlichten, en sta Hem niet toe je te verlaten. Je moet bidden, hymnen zingen, je functie uitvoeren, en Gods woorden eten en drinken, zodat Satan niet de kans krijgt om zijn werk te doen. Op deze manier zul je het werk van de Heilige Geest verkrijgen. Als je niet op deze manier herstelt, maar gewoon wacht, zal het moeilijk worden om te herstellen wanneer je de aanwezigheid van de Heilige Geest verliest, tenzij de Heilige Geest je in het bijzonder raakt, illumineert en verlicht. Zelfs dan zal je gesteldheid niet te herstellen zijn in een paar dagen, of zelfs in een halfjaar. Dit komt allemaal doordat mensen verslappen en niet in staat zijn om de ervaring op degelijke wijze voort te zetten. Daarom worden ze door de Heilige Geest verlaten. Zelfs wanneer je bent hersteld zal het huidige werk van God niet erg duidelijk voor je zijn omdat je zo achterloopt in je levenservaring, alsof deze ingestort is. Is dit niet levensbedreigend? Maar ik zeg tegen zulke mensen: “Het is niet te laat voor je om nu tot inkeer te komen, maar er is één voorwaarde, namelijk dat je harder moet werken en niet lui mag zijn. Wanneer anderen vijf keer per dag bidden, moet jij tien keer bidden; wanneer anderen twee uur per dag eten en drinken van Gods woorden, moet jij er vier tot zes uur mee bezig zijn; wanneer anderen twee uur naar hymnen luisteren, moet jij dat minstens een halve dag doen. Breng jezelf regelmatig tot rust voor God, en denk na over Gods liefde; pas wanneer je geraakt bent, jouw hart zich naar Hem gekeerd heeft, en je Hem niet meer durft te verlaten, zal er vrucht zijn. Alleen door middel van deze praktijken kun je de normale staat van het verleden herstellen.”

Sommige mensen zoeken vol vuur, maar kunnen nooit de juiste weg inslaan. Dit komt doordat ze te achteloos zijn en helemaal geen aandacht besteden aan geestelijke zaken. Ze weten totaal niet hoe ze Gods woorden kunnen ervaren, en ze weten niet wat de aanwezigheid van de Heilige Geest of het werk van de Heilige Geest is. Deze mensen zijn enthousiast, maar verward; ze streven het leven niet na. Want ze kennen de Geest zelfs niet een klein beetje, noch kennen ze de dynamiek van het werk van de Heilige Geest, en ze zijn niet bekend met hun eigen geestelijke gesteldheid. Is dit niet een soort verward geloof? Zulke mensen zullen niks verkrijgen, zelfs niet wanneer ze zoeken tot het einde. De kern van het geloof van de mens in God en van het kennen van groei in het leven ligt in het begrijpen van welk werk God volbrengt door middel van jouw ervaring, in het zien hoe beminnelijk God is, en in het begrijpen van Zijn wil, zodat je je kunt onderwerpen aan al Gods regelingen, Zijn woorden in je binnenste gesmeed hebt zodat ze je leven worden, en je God tevreden stelt. Wanneer je alleen een verward soort geloof hebt, geen aandacht besteedt aan geestelijke zaken of zaken aangaande veranderingen in de levensgezindheid, en geen moeite doet voor de waarheid, zul je dan in staat zijn Zijn wil te vatten? Als je Gods eisen niet begrijpt, zul je niet in staat zijn om ervaring op te doen, en zul je geen weg voor de praktijk vinden. Het zwaartepunt bij het ervaren van Gods woorden ligt in het benadrukken van het effect dat Gods woorden in jou teweegbrengt, en in het kennen van God daardoor. Als je Gods woorden alleen leest, maar niet weet hoe je ze kunt ervaren, laat dat dan niet zien dat je geen geestelijk inzicht hebt? Daar de meeste mensen Gods woorden nu niet kunnen ervaren, kennen ze Zijn werk niet; is dit geen gebrek in de praktijk? Als dat zo doorgaat, wanneer kan dan een rijke ervaring en groei in het leven bereikt worden? Zouden het geen loze woorden zijn? Er zijn er velen onder jullie die aandacht besteden aan doctrines; jullie hebben geen begrip van geestelijke zaken, maar willen nog steeds dat God jullie gebruikt voor iets groots en willen door Hem gezegend worden. Dat is totaal niet realistisch! Daarom moeten jullie dit gebrek goedmaken, zodat jullie allemaal het juiste weg in jullie geestelijk leven kunnen inslaan, ware ervaring kunnen opdoen en waarlijk kunnen binnengaan in de werkelijkheid van Gods woorden.

Vorige:De slechten zullen zeker worden gestraft

Volgende:Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

Gerelateerde media