Het kaliber opvijzelen is omwille van het ontvangen van Gods redding

Het kaliber van mensen opvijzelen betekent van jullie vergen dat jullie je bevattingsvermogen verbeteren, zodat jullie Gods woorden kunnen begrijpen en weten hoe jullie ernaar moeten handelen. Dit is het meest elementaire vereiste. Als je mij volgt zonder te begrijpen wat ik zeg, is je geloof dan niet verward? Hoeveel woorden ik ook uit: als ze buiten jullie bereik zijn, als jullie ze niet goed begrijpen, wat ik ook zeg, dan betekent dit dat jullie een pover kaliber hebben. Zonder bevattingsvermogen begrijpen jullie niets van wat ik zeg, wat het erg moeilijk maakt om het gewenste effect te bereiken; er is veel wat ik jullie niet rechtstreeks kan zeggen, en het beoogde effect kan niet worden behaald, waardoor er aanvullend werk nodig is. Omdat jullie bevattingsvermogen, jullie vermogen om dingen te zien en de normen waar jullie naar leven te gebrekkig zijn, moet het werk van het ‘opvijzelen van het kaliber’ in jullie verricht worden. Dit is onontkoombaar en er is geen alternatief. Alleen zo kan enig effect worden bereikt; anders zouden alle woorden die ik zeg voor niets zijn. En zouden jullie dan niet allemaal de geschiedenis ingaan als zondaars? Zouden jullie niet het laagste van het laagste worden? Weten jullie niet welk werk er in jullie verricht wordt en wat er van jullie vereist wordt? Jullie horen je eigen kaliber te kennen: het voldoet totaal niet aan mijn eisen. En vertraagt dit mijn werk niet? Op basis van jullie huidige kaliber en de huidige gesteldheid van jullie karakter is niet één van jullie geschikt om van mij te getuigen, noch kan ook maar iemand van jullie de taak aan om de zware verantwoordelijkheden van mijn toekomstige werk te dragen. Schamen jullie je niet diep? Als jullie zo doorgaan, hoe kunnen jullie dan aan mijn wil voldoen? Je moet je leven ten volste uitleven. Laat de tijd niet vruchteloos voorbijgaan – dat heeft geen waarde. Je moet weten waar je mee toegerust hoort te zijn. Denk niet dat je van alle markten thuis bent – je hebt nog een lange weg te gaan! Wat valt er verder nog te zeggen als je nog niet het geringste gezonde verstand van menselijkheid hebt? Is het niet allemaal tevergeefs? En wat betreft de menselijkheid en het kaliber dat ik vereis: niet één van jullie is volledig bekwaam. Het is buitengewoon lastig om iemand te vinden die geschikt is voor gebruik. Jullie geloven dat jullie in staat zijn groter werk voor mij te doen, en dat grotere dingen van mij jullie kunnen worden toevertrouwd; in feite weten jullie niet eens hoe jullie veel van de lessen voor jullie eigen ogen kunnen binnengaan – hoe zouden jullie dan ooit diepere waarheden kunnen binnengaan? Jullie intrede moet volgens een laag voor laag benadering en stapsgewijs verlopen. Deze moet niet chaotisch zijn: dat is nergens goed voor. Begin met de alleroppervlakkigste intrede: lees deze woorden regel voor regel tot jullie inzicht en duidelijkheid verkrijgen. Wanneer je Gods woorden leest, ga er dan niet alleen oppervlakkig overheen alsof je bloemen bewondert vanaf een galopperend paard, en handel niet alleen maar werktuigelijk. Je kunt ook regelmatig enige naslagwerken lezen (zoals boeken over grammatica of retorica) om je kennis te verbeteren. Lees geen boeken als romantische lectuur of biografieën over grote mannen of boeken over sociale wetenschap; deze hebben geen nut en kunnen alleen schade aanrichten. Je moet je alles eigen maken wat je moet binnengaan en begrijpen. Het doel van het opvijzelen van het kaliber van mensen is hen een besef geven van hun eigen essentie, identiteit, status en waarde. Je moet begrijpen waarom mensen bij het geloven in God de waarheid moeten nastreven en of het acceptabel voor mensen is om hun kaliber niet op te vijzelen. Het is noodzakelijk dat je kennis blijft verwerven; dit moet je niet weggooien! Jullie moeten begrijpen waarom het kaliber van mensen moet worden opgevijzeld, hoe het moet worden opgevijzeld en welke aspecten jullie moeten binnengaan. Jullie moeten de betekenis begrijpen van het uitleven van normale menselijkheid, waarom dit werk gedaan moet worden en de rol die de mens moet spelen. Bij het verwerven van kennis, bijvoorbeeld, moeten jullie begrijpen welke aspecten bestudeerd moeten worden en hoe deze binnengegaan moeten worden. Jullie horen allemaal te weten wat het doel is van het verwerven van kennis. Is dat niet het begrijpen van de woorden van God en het binnengaan van de waarheid? Wat overheerst er vandaag de dag in de kerken? Mensen zichzelf laten opvoeden zorgt ervoor dat ze het genieten van Gods woorden vergeten, en naast kennis verwerven doen ze de hele dag niets. Als je van hen eist dat ze normale menselijkheid uitleven, zullen ze alleen aandacht schenken aan het opruimen van hun huis, koken of keukengerei kopen. Dit zullen de enige dingen zijn waar ze zich op richten; ze zullen zich er zelfs niet van bewust zijn hoe ze een gewoon kerkleven moeten leiden. Als je merkt dat je je in de huidige omstandigheden bevindt, ben je in je beoefening op een dwaalspoor geraakt. Waarom wordt er dan van je gevraagd het geestelijke leven binnen te gaan? Door eenvoudigweg deze dingen te leren, zul je niet kunnen bereiken wat er van je wordt gevraagd. Het leven binnengaan is nog altijd het belangrijkst; ondertussen is de reden om dat werk te doen het oplossen van de moeilijkheden die mensen tegenkomen in hun ervaringen. Door je kaliber op te vijzelen verkrijg je kennis van de menselijke natuur en het wezen van de mens. Het voornaamste doel hiervan is dat het geestelijke leven van mensen kan groeien en hun gezindheid kan veranderen. Je weet misschien hoe je er piekfijn en mooi kunt uitzien, je hebt misschien goed inzicht en bent misschien slim, en toch ben je, wanneer uiteindelijk de dag komt waarop je aan het werk moet, daar niet toe in staat. Daarom moet je je bewust zijn van wat er eveneens gedaan moet worden terwijl je je kaliber opvijzelt. Het doel is om je te veranderen; het opvijzelen van je kaliber is aanvullend. Het is niet goed genoeg als je kaliber niet verbeterd wordt, en nog erger is het als je gezindheid niet veranderd wordt. Geen van beide kan nagelaten worden. Normale menselijkheid bezitten betekent niet dat je een klinkende getuigenis hebt gegeven; wat er van je vereist wordt, is niet zo eenvoudig.

Alleen wanneer het kaliber van mensen zodanig is opgevijzeld dat ze het verstand en de levensstijl verwerven van mensen met normale menselijkheid en ook het leven zijn binnengegaan, pas dan zullen ze veranderingen en getuigenissen hebben die het noemen waard zijn. Wanneer de dag komt waarop je moet getuigen, moet je het ook hebben over de veranderingen in je menselijke leven en over de kennis van God die er in je is. Alleen de combinatie van deze twee aspecten is je ware getuigenis en je oogst. Het is niet genoeg dat je menselijkheid aan de buitenkant verandert terwijl je van binnen geen begrip hebt. Evenmin volstaat het om van binnen begrip en waarheid te hebben, maar uiteindelijk het uitleven van je normale menselijkheid na te laten. Het werk dat er vandaag aan je gedaan wordt, is niet voor de sier, maar is bedoeld om je te veranderen. Het enige wat je hoeft te doen is je richten op het veranderen van jezelf. Elke dag schrijven en luisteren, met niets anders in je leven, volstaat niet; je moet intrede hebben in elk opzicht. Je moet het normale leven van een heilige leiden. Veel zusters kleden zich als jongedames en veel broeders kleden zich als adel of als voorname lieden, terwijl het hen volslagen ontbreekt aan de betamelijkheid van de heiligen. Iemands kaliber opvijzelen is één ding; dit wordt terloops bereikt. Iets anders is het eten en drinken van Gods woorden – dit is wat essentieel is. Als je kaliber opgevijzeld was, maar uiteindelijk niet werd ingezet omdat je Gods woorden niet at en dronk, zou je dan je inspanningen niet met leren hebben verkwist? Beide aspecten moeten worden gecombineerd. Waarom de kennis van God ter sprake brengen bij het bespreken wat er van je vereist wordt? Is dat niet omwille van de resultaten van het aanstaande werk? Nadat je overwonnen bent, moet je vanuit je eigen ervaringen kunnen getuigen. Het is niet goed genoeg als je uiterlijke verschijning er een is van normale menselijkheid, terwijl je uiteindelijk niet in staat bent je ervaringen onder woorden te brengen. Terwijl je een normaal geestelijk leven leidt, moet je ook normale menselijkheid verwerven, waarvan veel aspecten terloops geleerd zullen worden. Denk je dat voor het vegen van de vloer bepaalde oefening nodig is? Erger nog is een uur lang oefenen hoe je je eetstokjes moet vasthouden onder het eten! Uit welke aspecten bestaat normale menselijkheid? Inzicht, verstand, geweten en karakter. Als je in elk van deze aspecten normaalheid kunt bereiken, zal je menselijkheid volstaan. Je moet de gelijkenis hebben van een normaal mens, je moet lijken op iemand die in God gelooft. Je hoeft niet te veel te bereiken of jezelf in te laten met diplomatie; je moet alleen maar een normaal mens zijn, met het verstand van een normaal persoon, om dingen te kunnen doorzien en er tenminste uit te zien als een normaal mens. Dat zal volstaan. Alles wat er vandaag van je vereist wordt, ligt in je vermogen; dit is geen geval van proberen een eend op een paal te jagen. Er zullen geen nutteloze woorden en geen nutteloos werk aan je worden besteed. Alle lelijkheid die er in je leven wordt uitgedrukt of onthuld, moet weggewerkt worden. Jullie zijn verdorven door Satan en zitten boordevol gif van Satan. Alles wat er van je gevraagd wordt, is dat je je ontdoet van deze verdorven satanische gezindheid. Er wordt niet van je gevergd dat je een of andere hoogwaardigheidsbekleder wordt, of een beroemd of belangrijk persoon. Dat heeft geen zin. Het werk dat er in jullie wordt verricht, houdt rekening met wat er inherent aan jullie is. Wat ik van mensen vraag is binnen grenzen gedefinieerd. Als jullie zouden oefenen op de manier en in de toon waarop intellectuelen spreken, zouden jullie dat niet kunnen. Gezien jullie kaliber moeten jullie tenminste in staat zijn met wijsheid en tact te spreken, en dingen duidelijk en begrijpelijk uit te leggen. Dat is alles wat er nodig is om aan de vereisten te voldoen. Als jullie op zijn minst inzicht en verstand verwerven, is dat goed genoeg. Het belangrijkst nu is dat jullie je verdorven satanische gezindheid afleggen. Je moet de lelijkheid afleggen die zich in je openbaart. Hoe kun je over voortreffelijk verstand en voortreffelijk inzicht spreken, als je die niet aflegt? Wanneer ze zien dat het tijdperk is veranderd, ontbreekt het veel mensen aan enige nederigheid of enig geduld, en het is goed mogelijk dat ze ook geen enkele liefde of bij een heilige horende betamelijkheid hebben. Hoe absurd zijn zulke mensen! Hebben ze ook maar een grammetje normale menselijkheid? Hebben ze enige getuigenis dat het noemen waard is? Ze zijn totaal verstoken van inzicht of verstand. Natuurlijk moeten sommige afwijkende en foutieve aspecten van de beoefening van mensen verbeterd worden; het starre geestelijke leven dat ze voorheen hadden en hun afgestompte, stompzinnige verschijning, bijvoorbeeld – dit alles moet worden veranderd. Verandering betekent niet dat je losbandig mag worden, je aan het vlees mag overgeven en mag zeggen wat je maar wilt. Je mag niet zo maar wat zeggen. Spreken en je gedragen als een normaal mens betekent dat je samenhangend spreekt, ‘ja’ zegt wanneer je ‘ja’ bedoelt en ‘nee’ zegt wanneer je ‘nee’ bedoelt. Houd je aan de feiten en spreek gepast. Speel niet vals en lieg niet. De grenzen die een normale persoon kan bereiken wat betreft een verandering van gezindheid moeten begrepen worden. Zo niet, dan zul je de werkelijkheid niet kunnen binnengaan.

Vorige: Dienen zoals de Israëlieten deden

Volgende: Het belang van het redden van de afstammelingen van Moab

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Hoofdstuk 38

Met het oog op de inherente eigenschappen van de mens – dat wil zeggen: zijn ware gezicht – is het werkelijk niet eenvoudig geweest om het...

Over de stappen van Gods werk

Vanbuiten lijkt het dat de stappen van Gods huidige werk al geëindigd zijn en dat de mens al het oordeel, de tuchtiging, de slagen en de...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek