Hoofdstukken 44 en 45

Sinds God de mens over ‘de liefde voor God’ heeft verteld – de diepzinnigste van alle lessen – heeft Hij de schijnwerpers op dit onderwerp gericht in ‘de uitspraken van de zeven Geesten,’ waardoor alle mensen probeerden te herkennen hoe leeg het menselijk leven is en op die manier de ware liefde in hen naar boven te brengen. En hoeveel liefde jegens God hebben zij die in deze huidige fase leven? Weten jullie dat? Er zijn geen grenzen aan de les van ‘God liefhebben.’ Wat voor soort begrip hebben alle mensen over het menselijk leven? Wat is hun houding ten opzichte van het liefhebben van God? Zijn ze daar wel of niet toe bereid? Volgen zij de grote massa, of verafschuwen zij het vlees? Dit zijn allemaal dingen waar je duidelijk over moet zijn en die je moet begrijpen. Zit er helemaal niets in het innerlijk van de mensen? “Ik wil dat de mens mij waarlijk lief heeft; maar vandaag gaat het bij de mensen nog steeds wat sloom en zijn ze niet in staat mij hun ware liefde te schenken. Zij leven in de veronderstelling dat zij niets meer over zouden hebben als zij mij hun ware liefde zouden schenken.” Wat betekent ‘ware liefde’ eigenlijk precies in deze woorden? Waarom vraagt God nog steeds om de ware liefde van de mensen in dit tijdperk waarin ‘alle mensen God liefhebben’? Het is daarom Gods bedoeling de mens te vragen om de betekenis van ware liefde op te schrijven op een antwoordenvel, en dit is precies het huiswerk dat God de mens heeft opgedragen. Wat betreft deze huidige fase, ook al vraagt God geen grote dingen van de mens, moeten de mensen Gods oorspronkelijke eisen aan de mens nog steeds inwilligen. Met andere woorden, ze zijn nog niet begonnen al hun kracht in het liefhebben van God te leggen. Omdat zij daar nog steeds niet toe bereid zijn, stelt God nog steeds deze eis aan de mensen, totdat dit werk resultaat oplevert en Hij verheerlijking verdient in dit werk. Zeker, het werk op aarde wordt afgerond door liefde voor God. Daarom, enkel wanneer God Zijn werk afrondt wijst Hij de mens op het allerbelangrijkste werk. Als Hij, wanneer Zijn werk ten einde loopt, de mens de dood geeft, wat zou er dan van de mens terecht komen, wat zou er van God terecht komen en wat zou er van Satan terecht komen? Enkel wanneer de liefde van de mens op aarde opgewekt is kan er gezegd worden dat ‘God de mens overwonnen heeft.’ Anders zouden de mensen zeggen dat God de mens intimideert en dan zou God te schande worden gemaakt. God zou niet zo dom zijn om Zijn werk geruisloos af te ronden. Daardoor, wanneer het werk bijna ten einde is, welt er een golf van hartstocht op voor het liefhebben van God, en wordt het liefhebben van God het onderwerp van de dag. Vanzelfsprekend is deze liefde van God niet bezoedeld door de mens, het is een pure liefde, zoals de liefde van een trouwe vrouw voor haar echtgenoot, of de liefde van Petrus. God wil de liefde van Job en Paulus niet, maar de liefde van Jezus voor Jehova, de liefde tussen de Vader en de Zoon: “alleen te denken aan de Vader, zonder aandacht voor persoonlijk verlies of persoonlijke winst, enkel de Vader lief te hebben, en niemand anders, en nergens anders om vragend.” Is de mens hier toe in staat?

Als we jou vergelijken met wat Jezus heeft gedaan, Hij die niet alleen maar menselijk was, wat denken we dan? Hoe ver ben jij gekomen in jouw volledige menselijkheid? Ben jij in staat om nog maar een tiende te presteren van wat Jezus heeft gedaan? Ben jij gekwalificeerd om voor God naar het kruis te gaan? Kan jouw liefde voor God schande over Satan brengen? En hoeveel van je liefde voor de mens heb jij uitgedreven? Is die vervangen door liefde voor God? Ondergaan jullie werkelijk alles voor de liefde jegens God? Denk eens aan de Petrus uit het verleden, en kijk dan eens naar jullie zelf, die in het heden leven – er is echt een heel groot onderscheid; jullie zijn niet geschikt om voor God te staan. Leeft er in jullie meer liefde voor God, of meer liefde voor de duivel? Dit moet beurtelings op de linker- en dan op de rechterkant van de weegschaal worden gelegd om te kijken welke zwaarder weegt, hoeveel liefde van God leeft er echt in jullie? Zijn jullie geschikt om voor God te sterven? De reden dat Jezus in staat was om aan het kruis te gaan was dat Zijn ervaringen op aarde voldoende waren om Satan te schande te zetten, en enkel om die reden stond God de Vader Hem vrijmoedig toe om dat gedeelte van het werk te volbrengen; het was om de ontberingen die Hij had doorstaan en Zijn liefde voor God. Maar jullie zijn daar niet voor gekwalificeerd. Daarom moeten jullie voortgaan met die beleving, er naar streven om God, en niets anders, in jullie hart te hebben; kunnen jullie dit voor elkaar krijgen? Daaraan kan worden beoordeeld hoezeer je God haat, en hoeveel je God liefhebt. Het is niet dat God teveel van de mens vraagt, maar het probleem is dat de mens niet hard genoeg werkt. Is dat niet de werkelijkheid van de situatie? Zo niet, hoeveel wat beminnelijk is zou je in God ontdekken, en hoeveel dat afstotelijk is zou je in jezelf vinden? Over deze dingen moet je eens heel goed nadenken. Het zou redelijk zijn om te zeggen dat er maar een paar mensen onder de hemel zijn die God liefhebben, maar kun jij een pionier zijn, het wereldrecord breken, en God liefhebben? God vraagt niets van de mens. Kan de mens Hem hiermee niet ter wille zijn? Ben jij nog niet eens in staat om dit te bereiken? Wat valt er nog meer te zeggen?

Vorige: Hoofdstuk 42

Volgende: Hoofdstuk 46

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Het pad … (3)

In mijn leven geef ik altijd graag mijn lichaam en geest volledig aan God. Pas dan maakt mijn geweten me geen verwijten en heeft het...

God Zelf, de unieke I

Gods gezag (I)Mijn laatste paar communicaties gingen over Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf. Hebben jullie na het horen van deze...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek