Hoofdstuk 104

Alle mensen, gebeurtenissen en dingen buiten mij zullen in het niets verdwijnen, terwijl alle mensen, gebeurtenissen en dingen binnen mij alles van mij zullen verkrijgen en de heerlijkheid met mij zullen binnengaan, mijn berg Sion, mijn verblijfplaats zullen betreden en voor altijd naast mij zullen bestaan. Ik heb alle dingen in het begin geschapen en zal mijn werk aan het einde voltooien en ik zal ook voor altijd als Koning heersen. Ondertussen heb ik de leiding en voer ik ook het gezag over het hele universum. Niemand kan mijn gezag wegnemen, want ik ben de ene God Zelf en ik heb ook de macht om mijn gezag aan mijn eerstgeboren zonen door te geven, zodat mijn eerstgeboren zonen naast mij kunnen regeren. Dit bestaat voor eeuwig en kan nooit veranderd worden. Dit is mijn bestuurlijke decreet. (Telkens wanneer ik mijn bestuurlijke decreet bespreek, verwijs ik naar wat er in mijn koninkrijk gebeurt en wat voor eeuwig zal bestaan en nooit veranderd kan worden.) Iedereen moet onverdeeld overtuigd worden en moet mijn grote macht zien in hen die ik liefheb. Niemand kan mijn naam te schande maken – jullie moeten allemaal maken dat je wegkomt! Het is niet zo dat ik genadeloos ben, maar dat jij onrechtvaardig bent. Als je tegen mijn tuchtiging zondigt, zal ik met je afrekenen en je voor altijd laten sterven. (Dit is uiteraard allemaal gericht op de mensen die niet mijn eerstgeboren zonen zijn.) Dergelijke rommel is niet welkom in mijn huis, dus scheer je weg van hier! Talm geen minuut of zelfs maar een seconde! Je moet doen wat ik zeg, anders zal ik je met één woord vernietigen. Je kunt beter maar niet blijven aarzelen, je kunt beter maar niet blijven misleiden. Zij die nonsens bedenken voor mijn aangezicht, zij die in mijn gezicht liegen – maak dat je wegkomt! Ik heb maar beperkt tijd voor zulke dingen. (Wanneer het tijd is om te dienen, zullen ze dienen en wanneer het tijd is om te vertrekken, zullen ze vertrekken. Ik doe dingen met wijsheid; ik zit er geen minuut of seconde, geen greintje naast. Het is allemaal rechtvaardig en volkomen accuraat.) Maar jegens mijn eerstgeboren zonen ben ik oneindig tolerant en ik heb ze tot het einde toe voor altijd lief. Ik stel jullie in staat om voor altijd goede zegeningen en het eeuwige leven met mij te genieten en in de tussentijd nooit tegenslagen of oordeel te ondergaan. (Dit verwijst naar wanneer jullie zegeningen beginnen te genieten.) Dit is de oneindige zegen en belofte aan mijn eerstgeboren zonen toen ik de wereld schiep. Jullie horen mijn rechtvaardigheid daarin te zien – ik heb hen lief die ik voorbestemd heb, haat hen die ik verlaten en uitgebannen heb, voor eeuwig en altijd.

Als mijn eerstgeboren zonen behoren jullie allemaal aan jullie eigen plichten vast te houden en in jullie eigen posities te staan, de eerste rijpe vruchten te zijn die voor mijn aangezicht opgenomen worden en mijn persoonlijke inspectie te aanvaarden, zodat jullie naar het voorbeeld van mijn glorieuze beeltenis kunnen leven en het licht van mijn heerlijkheid door jullie gezicht heen kan schijnen, zodat mijn uitspraken door jullie mond verspreid kunnen worden, zodat mijn koninkrijk door jullie bestuurd kan worden en zodat mijn volk door jullie geregeerd kan worden. Hier noem ik “eerste rijpe vruchten” en ook een term zoals “opgenomen”. Wat zijn eerste rijpe vruchten? Mensen hebben het idee dat het de eerste groep opgenomen mensen betreft of dat het verwijst naar overwinnaars of mensen die eerstgeboren zonen zijn. Dit zijn allemaal misvattingen en foute interpretaties van mijn woorden. Eerste rijpe vruchten zijn de mensen die openbaring van mij ontvangen hebben en gezag van mij hebben verkregen. De zogenoemde “eerste rijpe” verwijst naar in mijn bezit zijn, door mij voorbestemd zijn en door mij uitgekozen zijn. “Eerste rijpe” betekent niet de eerste in volgorde. “Eerste rijpe vruchten” zijn niet iets materieels in de ogen van de mens. De zogenoemde “vruchten” verwijzen naar iets wat een aangename geur afgeeft (dit is de symbolische betekenis), dat wil zeggen: zij die naar mijn voorbeeld kunnen leven, mij kunnen manifesteren en voor altijd met mij kunnen leven. Wanneer ik van “vruchten” spreek, verwijs ik naar al mijn zonen en mijn volk, terwijl de eerste rijpe vruchten verwijzen naar de eerstgeboren zonen die als koningen naast mij zullen regeren. Dus moet “eerste rijpe” worden uitgelegd als gezagdragend. Dat is de ware betekenis ervan. “Opgenomen worden” is niet van een lagere plek naar een hogere plek gaan zoals mensen zich wellicht inbeelden; dat is een enorme misvatting. “Opgenomen worden” verwijst naar het feit dat ik voorbestem en vervolgens uitverkies. Het is bedoeld voor allen die ik voorbestemd en uitverkoren heb. Zij die de status van eerstgeboren zoon, de status van zonen of volk hebben verkregen, zijn allemaal degenen die zijn opgenomen. Dit strookt helemaal niet met de opvattingen van mensen. Zij die in de toekomst een aandeel in mijn huis hebben, zijn allemaal mensen die voor mijn aangezicht zijn opgenomen. Dit is absoluut waar, onveranderlijk en kan door niemand weerlegd worden. Dit is de tegenaanval jegens Satan. Iedereen die ik voorbestemd heb, zal voor mijn aangezicht opgenomen worden.

Hoe legt men de “heilige hoorn” uit? Wat is jullie begrip hiervan? Waarom wordt er gezegd dat deze heilig is en al weerklonken heeft? Dit dient te worden uitgelegd op basis van de stappen van mijn werk en begrepen te worden op basis van mijn werkmethode. Het moment waarop mijn oordeel in het openbaar wordt aangekondigd, is wanneer mijn gezindheid aan alle naties en volken geopenbaard wordt. Dat is het moment waarop de heilige hoorn weerklinkt. Dat wil zeggen dat ik vaak zeg dat mijn gezindheid heilig en onverstoorbaar is, daarom wordt “heilige” gebruikt om de “hoorn” te beschrijven. Hieruit valt af te leiden dat deze “hoorn” naar mijn gezindheid verwijst en vertegenwoordigt wat ik ben en heb. Men kan ook zeggen dat mijn oordeel elke dag voortgaat, dat mijn toorn elke dag om zich heen grijpt en dat mijn vervloeking elke dag over ieder ding komt dat niet met mijn gezindheid strookt. Dan kan men ook zeggen dat het moment waarop mijn oordeel begint het moment is waarop mijn hoorn weerklinkt, en hij weerklinkt elke dag, zonder enige hapering en zonder een minuut of seconde te stoppen. Voortaan zal de heilige hoorn luider en luider weerklinken met de geleidelijke neerdaling van grote rampen. Dat wil zeggen dat mijn gezindheid, naast de openbaring van mijn rechtvaardige oordeel, steeds opener zal zijn en dat wat ik ben en heb steeds meer in mijn eerstgeboren zonen toegevoegd zal worden. Dit is mijn toekomstige werkmethode: aan de ene kant degenen steunen en behouden die ik liefheb en aan de andere kant mijn woorden gebruiken om allen te openbaren die ik verafschuw. Denk eraan! Dit is de methode van mijn werk, de stappen van mijn werk, wat absoluut waar is. Dit heb ik sinds de schepping al gepland en kan niemand veranderen.

Er zijn nog steeds veel aspecten in mijn woorden die moeilijk te begrijpen zijn voor mensen, dus heb ik mijn spreekstijl en mijn methoden om mysteries te openbaren verder verbeterd. Met andere woorden, mijn spreekstijl wordt iedere dag anders en beter, met elke dag een andere vorm en methode. Dit zijn de stappen van mijn werk en niemand kan ze veranderen. Mensen kunnen alleen spreken en handelen in overeenstemming met wat ik zeg. Dit is absoluut de waarheid. Ik heb gepaste regelingen getroffen in zowel mijn persoon als mijn vlees. In elke handeling en daad van mijn menselijkheid schuilt een aspect van de wijsheid van mijn goddelijkheid. (Aangezien de mensheid geen enkele wijsheid bezit, betekent zeggen dat eerstgeboren zonen mijn wijsheid hebben dat eerstgeboren zonen mijn goddelijke gezindheid in zich hebben.) Wanneer eerstgeboren zonen dwaze dingen doen, komt dit omdat jullie nog steeds elementen van menselijkheid in jullie hebben. Jullie moeten dan ook de dwaasheid van menselijkheid afschudden, doen wat ik graag wil en verwerpen wat ik haat. Iedereen die uit mij komt, moet in mij terugkeren. Iedereen die uit mij geboren wordt, moet in mijn heerlijkheid terugkeren. Degenen die ik haat, moeten verlaten worden en een voor een van mij worden afgesneden. Dit zijn de stappen van mijn werk; het is mijn management en is het plan van mijn zesduizend jarige schepping. Degenen die ik verlaat, dienen allen te gehoorzamen en mij gehoorzaam te verlaten. Degenen die ik liefheb, dienen mij allemaal te loven wegens de zegeningen die ik over hen heb uitgestort, zodat mijn naam nog heerlijker kan worden en heerlijk licht aan mijn glorieuze gezicht kan worden toegevoegd, zodat ze vol van mijn wijsheid in mijn heerlijkheid kunnen zijn en mijn naam nog meer kunnen verheerlijken in mijn heerlijke licht!

Vorige: Hoofdstuk 103

Volgende: Hoofdstuk 105

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek