Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in praktijk brengen

Gods werk en woord zijn bedoeld om een verandering in jullie gezindheid te bewerkstelligen. Zijn doel is niet louter dat jullie Zijn werk en woord begrijpen of kennen. Dat is niet genoeg. Je bent een persoon met het vermogen om te begrijpen, dus zou het niet moeilijk voor je moeten zijn om het woord van God te begrijpen. Gods woord is immers voor het grootste deel geschreven in menselijke taal, en Hij spreekt heel duidelijk. Je bent bijvoorbeeld prima in staat erachter te komen wat God wil dat je begrijpt en beoefent; dit is iets waartoe een normale persoon met begripsvermogen in staat zou moeten zijn. Vooral de woorden die God spreekt in de huidige fase zijn bijzonder duidelijk en helder, en God wijst op veel dingen waar mensen niet bij hebben stilgestaan en ook op allerlei menselijke gesteldheden. Zijn woorden zijn alomvattend en zo helder als het licht van een volle maan. Nu begrijpen mensen dus veel kwesties, maar er ontbreekt nog altijd iets – mensen die Zijn woord in praktijk brengen. Mensen moeten alle aspecten van de waarheid in detail ervaren en deze in meer detail verkennen en zoeken, in plaats van simpelweg te wachten en in zich op te nemen wat er maar aan hen beschikbaar wordt gesteld. Anders worden ze weinig meer dan parasieten. Ze kennen Gods woord en toch brengen ze het niet in praktijk. Dit soort persoon houdt niet van de waarheid en zal uiteindelijk geëlimineerd worden. Om te zijn als een Petrus van de jaren 1990 betekent dit dat ieder van jullie het woord van God moet beoefenen, ware intreding moet hebben in zijn ervaringen en zelfs nog meer en nog grotere verlichting moet verwerven in zijn samenwerking met God, wat jullie steeds meer zal helpen met jullie eigen leven. Als jullie veel van Gods woord hebben gelezen maar alleen de betekenis van de tekst begrijpen en geen directe kennis van Gods woord hebben via jullie praktische ervaringen, dan zullen jullie Gods woord niet kennen. Wat jou betreft, is Gods woord niet het leven, maar bestaat het alleen maar uit levenloze letters. En als je alleen maar leeft met inachtneming van levenloze letters, kun je de essentie van Gods woord niet begrijpen en Zijn wil evenmin. Pas wanneer je Zijn woord ervaart in je werkelijke ervaringen zal de geestelijke betekenis van Gods woord zich aan je openbaren. Alleen via ervaring kun je de geestelijke betekenis begrijpen van veel waarheden en de mysteries van Gods woord ontsluiten. Als je het niet in praktijk brengt, dan zal, hoe duidelijk Zijn woord ook is, het enige wat je begrepen hebt lege letters en doctrines zijn, die voor jou religieuze bepalingen zijn geworden. Is dit niet wat de farizeeën deden? Als jullie Gods woord beoefenen en ervaren, wordt het praktisch voor jullie; als jullie niet proberen het te beoefenen, dan is Gods woord voor jou weinig meer dan de legende van de derde hemel. In feite is het proces van geloof in God het proces waarbij jullie Zijn woord ervaren en ook door Hem gewonnen worden, of om het duidelijker te stellen: in God geloven is de kennis en het begrip van Zijn woord hebben en Zijn woord ervaren en naleven; dat is de werkelijkheid achter jullie geloof in God. Als jullie in God geloven en op het eeuwige leven hopen zonder te proberen het woord van God te beoefenen als iets wat je in je hebt, dan zijn jullie dwaas. Dat zou zijn zoals naar een feest gaan en alleen kijken naar het voedsel en de heerlijke dingen van buiten leren zonder er werkelijk iets van te proeven. Zou zo iemand geen dwaas zijn?

De waarheid die de mens moet bezitten, is te vinden in het woord van God, en het is een waarheid die het gunstigst en nuttigst is voor de mensheid. Het is het medicijn en de voeding die jullie lichaam nodig heeft, iets wat de mens helpt zijn normale menselijkheid terug te krijgen. Het is een waarheid waarmee de mens moet zijn uitgerust. Hoe meer jullie Gods woord in praktijk brengen, hoe sneller jullie leven tot bloei zal komen en hoe duidelijker de waarheid zal worden. Naarmate jullie gestalte groeit, zullen jullie dingen van de geestelijke wereld duidelijker zien, en zullen jullie meer kracht hebben om over Satan te zegevieren. Veel van de waarheid die jullie niet begrijpen, zal duidelijk worden gemaakt wanneer jullie het woord van God in praktijk brengen. De meeste mensen vinden het genoeg alleen maar de tekst van Gods woord te begrijpen en zijn erop gericht zich uit te rusten met doctrines, in plaats van hun ervaring in de praktijk te verdiepen. Maar is dat niet de weg van de farizeeën? Hoe kan dan de zinsnede ‘Het woord van God is leven’ echt zijn voor hen? Iemands leven kan niet groeien door eenvoudigweg Gods woord te lezen; het kan alleen groeien wanneer het woord van God in praktijk wordt gebracht. Als je gelooft dat het begrijpen van Gods woord het enige is wat nodig is om leven en gestalte te hebben, is je begrip verwrongen. Van een echt begrip van Gods woord is sprake wanneer je de waarheid in praktijk brengt, en je moet begrijpen dat Gods woord ‘uitsluitend begrepen kan worden door de waarheid in praktijk te brengen’. Vandaag kun je, na het lezen van het woord van God, alleen maar zeggen dat je Gods woord kent, maar je kunt niet zeggen dat je het begrijpt. Sommigen zeggen dat de enige manier om de waarheid in praktijk te brengen is om deze eerst te begrijpen, maar dit klopt slechts deels en is beslist niet helemaal juist. Voordat je kennis hebt van een waarheid, heb je die waarheid niet ervaren. Voelen dat je iets begrijpt wat je in een preek hoort, is geen werkelijk begrip – dit is alleen maar bezit nemen van de letterlijke woorden van de waarheid, en het is niet hetzelfde als het begrijpen van de ware betekenis die daarin ligt. Alleen maar een oppervlakkige kennis van de waarheid hebben betekent niet dat je die werkelijk begrijpt of er kennis van hebt; de ware betekenis van de waarheid komt voort uit de ervaring ervan. Daarom kun je de waarheid alleen begrijpen wanneer je die ervaart; pas dan kun je de verborgen delen ervan bevatten. Je ervaring verdiepen is de enige manier om de connotaties te bevatten en de kern van de waarheid te begrijpen. Daarom kun je overal heen met de waarheid, maar als er geen waarheid in je is, overweeg dan niet om zelfs maar je familieleden te overtuigen, laat staan religieuze mensen. Zonder de waarheid ben je als dwarrelende sneeuwvlokken, maar met de waarheid kun je vrij en blij zijn en kan niemand je aanvallen. Hoe sterk een theorie ook is, deze kan de waarheid niet overwinnen. Met de waarheid kan de wereld zelf worden omgekeerd en kunnen bergen en zeeën worden bewogen, terwijl een gebrek aan de waarheid ervoor kan zorgen dat sterke stadsmuren tot puin worden afgebroken door maden. Dit is een overduidelijk feit.

In de huidige fase is het van cruciaal belang om eerst de waarheid te kennen en vervolgens deze in praktijk te brengen en jezelf verder uit te rusten met de ware betekenis van de waarheid. Dit moeten jullie proberen te bereiken. In plaats van alleen maar te proberen anderen je woorden te laten volgen, moet je ervoor zorgen dat ze je praktijk volgen. Alleen zo kun je iets betekenisvols vinden. Wat je ook overkomt, wie je ook tegenkomt: zo lang je de waarheid hebt, zul je stevig kunnen staan. Het woord van God is wat de mens leven brengt, niet dood. Als je, na Gods woord te lezen, niet tot leven komt maar nog altijd dood bent, dan is er iets mis met je. Als je na enige tijd veel van Gods woord hebt gelezen en veel praktische preken hebt gehoord, maar je nog steeds in een toestand van dood bevindt, dan is dat bewijs dat je niet iemand bent die de waarheid op prijs stelt, of iemand die de waarheid nastreeft. Als jullie echt probeerden God te winnen, zouden jullie je er niet op richten jezelf uit te rusten met doctrines en anderen te onderwijzen met verheven doctrines, maar zouden jullie je in plaats daarvan richten op het ervaren van Gods woord en het in praktijk brengen van de waarheid. Is dit niet wat jullie nu zouden moeten proberen binnen te gaan?

God heeft beperkt de tijd om Zijn werk in de mens te doen. Wat kan het resultaat dus zijn als je niet met Hem meewerkt? Waarom wil God altijd dat jullie Zijn woord in praktijk brengen wanneer jullie het eenmaal begrijpen? Dat is omdat God Zijn woorden aan jullie heeft geopenbaard, en jullie volgende stap is om die werkelijk in praktijk te brengen. Terwijl jullie deze woorden in praktijk brengen, zal God het werk van verlichting en begeleiding uitvoeren. Dat is hoe het moet worden gedaan. De woorden van God stellen de mens in staat tot bloei te komen in het leven, en bevatten geen elementen als gevolg waarvan de mens zou kunnen afwijken of passief zou kunnen worden. Je zegt dat je God woord hebt gelezen en beoefend, maar je hebt nog altijd helemaal geen werk van de Heilige Geest ontvangen. Je woorden zouden alleen een kind voor de gek kunnen houden. Andere mensen weten misschien niet of je de juiste bedoelingen hebt, maar denk je dat het mogelijk is dat God dat niet weet? Hoe komt het dat anderen het woord van God beoefenen en de verlichting van de Heilige Geest ontvangen, maar dat jij Zijn woord beoefent en de verlichting van de Heilige Geest niet ontvangt? Heeft God emoties? Als je bedoelingen werkelijk juist zijn en je meewerkt, zal Gods Geest met je zijn. Sommige mensen willen altijd hun eigen vlag planten, maar waarom staat God niet toe dat zij opstaan en de kerk leiden? Sommige mensen vervullen alleen maar hun functie en doen alleen maar hun plicht, en voordat ze het weten, hebben ze Gods goedkeuring verkregen. Hoe kan dat? God onderzoekt de schuilhoeken van het hart van de mens, en mensen die de waarheid nastreven moeten dat doen met juiste bedoelingen. Mensen die geen juiste bedoelingen hebben, kunnen niet stevig staan. In de kern is jullie doel om Gods woord effect te laten hebben binnen jullie. Met andere woorden: het is om een waar begrip te hebben van Gods woord in jullie beoefening ervan. Misschien is jullie vermogen om Gods woord te begrijpen gebrekkig, maar wanneer jullie het woord van God beoefenen, kan Hij deze tekortkoming verhelpen. Daarom moeten jullie niet alleen veel waarheden kennen, maar deze ook beoefenen. Dit is de grootste focus die niet te negeren valt. In Zijn 33,5 jaar verdroeg Jezus veel vernederingen en veel leed. Hij leed zozeer, alleen maar omdat Hij de waarheid in praktijk bracht, omdat Hij in alle dingen de wil van God deed en omdat alleen Gods wil Hem uitmaakte. Dit was leed dat Hij niet zou hebben ondergaan als Hij de waarheid had gekend zonder deze in praktijk te brengen. Als Jezus de leringen van de Joden had gevolgd en de farizeeën had gevolgd, zou Hij niet hebben geleden. Uit de handelingen van Jezus kun je opmaken dat de effectiviteit van Gods werk in de mens voortkomt uit de medewerking van de mens, en dit is iets wat jullie moeten erkennen. Zou Jezus zo aan het kruis hebben geleden als Hij de waarheid niet in praktijk had gebracht? Had Hij zo’n droevig gebed kunnen bidden als Hij niet naar Gods wil had gehandeld? Daarom moeten jullie lijden omwille van het beoefenen van de waarheid; dit is het soort lijden dat een mens moet ondergaan.

Vorige: Over het gebruik door God van de mens

Volgende: Iemand die redding ontvangt, is iemand die bereid is om de waarheid in praktijk te brengen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke IX

God is de bron van leven voor alle dingen (III)In de afgelopen tijd hebben we gesproken over vele dingen die te maken hebben met God leren...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek