De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Over het gebruik door God van de mens

Niemand kan onafhankelijk leven, behalve zij die speciaal geleid worden door de Heilige Geest, omdat ze het dienen en hoeden van hen die door God gebruikt worden nodig hebben. Daarom doet God in ieder tijdperk mensen opstaan die zich inzetten voor het hoeden van de kerken omwille van Zijn werk. Dat betekent dat Gods werk moet worden uitgevoerd door hen aan wie Hij de voorkeur geeft en die Hij goedkeurt; de Heilige Geest moet dat deel van ze gebruiken dat het waard is om gebruikt te worden voor het werk en zij worden geschikt gemaakt voor het gebruik door God doordat zij vervolmaakt worden door de Heilige Geest. Omdat het vermogen van de mens om te begrijpen niet voldoende is, moet hij worden gehoed door hen die worden gebruikt door God; hetzelfde gold voor het gebruiken van Mozes, in wie Hij veel bruikbare dingen zag die gebruikt konden worden in die tijd en die Hij gebruikte om Gods werk tijdens die fase uit te voeren. In deze fase gebruikt God een mens terwijl Hij voordeel haalt uit het deel dat door de Heilige Geest gebruikt kan worden om te werken en de Heilige Geest begeleidt die mens en vervolmaakt tegelijkertijd het overgebleven, onbruikbare gedeelte.

Het werk dat uitgevoerd wordt door degene die gebruikt wordt door God draagt bij aan het werk van Christus of de Heilige Geest. God heeft deze mens doen opstaan onder de mensen; hij is hier om alle uitverkorenen van God te leiden en God heeft hem ook op doen staan om het werk van de menselijke samenwerking uit te voeren. Met zo iemand, die het werk van de menselijke samenwerking kan uitvoeren, kunnen meer eisen van God tegenover de mens en het werk dat de Heilige Geest onder de mensen uit moet voeren via hem verwezenlijkt worden. Een andere manier om dit te zeggen is: Gods doel bij het gebruiken van deze mens is dat alle mensen die God volgen Gods wil beter kunnen begrijpen en meer van Gods vereisten kunnen verwezenlijken. God heeft iemand op doen staan, die wordt gebruikt om zulk werk uit te voeren, omdat de mens niet in staat is om Gods woorden of Gods wil meteen te begrijpen. Deze persoon die gebruikt wordt door God kan ook worden beschreven als een medium waarmee God de mens begeleid, als de ‘vertaler’ die communiceert tussen God en de mens. Dus zo een mens is niet zoals zij die in Gods huishouden werken of die Zijn apostelen zijn. Net als zij is hij iemand die God dient, maar in het wezen van zijn werk en doordat God hem eerder gebruikt heeft, verschilt hij in grote mate van de andere werkers en apostelen. Wat betreft het wezen van zijn werk en de achtergrond van het gebruikt worden, laat God de mens die door Hem gebruikt wordt opstaan. Hij wordt door God voorbereid op Gods werk en doet mee aan het werk van God Zelf. Geen enkele persoon zou zijn werk over kunnen nemen, het is de menselijke samenwerking die een integraal deel vormt van het goddelijke werk. Het werk dat uitgevoerd wordt door andere werkers of apostelen is ondertussen slechts de overdracht en implementatie van de vele aspecten van de bepalingen voor de kerken tijdens elke periode, of het werk van het eenvoudig geven van leven om het kerkleven te behouden. Deze werkers en apostelen zijn niet aangesteld door God, laat staan dat zij kunnen worden gezien als degenen die door de Heilige Geest worden gebruikt. Ze worden gekozen uit de kerken en nadat ze training hebben ondergaan en gedurende een tijd gevormd zijn, mogen zij die geschikt zijn blijven, terwijl zij die ongeschikt zijn terug worden gestuurd naar waar zij vandaan kwamen. Doordat deze mensen zijn gekozen uit de kerken zullen sommigen van hen hun ware aard laten zien wanneer zij leiders worden en sommigen zullen zelfs slechte dingen doen en zullen worden verwijderd. Hij die door God gebruikt wordt, is echter iemand die door God is voorbereid en die een zeker kaliber bezit en menselijkheid heeft. Hij is van tevoren voorbereid en volmaakt gemaakt door de Heilige Geest en wordt volledig geleid door de Heilige Geest en vooral als het om zijn werk gaat, wordt hij geleid en geïnstrueerd door de Heilige Geest, als gevolg daarvan wijkt hij niet af van het pad van het leiden van de uitverkorenen van God, want God neemt zeker verantwoordelijkheid voor Zijn eigen werk en doet altijd Zijn eigen werk.

Vorige:Over dat iedereen zijn functie vervult

Volgende:Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in de praktijk brengen

Gerelateerde media

 • De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

  De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

 • Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht

  Het oude tijdperk is voorbij en het nieuwe tijdperk is begonnen. God heeft jaar in jaar uit, dag in dag uit veel werk verricht. Hij deed Zijn intrede …

 • Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God

  Alle mensen willen graag het werkelijke gelaat van Jezus zien en allen verlangen bij Hem te zijn. Ik geloof dat geen enkele broeder of zuster zou zegg…

 • Hoofdstuk 19

  De plicht van de mensheid is van mijn woorden uitgaan om te overleven. De mens moet in ieder deel van mijn woorden zijn eigen gedeelte bepalen. Als hi…