Hoofdstuk 7

Door de onrust die om ons heen is ontstaan, trekken we ons haastig terug in onze geest. Handel niet met een verhard hart, zonder erop te letten of de Heilige Geest Zich zorgen maakt. Hang niet de wijsneus uit, wees niet zelfingenomen en schreeuw niet je eigen kommer en kwel van de daken: vereer God in geest en waarheid. Gods woord mag niet voorbij komen zonder dat het gehoord wordt. Je moet het zorgvuldig proberen te begrijpen en je gebeden herhalen. Je moet het leven dat besloten ligt in het woord van God doorgronden. Lezen zonder te begrijpen is een zinloos project. Steun je op Gods woord in alles wat je doet? Wees niet als een kind dat vol grootspraak is maar in de war raakt zodra het een probleem tegenkomt. Je moet elke dag en elk uur je geest oefenen, zonder je ooit een ogenblik te ontspannen. Je moet beschikken over een scherpzinnige geest. Het maakt niet uit met welke persoon, welke gebeurtenis of welk ding je te maken krijgt, als je voor God komt te staan, zul je aan pad moeten volgen. Je moet dagelijks Gods woord eten en drinken, het proberen te begrijpen en niet onverschillig worden; je moet er nog meer werk in steken, je mag geen enkel detail missen, en je moet jezelf voorzien van de gehele waarheid, om te vermijden dat je Gods wil verkeerd begrijpt. Je moet je ervaring verbreden en je richten op het ervaren van Gods woord. Door deze ervaring kun je nog zekerder worden over God: zonder ervaring is zeggen dat je zeker bent over God een lege bewering. We moeten helder denken! Helder denken! Wees niet meer lui. Je bent werkelijk blind als je in je handelen niet naar vooruitgang streeft. Richt je op het werk van de Heilige Geest, luister aandachtig naar Zijn stem, je oren moeten luisteren naar de woorden van God, je moet elke minuut koesteren van de tijd die je nog over hebt en elke prijs betalen. Wanneer je over staal beschikt, gebruik dat dan wanneer dat nodig is om een sterk blad te maken; zorg ervoor dat je de sleutel begrijpt en je concentreert op het in de praktijk brengen van Gods woord. Hoe goed je ook presteert buiten het woord van God: het is nutteloos. Praktiseren door enkel maar lippendienst te bewijzen is niet acceptabel voor God; er moet sprake zijn van een verandering van gedrag, gezindheid, geloof, en moed en inzicht.

De tijd is nabij! De dingen in de wereld moeten terzijde worden geworpen, hoe goed ze ook zijn. De vele moeilijkheden en gevaren zullen ons niet doen wankelen en als de hemel instort zullen wij niet worden verpletterd. Zonder die wilskracht wordt het moeilijk om iemand van betekenis te worden. Bange mensen die zich aan het leven vastklampen en de dood vrezen zijn het niet waard om voor God te verschijnen.

Almachtige God is een praktische God, hoe onwetend we ook zijn, Hij zal medelijden met ons hebben, Zijn handen zullen ons redden, en Hij zal ons compleet maken. Als we maar een hart hebben dat werkelijk verlangt naar God, en we Hem op de voet volgen zonder ontmoedigd te raken en uit alle macht zoeken, zal Hij ons zeker niet oneerlijk behandelen en zal Hij onze tekortkomingen compenseren en ons tevredenstellen. Dit is de genade van Almachtige God.

Voor iemand die vraatzuchtig en lui is en volgevreten de dag doorbrengt zonder iets uit te voeren, is het moeilijk om geen verlies te lijden. Almachtige God heerst over alle zaken en gebeurtenissen! Zolang wij in ons hart voortdurend naar Hem opkijken en de geest binnengaan en met Hem communiceren, zal Hij ons alles laten zien waar wij naar zoeken, zal Zijn wil zich openbaren, en zullen onze harten vervuld zijn van vreugde en vrede, standvastigheid en helderheid. De crux is te handelen naar Zijn woord; om Zijn wil te bevatten en om volgens Zijn woord te leven. Dat is de ware ervaring.

De waarheid van Gods woord kan pas in ons binnentreden en ons leven worden als we Zijn woord kennen. Hoe kun je de werkelijkheid van Gods woord binnentreden zonder praktische ervaring? Je gezindheid kan niet veranderen zonder dat Gods woord leven wordt.

Het werk van de Heilige Geest neemt nu een hoge vlucht. Als je niet op de voet volgt en training volgt, zul je het tempo van de Heilige Geest moeilijk kunnen bijbenen. Breng dus snel grote verandering teweeg, anders word je onder de voet gelopen door Satan en kom je terecht in het zwavelmeer waaruit je niet meer kunt ontsnappen. Ga nu uit alle macht op zoek, om niet te worden verworpen.

Vorige: Hoofdstuk 6

Volgende: Hoofdstuk 8

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Hoofdstuk 38

Met het oog op de inherente eigenschappen van de mens – dat wil zeggen: zijn ware gezicht – is het werkelijk niet eenvoudig geweest om het...

Praktijk (2)

In vroeger tijden oefenden mensen zichzelf om bij God te zijn en op elk moment binnen de geest te leven. Vergeleken met de praktijk van...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek