Hoofdstuk 75

Alles zal vervuld worden zodra mijn woorden zijn gesproken, zonder de kleinste afwijking. Vanaf nu zullen alle verborgen mysteries in het geheel niet meer versluierd of geheim gehouden worden en zullen ze aan jullie – mijn geliefde zonen – geopenbaard worden. Ik zal je in mij zelfs nog grotere tekenen en wonderen laten zien en nog grotere mysteries tonen. Deze dingen zullen jullie zeker versteld doen staan en ervoor zorgen dat jullie mij, de almachtige God, beter begrijpen en mijn wijsheid hierin meer waarderen. Vandaag worden jullie voor het aangezicht geplaatst van de ene ware God die mensen vanaf de schepping nooit hebben gezien en er is niets bijzonders aan mij. Ik eet, leef, praat en lach met jullie en ik leef altijd met jullie, terwijl ik me tegelijkertijd tussen jullie beweeg. Voor degenen die niet geloven of die er zelf pijnlijke noties op na houden, is dit een struikelblok. Dit is mijn wijsheid. Ik zal sommige mensen ook dingen openbaren die mijn normale menselijkheid niet kent, maar dat betekent niet dat ik niet God Zelf ben. Integendeel, dit punt is voldoende om te bewijzen dat ik de almachtige God ben. Voor mensen die geloven is dit punt van beslissende waarde en alleen omwille van dit punt hebben ze honderd procent zekerheid over mij. Wees niet te bezorgd; ik zal de dingen één voor één aan jullie onthullen.

Voor jullie ben ik open en niet verborgen. Voor niet-gelovigen echter – degenen die verraderlijk zijn, die in zekere mate door Satan verdorven zijn – zal ik verborgen blijven. Toen ik echter eerder sprak over het openbaren van mijzelf aan alle volken, verwees ik naar mijn rechtvaardigheid, oordeel en majesteit, zodat zij door het resultaat dat ze verkrijgen zouden weten dat ik de leiding heb over het universum en alle dingen. Wees moedig! Houd stand! Wees niet bang: ik – jullie vader – ben hier om jullie te steunen en jullie zullen niet lijden. Zolang jullie vaak tot mij bidden en smeken zal ik alle geloof aan jullie schenken. De machthebbers zien er misschien wreed uit aan de buitenkant, maar wees niet bang want dit is zo omdat jullie weinig geloof hebben. Zo lang jullie geloof groeit, zal niets te moeilijk zijn. Juich en spring naar hartenlust! Alles is onder jullie voeten en in mijn greep. Wordt vervulling of vernietiging niet bepaald door één woord van mij?

Degenen die ik nu gebruik zijn allemaal lang geleden door mij goedgekeurd, één voor één. Dat wil zeggen, de mensen in de groep van de eerstgeboren zonen zijn al voorbestemd en zijn voorbestemd sinds ik de wereld heb geschapen. Niemand kan dat veranderen en alles moet gebeuren op mijn bevel. Geen mens kan het doen; dit zijn allemaal mijn regelingen. Met mij zal alles stabiel en veilig zijn; met mij zal alles correct en juist worden gedaan, zonder dat dat enige moeite kost. Ik spreek en het is gevestigd; ik spreek en het is gedaan. Waarom zijn jullie niet snel aan jullie training begonnen in deze onrustige internationale situatie? Tot wanneer zullen jullie wachten? Zullen jullie wachten tot de dag dat buitenlanders China binnenstromen om jullie te ontmoeten? Jullie zijn misschien eerst een beetje langzaam geweest, maar jullie kunnen je die luxe niet blijven permitteren! Mijn zonen! Houd rekening met mijn zorgvuldige bedoelingen! Degenen die vaker dichtbij mij komen zullen alles verkrijgen. Wantrouw je mij?

De snelheid van mijn werk is een bliksemschicht, maar zeker niet het geluid van de donder. Begrijp je de ware betekenis van deze woorden? Jullie moeten beter met mij kunnen samenwerken en rekening houden met mijn bedoelingen. Jullie willen zegeningen ontvangen, maar zijn ook bang om te lijden; is dat niet jullie dubbelzinnigheid? Ik zal het je zeggen! Als iemand vandaag de dag zegeningen wil ontvangen, maar daar niet alle offers voor brengt, zal alles wat zij ontvangen straf en mijn oordeel zijn. Degenen echter die offers brengen zullen vrede ervaren in alle dingen, alles in overvloed hebben en alles wat zij ontvangen zullen mijn zegeningen zijn. Wat vandaag de dag dringend nodig is, is jullie geloof en dat jullie een prijs betalen. Interpreteer mijn bedoelingen niet verkeerd. Alles zal geschieden en jullie zullen het met jullie eigen ogen zien en het zelf ervaren. Er is bij mij niet een onwaar woord of leugen; alles wat ik zeg is volledig waar, maar zonder gebrek aan wijsheid. Je moet niet half geloven en half twijfelen. Ik ben het die alles onder jullie tot stand brengt en ik ben het ook die oordeelt en degenen die kwaad doen eruit pikt. Ik houd van jullie en ik vervolmaak jullie. Voor hen ben ik echter het compleet tegenovergestelde: haat en vernietiging, zonder enige speelruimte en zonder een spoor achter te laten. Mijn overvloed is inherent aan alles wat ik zeg en doe. Hebben jullie ze beetje bij beetje onderzocht? Sommige woorden heb ik vele keren gezegd, dus waarom begrijpen jullie niet wat ik bedoel? Zal alles precies zijn zoals het moet zijn nadat jullie mijn woorden hebben gelezen? Komt het dan allemaal voor elkaar? Jullie zijn helemaal niet van plan om rekening te houden met mijn hart. Waarom zeggen jullie dat ik de volledig gezaghebbende, al-wijze, ene ware God ben, die diep in het hart van mensen kijkt? Begrijp je de betekenis van deze woorden nog steeds niet? Heb je al deze woorden die ik heb benadrukt onthouden? Zijn ze werkelijk de grondslagen geworden van waaruit je handelt?

Ik sta boven alles, het hele universum overziend. Ik zal mijn grote macht en al mijn wijsheid tonen aan alle naties en volken. Probeer nu niet gewoon uit alle macht plezier na te jagen. Als alle naties van de wereld zich verenigen, wat zal dan niet van jullie zijn? Niettemin zal ik het niet toestaan dat jullie nu iets ontbreekt, noch dat jullie lijden. Geloof dat ik de almachtige God ben! Alles zal tot stand komen en beter en beter worden! Mijn eerstgeboren zonen! Alle zegeningen zullen jullie toekomen! Jullie zullen er eindeloos van kunnen genieten, ze zijn onuitputtelijk, rijk en overvloedig en volledig!

Vorige: Hoofdstuk 74

Volgende: Hoofdstuk 76

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek