Hoofdstuk 76

Mijn uitspraken zijn allemaal uitdrukkingen van mijn wil. Wie kan rekening houden met mijn last? Wie kan mijn bedoeling begrijpen? Hebben jullie nagedacht over al de vragen die ik bij jullie heb opgeworpen? Wat een onverschilligheid! Hoe durven jullie mijn plannen te verstoren? Jullie zijn niet onder controle te brengen! Als dergelijk werk van kwade geesten doorgaat, zal ik hen onmiddellijk dood laten vallen in de bodemloze put. Ik heb allang de verschillende daden van kwade geesten duidelijk gezien. En mensen die gebruikt worden door kwade geesten (degenen met verkeerde bedoelingen, degenen die verlangen naar vlees of rijkdom, degenen die zichzelf verheffen, degenen die de kerk verstoren, etc.) zijn ook allen door mij doorzien. Ga er niet van uit dat alles is afgelopen zodra de kwade geesten weggejaagd zijn. Laat ik je dit zeggen! Vanaf nu zal ik mij een voor een van deze mensen ontdoen en ze nooit gebruiken! Dat wil zeggen, ieder die verdorven is door kwade geesten zal niet door mij worden gebruikt en zal worden verstoten! Denk niet dat ik geen gevoelens heb! Weet dit! Ik ben de heilige God en ik zal niet wonen in een vuile tempel. Ik gebruik alleen eerlijke en wijze mensen die volledig trouw zijn aan mij en rekening kunnen houden met mijn last. Dat is omdat zulke mensen voorbestemd zijn door mij. Er zijn absoluut geen kwade geesten in hen aan het werk. Laat me een ding duidelijk maken: vanaf nu heeft iedereen zonder het werk van de Heilige Geest het werk van kwade geesten. Ik herhaal: ik wil geen enkel mens in wie kwade geesten werken. Zij zullen allemaal in het dodenrijk gegooid worden samen met hun vlees!

De eisen die ik in het verleden aan jullie heb gesteld waren wat losjes en jullie zijn losbandig geweest wat het vlees betreft. Vanaf nu zal ik jullie niet toestaan om zo door te blijven gaan. Als je woorden en daden mij niet in alles laten zien of als ze zelfs maar een beetje niet op mij lijken, zal ik jullie er zeker niet makkelijk vanaf laten komen. Anders zouden jullie altijd lachen en grappen maken, hardop lachend, zonder je in te houden. Als je iets verkeerd doet, voel je dan niet dat ik je heb verlaten? Aangezien je dat wel weet, waarom ben je dan nog steeds zedeloos? Wacht je er nog steeds op dat ik je aanraak met mijn oordelende hand? Vanaf vandaag zal ik onmiddellijk iedereen straffen die zelfs maar voor een enkel moment niet in overeenstemming met mijn bedoeling handelt. Als jullie samen zitten te roddelen, zal ik je verlaten. Spreek niet als je geen geestelijk voedsel geeft. Ik zeg dit niet om jullie te beperken, maar ik bedoel dat omdat mijn werk heeft gefunctioneerd tot de fase waarin het nu is, ik door zal gaan volgens mijn plan. Als jullie bij elkaar zitten om te praten over spirituele zaken in het leven, zal ik bij jullie zijn. Ik zal niemand van jullie onbillijk behandelen. Als je je mond opent, zal ik je de passende woorden geven. Je moet mijn hart waarderen vanuit mijn woorden. Ik zeg jullie niet dat je moet doen of je stom bent, maar ook niet dat jullie je bezig moeten houden met praten over koetjes en kalfjes.

Waarom blijf ik zeggen dat er niet veel tijd over is en dat mijn dag niet uitgesteld moet worden? Hebben jullie hier zorgvuldig over nagedacht? Begrijpen jullie werkelijk de betekenis van mijn woorden? Dat wil zeggen, ik heb gewerkt vanaf het moment dat ik begon te spreken. Ieder van jullie was het doel van mijn werk, niet een persoon in het bijzonder; en bovendien, niet iemand anders. Jullie zijn alleen bezorgd dat jullie geen zegeningen genieten, maar jullie denken niet na over jullie leven. Wat dom van jullie! Wat zijn jullie zielig! Jullie houden helemaal geen rekening met mijn last!

Alle moeite die ik heb gedaan en de prijs die ik heb betaald waren omwille van jullie. Als jullie geen rekening houden met mijn last, hebben jullie niet voldaan aan mijn verwachtingen van jullie. Alle naties wachten om door jullie geregeerd te worden en alle volken wachten erop dat jullie over hen heersen. Ik heb alles in jullie handen gegeven. Nu zijn de machtigen begonnen af te treden en zijn ingestort en ze wachten alleen nog maar op mijn oordeel over hen. Kijk goed! De wereld is nu uit elkaar aan het vallen, terwijl mijn koninkrijk succesvol is opgebouwd. Mijn zonen zijn verschenen en mijn eerstgeboren zonen regeren met mij als koningen, heersend over verschillende naties en volken. Denk niet dat dit iets vaags is; het is de simpele waarheid. Nietwaar? Zodra jullie tot mij bidden en smeken, zal ik onmiddellijk handelen en degenen die jullie vervolgen straffen, degenen die jullie storen aanpakken, degenen die jullie haten vernietigen en de mensen, gebeurtenissen en dingen die jullie dienen beheren. Ik heb het vaak gezegd: ik zal geen redding brengen aan iedereen die Christus dient (dat wil zeggen, aan iedereen die mijn Zoon dient). Mijn Zoon dienen betekent niet dat zij goede mensen zijn; het is volledig het gevolg van mijn grote macht en schitterende daden. Hecht niet te veel belang aan de mensheid. Zulke mensen hebben zeker niet het werk van de Heilige Geest en begrijpen spirituele zaken helemaal niet. Zij zullen nutteloos zijn als ik met hen klaar ben. Onthoud dit! Dit is mijn bevestiging aan jullie. Tast niet zomaar rond, begrepen?

Er zijn steeds minder mensen, maar de leden worden steeds zuiverder. Dit is mijn werk, mijn managementplan en vooral mijn wijsheid en almacht. Het is de coördinatie van mijn normale menselijkheid en mijn totale goddelijkheid. Zien jullie dit duidelijk? Begrijpen jullie dit punt werkelijk? Een voor een zal ik, door mijn goddelijkheid, alle dingen waarover ik heb gesproken vanuit mijn normale menselijkheid volbrengen. Daarom blijf ik zeggen dat wat ik zeg werkelijkheid zal worden zonder enige dubbelzinnigheid; integendeel, het zal allemaal heel helder en duidelijk zijn. Alles wat ik zeg zal vervuld worden en zal zeker niet onzorgvuldig worden gedaan. Ik spreek geen lege woorden en ik maak geen fouten. Wie het durft om mij te beoordelen zal beoordeeld worden en zal zeker niet kunnen ontsnappen aan de palm van mijn hand. Zodra mijn woorden zijn gesproken, wie durft dan nog weerstand te bieden? Wie durft het om mij te bedriegen of iets voor mij te verbergen? Ik heb het eerder gezegd: ik ben een wijze God. Ik gebruik mijn gewone menselijkheid om alle mensen en het duivelse gedrag te onthullen, degenen met verkeerde bedoelingen te ontmaskeren, degenen die op een manier handelen vóór anderen en op een andere manier achter hun rug, degenen die mij weerstaan, degenen die ontrouw aan mij zijn, degenen die hunkeren naar geld, degenen die geen rekening houden met mijn last, degenen die hun broeders en zusters benaderen met bedrog en achterbaksheid, degenen die met zilveren tong spreken om mensen zich te laten verheugen en degenen die niet eensgezind in hart en geest kunnen samenwerken met hun broeders en zusters. Vanwege mijn gewone menselijkheid weerstaan zo veel mensen mij heimelijk en houden zich bezig met bedrog en achterbaksheid, aannemend dat mijn gewone menselijkheid het niet weet. En zo veel mensen besteden speciale aandacht aan mijn gewone menselijkheid, geven me goede dingen te eten en te drinken, dienen me als dienaars en zeggen me wat er in hun hart is, terwijl ze ondertussen totaal anders doen achter mijn rug. Blinde mensen! Wat kennen jullie mij slecht – de God die diep in het hart van de mens kijkt. Je kent me zelfs nu nog niet; je denkt nog steeds dat ik niet weet wat je van plan bent. Denk erover na: hoeveel mensen hebben zichzelf in het verderf gestort vanwege mijn normale menselijkheid? Word wakker! Bedrieg me niet langer. Je moet elke handelwijze en elk gedrag van jou, ieder woord en elke daad vóór mij leggen, en ze door mij laten inspecteren.

Vorige: Hoofdstuk 75

Volgende: Hoofdstuk 77

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke III

Gods gezag (II)Vandaag gaan we verder met onze communicatie over het onderwerp van ‘God Zelf, de unieke.’ We hebben al twee communicaties...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek