Hoofdstuk 16

Na het getuigenis van de Mensenzoon, heeft Almachtige God Zichzelf openlijk aan ons geopenbaard als de Zon van rechtvaardigheid. Dit is de transfiguratie op de berg! Het wordt nu meer en meer werkelijk en meer een werkelijkheid. We hebben de werkmethode van de Heilige Geest gezien en God Zelf is te voorschijn gekomen uit het vleselijke lichaam. Hij wordt niet beheerst door mens, ruimte of geografie. Hij overstijgt de grenzen van de aarde en de zee. Hij reikt tot aan het hele universum en tot de uiteinden der aarde, alle naties en volken luisteren stil naar Zijn stem. Wanneer we onze spirituele ogen openen, zien we dat het woord van God uit Zijn glorieuze lichaam straalt. Het is God Zelf die te voorschijn is gekomen uit het vlees. Hij is de werkelijke en volledige God Zelf. Hij spreekt in het openbaar met ons, Hij is van aangezicht tot aangezicht met ons, Hij adviseert ons, Hij heeft medelijden met ons, Hij wacht op ons, Hij troost ons, Hij disciplineert ons en Hij oordeelt ons. Hij neemt ons bij de hand en Zijn zorg voor ons brandt als een vlam in Hem, met een gretig hart spoort Hij ons aan wakker te worden en bij Hem binnen te gaan. Zijn transcendente leven is in ons allen doorwrocht en allen die bij Hem binnengaan zullen de wereld en alle boosaardigen overstijgen en overwinnen, en samen met Hem regeren. Almachtige God is het spirituele lichaam van God. Als Hij het verordent, zal het zo zijn. Als Hij het spreekt, zal het zijn en als Hij het beveelt, dan is het. Hij is de enige ware God! Satan ligt onder Zijn voeten, in de put van de afgrond! Alles in het universum ligt in Zijn handen, de tijd is gekomen en allen zullen terugkeren tot niets en opnieuw worden geboren.

Vorige: Hoofdstuk 15

Volgende: Hoofdstuk 17

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Werk en intrede (9)

Vastgeroeste etnische tradities en een mentale kijk werpen al lang een schaduw over de zuivere en kinderlijke geest van de mens, ze hebben...

Praktijk (2)

In vroeger tijden oefenden mensen zichzelf om bij God te zijn en op elk moment binnen de geest te leven. Vergeleken met de praktijk van...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek