Hoofdstuk 66

Mijn werk is doorgegaan tot de huidige fase en het heeft allemaal de wijze regelingen van mijn hand gevolgd, en daarnaast is het mijn grote succes. Wie onder de mensen kan zoiets doen? En onderbreken zij niet eerder mijn management? Maar je moet weten dat beslist niemand mijn werk in mijn plaats kan doen, laat staan dat die dat werk zou kunnen dwarsbomen, aangezien er niemand is die de dingen die ik doe en zeg, kan zeggen of doen. Hoewel dit het geval is, kennen mensen mij, de wijze almachtige God, nog steeds niet! Jullie wagen het niet om mij openlijk naar buiten toe te tarten, en toch verzetten jullie je in je hart en je geest tegen mij. Dwazen! Weten jullie dan niet dat ik de God ben die in het binnenste van het hart van de mens kijkt? Weet je niet dat ik al je woorden en daden waarneem? Ik zeg je dat er nooit meer een vriendelijk woord van mijn lippen zal komen. In plaats daarvan zullen het allemaal woorden zijn vol streng oordeel, en ik zal zien of je die wel of niet kunnen verduren. Van nu af aan zijn diegenen wier hart niet dicht bij mij is, dat wil zeggen zij die geen oprechte liefde voor me koesteren, degenen die mij openlijk tarten.

Vandaag is het werk van de Heilige Geest tot een punt gekomen waar de eerdere methode niet meer zal worden gebruikt, en in plaats daarvan zal een nieuwe methode zijn intrede doen. Diegenen die niet positief en actief met mij samenwerken, zullen in Hades vallen, een afgrond van de dood (deze mensen zullen voor eeuwig onder de verdoemenis zuchten). De nieuwe methode is als volgt: als je hart en geest niet juist zijn, zal mijn oordeel je onmiddellijk ten deel vallen, en daaronder valt: vasthouden aan de wereld, aan rijkdom, familie, echtgenoot, echtgenote, kinderen, ouders, eten, drinken, kleren en al dat soort zaken die buiten het terrein van het geestelijke vallen. De verlichting van de heiligen zal steeds zichtbaarder worden, dat wil zeggen, gevoelens van leven zullen nog duidelijker worden en zullen voortdurend in beweging zijn. Wie ook maar de minste onderbreking veroorzaakt, zal een rampzalige val meemaken en ver achterop raken op de renbaan van het leven. Wie lauw zijn, wie niet toegewijd nastreven, laat ik volkomen in de steek en negeer ik stuk voor stuk zonder uitzondering, en zij moeten duizend jaar in rampen wegkwijnen. Degenen die ijverig zoeken, dat wil zeggen, degenen die voortdurend onderbreken, hun zal ik hun onwetendheid ontnemen en hen loyaal aan mij maken, en bovendien zullen zij wijsheid en intelligentie hebben en zullen zij daarom met een des te groter geloof zoeken. Ik verdubbel mijn zegeningen voor al mijn eerstgeboren zonen en mijn liefde daalt te allen tijde op jullie neer. Ik zorg voor jullie en ik bescherm jullie voortdurend en ik zal niet toestaan dat jullie in de netten van Satan terechtkomen. Ik ben begonnen mijn werk onder alle volkeren te lanceren, dat wil zeggen dat ik nog een project heb toegevoegd; die mensen zijn degenen die al duizend jaar dienstbaar aan Christus zijn en dat enorme aantal mensen zal mijn koninkrijk binnen drommen.

Mijn zonen, jullie moeten je opleiding intensiveren. Er ligt nog veel werk op jullie te wachten, werk dat jullie op je moeten nemen en moeten voltooien. Het enige wat ik wens, is dat jullie opschieten en snel volwassen worden, om het werk te voltooien dat ik jullie heb toevertrouwd. Dit is jullie heilige verantwoordelijkheid, en het is de plicht die moet worden verricht door diegenen van jullie die mijn eerstgeboren zonen zijn. Ik zal jullie tot aan het eind van de weg beschermen, en wel zo beschermen dat jullie voorgoed samen met mij gelukzaligheid kunnen genieten! Ieder van jullie zou inzicht moeten hebben in het feit dat ik vele offers en vele omgevingen hebben gearrangeerd, en dat allemaal om jullie te vervolmaken. Jullie weten dat dit allemaal mijn zegeningen zijn, nietwaar? Jullie zijn allemaal mijn beminde zonen. Zolang jullie mij oprecht liefhebben, zal ik geen van jullie verlaten, al hangt dat er wel vanaf of jullie al of niet in staat zijn harmonieus met mij samen te werken.

Vorige: Hoofdstuk 65

Volgende: Hoofdstuk 67

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Over de stappen van Gods werk

Vanbuiten lijkt het dat de stappen van Gods huidige werk al geëindigd zijn en dat de mens al het oordeel, de tuchtiging, de slagen en de...

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek