Hoofdstuk 62

Het bevatten van mijn wil heeft niet alleen tot doel dat je mijn bedoeling zult kennen, maar ook dat je in overeenstemming daarmee zult handelen. Mensen begrijpen mijn hart niet. Wanneer ik zeg dat dit het oosten is, dan moeten zij erheen om te beraadslagen en vragen ze zich af: “Is dit werkelijk het oosten? Misschien is dat niet zo. Ik kan het niet zo makkelijk geloven. Ik moet het zelf zien.” Jullie mensen zijn zo moeilijk om mee om te gaan, en jullie weten niet wat ware gehoorzaamheid is. Wanneer je mijn bedoeling kent, ga het dan zonder aarzelen uitvoeren – het is niet nodig om erover na te denken! Jij neemt alles wat ik zeg altijd met een korrel zout en legt het op een absurde manier uit, dus hoe kun je dan werkelijk inzicht hebben? Je probeert nooit mijn woorden binnen te gaan. Zoals ik eerder heb gezegd, verlang ik naar een exclusieve minderheid, niet naar heel veel mensen. Degenen die er geen belang aan hechten om mijn woorden binnen te gaan, verdienen het niet om de goede soldaten van Christus te zijn, maar treden in plaats daarvan op als de lakeien van Satan en verstoren mijn werk. Denk niet dat dit iets kleins is. Wie mijn werk verstoort, schendt mijn bestuurlijke decreten, en ik zal hen beslist streng disciplineren. Dat wil zeggen dat als je je van nu af aan voor enige tijd van mij afkeert, mijn oordeel op je zal neervallen. Als je mijn woorden niet gelooft, probeer het dan en kijk zelf, zie in wat voor toestand je bent wanneer je in het licht van mijn aangezicht leeft, en in wat voor toestand je bent wanneer je mij verlaat.

Ik ben er niet bang voor dat je niet in de geest leeft. Mijn werk is voortgegaan tot het huidige stadium, dus wat kun jij doen? Ik doe dingen stap voor stap, dus het is niet nodig dat je bang bent. Ik zal mijn werk zelf doen. Wanneer ik iets doe, zijn mensen allemaal totaal overtuigd, en anders zal ik tegen hen optreden door hen zwaarder te tuchtigen. Dit heeft eerder betrekking op mijn bestuurlijke decreten. Het is zichtbaar dat er nu al is begonnen mijn bestuurlijke decreten uit te vaardigen en toe te passen, zodat ze niet langer verborgen zijn. Dit moet je duidelijk zien! Nu gaat het in alle opzichten over mijn bestuurlijke decreten, en wie die schendt, zal verlies moeten lijden. Dit is beslist geen kleinigheid. Hebben jullie hier werkelijk inzicht in? Hebben jullie dit aspect helemaal helder? Nu begin ik te communiceren: alle naties en alle volkeren ter wereld worden door mijn hand bestuurd en ongeacht hun religie moeten ze allemaal naar mijn troon stromen. Natuurlijk zullen sommigen die een oordeel ontvangen in de put van de afgrond worden gegooid (zij zijn voorwerpen die vernietigd moeten worden, die totaal verbrand zullen worden en niet langer meer bestaan), en sommigen die mijn naam aanvaarden nadat ze zijn veroordeeld, zullen de mensen van mijn koninkrijk worden (waar zij slechts duizend jaar van zullen genieten). Diegenen van jullie zullen samen met mij voor eeuwig het koningschap bekleden, en aangezien jullie eerder voor mij hebben geleden, zal ik jullie lijden vervangen door zegeningen die ik jullie oneindig zal schenken; diegenen van mijn mensen zullen louter Christus diensten blijven verlenen. Dat genieten verwijst niet alleen naar genieten, maar ook naar het feit dat die mensen het ondergaan van rampen zal worden onthouden. Dit is de innerlijke betekenis van het feit dat mijn eisen aan jullie zo streng zijn en dat alles betrekking heeft op mijn bestuurlijke decreten. Want als jullie mijn training niet zouden aanvaarden, zou ik jullie op geen enkele manier kunnen geven wat jullie zullen erven. Al is dit het geval, jullie zijn nog steeds bang om te lijden, jullie zijn nog steeds bang voor wonden op je ziel, en jullie denken altijd aan het vlees en zijn altijd bezig voor jezelf dingen te regelen en plannen te maken. Heb ik dan geen passende zaken voor jullie geregeld? Waarom regelen jullie dan herhaaldelijk dingen voor jezelf? Jullie belasteren mij! Is dat niet zo? Ik regel iets voor jullie, maar jullie wijzen dat totaal van de hand en maken je eigen plannen.

Jullie zeggen dan misschien goede dingen, maar in werkelijkheid houden jullie je totaal niet aan mijn wil. Ik zeg je: ik zal absoluut niet zeggen dat er iemand onder jullie is die in staat is oprecht aandacht te tonen voor mijn wil. Al zijn je handelingen dan misschien in overeenstemming met mijn wil, ik zal je beslist nooit prijzen. Dit is mijn methode van verlossing. Al is dat het geval, toch zijn jullie nog steeds soms zelfvoldaan, en vinden jullie jezelf geweldig, terwijl jullie verder op iedereen neerkijken. Dit is één aspect van de verdorven gezindheid van de mens. Jullie erkennen allemaal dit punt dat ik naar voren breng, maar alleen aan de oppervlakte. Om werkelijk te kunnen veranderen, moet je dicht bij mij komen; communiceer met mij en ik zal je genade schenken. Sommige mensen denken dat ze passief kunnen blijven zitten en kunnen oogsten wat anderen hebben gezaaid en hebben het gevoel dat ze alleen maar hun armen hoeven uit te strekken om zich te kleden of dat ze enkel maar hun mond hoeven te openen om gevoed te worden, en zelfs wachten tot anderen hun eten gekauwd hebben, voordat ze bereid zijn om het door te slikken. Zulke mensen zijn het dwaast, ze eten graag wat anderen al hebben gegeten, en dit is de manifestatie van het meest luie aspect van de mens. Nu je deze woorden van mij hoort, moet je ze niet langer links laten liggen. De enige juiste manier is om de grootste zorgvuldigheid te betrachten. Dan kan mijn wil worden bevredigd, en dit is de beste soort gehoorzaamheid.

Vorige: Hoofdstuk 61

Volgende: Hoofdstuk 63

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Hoofdstuk 38

Met het oog op de inherente eigenschappen van de mens – dat wil zeggen: zijn ware gezicht – is het werkelijk niet eenvoudig geweest om het...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek