Hoofdstuk 61

Wanneer je je eigen toestand kent, bewerkstellig je mijn wil. In feite is mijn wil niet moeilijk te begrijpen. Je hebt in het verleden alleen nooit gezocht op een manier die overeenstemt met mijn intentie. Ik wil jouw menselijke noties of menselijke gedachten niet, en evenmin jouw geld of bezittingen. Wat ik wil is jouw hart, snap je? Dat is mijn wil, en sterker nog: dat is wat ik wil bemachtigen. Mensen gebruiken altijd hun eigen opvattingen om over mij te oordelen, ze wegen mijn gestalte met hun eigen maatstaven. Dat is het moeilijkste aspect van het omgaan met de mens en het is wat ik het meest verfoei en verafschuw, zie je? Omdat dit Satans zichtbaarste gezindheid is. En jullie zijn klein van gestalte, dus trappen jullie snel in Satans sluwe gekonkel. Jullie zijn gewoon niet in staat om die te herkennen! Ik heb jullie vaak gezegd om altijd, en in alle opzichten, op je hoede te zijn niet door Satan misleid te worden. Maar jullie luisteren niet, jullie leggen wat ik zeg vrolijk naast je neer en daardoor lijdt je uiteindelijk verliezen in je leven en komt berouw te laat. Hoe dan ook, het is toch goed voor je om deze les te leren voor jouw toekomstige zoektocht? Ik zeg het je: als je gemakkelijk in negativiteit vervalt, zul je verlies gaan lijden in je leven, en het zullen uiterst zware verliezen zijn. Als je dit weet, moet je daarop alert zijn, nietwaar?

Mensen zijn ongeduldig, ze willen snelle resultaten en zien alleen wat recht voor hun neus gebeurt. Als ik zeg dat ik begonnen ben om de machthebbers te straffen, worden jullie zelfs nog ongeduriger en vragen jullie: “Waarom zijn die mensen nog steeds aan de macht? Heeft God loze woorden gesproken?” De mens zit zo verankerd in zijn opvattingen! Jullie begrijpen de betekenis van mijn woorden niet. De mensen die ik straf zijn de kwaadwilligen, zij die mij trotseren, zij die mij niet kennen. Ik negeer de mensen die alleen in mij geloven, maar die niet op zoek zijn naar de waarheid. Jullie zijn zo onwetend! Jullie hebben helemaal niets begrepen van wat ik heb gezegd! Desondanks geven jullie jezelf een schouderklopje en denken jullie dat je volwassener geworden bent, dat je inzicht hebt en dat jullie in staat zijn te bevatten wat mijn wil is. Vaak zeg ik dat alle dingen en alle zaken Christus ten dienste staan, maar begrijp je die woorden werkelijk? Weet je echt wat die betekenen? Ik heb al eerder gezegd dat ik iemand niet zomaar bestraf. Iedere mens in de universum-wereld volgt mijn eigen ordeningen: zij die mijn bestraffingen ondergaan, zij die Christus ten dienste staan (hen zal ik niet redden), zij die door mij verkozen zijn, en zij die door mij gekozen zijn, maar later geëlimineerd zullen worden; ik hou ze allemaal in mijn handen, om van jou nog maar te zwijgen, jou – wie ik verkozen heb – en wie ik nog beter begrijp. De dingen die ik in deze fase doe en de dingen die ik doe in de volgende fase, verlopen allemaal volgens mijn wijze plannen. Jij hoeft op voorhand helemaal niets voor me te regelen; je hoeft alleen maar te wachten op het genot! Dit is iets wat je verdient! Ik heers over de dingen die van mij zijn. Wie klaagt of wie een andere mening over mij durft te hebben, ontzie ik niet snel. Tegenwoordig ontsteek ik vaak in woede, nu het programma van bestuurlijke decreten dat ik opgesteld heb tot deze fase gevorderd is. Denk niet dat ik geen gevoelens heb. Want ik heb gezegd dat geen enkel voorwerp, geen enkele persoon of gebeurtenis mijn voortgang mag hinderen. Ik doe wat ik zeg, en zo ben ik. Sterker nog, het is de zichtbaarste manifestatie van mijn gezindheid. Ik behandel alle mensen hetzelfde, want allemaal zijn jullie mijn zonen en ik hou van jullie allemaal. Welke vader neemt geen verantwoordelijkheid voor het leven van zijn zoon? Welke vader werkt niet dag en nacht keihard voor zijn zoons toekomst? Wie van jullie kan dat weten? Wie kan laten zien dat hij rekening houdt met mijn gevoelens? Jullie maken doorlopend plannen voor jullie eigen lichamelijke genot en jullie hebben helemaal geen benul van mijn gevoelens. Ik maak me aldoor ernstig zorgen over jullie, maar jullie snakken steeds naar lichamelijk genot, eten en drinken, slapen, hoe je je kleedt: hebben jullie dan geen greintje geweten? In dat geval zijn jullie beesten in menselijke kleding. Wat ik zeg is niet buitensporig en jullie zouden er tegen moeten kunnen. Dit is de beste manier om jullie te redden. Sterker nog, hierin ligt mijn wijsheid: Satans achilleshiel treffen, die volkomen verslaan en totaal vernietigd achterlaten. Zo lang je berouw toont en je ervan verzekert dat je op mij kunt vertrouwen om jouw oude natuur te elimineren en het beeld van een nieuwe persoon kunt naleven, is mijn hart helemaal voldaan. Want dat is het naleven van normale menselijkheid, getuigenis gevend van mijn naam, en dat is wat me het gelukkigst maakt.

Jullie moeten steeds dicht bij mij blijven. Het is duidelijk dat mijn tempo met de dag versnelt. Als het je ook maar één moment aan spirituele communicatie ontbreekt, dan zul je mijn oordeel meteen ondergaan. Op dit punt heb je je iets diep gerealiseerd. Ik kastijd je niet omdat ik niet van je hou, maar ik disciplineer je juist uit liefde voor jou. Anders zou je niet groeien, en zonder de beperkingen van de Heilige Geest, zou je altijd losbandig zijn. Dit is juist een facet van mijn wijsheid.

Vorige: Hoofdstuk 60

Volgende: Hoofdstuk 62

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Over de Bijbel (4)

Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in...

Praktijk (8)

Jullie begrijpen nog altijd de verschillende aspecten van de waarheid niet, en je praktijk bevat nog altijd behoorlijk wat fouten en...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek