De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 10

Wees niet bang voor van alles en nog wat. Hoe veel moeilijkheden en gevaren je ook tegenkomt, je moet standvastig zijn tegenover mij; laat je door niets tegenhouden, zodat mijn wil kan worden uitgevoerd. Dat hoort je plicht te zijn, anders zul je te maken krijgen met mijn toorn en zal mijn hand …, en zul je eindeloos geestelijk lijden te verduren krijgen. Je moet alles verdragen, afzien van alles wat je hebt en alles doen wat je kunt om mij te volgen, betaal alle kosten voor mij. Dit is de tijd dat ik je op de proef zal stellen, zul je mij je trouw aanbieden? Zul je mij tot het eind van de weg getrouw volgen? Wees niet bang; wie zou je ooit tot staan kunnen brengen als ik je help? Onthoud dat! Denk daaraan! Alles wat gebeurt, is vanwege mijn goede wil en alles is onder mijn hoede. Kunnen al jouw woorden en daden mijn woord volgen? Wanneer de beproevingen van vuur over je komen, zul je dan knielen en mij aanroepen? Of zul je angstig wegduiken, niet in staat om je naar voren te begeven?

Je moet mijn moed in je hebben en je moet principes hebben wanneer je te maken hebt met familieleden die niet geloven. Omwille van mij moet je niet zwichten voor enige duistere macht. Vertrouw op mijn wijsheid om op de volmaakte weg te blijven lopen; sta niet toe dat de samenzweringen van Satan je in hun greep krijgen. Doe er alles aan om je hart voor mij neer te leggen en ik zal je troosten en vrede en geluk in je hart geven. Je moet niet proberen om de goedkeuring van mensen te krijgen; is het niet veel waardevoller en belangrijker om mij tevreden te stellen? Wanneer je mij tevreden stelt, ontvang je dan zelfs niet nog meer levenslange en eeuwige vrede en blijdschap? Het huidige lijden geeft alleen maar aan hoe groot je zegeningen in de toekomst zullen zijn: niet in woorden uit te drukken. Je weet niet hoe groot de zegeningen zijn die je zult krijgen, je kunt je er zelfs geen voorstelling van maken. Vandaag worden ze werkelijkheid, volkomen werkelijkheid! Die is niet meer zo ver weg, zie je dat? Die zit tot het laatste kleine beetje aan toe in mij en hoe stralend ligt die voor je! Veeg je tranen af, voel geen pijn en verdriet, ik houd alles in mijn handen en mijn doel is jullie spoedig tot overwinnaars te maken en met mij in glorie te leiden. Je moet dankbaar zijn en lofprijzen voor alles wat je overkomt, en dat zal mijn hart beslist voldoening schenken.

Het transcendente leven van Christus is reeds verschenen, er is niets waar je bang voor hoeft te zijn. We hebben Satan vertrapt en zijn tijd is beperkt. Ontwaak! Werp de wereld van bandeloosheid weg, bevrijd jezelf van de afgrond des doods! Wees boven alles trouw aan mij, ga dapper verder; Ik ben je sterke rots, vertrouw op mij!

Vorige:Hoofdstuk 9

Volgende:Hoofdstuk 11

gerelateerde media