Hoofdstuk 9

Ik wil je eraan herinneren dat je zelfs niet een beetje vaag kunt zijn over mijn woord, en elke onachtzaamheid is onaanvaardbaar. Je moet ernaar luisteren en het gehoorzamen, en de dingen aanpakken in overeenstemming met mijn intenties. Je moet altijd alert zijn en nooit een gezindheid hebben die arrogant en zelfingenomen is, en je moet altijd op mij vertrouwen om afstand te kunnen doen van de natuurlijke oude gezindheid die in je woont. Je moet altijd in staat zijn om voor mij de normale conditie te handhaven en een stabiele gezindheid te hebben. Je denken moet nuchter en helder zijn, en mag door geen enkele persoon, gebeurtenis of geen enkel ding worden beïnvloed of beheerst. Je moet altijd kalm zijn in mijn aanwezigheid en altijd een voortdurende nabijheid en communicatie met mij onderhouden. Je moet kracht en ruggengraat tonen en standvastig staan in je getuigenis naar mij. Sta op en spreek om mijnentwil en vrees niet wat andere mensen zeggen. Richt je op het voldoen aan mijn intenties en zorg dat je niet door anderen wordt beheerst. Wat ik aan jou openbaar, moet worden gedaan in overeenstemming met mijn intenties en mag niet worden uitgesteld. Hoe voel je je van binnen? Voel je je op je gemak? Je zult het begrijpen. Waarom ben je niet in staat om op te staan en om mijnentwil te spreken, en begaan te zijn met mijn last? Je blijft je in sluwe plannetjes storten, maar ik zie het allemaal duidelijk. ik ben je steun en je schild, en alles is in mijn handen, dus waar ben je bang voor? Is dat niet wat over-emotioneel? Je moet de emoties snel terzijde schuiven; ik handel niet op basis van emoties maar in plaats daarvan oefen ik gerechtigheid uit. Als je ouders ook maar iets doen dat geen voordeel voor de kerk heeft, dan kunnen ze niet ontsnappen. Mijn intenties zijn aan jou onthuld en je mag ze niet negeren. In plaats daarvan moet je al je aandacht erop vestigen en al het andere opzij schuiven om ze met je gehele hart te kunnen volgen. Ik zal je altijd in mijn handen houden. Wees niet verlegen en laat je niet beheersen door je echtgenoot of echtgenote; je moet toestaan dat mijn wil wordt uitgevoerd.

Heb vertrouwen! Heb vertrouwen! Ik ben jouw almachtige. Dit is iets dat je je misschien wel realiseert, maar je moet nog altijd oppassen. In het belang van de kerk, mijn wil en mijn management, moet je volledig toegewijd zijn, en alle mysteriën en beëindigingen zullen je duidelijk worden getoond. Er zullen geen verdere vertragingen zijn en de dagen lopen ten einde. Dus wat ga je doen? Hoe moet je proberen om in je leven op te groeien en volwassen te worden? Hoe kun je jezelf snel nuttig voor mij maken? Hoe ga je ervoor zorgen dat mijn wil wordt uitgevoerd? Dit te kunnen doen, vereist een grondige overdenking en een diepere communicatie met mij. Vertrouw op mij, geloof in mij, wees nooit onzorgvuldig, en zorg dat je kunt handelen in overeenstemming met mijn leiding. De waarheid moet goed uitgerust zijn, en je moet er vaker van eten en drinken. Elke waarheid moet worden uitgevoerd voordat zij duidelijk kan worden begrepen.

Heb je nu het gevoel dat er niet genoeg tijd is? Voel je ook dat je van binnen anders bent dan vroeger en dat je last erg zwaar lijkt? Mijn intenties zijn op jou gericht; je moet helder zijn van geest, scheid je niet af van hen, en blijf altijd verbonden met mij. Blijf altijd dicht bij mij, communiceer met mij, wees meelevend ten opzichte van mijn hart en in staat om in coördinatie te dienen, zodat mijn intenties altijd aan jullie worden geopenbaard. Let altijd goed op! Goed opletten! Verslap zelfs ook maar niet een beetje; dat is jouw plicht en mijn werk woont daarin.

Misschien heb je op dit punt enige kennis, en voel je dat dit te wonderbaarlijk is. Je hebt in het verleden misschien wat twijfels gehad en ervaren dat het volledig anders was dan de opvattingen, ideeën gedachten van mensen, maar nu ben je er volledig van doordrongen. Dit is mijn wonderlijke werk en het is ook het wonderlijke werk van God. Je moet absoluut klaarwakker zijn en wachten en erin wandelen. De tijd is in mijn handen; verspil die niet en verslap niet ook maar een moment; tijdverspilling vertraagt mijn werk en zorgt ervoor dat mijn wil in jou wordt geblokkeerd. Je moet goed nadenken en vaak met mij communiceren. Je moet alle daden, bewegingen, gedachten, ideeën, familie, echtgenoot, zonen en dochters voor mij brengen. Vertrouw in je praktijk niet op het zelf, want anders zal ik woedend zijn en dan zul je kostbare verliezen lijden.

Beperk altijd je eigen stappen en wees altijd in staat om in mijn woorden te wandelen. Dat zal alleen lukken als je mijn wijsheid hebt. Kom tot mij als je moeilijkheden ondervindt en ik zal je leiding geven. Rommel niet zomaar wat aan en communiceer niet roekeloos. Als je leven er geen voordeel van ondervindt, dan is dat omdat je tekortschiet in kennis en geen onderscheid kunt maken tussen goede en slechte woorden. Je beseft dit pas wanneer je schade lijdt en je omstandigheden slecht zijn, en je het zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest moet stellen. Tegen die tijd is het te laat. De tijd is nu zo dringend, je mag in de race van het leven zelfs niet maar een klein stukje treuzelen, je moet nauwkeurig mijn voetstappen volgen. Wanneer zich moeilijkheden voordoen, overdenk de zaak dan zorgvuldig door dichtbij mij te blijven en rechtstreeks met mij te communiceren. Als je vasthoudt aan dit pad, zal je intreden gemakkelijk worden, aangezien je vooruitgang blijft boeken.

Mijn woorden zijn niet alleen tot jou gericht; iedereen in de kerk schiet in verschillende opzichten tekort. Jullie moeten meer communiceren, zelfstandig kunnen eten en drinken tijdens je eigen spirituele devoties, en in staat zijn de belangrijkste waarheden te begrijpen en deze onmiddellijk in de praktijk te brengen. Je moet een gevoel krijgen voor de realiteit van mijn woord. Begrijp de precieze kern en de principes ervan; verslap niet. Overdenk altijd mijn woord en communiceer met mij, en het zal geleidelijk worden geopenbaard. Je kunt niet voor één moment dichtbij God komen en dan, nog voordat je hart kalm kan zijn voor God, gestoord worden als iets anders je overkomt. Je bent altijd verward en vaag over dingen en niet in staat om mijn gezicht te zien, dus je kunt mijn hart niet duidelijk begrijpen. Zelfs als je er een beetje van kunt begrijpen ben je niet zeker en twijfel je nog steeds. Totdat ik je hart volledig bezit en je geest niet langer wordt verstoord door alle wereldse dingen, en je wacht met een heldere en rustige geest – pas dan zal ik beetje bij beetje aan jullie onthullen in overeenstemming met mijn intenties. Jullie zouden dit pad moeten aangrijpen om dichtbij mij te zijn. Wie je ook slaat of vervloekt, of hoe prettig de dingen ook zijn die mensen je aanbieden, het is onaanvaardbaar als ze je ervan weerhouden om dichtbij God te zijn. Laat je hart in mijn greep zijn en je mag mij nooit verlaten. Met deze nabijheid en communicatie, ongeacht of het je ouders, echtgenoot, kinderen, andere familieleden, of de banden van de seculiere wereld zijn, zullen ze allemaal wegdrijven. Je zult genieten van een bijna onbeschrijfelijke zoetheid in je hart en een geurige en heerlijke smaak ervaren, en je zult waarlijk onafscheidelijk van mij zijn. Als het altijd zo is, zullen jullie begrijpen wat in mijn hart is. Je zult nooit je weg kwijtraken als je vooruitgang blijft maken, want ik ben jullie weg, en alles bestaat omwille van mij. Hoe volwassen zal je leven zijn, wanneer je in staat zult zijn om je af te scheiden van de seculiere wereld, wanneer je je emoties zult kunnen afleggen, wanneer je in staat zult zijn om je man en je kinderen achter te laten, wanneer je leven tot wasdom zal zijn gekomen? Al deze dingen zijn in overeenstemming met mijn schema. Er is geen reden om bezorgd te zijn.

Je moet het van de positieve kant binnengaan. Als je passief afwacht, is het nog altijd negatief. Je moet proactief zijn in het samenwerken met mij; wees ijverig en nooit lui. Blijf altijd in communicatie met mij en heb een diepere intimiteit met mij. Als je het niet begrijpt, wees dan niet ongeduldig om snelle resultaten te zien. Het is niet zo dat ik het je niet zal vertellen; ik wil zien of je op mij vertrouwt wanneer je in mijn aanwezigheid bent en of je je in vertrouwen van mij afhankelijk durft te stellen. Je moet altijd dichtbij mij blijven en alle zaken in mijn handen leggen. Keer niet tevergeefs terug. Nadat je onbewust voor een bepaalde periode dichtbij mij bent geweest, zullen mijn intenties aan je worden geopenbaard. Als je ze begrijpt, zul je waarlijk voor mijn aangezicht staan, en je zult mijn gezicht waarlijk gevonden hebben. Je zult van binnen glashelder en standvastig zijn, en je zult iets hebben om op te vertrouwen, en je zult zowel macht als vertrouwen hebben. Je zult eveneens een pad hebben dat voorwaarts leidt, en alles zal gemakkelijk naar je toekomen.

Vorige: Hoofdstuk 8

Volgende: Hoofdstuk 10

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Hoofdstuk 38

Met het oog op de inherente eigenschappen van de mens – dat wil zeggen: zijn ware gezicht – is het werkelijk niet eenvoudig geweest om het...

God Zelf, de unieke IX

God is de bron van leven voor alle dingen (III)In de afgelopen tijd hebben we gesproken over vele dingen die te maken hebben met God leren...

Het pad … (3)

In mijn leven geef ik altijd graag mijn lichaam en geest volledig aan God. Pas dan maakt mijn geweten me geen verwijten en heeft het...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek