Het pad … (7)

In onze praktijkervaring hebben we gezien dat God vaak persoonlijk een pad voor ons heeft opengelegd, zodat het pad onder onze voeten steviger en werkelijker kan worden. Want dit is het pad dat God sinds mensenheugenis voor ons heeft opengelegd en dat tienduizenden jaren lang van generatie op generatie is doorgegeven. Zo hebben we het pad opgepakt van onze voorgangers, die het niet tot het einde toe uit hebben gelopen. Wij zijn door God gekozen om de laatste fase uit te lopen. En dus was dit pad voor ons speciaal door God voorbereid, en of we nu gezegend zijn of door tegenspoed getroffen, niemand anders kan dit pad lopen. Laat ik mijn eigen inzicht hieraan toevoegen: overweeg niet naar elders te vluchten of een ander pad te vinden, begeer geen status, probeer niet je eigen koninkrijk te stichten – dat zijn allemaal fantasieën. Misschien heb je bepaalde vooropgezette ideeën over mijn woorden. In dat geval stel ik voor dat je ophoudt zo’n warhoofd te zijn. Je kunt hier beter wat meer gedachten aan wijden. Probeer niet de slimmerik uit te hangen en verwar goed niet met kwaad. Daar krijg je spijt van wanneer Gods plan is volbracht. Wat ik zeg is dat alle naties op aarde aan stukken zullen worden geslagen wanneer het koninkrijk van God komt. Dan zul je zien dat je eigen plannen ook vernietigd zijn en dat zij die getuchtigd zijn, in stukken worden geslagen en dat God zo Zijn gezindheid volledig zichtbaar maakt. Ik denk dat ik je deze dingen moet zeggen, omdat ze voor mij zo duidelijk zijn, zodat je mij dan achteraf niet de schuld kan geven. Dat we dit pad tot op de dag van vandaag hebben kunnen lopen was door God beschikt. Denk dus niet dat je speciaal bent, of dat je pech hebt. Niemand mag iets beweren over het huidige werk van God, opdat je niet in stukken wordt geslagen. Ik ben door Gods werk verlicht: wat er ook gebeurt, God zal deze groep mensen compleet maken. Zijn werk zal nooit meer veranderen, en Hij zal deze groep mensen tot het einde van het pad meenemen en Zijn werk op aarde beëindigen. Dit zouden we allemaal moeten begrijpen. De meeste mensen kijken graag ‘vooruit’ en hun begeerte kent geen grenzen. Geen van hen begrijpt de huidige dringende wil van God en dus denken ze er allemaal aan om te vluchten. Ze lijken op gevluchte paarden die alleen maar in de wildernis willen rondzwerven. Er zijn er maar weinigen die zich willen vestigen in het goede land van Kanaän om de weg van het menselijk leven te zoeken. Als mensen het land dat overvloeit van melk en honing zijn binnengegaan, en er niet van kunnen genieten, wat willen ze dan nog meer? Eerlijk is eerlijk, buiten het goede land Kanaän is alleen de wildernis. Zelf als mensen de plaats van de rust zijn binnengetreden, kunnen ze nog niet trouw zijn aan hun plicht. Zijn het dan niet gewoon hoeren? Als je hier de kans laat liggen om door God te worden vervolmaakt, zal je dit tot in lengte van dagen spijten, je wroeging zal oneindig zijn. Je zult als Mozes zijn die naar het land Kanaän keek maar er niet van kon genieten, zijn vuisten gebald, zijn dood vol spijt − denk je niet dat dit beschamend is? Raak je niet in verlegenheid als anderen de spot met je drijven? Ben je bereid door anderen vernederd te worden? Wil je niet zelf goed terechtkomen? Wil jij niet een eerbaar en oprecht mens zijn die door God is vervolmaakt? Heb je werkelijk geen ambitie? Je bent niet bereid de andere paden te nemen. Wil je dan ook het pad niet nemen dat God voor jou heeft beschikt? Durf je tegen de wil van de hemel in te gaan? Hoe groot je ‘vaardigheid’ ook is, kun je echt de hemel beledigen? Ik denk dat we er goed aan doen te proberen onszelf goed te leren kennen. Eén woord van God kan hemel en aarde veranderen, wat is dan een schriel klein mensje in Gods ogen?

In mijn eigen ervaring heb ik gezien dat, hoe meer je tegen God gekant bent, hoe meer God Zijn majesteitelijke gezindheid laat zien en hoe strenger de tuchtiging zal zijn die Hij je ‘toebedeelt’. Hoe meer je Hem gehoorzaamt, hoe meer Hij je zal liefhebben en beschermen. Gods gezindheid is als een instrument van straf: als je gehoorzaamt blijf je veilig en gezond. Als je niet gehoorzaamt − als je altijd probeert indruk te maken en altijd vol streken zit − verandert Gods gezindheid onmiddellijk. Hij is als de zon op een bewolkte dag, Hij verbergt Zich voor jou en laat je Zijn toorn zien. En zo is ook Zijn gezindheid als het weer in juni: de lucht is kilometers om je heen blauw en de golven zijn slechts een rimpeling op het wateroppervlak, tot de stroom plotseling versnelt en het water verandert in een kolkend golf. Waag je het zo roekeloos te zijn tegenover een dergelijke gezindheid van God? De meesten van jullie, broeders en zusters, hebben in jullie ervaringen meegemaakt, dat jullie vol vertrouwen zijn wanneer de Heilige Geest in het daglicht werkt. Maar dan, ineens, verlaat de Geest van God je plotseling en ben je zo gekweld dat je ’s nachts niet kunt slapen, naarstig op zoek naar de richting waarin Zijn Geest is verdwenen. Wat je ook doet, je kunt niet vinden waar Zijn Geest naartoe is gegaan. Maar dan, onverwacht, verschijnt Hij weer voor jou en ben je net zo in extase als Petrus was toen hij zijn Heer Jezus plotseling weer zag, zozeer in extase dat je het bijna uitschreeuwt. Ben je dit echt vergeten, nadat je het zo vaak hebt meegemaakt? De Heer Jezus Christus, die vlees is geworden, die aan het kruis was genageld, en daarna weer was herrezen en ten hemel was opgestegen, is altijd een periode verborgen voor jou en dan verschijnt Hij weer een periode voor jou. Hij openbaart Zich voor jou vanwege jouw rechtvaardigheid en Hij wordt boos en verlaat jou vanwege jouw zonden. Waarom bid je dus niet vaker tot Hem? Wist je niet dat na Pinksteren de Heer Jezus Christus een nieuwe opdracht heeft op aarde? Je kent alleen het feit dat de Heer Jezus Christus vlees werd, op aarde kwam en aan het kruis werd genageld. Je hebt je nooit gerealiseerd dat de Jezus waarin jij vroeger geloofde Zijn werk allang aan iemand anders heeft toevertrouwd en dat dit werk al lang geleden is voltooid. De Geest van de Heer Jezus Christus is dus in het vlees op aarde weergekeerd om een andere deel van Zijn werk te doen. Hier zou ik iets in willen voegen. Ondanks het feit dat jullie je nu in deze stroom bevinden, durf ik te beweren dat er onder jullie maar enkelen zijn die geloven dat deze persoon de Ene is die jullie door de Heer Jezus Christus is gegeven. Jullie weten alleen hoe van Hem te genieten. Jullie erkennen niet dat de Geest van God is opnieuw op aarde is gekomen, en jullie erkennen niet dat de hedendaagse God de Jezus Christus van duizenden jaren geleden is. En dus zeg ik dat jullie allemaal met je ogen dicht rondlopen, jullie accepteren gewoon waar jullie uitkomen en zijn hier helemaal niet serieus over. Jullie geloven dus in woord in Jezus, maar durven schaamteloos de Ene te weerstaan van wie God vandaag heeft getuigd. Ben je niet dwaas? De God van vandaag geeft niks om jouw fouten, Hij veroordeelt jou niet. Je zegt dat je in Jezus gelooft, zou jouw Heer Jezus Christus jou dan vrijuit kunnen laten gaan? Denk je dat God een plek voor jou is om stoom af te blazen, te liegen en te misleiden? Wanneer jouw Heer Jezus Christus Zich nogmaals openbaart, bepaalt Hij of jij rechtvaardig bent of kwaadaardig, op basis van hoe je je nu gedraagt. De meeste mensen hebben uiteindelijk opvattingen over wat ik “mijn broeders en zusters” noem en ze geloven dat de middelen waarmee God werkt zullen veranderen. Solliciteren zulke mensen niet naar de dood? Kan God voor Satan getuigen als God Zelf? Veroordeel je God niet hiermee? Geloof je dat zomaar iedereen God Zelf kan worden? Als je het echt wist, zou je geen opvattingen hebben. In de Bijbel staat de volgende passage: alle dingen zijn voor Hem en alle dingen komen van Hem. Hij zal veel zonen laten gloriëren en Hij is onze Kapitein … Dus schaamt Hij Zich niet als Hij ons broeders noemt. Misschien ben je in staat deze woorden gemakkelijk uit je hoofd op te zeggen, maar je begrijpt niet wat ze werkelijk betekenen. Geloof je niet in God met gesloten ogen?

Ik geloof dat onze generatie gezegend is dat we het pad kunnen opnemen waar vorige generaties het hebben laten liggen en dat we mogen aanschouwen dat de God van enige duizenden jaren geleden weer verschijnt − een God die onder ons is en overvloedig in alle dingen aanwezig is. Je zou nooit bedacht hebben dat je dit pad zou gaan. Is dit iets dat je kunt? Dit pad wordt rechtstreeks door de Heilige Geest geleid, het wordt geleid door de zevenvoudig versterkte Geest van de Heer Jezus Christus en het is het pad dat door de God van vandaag voor je is opengesteld. Zelfs in je stoutste dromen had je je niet kunnen voorstellen dat de Jezus van enige duizenden jaren geleden weer voor je zou verschijnen. Voel je je niet dankbaar? Wie kan er persoonlijk voor God komen? Ik bid vaak dat onze groep grotere zegeningen van God krijgt, dat we door God bevoorrecht en gewonnen worden, maar er zijn ook talloze malen geweest dat ik bittere tranen heb geweend voor ons en heb gevraagd of God ons wilde verlichten, zodat we grotere openbaringen zouden kunnen aanschouwen. Als ik mensen zie die God voortdurend voor de gek proberen te houden en nooit naar iets streven, of anders hun vlees steeds in gedachten hebben of belangen of een goede naam nastreven om in het middelpunt te staan, hoe kan ik dan niet veel pijn in mijn hart voelen? Hoe kunnen mensen zo ongevoelig zijn? Heeft mijn werk dan helemaal geen effect gehad? Als jouw kinderen opstandig en respectloos tegenover jou zouden zijn, als ze geen geweten hadden, als ze slechts om zichzelf zouden geven maar nooit rekening zouden houden met jouw gevoelens, en ze je het huis uit zouden zetten als ze eenmaal volwassen waren, hoe zou jij je dan voelen op dat moment? Zouden de tranen dan niet langs je wangen stromen als je denkt aan het bloed, het zweet en de offers die je in hun opvoeding hebt gestopt? Zo heb ik talloze malen tot God gebeden en gezegd: “Lieve God! Alleen u weet of ik voor uw werk een last draag. Waar mijn handelen afwijkt van uw wil disciplineert u mij, vervolmaakt u mij en maakt u mij bewust. Mijn enige verzoek aan u is dat u deze mensen meer in beweging krijgt, zodat u weldra verheerlijkt wordt en zij door u gewonnen kunnen worden, zodat uw werk uw wil volbrengt en uw plan eerder voltooid wordt.” God wil mensen niet door middel van tuchtiging overwinnen, Hij wil niet altijd strikte controle over mensen uitoefenen. Hij wil dat mensen gedisciplineerd Zijn woorden en werk gehoorzamen en hiermee aan Zijn wil voldoen. Maar de mensen zijn schaamteloos en staan voortdurend tegen Hem op. Ik denk dat we het beste de meest eenvoudige weg kunnen zoeken om Hem tevreden te stellen, dat wil zeggen, al Zijn regelingen te gehoorzamen. Als je dit echt kunt bereiken, word je vervolmaakt. Is dit niet eenvoudig en vreugdevol? Neem het pad dat je moet nemen, let niet op wat anderen zeggen en denk niet te veel na. Liggen je toekomst en je lot in je eigen handen? Je probeert altijd weg te komen, en wenst het wereldse pad te nemen. Maar waarom kun je niet ontsnappen? Waarom sta je vele jaren op een kruispunt te aarzelen om vervolgens toch weer dit pad te kiezen? Waarom ben je nu, na jarenlange omzwervingen, ondanks jezelf naar dit huis teruggekeerd? Ligt die keuze bij jou? Voor diegenen onder jullie die in deze stroom zitten, als jullie me niet geloven, luister dan hier naar: als je van plan bent te vertrekken, kijk dan of God je laat gaan, zie hoe de Heilige Geest je beroert − ervaar het zelf. Eerlijk gezegd, ook al heb je met tegenslag te kampen, toch moet je dat binnen deze stroom doen. Als er lijden is, dan moet je dat hier en nu ondergaan. Je kunt nergens naartoe. Is dit jou duidelijk? Waar zou je naartoe gaan? Dit is Gods bestuurlijke decreet. Denk je dat God deze groep zomaar betekenisloos heeft uitgekozen? In Zijn werk van vandaag wordt God niet snel boos. Maar als mensen Zijn plannen in de war proberen te brengen, verandert Zijn gezicht onmiddellijk van helder naar betrokken. Ik raad je dus aan tot rust te komen en je aan Gods opzet te onderwerpen en Hem toe te staan je compleet te maken. Alleen mensen die dit doen zijn slim.

Vorige: Het pad … (6)

Volgende: Het pad … (8)

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Werk en intrede (3)

God heeft veel aan mensen toevertrouwd en heeft ook hun intrede op talloze manieren aangepakt. Maar het kaliber van mensen is behoorlijk...

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

God Zelf, de unieke III

Gods gezag (II)Vandaag gaan we verder met onze communicatie over het onderwerp van ‘God Zelf, de unieke.’ We hebben al twee communicaties...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek