Hoofdstuk 3

Omdat jullie mijn volk worden genoemd, zijn de dingen niet meer zoals ze waren; jullie moeten naar de uitspraken van mijn Geest luisteren en deze gehoorzamen, mijn werk op de voet volgen en mijn Geest en mijn vlees niet scheiden, want wij zijn onvervreemdbaar, één en onafscheidelijk. Wie de Geest en de persoon scheidt, en zich alleen op de persoon of de Geest richt, zal verlies lijden en alleen kunnen drinken uit zijn eigen bittere beker – en dat is alles wat er over te zeggen valt. Alleen degenen die in staat zijn om de Geest en de persoon als een onafscheidelijk geheel te beschouwen, zullen voldoende kennis van mij verkrijgen en pas dan kunnen veranderingen geleidelijk plaatsvinden in het leven dat in hen besloten ligt. Om de volgende stap van mijn werk soepel en ongehinderd te laten verlopen, gebruik ik de loutering van woorden om allen te testen die in mijn huis zijn, en gebruik ik de werkwijze om allen die mij volgen te testen. Onder deze omstandigheden moet je constateren dat allen de hoop verliezen; als mensen is er niet één onder hen waarvan de omstandigheden niet negatief en passief zijn, alsof hun hele ruimte is veranderd. Sommigen schelden tegen hemel en aarde, sommigen bijten in hun wanhoop door de zure appel heen en accepteren de test van mijn woorden, sommigen kijken naar de lucht en zuchten diep met tranen in hun ogen, alsof ze radeloos zijn door het vroegtijdige overlijden van een pasgeboren baby. Sommigen voelen zelfs schaamte dat ze zo leven, en bidden dat God ze snel weghaalt, sommigen brengen de hele dag door in een roes, alsof ze net ernstig ziek zijn geweest en nog tot zichzelf moeten komen, sommigen klagen en gaan stilletjes weg en sommigen prijzen mij nog steeds vanuit hun eigen plaats, maar zijn toch een beetje negatief. Vandaag, als alles is onthuld, hoef ik niet meer over het verleden te spreken. Het is belangrijker dat jullie nog steeds in staat zijn tot de grootste loyaliteit vanaf de plaats die ik jullie vandaag geef, zodat alles wat jullie doen mijn goedkeuring kan wegdragen, en alles wat jullie zeggen het product is van mijn verlichting en illuminatie, en uiteindelijk dat wat jullie naleven mijn beeld, de volledige manifestatie van mij is.

Mijn woorden worden op elk moment en elke plaats vrijgegeven en uitgedrukt, en daarom moeten jullie jezelf ook altijd voor mij kennen. Want vandaag is tenslotte niet zoals vroeger, en je kunt niet meer bereiken wat je wilt. In plaats daarvan moet je, onder leiding van mijn woorden, in staat zijn om je lichaam te onderwerpen, moet je mijn woorden gebruiken als steunpilaar en mag je niet roekeloos handelen. Alle paden naar echte beoefening voor de kerk zijn te vinden in mijn woorden. Degenen die niet handelen volgens mijn woorden beledigen rechtstreeks mijn Geest en ik zal hen vernietigen. Nu het zo ver is gekomen, hoeven jullie je niet bedroefd en spijtig te voelen over je daden en acties uit het verleden. Mijn grootmoedigheid is zo grenzeloos als de zeeën en de lucht – zou het kunnen dat de mate waarin de mens bekwaam is en kennis van mij heeft voor mij niet zo vertrouwd is als de palm van mijn eigen hand? Wie van jullie mensen is niet in mijn handen? Denk je dat ik niets weet over hoe groot je gestalte is, geloof je dat ik dit totaal niet weet? Dat is onmogelijk! Dus, wanneer alle mensen het meest wanhopig zijn, wanneer ze niet meer kunnen wachten en opnieuw willen beginnen, wanneer ze me willen vragen wat er gaande is, wanneer sommigen zich overgeven aan losbandigheid en sommigen in opstand willen komen, terwijl sommigen nog steeds loyaal en dienstbaar zijn, begin ik aan het tweede deel van het oordeelstijdperk: mijn volk zuiveren en oordelen. Dat wil zeggen, ik zal officieel mijn volk trainen, zodat jullie niet alleen een mooie getuigenis van mij kunnen geven, maar bovendien een mooie overwinning in de strijd voor mij kunnen behalen vanuit de zetel van mijn volk.

Mijn volk moet te allen tijde waken voor de sluwe plannen van Satan, de poort van mijn huis voor mij beschermen; ze moeten in staat zijn om elkaar te ondersteunen en voor elkaar te zorgen, om te voorkomen dat ze in de val van Satan lopen, want dan zal het te laat zijn voor spijt. Waarom is het zo dringend dat ik jullie train? Waarom vertel ik jullie de feiten van de spirituele wereld? Waarom herinner ik jullie er aan en vermaan jullie keer op keer? Hebben jullie hier ooit over nagedacht? Hebben jullie hier ooit duidelijkheid over verkregen? Jullie moeten dus niet alleen kunnen worden gehard op basis van het fundament van het verleden, maar bovendien, de onzuiverheden in jezelf verwijderen onder de leiding van de woorden van vandaag, waardoor elk van mijn woorden wortel kan schieten en bloeien in je geest, en nog belangrijker, meer vrucht kan dragen. Dat komt omdat ik niet om heldere, weelderige bloemen vraag, maar om overvloedig fruit, wat niet verrot. Begrijp je de ware betekenis van mijn woorden? Hoewel de bloemen in een broeikas even ontelbaar zijn als de sterren, en alle toeristen trekken, worden ze, eenmaal verwelkt, zo gehavend als de bedrieglijke plannen van Satan, en toont niemand enige interesse in hen. Maar voor degenen die door de winden zijn geteisterd en verschroeid door de zon en van mij getuigen, hoewel deze bloemen niet mooi zijn, komen er, als ze eenmaal zijn verwelkt, vruchten aan, omdat ik dit eis. Als ik deze woorden spreek, hoeveel begrijpen jullie dan? Als de bloemen verwelkt zijn en vruchten hebben gedragen, en als al deze vruchten ter vreugde aan mij kunnen worden gegeven, zal ik al mijn werk op aarde beëindigen en gaan genieten van de kristallisatie van mijn wijsheid!

22 februari 1992

Vorige: Hoofdstuk 2

Volgende: Hoofdstuk 4

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek