Hoofdstuk 32

Wat is licht? In het verleden beschouwden jullie feitelijk de transformatie van het werk van de Heilige Geest als licht. Er is waarachtig licht te allen tijde en wat ook omvat dat jullie verwerven wat God is door dicht tot mij te naderen en met mij te communiceren; dat jullie inzicht hebben in Gods woorden en Gods wil vatten in Zijn woorden, dat wil zeggen de Geest van Gods woorden voelen en Gods woorden in jullie opnemen terwijl jullie eten en drinken, dat jullie vatten wat Hij is door ervaring en Gods illuminatie ontvangen terwijl jullie met Hem communiceren, en ook dat jullie verlicht worden en nieuwe inzichten hebben in Gods woorden te allen tijde bij het beschouwen en overdenken. Als je Gods woord vatten en nieuw licht voelen, zullen je dan geen kracht hebben in je dienen? Jullie maken je echt veel zorgen in jullie dienst! Dat is omdat jullie de werkelijkheid niet hebben aangeraakt, jullie hebben geen echte ervaring of inzicht. Als je waarlijk inzicht had, zou je dan niet weten hoe te dienen? Wanneer je met sommige kwesties worden geconfronteerd, moet je ze met toewijding ervaren. Als je ook in een gemakkelijke en comfortabele omgeving kunt leven in het licht van Gods aangezicht, dan zul je Gods gezicht elke dag zien. Als je Gods gezicht zag en communiceerde met God, zou je dan geen licht hebben? Jullie gaan niet binnen in de realiteit en jullie zijn altijd aan de buitenkant op zoek, en vervolgens vinden jullie niets en wordt jullie voortgang in het leven vertraagd.

Concentreer je niet op de buitenkant, maar nader gewoon dicht tot God vanbinnen, onderhoud een intiem genoeg contact en probeer en Gods wil te begrijpen; zou je dan geen weg vinden in je dienen? Jullie moeten ijverig opletten en gehoorzamen. Als je alleen alle dingen doet in overeenstemming met mijn woorden en binnengaat op de wegen die ik aanwijs, zou je dan geen pad hebben? Als je het pad vindt om de werkelijkheid binnen te gaan, dan heb je ook het pad om God te dienen. Het is eenvoudig! Kom meer in Gods aanwezigheid, overdenk Gods woorden meer, en je zal verkrijgen wat je tekortkomt. Je zal ook nieuw inzicht hebben, nieuwe verlichting, en je zal het licht hebben.

Vorige: Hoofdstuk 31

Volgende: Hoofdstuk 33

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Het zuchten van de Almachtige

Er is een enorm geheim in je hart, waar je je nooit bewust van bent geweest, want je hebt steeds in een wereld zonder licht geleefd. Je...

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Over de praktijk van het gebed

Jullie besteden geen aandacht aan het gebed in jullie dagelijkse leven. Mensen hebben altijd het gebed over het hoofd gezien. Gebeden waren...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek