Hoofdstuk 28

Wanneer je ziet dat de tijd zo snel voorbijgaat en het werk van de Heilige Geest voortraast, waardoor jij zulke grote zegeningen verkrijgt en de Koning van het universum ontvangt, Almachtige God, die de stralende Zon is, de Koning van het koninkrijk – dan is dit alles mijn genade en barmhartigheid. Wat is er verder nog dat jou van mijn liefde zou kunnen afsnijden? Denk goed na, probeer niet te ontsnappen, wacht ieder moment rustig bij mij en dwaal niet altijd buiten rond. Jouw hart moet zich sterk hechten aan mijn hart en wat er ook gebeurt, handel niet blindelings of willekeurig. Je moet naar mijn wil omzien, doen wat ik verlang en vastberaden zijn om achter te laten wat ik niet verlang. Je moet niet handelen naar je eigen emoties, maar in plaats daarvan rechtvaardigheid in praktijk brengen, zoals ik; zonder gevoel zelfs voor je ouders. Je moet alles achterlaten wat niet voldoet aan de waarheid en je moet jezelf aan mij opofferen en je voor mij inzetten met een puur hart dat van mij houdt. Laat je door geen persoon, gebeurtenis of zaak overheersen; zolang het voldoet aan mijn wil, breng het dan gewoon in praktijk in overeenstemming met mijn woorden. Wees niet bang, mijn handen zullen je steunen en ik zal je weghouden van alle kwaaddoeners. Je moet je hart behoeden, te allen tijde in mij verblijven, want je leven steunt om te leven op het mijne; als je mij verlaat zal je meteen verwelken.

Je moet weten dat dit de laatste dagen zijn. De duivel Satan zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar mensen om te verslinden. Allerlei plagen breken nu uit en er zijn veel van iedere soort kwade geesten. Ik alleen ben de ware God, ik alleen ben jouw toevlucht. Nu kun je je alleen nog maar in mijn geheime plaats verstoppen, alleen binnenin mij, en rampen zullen je niet treffen en geen rampspoed zal bij jouw tent in de buurt komen. Je moet vaker dicht bij mij komen en met mij communiceren in de geheime plaats. Communiceer niet losjes met anderen. Je moet de betekenis in mijn woorden vatten: ik zeg niet dat je niet mag communiceren, maar dat je nog steeds geen onderscheidingsvermogen hebt. In deze tijd tiert het werk van kwade geesten welig. Ze gebruiken allerlei soorten mensen om met jou te communiceren. Hun woorden klinken heel aangenaam, maar er schuilt vergif in. Het zijn kogels met een suikerlaagje en voor je er erg in hebt brengen ze hun vergif bij je in. Je moet weten dat de meeste mensen vandaag de dag onstabiel zijn, alsof ze dronken zijn. Als je met anderen over je problemen communiceert, is wat zij te vertellen hebben slechts regels en doctrine, en dat is niet zo goed als rechtstreeks met mij communiceren. Kom voor mijn aangezicht en verwijder de oude dingen uit je binnenste, open je hart voor mij en dan zal mijn hart voorzeker aan jou geopenbaard worden. Je hart moet ijverig voor mij zijn. Wees niet lui, maar kom vaak dicht bij mij, dit is hoe jouw leven op de snelste manier kan groeien. Je moet in mij leven en ik zal in jou leven en in jou zal ik Koning zijn en zal ik je leiden in alle dingen en jij zal jouw deel van het koninkrijk krijgen.

Onderschat jezelf niet omdat je jong bent, je moet jezelf aan mij aanbieden. Ik let er niet op hoe mensen aan de oppervlakte lijken, of hoe oud ze zijn. Ik let er alleen maar op of ze me oprecht liefhebben, of ze mijn weg volgen en de waarheid in praktijk brengen zonder acht te slaan op al het andere. Maak je geen zorgen over morgen of wat de toekomst zal brengen. Zolang je in je leven elke dag op mij vertrouwt, zal ik je zeker leiden. Blijf niet hangen in de volgende gedachte: mijn leven is te min, ik begrijp niets – deze gedachte is door Satan gestuurd. Je hoeft alleen je hart te gebruiken om altijd dicht bij mij te komen, om mijn voetsporen tot het einde van de weg te volgen. Wanneer je mijn woorden van verwijt en waarschuwing hoort, word dan wakker en ren meteen naar voren, kom onophoudelijk dicht bij mij, houd de kudde bij en houd je ogen voorwaarts gericht. In mijn aanwezigheid dien je jouw God met heel je hart en heel je ziel lief te hebben. Denk op het pad van het dienen vaker aan mijn woorden. Bij het in praktijk brengen van de waarheid moet je niet flauwhartig zijn. Heb een machtig hart met de vastberadenheid en beslistheid van het mannelijke kind, heb een ontzagwekkend hart. Als je mij wilt liefhebben, moet je me in alles wat ik in jou wens te bereiken tevredenstellen. Als je mij wenst te volgen, moet je alles achterlaten wat je hebt, alles wat je liefhebt, je nederig aan mij onderwerpen met een eenvoudige geest. Onderzoek of denk niet op goed geluk, maar blijf op de hoogte van het werk van de Heilige Geest.

Hier, ik geef je advies: zorg ervoor dat je aan alles vasthoudt wat ik in je verlicht en zorg ervoor dat je het in praktijk brengt!

Vorige: Hoofdstuk 39

Volgende: Hoofdstuk 29

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Nawoord

Al omvatten deze woorden niet alle uitingen van God, voor de mensen volstaan ze om hun doel te bereiken: God kennen en een verandering van...

God Zelf, de unieke I

Gods gezag (I)Mijn laatste paar communicaties gingen over Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf. Hebben jullie na het horen van deze...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek