De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 21

Het werk van de Heilige Geest heeft jullie nu naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gebracht. Alles wordt nu vernieuwd, alles is in mijn handen, alles begint opnieuw! Mensen kunnen dit met hun gedachten niet doordenken en voor hen raakt het kant noch wal, maar ik ben het die aan het werk is en mijn wijsheid is erin aanwezig. Daarom mogen jullie al jullie opvattingen en meningen opzij leggen. Jullie kunnen je erop richten om met overgave het woord van God in onderwerping te eten en te drinken, zonder welke twijfel dan ook. Door op deze manier te werken draag ik een heilige verantwoordelijkheid. In feite hoeven mensen niet op een bepaalde manier te zijn. Eigenlijk is het God die wonderlijke dingen doet en daardoor Zijn almacht openbaart. Mensen mogen niet opscheppen, tenzij ze opscheppen over God. Anders zullen zij er schade van ondervinden. God verheft de behoeftigen uit het stof, en wie nederig is, wordt verheven. Ik zal mijn wijsheid in al haar vormen inzetten om de universele kerk te besturen, alle landen en alle volkeren te leiden, zodat zij allemaal in mij zijn en zodat jullie je allemaal aan mij kunnen gehoorzamen in de kerk. Zij die eerder niet gehoorzaam waren moeten nu voor mij gehoorzaam zijn, zich aan elkaar gehoorzamen, elkaar verdragen, onderling verbonden levens hebben en elkaar liefhebben, waarbij iedereen andermans sterke punten gebruikt om de eigen zwaktes te compenseren, zodat iedereen vanuit samenwerking zal dienen. Op deze manier zal de kerk worden opgebouwd en zal Satan geen kans tot misbruik krijgen. Alleen dan zal mijn managementplan niet mislukt zijn. Laat mij jullie iets anders in herinnering brengen. Laat niet toe dat er misverstand in je ontstaat omdat die-en-die persoon op een bepaalde manier is of handelt, waardoor je geestelijk decadent wordt. Zoals ik het zie is dat ongepast en een waardeloos iets. Is Degene waarin je gelooft niet God? Het is niet een of andere persoon. De functies verschillen. Er is één lichaam. Ieder doet zijn plicht, ieder op zijn eigen plek. Ieder handelt naar beste kunnen (voor elke vonk bestaat er één lichtflits) en streeft naar ontwikkeling in het leven. Op deze manier zal ik tevreden zijn.

Jullie moeten je enkel bezighouden met vreedzaam zijn voor mij. Blijf nauw in contact met mij, zoek verder als jullie niet begrijpen, blijf gebeden tot mij richten en wacht tot mijn tijd komt. Bekijk alles helder vanuit de geest. Handel niet roekeloos, om te voorkomen dat jullie afdwalen. Alleen op deze manier zal het eten en drinken van Mijn woorden waarlijk vruchtbaar voor je zijn. Eet en drink mijn woorden regelmatig, overdenk wat ik heb gezegd, let erop dat jullie mijn woorden in praktijk brengen en leef vanuit de realiteit van mijn woorden; dat is het belangrijkste. Het proces van het opbouwen van de kerk is ook het proces van levensgroei. Als je leven niet langer groeit, kan je niet worden opgebouwd. Zolang je vertrouwt op natuurlijkheid, op het vlees, op ijver, op bijdragen, op verdiensten, zal je niet worden opgebouwd, hoe goed je ook mag zijn. Je moet leven in de woorden van leven, leven in de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest, je werkelijke toestand kennen en een ander persoon geworden zijn. Je moet hetzelfde inzicht hebben in de geest, hernieuwde verlichting hebben en in staat zijn gelijke pas te houden met het nieuwe licht. Je moet in staat zijn onophoudelijk dichtbij mij te komen en met mij te communiceren, je handelen in het dagelijkse leven op mijn woorden kunnen grondvesten, goed en vanuit mijn woorden kunnen omgaan met allerlei soorten mensen, gebeurtenissen en dingen, mijn woorden als je maatstaf hebben en in alles wat je in je leven doet leven vanuit mijn gezindheid.

Als je ernaar verlangt mijn wil te doorgronden en te gehoorzamen, dan moet je naar mijn woorden luisteren. Doe geen overhaaste dingen. Alles wat mijn goedkeuring niet heeft zal tot iets slechts leiden. Zegeningen komen alleen voort uit wat ik heb opgedragen. Als ik spreek, zal het zo zijn. Als ik beveel, zal het overeind blijven. Jullie moeten absoluut nalaten wat ik niet heb toegestaan, zodat ik niet ontbrand in woede. Dan zal het te laat zijn om spijt te hebben.

Vorige:Hoofdstuk 20

Volgende:Hoofdstuk 22

Gerelateerde media

 • Hoofdstuk 38

  Met het oog op de inherente eigenschappen van de mens – dat wil zeggen: zijn ware gezicht – is het werkelijk niet eenvoudig geweest om het tot nu toe …

 • Over de Bijbel (4)

  Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in feite zo eenvo…

 • Door overtredingen gaan mensen naar de hel

  Ik heb jullie veel waarschuwingen gegeven en veel waarheden over jullie uitgestort om jullie te overwinnen. Jullie voelen je vandaag meer verrijkt dan…

 • Over het gebruik door God van de mens

  Niemand kan onafhankelijk leven, behalve zij die speciaal geleid worden door de Heilige Geest, omdat ze het dienen en hoeden van hen die door God gebr…