We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 22

Het is niet makkelijk om in God te geloven. Je moddert maar wat aan, eet alles en denkt dat het allemaal zo interessant, zo smakelijk is! Er zijn er die dat nog steeds prima vinden; zij missen onderscheidingsvermogen in hun geest. Het loont even de tijd te nemen om deze ervaring samen te vatten. Gedurende de laatste dagen zullen allerlei geesten opstaan om hun rollen te spelen. Zij zullen openlijk weerstand bieden aan de vooruitgang die Gods kinderen boeken en meehelpen aan de vernietiging van de constructie van de kerk. Als je hier te makkelijk over denkt en Satan de kans geeft zijn werk te doen, zal de kerk een puinhoop worden; mensen zullen in paniek raken, wanhopig worden en in ernstige gevallen hun heldere visie verliezen. Op deze manier zal de prijs die ik jarenlang met veel pijn en moeite heb betaald voor niets zijn geweest.

De tijd van de opbouw van de kerk is ook de tijd van Satans grootste razernij. Via een paar mensen veroorzaakt Satan regelmatig onrust en hinder; dit zijn degenen die de geest niet kennen of de nieuwe gelovigen die het makkelijkst de rol van Satan spelen. Mensen steken hun handen uit en handelen in het wilde weg, helemaal volgens hun persoonlijke voorkeuren, manieren van doen en opvattingen; dit gebeurt vaak omdat mensen het werk van de Heilige Geest niet begrijpen. Houd je tong in bedwang; dit wordt gezegd voor je eigen bescherming. Luister en gehoorzaam goed. De kerk en de maatschappij zijn verschillende dingen. Je kunt niet zeggen wat je maar wilt of wat je maar denkt. Dat kan hier niet, omdat dit het huis van God is. God gaat niet akkoord met de manier waarop mensen dingen aanpakken. Je moet dingen doen door de Geest te volgen, Gods woorden na te leven en dan zullen anderen je bewonderen. Eerst moet je alle moeilijkheden oplossen die in jezelf aanwezig zijn door op God te vertrouwen. Maak een eind aan je ontaarde gezindheid en wees in staat om je toestanden echt te begrijpen en erachter te komen hoe je de dingen moet aanpakken; blijf communiceren over alles wat je niet begrijpt. Jezelf niet kennen is voor jullie geen optie. Genees eerst je eigen ziekte en overdenk mijn woorden middels het vaker eten en drinken van mijn woorden, leef het leven en doe de dingen in overeenstemming met mijn woorden. Of je nu thuis bent of ergens anders, je moet God toestaan om kracht in jou uit te oefenen. Werp het vlees en de natuurlijkheid van je af. Laat Gods woorden altijd heerschappij voeren in jou. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je leven niet aan het veranderen is; je zult langzaamaan beginnen te merken dat je gezindheid voor een groot gedeelte is veranderd. Voorheen stonden jullie graag in de schijnwerpers, jullie gehoorzaamden aan niemand of waren vol van ambitie, eigendunk of trots en deze dingen zullen jullie geleidelijk aan afwerpen. Als jullie ze nu meteen willen afwerpen dan is dat onmogelijk! Dat komt omdat je oude ik niet zal toestaan dat anderen zich ermee bemoeien, zo diep is het in jullie geworteld. Jullie moeten dus subjectieve inspanningen doen, het werk van de Heilige Geest op een positieve en actieve manier navolgen, je wil gebruiken om met God samen te werken en bereid zijn mijn woorden in praktijk te brengen. Als je een zonde begaat, zal God je disciplineren. Als je tot inkeer komt en leert begrijpen, zal alles in jezelf ineens goed zijn. Als je toegeeflijk bent in je woorden, zul je van binnen onmiddellijk worden gedisciplineerd. Jullie zien dat God in dit soort dingen geen behagen schept, dus als je er meteen mee ophoudt, zul je innerlijke vrede ervaren. Er zijn nieuwe gelovigen die niet begrijpen wat gevoelens van het leven zijn of hoe ze moeten leven te midden van gevoelens van het leven. Je vraagt je soms af waarom je van binnen zo rusteloos bent ook al heb je niets gezegd. Dan zijn je gedachten en geest het spoor bijster. Jullie hebben soms eigen keuzes, eigen opvattingen en eigen meningen; soms beschouwen jullie anderen als minder dan jezelf; soms maken jullie eigen zelfingenomen berekeningen, zonder te bidden of zonder zelfonderzoek. Dit is waarom je je van binnen rusteloos voelt. Misschien weet je wel waar het probleem zit, dus meteen roep je dan God aan in je hart, ga je dicht bij God staan en zul je worden hersteld. Wanneer je hart erg zenuwachtig en rusteloos is, moet je absoluut niet denken dat God het goedkeurt als je spreekt. Vooral degenen die tot de nieuwe gelovigen behoren moeten God in dit opzicht goed gehoorzamen. De gevoelens die God in de mens stopt zijn rust, vreugde, helderheid en zekerheid. Mensen begrijpen dit vaak niet, zij maken er een potje van en doen maar wat; dit zijn stuk voor stuk hindernissen en hier moeten jullie goed op letten. Als jullie vatbaar zijn voor deze aandoening moeten jullie eerst wat ‘preventief medicijn’ innemen, anders zul je hindernissen creëren en zal God je treffen. Wees niet zelfingenomen; grijp sterke eigenschappen van anderen aan om je eigen tekortkomingen te compenseren, kijk hoe anderen naar Gods woorden leven en zie of hun leven, hun handelen en hun woorden het waard zijn om van te leren of niet. Als je anderen ziet als minder dan jezelf dan ben je zelfingenomen, hoogmoedig en voor niemand tot nut. De sleutel is om op het leven gericht te zijn, meer van mijn woorden te eten en te drinken, mijn woorden te ervaren, mijn woorden te kennen, mijn woorden waarlijk tot je leven te maken; dit is het belangrijkste. Kan het leven van iemand tot wasdom komen als diegene niet kan leven naar Gods woorden? Nee, dat kan niet. Jullie moeten te allen tijde naar mijn woorden leven. In het leven moeten mijn woorden de leidraad van je handelen zijn. Zij zullen maken dat je voelt dat God er behagen in schept dat dingen op een bepaalde manier worden gedaan en dat God het haat als dingen op een andere manier worden gedaan; langzaamaan zul je op het rechte pad komen. Jullie moeten begrijpen welke dingen vanuit God komen en welke dingen vanuit Satan. De dingen die uit God komen, brengen je ertoe om steeds meer duidelijkheid te krijgen over visies, om steeds dichter bij God te komen en vol enthousiasme de liefde met jullie broeders en zusters te delen; jullie zijn in staat om aandacht te schenken aan Gods last en jullie God-liefhebbende hart verzwakt niet; voor jullie ligt een weg die jullie moeten gaan. De dingen die uit Satan komen, brengen je ertoe dat jullie je visies kwijtraken en alles wat jullie eerder hadden is verloren gegaan; jullie zullen van God vervreemden, jullie hebben geen liefde voor broeders en zusters en hebben een hart vol haat. Jullie worden wanhopig, jullie willen niet langer het kerkelijke leven leiden en jullie God-liefhebbende hart is verdwenen. Dit is het werk van Satan en ook het resultaat van het werk van kwade geesten.

Dit nu, is een beslissend moment. Jullie moeten tot de laatste minuut hard blijven werken, de ogen van jullie geest zuiveren, zodat jullie goed van kwaad kunnen onderscheiden en zo veel mogelijk inspanningen leveren om de kerk op te bouwen. Ban Satans dienaren, religieuze verstoringen en het werk van kwade geesten uit. Zuiver de kerk, zorg dat mijn wil ongehinderd wordt uitgevoerd; en tijdens deze zeer korte periode dat aan de rampen voorafgaat, zal ik jullie waarlijk zo snel mogelijk compleet maken en tot zaligheid brengen.

Vorige:Hoofdstuk 33

Volgende:Hoofdstuk 34

Gerelateerde media

 • Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen

  Hebben jullie gezien wat voor werk God tot stand zal brengen in deze groep mensen? God zei dat mensen Zijn woorden zelfs tot in het Duizendjarig Konin…

 • Hoofdstuk 27

  Menselijk gedrag heeft mijn hart nooit geraakt, ik heb het ook nooit als dierbaar ervaren. In de ogen van de mens behandel ik hem altijd heel streng e…

 • Het pad … (6)

  Het is door Gods werk dat we naar de huidige dag zijn gebracht. We zijn dus allemaal de overlevenden in Gods managementplan en dat we tot op deze dag …

 • Een heel ernstig probleem: verraad (2)

  De natuur van de mens verschilt heel erg van mijn wezen, want de verdorven natuur van de mens komt volledig voort uit Satan; de natuur van de mens is …