We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

127 Wij volbrengen onze missie

1

We leven op aarde; God heerst over ons leven en dood, rampen en geluk, en niemand is buiten bereik van Gods heerschappij.

Succes of falen, middelmatigheid of rijkdom en roem, vreugde of verdriet – alles is ijdel.

Christus van de laatste dagen verschijnt en werkt. Hij schenkt de waarheid en brengt eeuwig leven.

Gods woord bewatert ons en we begrijpen de wereld, we volgen God en bewandelen het rechte pad in het leven.

Alleen als we Gods woord ervaren en de waarheid begrijpen, weten we dat God liefhebben het zinvolste is.

We genieten van Gods liefde, daarom moeten we Hem terugbetalen en het bericht van Gods redding van de laatste dagen verspreiden.

We houden rekening met Zijn wil en we ondernemen onze missie. Gods woord leidt ons en we zijn trouw tot in de dood.

We hebben een verschillende huidskleur, we komen uit verschillende landen, maar Gods liefde verbindt ons in liefde voor elkaar.

Als broeders en zusters werken we eendrachtig samen en vervullen onze plicht om Gods hart te behagen.

Eenstemmig vergelden we Gods liefde en getuigen van de daden van de Schepper.

Waar we ook zijn in de wereld, we zetten al onze kracht in, volbrengen onze missie en zijn volkomen toegewijd aan God.

2

In China, het land van demonen, zijn er geen mensenrechten; we worden vervolgd vanwege ons getuigenis van Christus.

Geteisterd door wrede kwellingen en martelingen, zien we het ware lelijke gezicht van de duivel.

We verachten Satan – zo afschuwelijk en wreed – en in ons hart verlangen we ernaar dat Christus de macht overneemt.

De weg naar het koninkrijk is hobbelig en ruig, maar door te vertrouwen op Gods woord wandelen we gestaag voort.

Belachelijk gemaakt en belasterd, afgewezen en gemeden, toch is ons hart tevreden zo lang we God kunnen troosten.

Getuigend van Gods liefde en vol vertrouwen, voltooien we onze plicht en volbrengen we onze missie.

Uit alle naties van de wereld komen we samen; het evangelie van het koninkrijk strekt zich uit door het universum.

Alle religies worden één over landsgrenzen heen, degenen die God liefhebben keren terug naar Hem.

We getuigen van Christus en verheerlijken Gods naam, we zeggen dank en lof aan God.

Ongeluk en beproevingen zijn allemaal verleden tijd, de rechtvaardige dageraad is aangebroken.

We prijzen en zingen, Christus van de laatste dagen regeert als koning.

Vorige:Volg Petrus’ voorbeeld en streef ernaar God lief te hebben

Volgende:Zoeken omwille van liefde

Gerelateerde media

 • Houd vast aan wat de mens moet doen

  I Een puur maagdelijk en heilig spiritueel lichaam aanreiken, betekent een hart van oprechtheid behouden voor God. Voor de mensheid is het oprecht zij…

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…

 • Gods liefde is niet het bezit van enig geschapen wezen

  I De woorden van God zijn vol van leven, tonen ons het pad dat wij moeten bewandelen, het begrip van wat de waarheid is. We zijn aangetrokken tot Zijn…