We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

585 Wat hebben jullie gewijd aan God?

1 Abraham offerde Isaäk. Wat hebben jullie opgeofferd? Job heeft alles opgeofferd. Wat hebben jullie opgeofferd? Zoveel mensen hebben hun leven gegeven, hun hoofd neergelegd, hun bloed vergoten om de ware weg te vinden. Hebben jullie die prijs betaald? Ter vergelijking, jullie komen helemaal niet in aanmerking om van zo’n grote genade te genieten. Schat jezelf niet te hoog in. Je hebt niets om over op te scheppen. Zo’n grote verlossing, zo’n grote genade wordt jullie zomaar gegeven. Jullie hebben niets opgeofferd, maar vrijelijk genoten van genade. Schamen jullie je niet?

2 Hebben jullie deze ware weg zelf gevonden door te zoeken? Was het niet de Heilige Geest die jullie dwong om deze weg aan te nemen? Jullie hadden het nooit in je hart om echt te zoeken en jullie hadden het helemaal niet in jullie hart om de waarheid te zoeken, om naar de waarheid te verlangen. Jullie hebben enkel achterover geleund en ervan genoten en deze waarheid aangenomen zonder enige inspanning van jullie kant. Welk recht hebben jullie om te klagen? Denk je dat je heel veel waarde hebt? Waar zouden jullie over kunnen klagen als je het vergelijkt met diegenen die hun leven hebben opgeofferd en wiens bloed is vergoten? Afgezien van gehoorzamen en volgen, hebben jullie geen andere keus. Jullie zijn gewoon niet waardig!

Naar ‘Het belang van het redden van de afstammelingen van Moab’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God haat gevoelens tussen mensen

Volgende:Jullie zijn zonder het ware hart met liefde voor God

Gerelateerde media

 • Gehoorzaam het werk van de Geest om tot het einde te volgen

  I Het werk van de Heilige Geest verandert van dag tot dag, stap voor stap hoger met grotere openbaringen. Dit is hoe God werkt om de mens te vervolmak…

 • Gods woorden beoefenen en God tevreden stellen komen eerst

  I Wat jullie vandaag geacht worden te bereiken zijn geen toegevoegde eisen, maar de plicht van de mens, die gedaan moet worden door alle mensen. Als j…

 • Je moet alles voor de waarheid laten varen

  I Je moet lijden op je weg naar de waarheid. Je moet jezelf helemaal overgeven. Verdraag vernedering, omarm meer leed. Dit doen om meer van de waarhe…

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.