Waarmee een geschikte herder moet zijn toegerust

Je moet inzicht hebben in de vele gesteldheden waarin mensen zich zullen bevinden wanneer de Heilige Geest aan hen werkt. In het bijzonder zij die samenwerken ten dienste van God moeten een zelfs nog beter begrip hebben van de vele gesteldheden die ontstaan door het werk dat de Heilige Geest aan mensen verricht. Als je alleen praat over een heleboel ervaringen of manieren om intreding te bewerkstelligen, toont dat aan dat je ervaring te eenzijdig is. Zonder je ware gesteldheid te kennen en de principes van de waarheid te begrijpen, is het niet mogelijk een verandering in gezindheid te bewerkstelligen. Zonder de principes van het werk van de Heilige Geest te kennen, of te begrijpen welke vruchten dat afwerpt, zal het lastig voor je zijn om het werk van boze geesten te herkennen. Je moet het werk van boze geesten blootleggen, net als de noties van de mens, en direct tot de kern van de zaak doordringen; je moet ook veel afwijkingen aanwijzen in de beoefening van mensen, en problemen aanwijzen die ze zouden kunnen hebben met betrekking tot hun geloof in God, zodat ze die kunnen herkennen. Op zijn minst moet je er niet voor zorgen dat zij zich negatief of passief voelen. Maar je moet de moeilijkheden begrijpen die objectief bestaan voor de meeste mensen, je moet niet onredelijk zijn of ‘proberen een varken te leren zingen’; dat is dwaas gedrag. Om de vele moeilijkheden op te lossen die mensen ervaren, moet je eerst de dynamiek van het werk van de Heilige Geest begrijpen; je moet begrijpen hoe de Heilige Geest werk verricht aan verschillende mensen, je moet inzicht hebben in de moeilijkheden waar mensen mee te maken hebben en in hun tekortkomingen, en je moet de hoofdzaken van het probleem doorzien en tot de kern ervan komen, zonder af te wijken of enige fout te maken. Alleen dit soort personen is bekwaam om samen te werken ten dienste van God.

Of je in staat bent de hoofdzaken te begrijpen en veel dingen duidelijk te zien, hangt af van je persoonlijke ervaringen. De manier waarop je ervaart, is ook de manier waarop je anderen leidt. Als je letters en doctrines begrijpt, zul je anderen voorgaan in het begrijpen van letters en doctrines. De manier waarop je de werkelijkheid van Gods woorden ervaart, is de manier waarop je anderen zult voorgaan in het intreden in de werkelijkheid van Gods uitspraken. Als je in staat bent door Gods woorden veel waarheden te begrijpen en duidelijk inzicht te verwerven in veel dingen, ben je ook in staat anderen voor te gaan in het begrijpen van veel waarheden, en degenen die jij leidt, zullen een duidelijk begrip verwerven van de visies. Als je je richt op het begrijpen van bovennatuurlijke gevoelens, zullen degenen die je leidt hetzelfde doen. Als je de beoefening veronachtzaamt en in plaats daarvan de nadruk legt op discussie, zullen degenen die jij leidt zich ook op discussie richten en helemaal niet beoefenen of helemaal geen transformatie bereiken in hun gezindheden. Ze zullen alleen oppervlakkig enthousiast zijn, zonder enige waarheid in praktijk te hebben gebracht. Alle mensen voorzien anderen van datgene wat zij zelf bezitten. Het soort persoon dat men is, bepaalt op welk pad men anderen leidt en welk soort mensen men leidt. Om echt geschikt te zijn voor gebruik door God moet je niet alleen een streven hebben, maar heb je ook heel veel verlichting van God nodig, begeleiding door Zijn woorden, de ervaring om door Hem behandeld te worden en loutering door Zijn woorden. Met dit als basis moeten jullie in normale tijden aandacht besteden aan jullie waarnemingen, gedachten, overpeinzingen en conclusies, en je dienovereenkomstig bezighouden met absorptie of eliminatie. Dit zijn allemaal paden voor jullie intrede in de werkelijkheid, en ze zijn stuk voor stuk onontbeerlijk. Dit is hoe God werkt. Als je deze methode waarmee God werkt binnengaat, kun je elke dag kansen hebben om door Hem te worden vervolmaakt. En op elk moment, ongeacht of je omgeving hardvochtig of welgezind is, of je getest of in verzoeking gebracht wordt, of je werkt of niet, en of je het leven leeft als een individu of als onderdeel van een collectief, zul je altijd kansen vinden om door God te worden vervolmaakt, zonder ooit een enkele kans te missen. Je zult ze allemaal kunnen ontdekken – en op deze manier zul je het geheim tot het ervaren van Gods woorden hebben gevonden.

Vorige: Iemand die redding ontvangt, is iemand die bereid is om de waarheid in praktijk te brengen

Volgende: Over ervaring

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Het pad … (3)

In mijn leven geef ik altijd graag mijn lichaam en geest volledig aan God. Pas dan maakt mijn geweten me geen verwijten en heeft het...

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Over de Bijbel (4)

Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek