Hoofdstuk 84

Vanwege gebrek aan kennis over mij hebben mensen mijn management onderbroken en talloze keren mijn plannen ondermijnd, maar ze zijn nooit in staat geweest mijn voortgang te belemmeren. Dit is zo omdat ik een God van wijsheid ben. Er is oneindige wijsheid bij mij; er is oneindig en onvoorstelbaar mysterie bij mij. De mens heeft zich hier nooit een voorstelling van kunnen maken en het nooit helemaal kunnen begrijpen sinds mensenheugenis tot in eeuwigheid. Is dat niet zo? Er is niet alleen wijsheid in elk woord dat ik spreek, er is ook mijn verborgen mysterie. Bij mij is alles mysterie en elk deel van mij is mysterie. Jullie hebben vandaag de dag slechts mysterie gezien, wat betekent dat jullie mijn persoon hebben gezien, maar dit verborgen mysterie moeten jullie nog ontrafelen. De mensen kunnen mijn koninkrijk slechts binnengaan door mij te volgen. Anders zullen ze vergaan met de wereld en as worden. Ik ben de hele God Zelf en niemand anders dan God Zelf. De uitspraken uit het verleden zoals ‘de manifestatie van God’ zijn al verouderd; het zijn versleten, oude dingen die niet meer van toepassing zijn. Hoeveel van jullie hebben dit duidelijk gezien? Hoeveel van jullie zijn in deze mate zeker van mij? Alles moet duidelijk uitgelegd en onderwezen worden door mij.

Het koninkrijk van Satan is vernietigd en zijn mensen zullen spoedig klaar zijn met hun dienstverlening aan mij. Ze zullen een voor een uit mijn huis worden gejaagd, dat wil zeggen dat de ware identiteit van degenen die zich eerder hebben vermomd in allerlei rollen nu bekend is gemaakt en zij zullen allemaal afgesloten worden van mijn koninkrijk. Jullie moeten dit onthouden! Vanaf nu zijn degenen die ik in de steek laat, degenen uit het verleden inbegrepen, degenen die alleen maar doen alsof, degenen die veinzen. Zij hebben alleen maar een show opgevoerd voor mij en zij moeten het podium verlaten zodra de show voorbij is. Degenen die werkelijk mijn zonen zijn, zullen officieel in mijn koninkrijk zijn om mijn liefde te ontvangen en de zegeningen ontvangen die ik reeds voor jullie heb voorbereid. Gezegend zijn de eerstgeboren zonen! Jullie zijn klaar om nu door mij gebruikt te worden omdat jullie eerder al mijn training hebben gehad. Geloof dat ik de almachtige God ben. De dingen die mensen niet voor elkaar krijgen, kan ik zonder problemen doen en er is absoluut geen ruimte om dit te betwisten. Denk niet dat jullie niets kunnen doen en dat jullie niet geschikt zijn om mijn eerstgeboren zonen te zijn. Jullie zijn volkomen waardig! Dit is omdat ik degene ben die handelt en alle dingen tot stand brengt. Waarom voelen jullie je nu alsof je zo’n gestalte hebt? Dat is alleen omdat de tijd dat ik jullie echt kan gebruiken nog niet is gekomen. Grote talenten mogen niet gebruikt worden voor onbelangrijke doelen; begrijpen jullie dat? Zijn jullie slechts beperkt tot een klein China in de hele universum-wereld? Dat wil zeggen, alle mensen in de hele universum-wereld zullen aan jullie gegeven worden om te hoeden en te leiden, want jullie zijn de eerstgeboren zonen en de broeders leiden is de plicht die jullie moeten vervullen. Weet dit! Ik ben de almachtige God! Ik benadruk nogmaals dat ik jullie toesta om te genieten. Ik ben degene die werkt – de Heilige Geest werkt overal en neemt persoonlijk de leiding.

In het verleden hadden mensen geen begrip van mijn redding niet. Is het jullie nu duidelijk? Er zitten verschillende aspecten aan mijn redding: een is dat er voor sommige mensen helemaal geen voorbestemming is, wat betekent dat zij mijn genade helemaal niet kunnen ontvangen. Een ander aspect is dat er mensen zijn die oorspronkelijk voorbestemd waren, die mijn genade een tijd lang ontvangen, maar die na enige tijd door mij geëlimineerd worden, namelijk na de tijd die ik heb voorbestemd en hun leven zal dan helemaal voorbij zijn. Weer een ander aspect is dat er mensen zijn die ik heb voorbestemd en gekozen, die eeuwige zegeningen ontvangen; zij ontvangen mijn genade van begin tot eind, inclusief de ontberingen die zij hebben moeten doorstaan voor en nadat ze mij hebben geaccepteerd, als ook de verlichting en illuminatie die ze ontvangen nadat ze mij accepteren. Vanaf dat moment beginnen ze mijn zegeningen te ontvangen, dat wil zeggen, zij zijn degenen die ik ten volle red. Dit is de meest zichtbare uitdrukking van de voltooiing van mijn grote werk. Waarop heeft die zegen dan betrekking? Ik zou willen vragen: Wat willen jullie het liefste doen? Wat haten jullie het meest? Waar hopen jullie het meest op? Jullie zijn in het verleden door pijn en ontberingen gegaan, allemaal om mij te verkrijgen en om jullie leven te laten groeien; die zijn deel van de genade. Zegen betekent dat de dingen die jullie haten jullie in de toekomst niet meer zullen overkomen. Dat wil zeggen, deze dingen zullen niet meer aanwezig zijn in jullie echte levens en ze zullen helemaal verwijderd worden voor jullie ogen. Gezin, werk, vrouw, man, kinderen, vrienden en familie en zelfs de drie maaltijden per dag die jullie elke dag haten, zullen er niet meer zijn. (Dit betekent niet beperkt worden door tijd en het vlees helemaal verlaten. Je lichaam kan alleen in stand gehouden worden doordat je verzadigd wordt in de geest. Het is je lichaam, niet het vlees, waarop dit betrekking heeft. Jullie zullen helemaal vrij en transcendent zijn. Dit is het grootste en best zichtbare wonder dat God heeft geopenbaard sinds de schepping van de wereld.) Alle elementen van vuil in jullie lichaam zullen verwijderd worden en jullie zullen helemaal spirituele lichamen worden die heilig en smetteloos zijn en in staat door het hele universum te reizen tot aan de einden van het aarde. Vanaf dat moment zal ook al dat lastige wassen en schrobben voorbij zijn en jullie zullen gewoon volop genieten. Vanaf die tijd zullen jullie niet meer vasthouden aan het idee van het huwelijk (omdat ik een tijdperk beëindig, niet de wereld schep) en er zal geen baringspijn meer zijn, die zeer martelend is voor vrouwen. Jullie zullen ook niet meer werken of je inspannen in de toekomst. Jullie zullen je helemaal onderdompelen in mijn liefdevolle omhelzing en genieten van de zegeningen die ik jullie heb gegeven. Dit is absoluut. Terwijl jullie van deze zegeningen genieten, zal de genade jullie blijven volgen. Wat ik voor jullie heb voorbereid, namelijk zeldzame en kostbare schatten van over de hele wereld, zal allemaal aan jullie worden gegeven. Jullie kunnen je van dit alles geen denkbeeld vormen of het je voorstellen op dit moment en niemand heeft dit eerder ervaren. Als jullie deze zegeningen ontvangen, zullen jullie eindeloos in vervoering zijn, maar vergeet niet dat dit allemaal mijn macht, mijn daden, mijn rechtvaardigheid en vooral mijn majesteit is. (Ik zal genadig zijn jegens degenen voor wie ik genadig wil zijn en barmhartig jegens degenen voor wie ik barmhartig wil zijn.) Op dat moment zullen jullie geen ouders hebben en er zullen geen bloedverwanten zijn. Jullie zijn allemaal mensen die ik liefheb, mijn geliefde zonen. Niemand zal jullie vanaf dat moment durven te onderdrukken. Het zal tijd zijn voor jullie om op te groeien tot volwassenen en tijd om de naties te regeren met een ijzeren roede! Wie durft mijn geliefde zonen tegen te werken? Wie durft mijn geliefde zonen aan te vallen? Ze zullen allemaal ontzag hebben voor mijn geliefde zonen omdat de Vader verheerlijkt is. Alle dingen die niemand zich ooit heeft kunnen voorstellen zullen voor jullie ogen verschijnen. Ze zullen onbegrensd, onuitputtelijk, eindeloos zijn. Binnenkort zullen jullie niet meer verbrand worden door de zon en de verzengende hitte moeten verdragen. Noch zullen jullie kou lijden of zullen regen, sneeuw of wind jullie bereiken. Dat is zo omdat ik van jullie houd en het zal helemaal de wereld van mijn liefde zijn. Ik zal jullie alles geven wat jullie willen en ik zal alles wat jullie nodig hebben voor jullie bereiden. Wie durft te zeggen dat ik niet rechtvaardig ben? Ik zal je onmiddellijk doden omdat ik eerder heb gezegd dat mijn toorn (tegen de slechten) tot in eeuwigheid zal duren en ik zal niet toegeven, zelfs niet een beetje. Echter mijn liefde (voor mijn geliefde zonen) zal ook tot in eeuwigheid duren; ik zal haar niet inhouden, ook niet enigszins.

Vandaag de dag zijn degenen die mijn woorden verstaan als oordeel degenen die niet in een juiste toestand verkeren, maar tegen de tijd dat ze dat ontdekken heeft de Heilige Geest hen al verlaten. Eerstgeboren zonen worden uit jullie gekozen uit de hele universum-wereld, maar de zonen en volken zijn slechts een klein deel van jullie. Mijn nadruk ligt op de hele universum-wereld, wat betekent dat de zonen en volken worden gekozen uit alle naties van de wereld. Begrijpen jullie dit? Waarom blijf ik benadrukken dat de eerstgeboren zonen snel volwassen moeten worden en die buitenlanders leiden? Begrijpen jullie de ware betekenis achter die woorden? Het is omdat China een land is dat ik heb vervloekt, het heeft mij het meest vervolgd en ik haat het het meest. Jullie moeten weten dat mijn eerstgeboren zonen en ik uit de hemel komen en de universele mensen zijn. Wij horen niet bij een bepaalde natie. Houd niet vast aan menselijke opvattingen. Dit is zo omdat ik mijn persoon aan jullie heb laten zien. Ik bepaal alles. Kunnen jullie mijn woorden onthouden? Waarom zeg ik dat er steeds minder mensen onder jullie zijn en de bevolking steeds zuiverder is geworden? Dit is zo omdat mijn redding zich geleidelijk aan op het hele universum richt. Degenen die nu geëlimineerd zijn, die mijn naam hebben geaccepteerd, zijn degenen die dienden ter wille van de vervolmaking van de eerstgeboren zonen. Begrijpen jullie het? Waarom zeg ik dat zij allemaal mijn zonen dienen? Jullie hebben het nu echt begrepen, nietwaar? Het aantal is werkelijk klein, er zijn er zeker maar weinig, maar die mensen hebben aanzienlijk voordeel gehad van mijn zonen en veel genade van mij genoten en dat is de reden waarom ik heb gezegd dat ik het mensenras voor de laatste keer red. Nu ken je de ware betekenis van mijn woorden! Ik zal ieder die mij weerstaat streng tuchtigen en ik zal mijn gezicht toekeren naar ieder die mij verdedigt omdat ik altijd, vanaf het begin tot het eind, de majestueuze en rechtvaardige God ben geweest en alles zal worden onthuld aan jullie. Ik werk snel op wonderlijke wijze en spoedig zullen wonderbaarlijke dingen gebeuren die onvoorstelbaar zijn voor mensen. Ik bedoel onmiddellijk en spoedig, begrijpen jullie? Probeer zonder uitstel het leven binnen te gaan! Mijn geliefde zonen, alles is hier voor jullie en alles bestaat voor jullie.

Vorige: Hoofdstuk 83

Volgende: Hoofdstuk 85

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Het pad … (1)

Niemand weet met wat voor tegenslagen hij gedurende zijn leven te maken krijgt of wat voor loutering hij zal ondergaan. Voor sommigen heeft...

Praktijk (8)

Jullie begrijpen nog altijd de verschillende aspecten van de waarheid niet, en je praktijk bevat nog altijd behoorlijk wat fouten en...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek