Hoofdstuk 45

Jullie oordelen publiekelijk over je broeders en zusters alsof het niets is. Jullie kunnen waarlijk goed niet van kwaad onderscheiden; jullie kennen geen schaamte! Is dit geen gruwelijk brutaal, roekeloos gedrag? Jullie zijn stuk voor stuk in verwarring en jullie hart is bezwaard; jullie zeulen zoveel bagage mee en er is geen plaats voor mij in jullie. Blinde mensen! Hoe wreed zijn jullie – wanneer komt hier een einde aan?

Keer op keer spreek ik tot jullie vanuit mijn hart en ik geef jullie alles wat ik heb, maar jullie zijn zo gierig en ontberen elk greintje menselijkheid; dit is werkelijk ondoorgrondelijk. Waarom houden jullie vast aan je eigen opvattingen? Waarom kun je niet wat ruimte voor mij in jezelf maken? Hoe zou ik jullie ooit kwaad kunnen doen? Jullie moeten je niet op deze manier blijven gedragen – mijn dag is voorwaar niet meer veraf. Spreek niet achteloos, gedraag je niet roekeloos, vecht niet en veroorzaak geen problemen; wat voor goeds zou dat in jullie leven kunnen brengen? Ik vertel jullie in alle oprechtheid: al wordt er niet één persoon gered wanneer mijn dag komt, dan zal ik nog steeds de zaken in overeenstemming met mijn plan behandelen. Jullie moeten weten dat ik de almachtige God ben! Geen voorwerp, geen persoon, geen gebeurtenis waagt het mijn stappen voorwaarts te dwarsbomen. Jullie moeten niet denken dat ik geen manier heb om zonder jullie mijn wil uit te voeren. Ik kan jullie vertellen dat als jullie op deze negatieve manier met je eigen leven omgaan, jullie alleen je eigen leven verwoesten en dat ik me daar niet druk over zal maken.

Het werk van de Heilige Geest is tot een bepaald stadium gevorderd en de getuigenis heeft een hoogtepunt bereikt. Dit is de eenvoudige waarheid. Open snel jullie matte ogen, sta niet toe dat mijn nauwgezette inspanningen in jullie voor niets zijn, en laat je niet langer gaan. Jullie verrichten maar wat graag goede daden voor mijn ogen, maar zouden jullie me onder ogen kunnen komen met de acties die jullie ondernemen en het gedrag dat jullie vertonen wanneer ik niet aanwezig ben? Jullie kunnen goed niet van kwaad onderscheiden! Jullie luisteren niet naar mij, jullie doen het ene voor mijn ogen en het andere achter mijn rug. Jullie beseffen nog steeds niet dat ik de God ben die diep in het hart van een mens kijkt. Hoe onwetend!

Later, verderop onderweg, moeten jullie geen trucjes uitvoeren of je overgeven aan misleiding en oneerlijkheid, anders zullen de gevolgen onvoorstelbaar zijn! Jullie begrijpen nog steeds niet wat misleiding en oneerlijkheid zijn. Enige actie en enige gedraging die jullie mij niet kunnen laten zien, die jullie niet naar buiten kunnen brengen, is misleiding en oneerlijkheid. Dat moeten jullie nu begrijpen! Als jullie je in de toekomst aan misleiding en oneerlijkheid overgeven, doe dan niet net of jullie dat niet begrijpen, want dan doen jullie willens en wetens verkeerde dingen, en zijn jullie zelfs nog schuldiger. Dat zal er alleen maar toe leiden dat jullie zullen branden in het vuur, of erger nog, jezelf zullen ruïneren. Dat moeten jullie begrijpen! Waar jullie vandaag tegenover staan, is de kastijding van de liefde; dit is beslist geen harteloos oordeel. Als jullie dat niet inzien, zijn jullie al te zielig en zijn jullie eenvoudigweg alle hoop voorbij. Als jullie niet bereid zijn de kastijding van de liefde te aanvaarden, dan is het enige wat jullie ten deel kan vallen harteloos oordeel. Wanneer dat gebeurt, klaag dan niet dat ik het jullie niet verteld heb. Ik ben niet degene die zich aan zijn verantwoordelijkheden heeft onttrokken, dat zijn jullie die niet naar mijn woorden hebben geluisterd en mijn woorden niet hebben uitgevoerd. Dat vertel ik jullie nu, opdat ik later niet de schuld zal krijgen.

Vorige: Hoofdstuk 44

Volgende: Hoofdstuk 46

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Richt je meer op de realiteit

Iedereen heeft de mogelijkheid om door God vervolmaakt te worden, dus iedereen moet begrijpen wat voor soort dienst aan God het meest...

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek