De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 46

Wie zich oprecht uitput voor mij en zichzelf aan mij opoffert, zal ik zeker beschermen tot het laatste moment. Mijn handen zullen je zeker vasthouden, zodat je altijd vredig en blij bent, en zodat je elke dag mijn licht en openbaring krijgt. Ik zal mijn zegeningen zeker voor jou verdubbelen, zodat je hebt wat ik heb en bezit wat ik ben. Dat wat binnen in jou is gegeven is jouw leven, en niemand kan dat van je wegnemen. Breng jezelf niet in de problemen en raak niet gedeprimeerd; in mij is louter vrede en vreugde. Ik hou oprecht van jou, jij kind dat oprecht naar mij luistert en mij gehoorzaamt. Degenen die ik het meest haat, zijn de hypocrieten, en ik zal hen zeker vernietigen. Ik zal elke zweem van de wereld verwijderen uit mijn huis, en al die dingen elimineren, die ik niet kan aanzien.

In mijn hart weet ik precies wie oprecht naar mij verlangt en wie dat niet doet. Zij kunnen zichzelf goed vermommen en zich slim verkleden, en je zou zelfs kunnen zeggen dat ze de beste acteurs van de wereld zijn, maar ik zie alles wat zij in hun harten bewaren duidelijk. Denk niet dat ik niet weet wat er in jouw hart is; in werkelijkheid is er niemand die dat beter weet en duidelijker begrijpt dan ik. Ik weet wat er in je hart is: jij bent bereid om jezelf aan God op te offeren, om je voor God uit te putten, alleen wil jij geen mooie praatjes gebruiken om anderen zich te laten verheugen. Kijk maar goed! Het koninkrijk van vandaag is niet gebouwd door de kracht van de mens, maar wordt met succes gebouwd geheel en al door mijn onmetelijke wijsheid en onverdroten inspanning. Zij die wijsheid bezitten en bezitten wat ik ben binnen in hen, zullen deelnemen aan de stichting van het koninkrijk. Maak je geen zorgen meer, jullie maken jezelf ziek van de zorgen, zonder rekening te houden met de openbaring of de illuminatie van mijn wil binnen in je. Doe dat niet meer. Heb meer gemeenschap met mij over alles om jouw verdere lijden door je eigen acties te voorkomen.

Oppervlakkig gezien lijkt het er op alsof ik lauw ben tegen iedereen, maar weet je wat ik eigenlijk denk? Ik ben altijd bezig om de nederigen te verheffen, en om zij die verwaand en gewichtig zijn ten val te brengen. Zij die mijn wil niet begrijpen, zullen een groot schade oplopen. Jij moet weten dat dit is wat ik ben, dit is mijn gezindheid – niemand kan dat veranderen, niemand kan het geheel en al begrijpen. Alleen door mijn openbaring kan je het begrijpen, anders kan ook jij het niet geheel begrijpen; wees niet arrogant. Ofschoon sommige mensen goed spreken, zijn hun harten nooit loyaal aan mij, maar spreken ze mij in het geheim altijd tegen; ik zal dit soort mensen oordelen.

Richt je voor aanwijzingen niet op anderen, maar let op mijn houding en mijn manier van doen. Alleen zo zal je langzamerhand mijn wil gaan begrijpen. Je zult dan naar mijn wil handelen en geen fouten meer maken. Huil niet en wees niet bedroefd; ik zie duidelijk alles wat je doet, al je gedrag en alles wat je denkt, en ik ken je oprechte verlangen en wensen; ik zal jou gebruiken. Dit is een cruciale tijd, de tijd om jou te testen is aangebroken. Heb je het nog steeds niet gezien. Het je het nog niet gemerkt? Waarom neem ik zo’n houding aan tegenover jou? Weet je dat? Ik heb deze dingen aan jou geopenbaard en jij hebt nu enig beperkt begrip. Maar hou hier niet op – ga door met je intrede en ik zal jou blijven verlichten. Heb je je gerealiseerd dat hoe meer je mij gehoorzaamt en naar mij luistert, hoe lichter het bij je van binnen wordt en hoe meer openbaring je in je hebt? En hoe meer kennis je van mij hebt en hoe meer ervaring je krijgt? Hou niet altijd vast aan je eigen denkbeelden, want dat verstopt het vloeien van mijn levend water en blokkeert het uitvoeren van mijn wil. Jij moet weten dat het niet makkelijk is een persoon te winnen. Denk niet op een gecompliceerde manier. Volg gewoon, en pijnig je hersenen niet meer!

Vorige:Hoofdstuk 45

Volgende:Hoofdstuk 47

Mogelijk vindt u dit ook interessant