Hoofdstuk 46

Wanneer je jezelf oprecht voor mij uitput en opoffert zal ik je zeker tot aan het einde toe beschermen. Mijn hand zal je zeker vasthouden zodat je altijd in vrede leeft, altijd blij bent en elke dag beschikt over mijn licht en openbaring. Ik zal zeker mijn zegeningen over je verdubbelen, zodat je zult hebben wat ik heb en zult bezitten wat ik ben. Dat wat binnen in je gegeven is, is je leven, en niemand kan het je afnemen. Zorg dat je niet in moeilijkheden komt of depressief raakt, in mij is slechts vrede en vreugde. Ik houd oprecht van je, jij kind dat oprecht naar mij luistert en mij gehoorzaamt. Hen die ik het meest haat zijn de hypocrieten en ik zal ze zeker wegvagen. Ik zal elke zweem van de wereld uit mijn huis doen verdwijnen en al deze dingen waarvan ik de aanblik niet kan verdragen elimineren.

In mijn hart weet ik precies wie mij oprecht wil en wie niet. Ze kunnen zich misschien goed vermommen en zich een geraffineerd voorkomen aanmeten, er kan zelfs worden gesteld dat ze de beste acteurs van de wereld zijn, maar ik zie duidelijk alles wat ze in hun harten bewaren. Denk niet dat ik niet weet wat er in je hart is. In werkelijkheid is er niemand die een duidelijker begrip heeft dan ik. Ik weet wat er in je hart is. Je bent bereid je voor God op te offeren, jezelf uit te putten, alleen jij wilt geen vleierij gebruiken om anderen vreugde te schenken. Je moet het duidelijk zien! Het koninkrijk van vandaag is niet gebouwd met behulp van de kracht van de mens, maar zal met succes geheel en al worden gebouwd met behulp van mijn onpeilbare wijsheid en nauwgezette werk. Wie over wijsheid beschikt en in hem bezit wat ik ben, zal een aandeel hebben in de bouw van het koninkrijk. Maak je geen zorgen meer, jullie maken jezelf ziek van de zorgen, zonder rekening te houden met de openbaring of de illuminatie van mijn wil binnen in je. Doe dat niet meer. Communiceer meer met mij over alles om jouw verdere lijden door je eigen acties te voorkomen.

Misschien lijkt het oppervlakkig gezien alsof ik tegenover iedereen lauw ben, maar weet je wat ik van binnen denk? Ik verhef altijd de nederigen en breng hen die verwaand en zelfingenomen zijn ten val. Degenen die mijn wil niet begrijpen, zullen groot verlies lijden. Je moet weten dat dit is wat ik ben, het is mijn gezindheid – niemand kan het veranderen, niemand kan het volledig begrijpen. Je kunt het alleen begrijpen door middel van mijn openbaring, ook jij zou het anders niet volledig begrijpen, wees niet arrogant. Sommige mensen spreken misschien mooi, maar hun harten zijn mij nooit trouw, ze spreken me in het geheim altijd tegen. Ik zal zulke mensen oordelen.

Concentreer je niet slechts op wat anderen je zeggen wat je moet doen; je zou aandacht moeten schenken aan mijn houding en mijn gedrag. Alleen op deze manier zul je geleidelijk mijn wil gaan begrijpen. Dan zullen je handelingen overeenstemmen met mijn wil en zul je geen fouten maken. Huil niet en wees niet verdrietig. Ik zie duidelijk alles wat je doet, je hele gedrag en alles wat je denkt, en ik ken je oprechte verlangens en wensen. Ik zal je gebruiken. Het is nu een cruciale tijd, de tijd om je te beproeven is gekomen. Heb je het nog steeds niet gezien? Heb je het nog steeds niet waargenomen? Waarom neem ik zo’n houding tegenover je aan? Weet je dat? Ik heb deze dingen aan je geopenbaard en je hebt een beetje inzicht verworven. Maar stop niet – blijf je intrede bewerkstelligen en ik zal je blijven verlichten. Heb je je gerealiseerd dat hoe meer je mij gehoorzaamt en naar mij luistert, hoe lichter je van binnen wordt en hoe meer er in je wordt geopenbaard? En hoe meer kennis je van mij hebt en hoe meer ervaring je ontvangt? Klamp je niet altijd vast aan je eigen opvattingen, want als je dit doet, versper je de stroom van mijn levende water en belemmer je de uitvoering van mijn wil. Je moet weten dat het volledig winnen van één mens geen eenvoudige zaak is. Denk niet gecompliceerd. Volg gewoon en stop met overwegen!

Vorige: Hoofdstuk 45

Volgende: Hoofdstuk 47

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Hoofdstuk 38

Met het oog op de inherente eigenschappen van de mens – dat wil zeggen: zijn ware gezicht – is het werkelijk niet eenvoudig geweest om het...

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek