Hoofdstuk 44

Ik ben rechtvaardig, ik ben betrouwbaar en ik ben de God die het menselijke hart tot in zijn binnenste onderzoekt! Ik zal onmiddellijk openbaren wie oprecht en wie bedrieglijk is. Jullie hoeven niet bang te worden; alle dingen gebeuren op mijn tijd. Wie oprecht naar mij verlangt en wie niet oprecht naar mij verlangt – dat zal ik jullie één voor één vertellen. Jullie moeten er gewoon voor zorgen dat jullie eten, drinken en vlak bij mij komen staan wanneer je in mijn aanwezigheid komt, en ik zal mijn werk Zelf uitvoeren. Wees niet te zeer gespitst op snelle resultaten; mijn werk is niet iets wat in een oogwenk kan worden voltooid. Mijn werk bevat mijn stappen en mijn wijsheid; daardoor kan mijn wijsheid worden geopenbaard. Ik zal jullie laten zien wat door mijn handen wordt gedaan – de bestraffing van het kwaad en de beloning van het goede. Ik trek beslist niemand voor. Ik zal jou, die mij oprecht liefheeft, oprecht liefhebben en mijn toorn zal altijd met hen zijn die mij niet oprecht liefhebben, zodat ze zich voor eeuwig herinneren dat ik de ware God ben, de God die het menselijke hart tot in zijn binnenste onderzoekt. Gedraag je voor het oog van de mensen niet op een bepaalde manier, maar achter hun rug om op een andere manier; ik zie duidelijk alles wat je doet. Ook al kun je anderen misschien misleiden, mij kun je niet misleiden. Ik zie alles duidelijk. Je kunt onmogelijk iets verbergen; alles ligt in mijn handen. Denk niet dat je slim bent door je onbeduidende rekensommetjes in jouw voordeel uit te laten komen. Ik zeg je: een mens kan nog zo veel plannen smeden, duizenden of tienduizenden, maar uiteindelijk kan hij niet ontsnappen uit de palm van mijn hand. Alle dingen en alle voorwerpen worden door mijn handen bestuurd, dus laat staan één persoon! Probeer me niet te ontwijken of je te verschuilen, probeer niet te vleien of te verbergen. Kan het zijn dat je nog steeds niet ziet dat mijn glorierijke gelaat, mijn toorn en mijn oordeel publiekelijk zijn geopenbaard? Ik zal in een oogwenk en zonder genade oordelen over iedereen die me niet oprecht wil. Mijn medelijden is ten einde gekomen; er is niets meer van over. Wees niet meer schijnheilig en maak een einde aan je wilde en roekeloze manieren.

Pas op, mijn zoon; breng meer tijd in mijn aanwezigheid door en ik zal je onder mijn hoede nemen. Vrees niet, haal mijn scherpe tweesnijdende zwaard tevoorschijn en vecht met Satan tot het bittere einde in overeenstemming met mijn wil. Ik zal je beschermen; wees niet bezorgd. Alle verborgen dingen zullen aan het licht komen en worden geopenbaard. Ik ben de Zon die licht voortbrengt en heel de duisternis genadeloos verlicht. Mijn oordeel is in zijn geheel geveld; de kerk is een slagveld. Jullie moeten je allemaal gereedmaken en je hele wezen wijden aan de beslissende eindstrijd; ik zal je zeker beschermen, zodat je voor mij de goede, zegevierende strijd kunt vechten.

Wees voorzichtig, want de harten van mensen zijn tegenwoordig bedrieglijk en onvoorspelbaar en kunnen het vertrouwen van andere mensen niet winnen. Alleen ik ben er helemaal voor jullie. In mij is geen bedrog, dus steun op mij! Mijn zonen zullen zeker zegevieren in de beslissende eindstrijd en Satan zal zeker tevoorschijn komen voor de doodsstrijd. Vrees niet! Ik ben je kracht en ik ben je alles. Blijf niet piekeren over dingen, want je kunt geen aandacht schenken aan zoveel gedachten. Zoals ik eerder heb gezegd, zal ik jullie niet langer meetrekken over het pad, want de tijd dringt te zeer. Ik heb geen tijd meer om jullie er om de haverklap bij te slepen en jullie te waarschuwen – dat is onmogelijk! Bereid jullie nu maar voor op de strijd. Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor jou; alle dingen zijn in mijn handen. Dit is een strijd tot de dood en een van de twee partijen zal zeker omkomen. Maar dit moet duidelijk zijn: ik win altijd en verlies nooit en Satan zal zeker omkomen. Dit is mijn aanpak, mijn werk, mijn wil en mijn plan!

Het is volbracht! Alles is volbracht! Wees niet lafhartig of bevreesd. Ik met jou en jij met mij zullen voor eeuwig en altijd koningen zijn! Mijn woorden, eenmaal uitgesproken, zullen nooit veranderen en gebeurtenissen zullen spoedig over jullie komen. Wees waakzaam! Je moet elke regel zorgvuldig overwegen; blijf niet langer in het vage over mijn woorden. Je moet daarover helder zijn! Vergeet niet om zo veel mogelijk tijd in mijn aanwezigheid door te brengen!

Vorige: Hoofdstuk 43

Volgende: Hoofdstuk 45

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Richt je meer op de realiteit

Iedereen heeft de mogelijkheid om door God vervolmaakt te worden, dus iedereen moet begrijpen wat voor soort dienst aan God het meest...

Over de stappen van Gods werk

Vanbuiten lijkt het dat de stappen van Gods huidige werk al geëindigd zijn en dat de mens al het oordeel, de tuchtiging, de slagen en de...

Het pad … (1)

Niemand weet met wat voor tegenslagen hij gedurende zijn leven te maken krijgt of wat voor loutering hij zal ondergaan. Voor sommigen heeft...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek