De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 44

Ik ben rechtvaardig en trouw, ik ben de God die het menselijk hart tot in zijn binnenste onderzoekt! Ik zal in een oogwenk openbaren wie oprecht is en wie bedrieglijk. Het is niet nodig om in paniek te raken, want alle dingen gebeuren op mijn tijd. Wie oprecht naar mij verlangt en wie niet oprecht naar mij verlangt – dat zal ik jullie vertellen. Je moet gewoon goed eten, goed drinken, voor mij verschijnen en nader tot mij komen: dan zal ik mijn werk zelf uitvoeren. Wees niet te zeer gespitst op snelle resultaten, want mijn werk is niet iets wat in een oogwenk kan worden gedaan. Binnen mijn werk is er sprake van mijn stappen en van mijn wijsheid; daardoor kan mijn wijsheid worden geopenbaard. Ik zal jullie laten zien wat het is dat door mijn handen wordt gedaan – de bestraffing van het kwaad en de beloning van het goede. Ik trek beslist niemand voor. Ik heb jou, die mij oprecht liefheeft, oprecht lief; mijn toorn zal altijd met hen zijn die mij niet oprecht liefhebben, zodat ze zich altijd mogen herinneren dat ik de ware God ben, de God die het menselijk hart tot in zijn binnenste onderzoekt. Het mag niet zo zijn dat je mensen in hun gezicht op een bepaalde manier behandelt, maar achter hun rug op een andere manier: want ik zie duidelijk alles wat je doet; en ook al kun je anderen misschien misleiden, mij kun je niet misleiden. Dat alles zie ik duidelijk. Je kunt onmogelijk alles verbergen: alles is in mijn handen. Denk niet dat je slim bent als je al je zelfzuchtige berekeningen in stelling brengt. Ik zeg je dat een mens duizend plannen kan maken, of zelfs tienduizend, maar uiteindelijk kunnen ze niet ontsnappen aan mijn hand. Alle dingen en gebeurtenissen worden door mijn handen bestuurd, dus dat geldt al helemaal voor één persoon! Probeer niet te ontwijken of je te verschuilen, bedrieg niet en houdt niet geheim! Kun je niet zien dat mijn heerlijke gelaat, mijn toorn en mijn oordeel publiekelijk zijn geopenbaard? Ik zal in een oogwenk oordelen, zonder enige genade voor alle mensen die niet oprecht naar mij verlangen. Mijn medelijden is ten einde gekomen en er is niets meer van over. Wees niet meer schijnheilig en houd op met je wilde manieren.

Pas op, mijn zoon, en breng meer tijd met mij door: dan zal ik je tot steun zijn. Vrees niet en haal mijn tweesnijdend zwaard tevoorschijn; bestrijdt Satan tot het einde in overeenstemming met mijn wil: dan zal ik je beschermen. Wees niet bezorgd, want alle verborgen dingen zullen aan het licht komen en worden geopenbaard. Ik ben de Zon die licht voortbrengt en die dat genadeloos laat schijnen in iedere duisternis. Mijn oordeel heeft zich geheel en al voltrokken, en de kerk is een slagveld. Jullie moeten je allemaal gereed maken en je moet je hele wezen toewijden aan de beslissende eindstrijd; ik zal je zeker beschermen zodat je voor mij in de goede strijd kunt vechten die tot de overwinning leidt.

Wees voorzichtig, want de harten van de mensen van vandaag zijn bedrieglijk en onvoorspelbaar; ze zijn niet te vertrouwen. Alleen ik ben er helemaal voor jullie. In mij is geen bedrog; je hoeft alleen maar op me te leunen! Mijn zonen zullen zeker overwinnen in de beslissende eindstrijd en Satan zal zeer zeker tevoorschijn komen om zijn doodsbedreigingen uit te kramen! Vrees niet! Ik ben je kracht, ik ben je alles. Denk niet voortdurend na over bepaalde dingen, want je kunt geen aandacht schenken aan zoveel gedachten. Zoals ik al eerder heb gezegd, zal ik jullie niet langer over het pad trekken, omdat de tijd te zeer dringt. Ik heb geen tijd meer om jullie oren te spitsen en jullie geheugen op te frissen – dat is niet mogelijk! Maak nu maar je voorbereidingen op de strijd af. Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor jou; alle dingen zijn in mijn handen. Dit is een strijd op leven en dood, een gevecht dat op de dood zal uitlopen. Maar je moet beseffen dat ik altijd overwin en nooit word verslagen, en dat Satan zeker zal omkomen. Dit is mijn aanpak, mijn werk, mijn wil en mijn plan!

Het is volbracht! Alles is volbracht! Wees niet lafhartig of bevreesd. Als ik met jou ben en jij met mij, zullen we voor eeuwig en altijd koningen zijn! De woorden die ik heb gesproken zullen nooit veranderen en de gebeurtenissen zullen spoedig over jullie komen. Wees waakzaam! Je moet elk woord zorgvuldig overwegen; blijf daarover niet meer in het vage. Je moet daarover helder zijn! Denk eraan om meer tijd met mij door te brengen!

Vorige:Hoofdstuk 43

Volgende:Hoofdstuk 45

Gerelateerde media