Hoofdstuk 43

Heb ik jullie er niet op gewezen? Wees niet bevreesd, jullie hebben alleen maar niet naar me geluisterd, onnadenkende mensen! Wanneer zullen jullie in staat zijn mijn hart te doorgronden? Elke dag is er nieuwe verlichting, elke dag is er nieuw licht. Hoe vaak hebben jullie het uit jezelf begrepen? Ben ik het zelf niet die het jullie heeft verteld? Nog altijd zijn jullie passief als insecten die alleen bewegen als ze worden opgepord, terwijl jullie niet in staat zijn het initiatief te nemen om met mij samen te werken en rekening te houden met mijn last. Graag zou ik bij jullie allemaal een levendige en lieve glimlach zien, en een actief en levendig optreden van mijn zonen, maar dat kan ik niet. In plaats daarvan zijn jullie zwak in het hoofd, onnozel en dwaas. Jullie zouden het initiatief moeten nemen tot de zoektocht. Jaag dapper na! Stel gewoon jullie harten open en laat mij in jullie leven. Wees voorzichtig en houd je ogen open! Sommige mensen in de kerk zijn bedriegers; altijd moet je grote nadruk leggen op deze woorden, om te voorkomen dat jullie levens worden aangetast of enig verlies lijden. Wees verzekerd: zolang jullie de moed hebben om voor mij op te komen en voor mij te spreken, zal ik de last van dat alles dragen en jullie kracht geven! Zolang jullie mijn hart tevreden stellen, zal ik jullie altijd mijn glimlach en mijn wil tonen. Zolang jullie een sterke ruggengraat hebben en leven volgens de gezindheid van het mannelijke kind, zal ik jullie steunen en belangrijke posities geven. Wanneer jullie voor mij verschijnen, kom dan dicht bij me. Wees niet bang als je geen woorden vindt. Zolang je maar een hart hebt dat zoekt, zal ik je de woorden geven. Ik heb geen behoefte aan aangenaam klinkende woorden en heb jouw vleierij niet nodig; dat soort dingen haat ik het allermeest. Dit soort personen keur ik het sterkst af. Ze zijn als een splinter in mijn oog, of als een doorn in mijn vlees die moet worden verwijderd. Anders kunnen mijn zonen geen macht voor mij uitoefenen en zullen ze aan verstikkende overheersing worden onderworpen. Waarom ben ik gekomen? Om mijn zonen te steunen en te bemoedigen, zodat de dagen dat ze onderdrukking, pesterijen, harteloosheid en misbruik ondergingen, voor altijd zijn afgelopen!

Wees dapper. Ik zal altijd naast je lopen, met je leven, spreken en handelen. Wees niet bang. Aarzel niet om te spreken. Jullie zijn altijd emotioneel, timide en bang. De mensen die niet van nut zijn voor de opbouw van de kerk moeten worden verwijderd. Dat geldt ook voor de mensen in de kerk die niet in een goede toestand verkeren en die niet naar mijn woorden kunnen handelen, om nog maar te zwijgen over je ongelovige moeder en vader. Dat soort dingen wil ik niet. Ze moeten worden uitgeroeid, geen ervan mag blijven bestaan. Verbreek de banden aan je handen en voeten. Zolang je je eigen bedoelingen onderzoekt en die niet gericht zijn op winst en verlies, noch op roem en rijkdom, noch op persoonlijke relaties, zal ik je vergezellen, je op dingen wijzen en je altijd duidelijke leiding geven.

Mijn zonen! Wat moet ik zeggen? Hoewel ik dit alles zeg, houden jullie nog steeds geen rekening met mijn hart en zijn jullie nog steeds te timide. Waar zijn jullie bang voor? Waarom zijn jullie nog steeds gebonden aan wetten en aan regels? Ik heb jullie bevrijd, maar nog steeds hebben jullie geen vrijheid. Hoe komt dat? Zoek vaker contact met mij, dan zal ik het je vertellen. Stel me niet op de proef. Ik ben echt. Ik huichel niet en alles is echt! Wat ik zeg is waar, en ik kom nooit terug op mijn woord.

Vorige: Hoofdstuk 42

Volgende: Hoofdstuk 44

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Het pad … (1)

Niemand weet met wat voor tegenslagen hij gedurende zijn leven te maken krijgt of wat voor loutering hij zal ondergaan. Voor sommigen heeft...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek