De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

De zevenenveertigste uitspraak

Almachtige God der rechtvaardigheid − de Almachtige! In u blijft totaal niets verborgen. Ieder mysterie, dat mensen sinds onheuglijke tijden tot aan de eeuwigheid nooit hebben onthuld, is in u te aanschouwen en volledig duidelijk. Wij hoeven niet langer te zoeken of rond te tasten, want u hebt zich vandaag voor ons opengesteld. U bent het mysterie dat is onthuld. U bent de levende God Zelf en vandaag openbaart u zich aan ons. Nu wij u aanschouwen, aanschouwen wij ieder mysterie van uw spirituele rijk. Dit had waarlijk niemand zich kunnen voorstellen! U bent vandaag bij ons en in ons, dichterbij dan wij kunnen beschrijven; het mysterie hierin is oneindig groot.

Almachtige God heeft Zijn plan uitgevoerd. Hij is de zegevierende Koning van het universum. Alles rust in Zijn handen en alle zaken worden daardoor bestierd. Alle volkeren knielen in aanbidding en roepen de naam van de ware God aan: de Almachtige. Zijn woord zal immer geschieden. Waarom zijn jullie zo lui, niet in staat om je er serieus toe zetten met Hem te werken, je met Hem te verenigen, Hem te volgen in Zijn glorie? Willen jullie soms lijden? Uitgestoten worden? Denken jullie dat ik niet weet wie zich oprecht aan mij wijdt, wie zich daadwerkelijk aan mij geeft? Onwetenden! Dwazen! Jullie begrijpen mijn bedoelingen niet, laat staan dat jullie begrip tonen voor mijn lasten, maar jullie zorgen ervoor dat ik voortdurend bezorgd ben over jullie. Wanneer zal dit eindigen?

Wanneer jullie mij in alle dingen naleven en getuigenis van mij afleggen – houdt zoiets dan eenvoudigweg in dat jullie lippendienst bewijzen? Jullie weten niet wat goed voor jullie is! De dingen die jullie doen, doen jullie zonder mij, laat staan dat ik in jullie dagelijks leven voorkom. Ik weet dat jullie het geloof in God niet serieus nemen. Maar daar zullen jullie de vruchten van plukken. Jullie zijn nog steeds niet wakker en als jullie zo doorgaan, zullen jullie mijn naam in diskrediet brengen.

Als je spreekt, spreek je dan voor mij? Als je eet of je kleedt, ervaar je dan mijn belofte? Jullie zijn echt gedachteloos! Als iets vastgesteld wordt en het jullie niet direct aangaat, tonen jullie je ware aard: niemand van jullie gelooft echt. Anders zouden jullie jezelf als groots beschouwen en geloven dat jullie vele mooie eigenschappen bezitten. Maar zijn jullie je er niet van bewust dat jullie vanbinnen Satans smet meedragen? Werk met mij om dit alles uit te wissen. Laat wat ik ben en bezit jou van binnen volledig vervullen, zodat je mij kunt naleven, met meer werkelijkheid getuigenis van mij kunt afleggen en je meer mensen, door jullie toedoen, voor mijn troon kunt leiden. Jullie moeten echt weten hoe zwaar de last is die op jullie schouders drukt: Christus prijzen, Christus openbaren, getuigen van Christus, zodat drommen mensen verlossing vinden en mijn koninkrijk sterk en onbewogen blijft. Ik laat jullie dit horen zodat jullie niet enkel maar blijven aanmodderen en het belang van het werk deze dagen niet inzien.

Jullie zijn hulpeloos wanneer jullie met dingen worden geconfronteerd en, als kippen zonder kop, blijven jullie in kringetjes rondlopen: zo is jullie gezindheid. Vanbuiten lijken jullie volwassen, maar jullie innerlijke leven is als dat van een kind. Jullie bezorgen mij niets dan last. Indien ik mij niet om het kleinste bekommer, zorgen jullie voor moeilijkheden, toch? Wees niet zelfingenomen. Ik spreek de waarheid. Denk niet voortdurend dat ik jullie steeds de les lees, alsof ik alleen maar hoogdravende woorden gebruik. Zo is jullie werkelijke situatie nu eenmaal.

Vorige:De zesenveertigste uitspraak

Volgende:De achtenveertigste uitspraak

Mogelijk vindt u dit ook interessant