Hoofdstuk 47

Almachtige God van rechtvaardigheid – de Almachtige! In u is helemaal niets verborgen. Elk mysterie vanaf onheuglijke tijden tot de eeuwigheid, nooit door mensen ontdekt, is in u zichtbaar en volstrekt helder. Wij hoeven niet langer te zoeken en te tasten, want tegenwoordig is uw persoon openlijk zichtbaar voor ons. U bent het mysterie dat geopenbaard is, u bent de praktische God Zelf; want in het heden bent u van aangezicht tot aangezicht met ons gekomen en bij het zien van uw persoon zien we elk mysterie van het spirituele rijk. Dat had werkelijk niemand zich kunnen voorstellen! U bent tegenwoordig onder ons, zelfs in ons, zo dicht bij ons; er zijn geen woorden voor! Het innerlijke mysterie is weergaloos!

Almachtige God heeft Zijn managementplan voltooid. Hij is de zegevierende Koning van het universum. Alle dingen en alle zaken liggen in het beheer van Zijn handen. Alle mensen knielen in aanbidding en roepen de naam uit van de ware God – de Almachtige. Door de woorden uit Zijn mond worden alle dingen gedaan. Waarom zijn jullie zo laks en kunnen jullie jezelf er niet oprecht toe zetten met Hem te werken, je nauw bij Hem aan te sluiten en samen met Hem de glorie binnen te gaan? Kan het zijn dat jullie bereid zijn te lijden? Bereid zijn te worden verstoten? Denken jullie dat ik niet weet wie mij oprecht toegewijd is en wie zichzelf oprecht voor mij heeft ingezet? Onwetendheid! Dwazen! Jullie kunnen mijn bedoelingen niet ontwaren, laat staan dat jullie mijn lasten in acht kunnen nemen. Jullie zorgen er altijd voor dat ik me zorgen over jullie maak en voor jullie zwoeg. Wanneer zal er een einde aan komen?

Mij naleven in alle dingen, van mij getuigen in alle dingen – is dat eenvoudigweg een kwestie van jullie mond openen en een paar woorden aaneenrijgen? Jullie kennen het verschil niet tussen goed en kwaad! Jullie ontberen mij in wat jullie doen en ik ben al helemaal niet aanwezig in jullie dagelijks leven. Ik weet dat jullie het geloof in God geen serieuze zaak vinden, dus dit zijn de vruchten die jullie voortbrengen! Jullie zijn nog altijd niet wakker en als jullie zo doorgaan, zullen jullie mijn naam te schande maken.

Vraag jezelf af: wanneer je spreekt, ben ik dan bij je? Wanneer je eet of je kleedt, is mijn belofte dan aanwezig? Jullie zijn werkelijk ondoordacht! Telkens als jullie problemen niet meteen worden bekritiseerd, tonen jullie je ware gezicht, en niemand van jullie is bereidwillig. Als dat niet het geval was, zouden jullie denken dat jullie groots waren en in bezit van veel dingen binnenin jullie. Weten jullie niet dat het lelijke gelaat van Satan binnenin jullie is en jullie vult? Werk met mij om al deze dingen uit te storten. Laat datgene wat ik ben en heb je vanbinnen volledig innemen; alleen op die manier kun je mij naleven, met meer werkelijkheid van mij getuigen en de reden zijn waarom meer mensen zich voor mijn troon onderwerpen. Jullie moeten weten hoe zwaar de last op jullie schouders is: Christus verheerlijken, Christus aantonen, van Christus getuigen, zodat vele mensen gered worden en mijn koninkrijk stevig en onwankelbaar kan blijven. Ik wijs op dit alles, zodat jullie niet maar aanmodderen zonder het belang van het tegenwoordige werk te begrijpen.

Hulpeloos wanneer jullie voor problemen komen te staan, zoals mieren in een hete koekenpan, in een kringetje rondrennend: dat is jullie gezindheid. Vanbuiten zien jullie eruit als volwassenen, maar jullie innerlijke leven is dat van een kind; het enige wat jullie kunnen, is problemen veroorzaken en mijn last vergroten. Als ik mij met ook maar het geringste niet bezighoud, veroorzaken jullie problemen. Is dat niet het geval? Wees niet zelfgenoegzaam. Wat ik zeg, is de waarheid. Denk niet altijd dat ik jullie de hele tijd de les lees, alsof ik alleen maar hoogdravende woorden zou gebruiken; dit is jullie werkelijke toestand.

Vorige: Hoofdstuk 46

Volgende: Hoofdstuk 48

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God?

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek