Hoofdstuk 92

Iedere persoon kan mijn almacht en mijn wijsheid waarnemen in de woorden die ik spreek en in de dingen die ik doe. Overal waar ik ga, daar is mijn werk. Mijn voetstappen zijn niet alleen in China maar ook, en dat is belangrijker, in alle naties van de wereld. De eerste die deze naam zullen ontvangen, zijn echter alleen de zeven naties die eerder genoemd zijn, want die vormen de fases van mijn werk; jullie zullen hier in de nabije toekomst duidelijkheid over krijgen en het volkomen begrijpen. Als ik het jullie nu vertel, dan ben ik bang dat de meesten onder jullie zullen vallen. Zoals eerder gezegd spreek ik tot jullie en laat ik mijn stem horen in overeenstemming met jullie gestalte, en alles wat ik doe bevat de oneindige wijsheid die niemand kan doorgronden. Ik kan het jullie alleen stukje bij beetje vertellen. Dat moet je weten! Jullie zijn in mijn ogen altijd als kinderen; ik moet jullie bij elke stap leiden en onderrichten. Mensen, jullie kunnen het leven alleen tot het einde toe leven onder mijn leiding, want zonder mijn leiding zou niemand kunnen leven. De hele universum-wereld is in mijn handen, maar je ziet mij niet druk in de weer. Integendeel, ik ben ontspannen en gelukkig. De mensen kennen mijn almacht niet en ze willen zich allemaal zorgen over mij maken. Wat kennen jullie jezelf slecht! Jullie paraderen nog steeds met je onzin in mijn bijzijn en bewonderen jezelf! Dat heb ik lang geleden doorzien. En jullie halen streken met mij uit, verachtelijke ellendelingen! Verlaat mijn huis onmiddellijk! Ik wil dit soort dingen niet. Ik zou liever niemand in mijn koninkrijk hebben dan verachtelijke ellendelingen als jullie toelaten! Wist je dat ik nu al niet meer aan je werk? Ondanks het feit dat je nu nog eet en je kleedt zoals gewoonlijk. Maar wist je wel dat je voor Satan leeft? Dat je dienst doet voor Satan? En toch heb je het lef om voor mij te verschijnen! Je bent zo schaamteloos!

Ik heb vroeger vaak gezegd: “Er zullen binnenkort grote rampen gebeuren; er zijn al grote rampen door mijn handen gebeurd.” Waar verwijst de term ‘grote rampen’ naar, en hoe kan ‘gebeuren’ worden uitgelegd? Jullie denken dat deze grote rampen verwijzen naar de onontkoombare rampen die de geest, de ziel en het lichaam van de mens verwonden en jullie denken dat de ‘aardbevingen, hongersnoden en plagen’ deze grote rampen zijn waarvan ik spreek. Maar wat jullie niet weten is dat jullie mijn woorden verkeerd geïnterpreteerd hebben. En jullie denken dat het woord ‘gebeuren’ betekent dat die grote rampen al begonnen zijn! Maar dat is lachwekkend! Jullie begrijpen het feitelijk op deze manier en als ik jullie verklaringen hoor, dan word ik echt boos. Het mysterie dat de mensen niet hebben kunnen ontrafelen (het geheimzinnigste mysterie) is ook het mysterie dat door de eeuwen heen het meest verkeerd is uitgelegd. Bovendien is dit mysterie iets wat niemand ooit tevoren heeft ervaren (want dit mysterie is alleen in de laatste dagen uitgeoefend en men kan het alleen in het laatste tijdperk zien, maar dat weten ze niet), want ik sluit het hermetisch af en de mens kan er in het geheel niet in doordringen (ze kunnen er zelfs het kleinste deel niet van zien). Nu mijn werk dit stadium heeft bereikt, zal ik jullie inspireren volgens de vereisten van mijn werk, anders zouden jullie dit op geen enkele manier kunnen begrijpen. Ik vang nu aan met communicatie en iedereen moet opletten, want degenen die onvoorzichtig zijn, met inbegrip van mijn eerstgeboren zonen, zullen mijn oordeel ondergaan en in de ernstigste gevallen door mijn hand worden neergeveld. (wat betekent dat hun geest, ziel en lichaam zullen worden weggenomen). De grote rampen worden genoemd in verband met ieder bestuurlijk decreet van mijn koninkrijk, en elk van mijn bestuurlijke decreten is een deel van de grote rampen. (Mijn bestuurlijke decreten zijn nog niet helemaal aan jullie onthuld, maar jullie hoeven je hierover geen zorgen te maken, want er zijn dingen die jullie maar weinig voordeel brengen als jullie ze te vroeg te weten zouden komen. Onthoud dit! Ik ben een wijze God.) Dus wat is het andere deel? De grote rampen omvatten twee delen: mijn bestuurlijke decreten en mijn toorn. De tijd dat de grote rampen gebeuren is ook de tijd dat mijn toorn zal opvlammen en dat ik mijn bestuurlijke decreten zal bekrachtigen. Dan zal ik tegen mijn eerstgeboren zonen zeggen: zorg dat jullie hierdoor niet ontaarden. Ben je vergeten dat alle dingen en alle zaken door mij zijn voorbestemd? Mijn zoon, wees niet bang! Ik zal je zeker beschermen en je zult mijn zegeningen voorgoed ontvangen en voor de eeuwigheid bij mij zijn. Want je bent mijn geliefde en ik zal je niet in de steek laten, want ik doe geen domme dingen. Als ik zou vernielen wat ik met zo veel moeite heb opgebouwd, zou ik mezelf dan niet in de voet schieten? Ik weet waar je in je hart aan denkt. Herinner jij je dit? Wat wil je dat ik verder nog zeg? Ik zal meer zeggen over de grote rampen. De tijd waarin de grote rampen zullen gebeuren zal de meest angstaanjagende tijd zijn, een tijd waarin de lelijkheid van de mens onthuld zal worden. Er zullen in het licht van mijn aangezicht allerlei demonische gezichten worden onthuld en ze zullen zich nergens kunnen verbergen en nergens dekking kunnen vinden. Het gevolg van de grote rampen zal zijn, dat alle mensen die niet door mij uitverkoren of voorbestemd zijn, voor mij zullen knielen en wenend en tandenknarsend om vergeving zullen smeken. Dit is mijn oordeel over Satan, mijn toornige oordeel. Ik ben momenteel met dit werk bezig, en er zijn misschien mensen die willen beweren dat ze bevoegd zijn en zich een weg kunnen bluffen, maar hoe meer ze zich zo gedragen, des te meer Satan op hen in zal werken, tot het moment dat hun ware gedaante onthuld zal worden.

Ik heb geen haast in mijn werk, ik orkestreer elke persoon persoonlijk (dit drijft de spot met hen, en bewijst dat zij de nakomelingen zijn van de grote rode draak, en ik schenk geen aandacht aan hen, dus het is niet overdreven om het woord ‘orkestreren’ te gebruiken). Bovendien verricht ik elke daad zelf. Alles eindigt met mij in succes en het is een veilig en zeker succes. Alles wat ik doe, stap voor stap, is al voorbeschikt. Ik zal jullie mijn wil en mijn last stukje bij beetje te kennen geven. Vanaf nu zullen mijn woorden aan alle naties en alle volkeren bekend worden gemaakt. Omdat mijn eerstgeboren zonen al compleet zijn gemaakt (de nadruk van mijn woorden ligt op mijn zonen en mijn volk), is de manier waarop ik werk al weer aan het veranderen. Zien jullie dat duidelijk in? Hebben jullie de toon van mijn woorden de afgelopen dagen waargenomen? Ik troost mijn eerstgeboren zonen tijdens elke stap van de weg, maar vanaf nu (omdat mijn eerstgeboren zonen al compleet gemaakt zijn), draag ik een mes in mijn hand (dat zijn de strengste woorden). Wat betreft degenen tegenover wie ik ongunstig gezind ben (te weten degenen die niet voorbestemd of uitverkoren zijn, wat dus niet tegenstrijdig is), het kan me niet schelen of ze dienst doen aan mij of iets anders zijn; ik zal hen onmiddellijk schrappen. Ik ben de almachtige God en ik kan maken dat alle mensen dienst doen aan mij. Ik heb geen enkele moeite om afstand te doen van dat soort mensen; als ik zeg dat ik hen niet wil, dan wil ik hen niet. Nu de tijd gekomen is, hoef ik alleen maar iemand te zien die mij ontstemt om deze persoon onmiddellijk zonder verder onderzoek te verwerpen. Want ik ben de God die zijn belofte nakomt. Tegen degenen die ik heb voorbestemd om in mijn dienst te zijn: het maakt niet uit hoe goed je bent en of je wel of niet iets hebt gedaan dat mij trotseert, als je me ontstemt, dan schop ik je eruit. Ik vrees geen problemen in de toekomst. Ik heb mijn bestuurlijke decreten, ik kom mijn beloftes na en mijn woorden zullen werkelijkheid worden. Zou ik Satan kunnen houden? Luister naar mij, mensen! Jullie hoeven niet bang te zijn; je moet weggaan zodra ik zeg dat je weg moet gaan. Geef me geen excuses, want ik heb je niets te zeggen! Ik heb immers al zoveel geduld gehad en de tijd om mijn bestuurlijke decreten te bekrachtigen is gekomen, evenals jullie laatste dagen. Duizenden jaren lang waren jullie losbandig en deden jullie de dingen altijd op een koppige en eigenzinnige manier, maar ik was altijd tolerant (want ik ben grootmoedig en sta jullie verdorvenheid tot op zekere hoogte toe). Maar de einddatum van mijn toegeeflijkheid is nu aangebroken en het is tijd dat jullie bezeten raken en in de poel van vuur en zwavel worden geworpen. Haast je en maak dat je wegkomt. Ik begin mijn oordeel officieel te bekrachtigen en mijn toorn te ontketenen.

Er vinden in alle naties en op alle plekken van de wereld veelvuldig aardbevingen, hongersnoden, plagen en andere rampen plaats. Terwijl ik mijn grootse werk doe in alle naties en op alle plekken, zullen er ernstigere rampen ontstaan dan ooit tevoren sinds de schepping van de wereld. Dit is het begin van mijn oordeel over alle volkeren, maar mijn zonen mogen zonder zorgen zijn, geen ramp zal jullie overkomen, en ik zal jullie beschermen (dat betekent dat jullie daarna zullen leven in het lichaam maar niet in het vlees, en dus de pijn van geen enkele ramp hoeven te lijden). Jullie zullen samen met mij zijn en regeren als koningen. Jullie zullen over alle naties en volkeren oordelen, en in dit universum en aan het einde van de aarde, samen met mij voor altijd van goede zegeningen genieten. Deze woorden zullen allemaal vervuld en voor jullie ogen verwerkelijkt worden. Ik vertraag zelfs geen enkel uur of geen enkele dag; ik doe de dingen ongelooflijk snel. Wees niet bezorgd of angstig, en de zegen die ik je geef is iets wat niemand je kan ontnemen; dat is mijn bestuurlijk decreet. Alle mensen zullen mij gehoorzaam zijn vanwege mijn daden. Ze zullen onophoudelijk juichen, en bovendien zullen ze eindeloos blijven opspringen van vreugde.

Vorige: Hoofdstuk 91

Volgende: Hoofdstuk 93

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Praktijk (8)

Jullie begrijpen nog altijd de verschillende aspecten van de waarheid niet, en je praktijk bevat nog altijd behoorlijk wat fouten en...

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God?

Hoe is je relatie met God?

Bij het geloven in God moet je op zijn minst de kwestie oplossen van het hebben van een normale relatie met God. Als je geen normale...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek