Hoofdstuk 93

Voor je eigen ogen worden de feiten volbracht. Ja, alle dingen zijn volbracht. Mijn werk krijgt vaart, rijst op als een afgevuurde raket waar niemand ooit op had gerekend. Pas als deze dingen gebeuren, zullen jullie de ware betekenis van mijn woorden begrijpen. De nakomelingen van de grote rode draak zijn geen uitzondering, en zij moeten worden gemaakt om mijn wonderbaarlijke daden met eigen ogen te aanschouwen. Denk niet dat ik je niet in de steek zal laten, nu je zeker bent van mij en je mijn daden hebt gezien – zo eenvoudig ligt het niet! Alles wat ik heb gezegd en de dingen die ik heb vastgesteld, zal ik zeker vervullen en zij zullen niet leeg naar mij terugkeren. In China zijn er, afgezien van de minderheid die mijn eerstgeboren zonen zijn, maar weinigen die mijn volk zijn. Daarom zeg ik vandaag duidelijk tegen jullie (de nakomelingen van de grote rode draak, die mij het ergst hebben vervolgd), dat jullie niet veel hoop moeten koesteren, en dat de focus van mijn werk (sinds de schepping van de wereld) gericht zal zijn op mijn eerstgeboren zonen en op verschillende naties buiten China. Om deze reden zal, als mijn eerstgeboren zonen volgroeid zijn, mijn wil zich vervullen. (Zodra mijn eerstgeboren zonen volgroeid zijn, zullen alle dingen gedaan worden, want de opdracht is aan hen gegeven.) Nu laat ik deze mensen een deel van mijn wonderbare daden zien, om de enige reden dat de grote rode draak kan worden beschaamd. Deze mensen kunnen daar eenvoudigweg niet van genieten, maar kunnen alleen maar gelukkig zijn dat ze mij een dienst bewijzen. Ze hebben geen alternatief, want ik heb mijn bestuurlijk decreten en niemand durft daar iets tegenin te brengen.

Ik zal nu communiceren over een aantal situaties met betrekking tot de komst van vreemdelingen, zodat jullie er van tevoren van op de hoogte zijn en alles gereed kunnen maken om van mijn naam te getuigen, boven hen te kunnen gaan staan en hen te regeren. (Omdat de grootste onder hen nog steeds de minste onder jullie is, zeg ik jullie boven hen te staan en hen te regeren.) Al deze mensen hebben de openbaring van de Heilige Geest ontvangen en zullen later China binnendringen, alsof het zo afgesproken was. De grote rode draak wordt onverwachts beetgepakt en doet alles om weerstand te bieden, maar onthoud één ding! Mijn managementplan is volledig gerealiseerd en niets en niemand zal mijn stappen durven verhinderen. Ik geef ze keer op keer een openbaring en ze handelen onder de leiding van de Heilige Geest. Ze zullen de onderdrukking door de grote rode draak zeker niet ondergaan, want bij mij is vrijlating en vrijheid. Ik heb alle dingen op de juiste manier voorbereid en wacht op jullie om het voorbereidende werk te voltooien en hen te hoeden. Ik heb dit altijd tegen jullie gezegd in het verleden, maar de meesten van jullie geloven het nog altijd maar half. Hoe is de situatie nu? Jullie zijn stomverbaasd, nietwaar?

Al deze dingen zijn secundair. Het belangrijkste is dat jullie het voorbereidende werk zo snel mogelijk moeten voltooien. Wees niet bevreesd. Degene die het werk doet, ben ik en als de tijd rijp is, zal ik mijn werk zelf doen. Ik heb de grote rode draak in stukken geslagen. Dat wil zeggen, mijn Geest heeft zich teruggetrokken van alle mensen behalve van mijn eerstgeboren zonen (nu wordt het gemakkelijker om te onthullen wie de nakomelingen zijn van de grote rode draak). Deze mensen zijn klaar met het verlenen van diensten aan mij en ik zal ze terugsturen naar de bodemloze put. (Dat betekent dat ik geen van hen zal gebruiken. Van nu af aan zullen mijn eerstgeboren zonen volledig worden geopenbaard en diegenen die aan mijn zijde staan en geschikt zijn voor mijn gebruik zullen mijn eerstgeboren zonen zijn.) Mijn eerstgeboren zonen, jullie genieten officieel van de zegeningen die ik jullie schenk (want al diegenen die ik haat hebben hun ware aard getoond). Ja, voortaan gebeurt er niets meer met jullie dat mij tart. Jullie zijn echt honderd procent zeker van mij. (Pas in deze tijd is dit volledig volbracht, en ik had deze tijd voorbestemd.) Alles waar jullie in hart en geest aan denken is eindeloze liefde voor mij, eerbied voor mij. Jullie prijzen mij en bewijzen mij te allen tijde eer. Jullie leven werkelijk onder de zorg en de bescherming van mijn liefde; jullie zijn in de derde hemel. Wat een ongeëvenaarde gelukzaligheid en geluk! Het is een ander rijk dat mensen zich moeilijk kunnen voorstellen – de echte geestelijke wereld!

De rampen volgen elkaar op, de een nog ernstiger dan de ander. De situatie wordt met de dag erger. En dit is nog maar het begin. De ernstigste rampen, die later zullen komen, zijn onvoorstelbaar voor de mens. Laat mijn zonen ze uitsorteren; dit is mijn bestuurlijk decreet en dat is wat ik al lang geleden heb besloten. Alle tekenen en wonderen die de mensheid nooit eerder heeft aanschouwd, komen van mij. Ze verschijnen de een na de ander voor alle volkeren (dat wil zeggen: alle mensen van mijn koninkrijk). Maar dat is iets wat in de nabije toekomst zal gebeuren. Wees niet ongerust. Onder alle volken is al gesproken over het binnengaan van het koninkrijk. Maar wat zijn de voorwaarden om het koninkrijk binnen te gaan? En wat is het koninkrijk? Is het een fysieke stad? Jullie begrijpen het verkeerd. Het koninkrijk is niet op aarde, en ook niet in de fysieke lucht. Het is veeleer de geestelijke wereld die niet door de mens kan worden gezien of aangeraakt. Alleen diegenen die volledig door mij zijn vervolmaakt en mijn zegeningen hebben genoten na het aanvaarden van mijn naam, kunnen daar binnengaan. De geestelijke wereld die in het verleden vaak werd genoemd vormt de oppervlakte van het koninkrijk. Maar werkelijk het koninkrijk binnengaan is geen eenvoudige zaak. Degenen die daar binnengaan moeten mijn belofte verkrijgen en mensen zijn die ik zelf heb voorbestemd en uitverkoren. Daarom is de geestelijke wereld geen plaats waar mensen uit eigen wil kunnen komen of gaan. Het begrip van de mensen was vroeger heel oppervlakkig en het waren niet meer dan menselijke opvattingen. Alleen zij die het koninkrijk binnengaan, kunnen zegeningen genieten. De mensheid kan niet alleen niet van deze zegeningen genieten, maar ze ook nog eens niet zien, en dit is de laatste van mijn bestuurlijke decreten.

Vorige: Hoofdstuk 92

Volgende: Hoofdstuk 94

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Praktijk (8)

Jullie begrijpen nog altijd de verschillende aspecten van de waarheid niet, en je praktijk bevat nog altijd behoorlijk wat fouten en...

Werk en intrede (4)

Als de mens werkelijk kan binnengaan in overeenstemming met het werk van de Heilige Geest, zou zijn leven spoedig ontspruiten als een...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek