Over dat iedereen zijn functie vervult

In de huidige stroom heeft ieder persoon die werkelijk van God houdt de gelegenheid om vervolmaakt te worden door Hem. Ongeacht of men jong of oud is, zo lang men in zijn hart God gehoorzaamt en ontzag voor Hem heeft, zal men in staat zijn om vervolmaakt te worden door Hem. God maakt mensen volmaakt in overeenstemming met hun verschillende functies. Voor zover je alles hebt gedaan wat in je kracht ligt en je je onderwerpt aan het werk van God, kun je volmaakt gemaakt worden door Hem. Op dit moment is niemand van jullie volmaakt. Soms zijn jullie in staat een bepaald type functie te vervullen, en soms zijn jullie in staat er twee te vervullen; zo lang jullie al je kracht aan God geven en jullie je uitputten voor Hem, zullen jullie uiteindelijk vervolmaakt worden door God.

Jonge mensen hebben minder levensfilosofieën, en het ontbreekt hen aan wijsheid en inzicht. God komt om de wijsheid en het inzicht van de mens te vervolmaken, en het woord van God vult aan wat ze in dit opzicht missen. Echter, de gezindheid van jonge mensen is instabiel en dat vereist transformatie door God. Jonge mensen hebben minder religieuze opvattingen en minder levensfilosofieën. Ze denken in eenvoudige termen, en hun overwegingen zijn niet complex. Dit is het facet waar hun menselijkheid nog niet gevormd is en het is een wenselijk facet, maar jonge mensen zijn onwetend en het ontbreekt hen aan wijsheid, en dit is een gebied dat vervolmaakt moet worden door God. Door te worden vervolmaakt door God, kunnen jullie onderscheidingsvermogen ontwikkelen en in staat zijn om veel spirituele zaken duidelijk te begrijpen, en kunnen jullie stap voor stap mensen worden die geschikt zijn om door God ingezet te worden. Oudere broeders en zusters zijn ook in staat bepaalde functies te vervullen en ze worden niet verlaten door God. Oudere broeders en zusters hebben ook wenselijke en onwenselijke facetten. De oudere broeders en zusters hebben meer levensfilosofieën, meer religieuze opvattingen, hun handelingen zitten vast in een onbuigzaam raamwerk, ze volgen regels als automaten, ze passen die mechanisch toe en ze zijn niet flexibel. Dit is een onwenselijk facet. Echter, oudere broeders en zusters zijn kalm en bedaard ten opzichte van wat er ook maar op hun weg komt; hun gezindheid is stabiel en ze hebben geen stormachtige stemmingen. Ze zijn misschien langzamer in het accepteren van dingen, maar dat is geen groot gebrek. Zo lang als jullie in staat zijn om jezelf te onderwerpen en de huidige woorden van God te accepteren, als jullie Gods woorden niet kritisch onderzoeken, als jullie niet aarzelen om jezelf te onderwerpen en te volgen, als jullie beslist niet oordelen of andere slechte gedachten hebben, en als jullie Zijn woorden accepteren en in praktijk brengen – als jullie aan deze voorwaarden voldoen – dan kunnen jullie volmaakt gemaakt worden.

Of jullie nu een jongere of een oudere broeder of zuster zijn, jullie weten welke functie jullie moeten vervullen. Degenen die jong zijn, zijn niet arrogant; degenen die ouder zijn, zijn niet passief en hebben geen terugval. Ze zijn in staat om gebruik te maken van elkaars sterke punten ter compensatie van hun zwakke punten, en ze zijn in staat elkaar te dienen zonder enig vooroordeel. Er wordt een brug van vriendschap gebouwd tussen jongere en oudere broeders en zusters. Vanwege de liefde van God zijn jullie in staat elkaar beter te begrijpen. Jongere broeders en zusters kijken niet neer op oudere broeders en zusters, en de oudere broeders en zusters zijn niet zelfgenoegzaam. Is dit geen harmonieus partnerschap? Als jullie je dit allemaal voornemen, dan zal de wil van God zeker vervuld worden in jullie generatie.

Of je gezegend bent of vervloekt, zal in de toekomst besloten worden op basis van de dingen die je vandaag doet. Als jullie volmaakt worden gemaakt door God zal dat nu zijn, in dit tijdperk; er zal geen andere gelegenheid in de toekomst zijn. Op dit moment wil God jullie nu werkelijk volmaakt maken, en dit is niet alleen maar bij wijze van spreken. In de toekomst wil God jullie vervolmaken, ongeacht welke beproevingen jullie overkomen, welke gebeurtenissen plaatsvinden, of welke rampen jullie overkomen – dit is een definitief en onbetwist feit. Waaraan kan dat worden gezien? Aan het feit dat het woord van God door de eeuwen en generaties nooit zo’n grote hoogte heeft bereikt als vandaag de dag – het heeft de hoogste sfeer bereikt, en het werk van de Heilige Geest onder alle mensen vandaag de dag is ongekend. Bijna niemand in voorbije generaties heeft dit meegemaakt. Zelfs in het tijdperk van Jezus waren er niet de openbaringen die er vandaag de dag zijn; grote hoogten zijn bereikt in de woorden tot jullie gesproken, de dingen die jullie begrijpen, en de dingen die jullie ervaren. Jullie vertrekken niet te midden van beproevingen en tuchtigingen; dat is voldoende bewijs dat het werk van God weergaloze glorie heeft bereikt. Dit is niet iets waartoe de mens in staat is en het is niet iets wat de mens in stand houdt, maar het is het werk van God zelf. Allerlei feiten van het werk van God tonen dus aan dat God de mens wil vervolmaken, en Hij is zeker in staat om jullie compleet te maken. Als jullie in staat zijn om dit op te merken, als jullie in staat zijn om deze nieuwe ontdekking te doen, dan zullen jullie niet wachten op de wederkomst van Jezus, maar in plaats daarvan God toestaan om jullie nu compleet te maken, in het huidige tijdperk. Daarom moet ieder van jullie zijn uiterste best doen en geen enkele moeite sparen zodat jullie vervolmaakt kunnen worden door God.

Vandaag de dag moet je geen aandacht schenken aan de negatieve zaken. Je moet eerst werkelijk alles wat je een negatief gevoel kan geven aan de kant zetten en negeren. Als je zaken afhandelt moet je een hart hebben van zoeken en tasten, en je moet een hart van gehoorzaamheid aan God houden. Wanneer jullie ook maar enige zwakheid in jezelf ontdekken: als deze geen macht over jullie heeft, en als jullie de functie uitvoeren die je moet uitvoeren, is dat een positieve stap vooruit. Bijvoorbeeld: oudere broeders en zusters hebben religieuze opvattingen, maar jij bent in staat om te bidden, en je bent in staat om jezelf te onderwerpen, het woord van God te eten en drinken en liederen te zingen … Kortom, waartoe je ook in staat bent, welke functie je ook kunt vervullen, zet je er helemaal voor in, met alle kracht die je kunt opbrengen. Wacht niet passief af. In staat zijn om je plicht te doen tot voldoening van God is de eerste stap. Dan, als je in staat bent de waarheid te begrijpen en binnen te gaan in de realiteit van het woord van God, zul je vervolmaakt zijn door God.

Vorige: Een bespreking van het kerkelijk leven en het echte leven

Volgende: Over het gebruik door God van de mens

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Werk en intrede (4)

Als de mens werkelijk kan binnengaan in overeenstemming met het werk van de Heilige Geest, zou zijn leven spoedig ontspruiten als een...

Het pad … (1)

Niemand weet met wat voor tegenslagen hij gedurende zijn leven te maken krijgt of wat voor loutering hij zal ondergaan. Voor sommigen heeft...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek