Hoofdstuk 118

Wie opstaan om van mijn Zoon te getuigen, over hen zal ik genade uitstorten; wie niet opstaan om van mijn Zoon te getuigen maar weerspannig zijn en Hem de maat nemen op basis van de opvattingen van de mens, hen zal ik vernietigen. Allen moeten duidelijk zien! Getuigen van mijn Zoon is een daad van eerbied voor mij en voldoet aan mijn wil. Respecteer niet alleen de Vader terwijl je de Zoon tergt en onderdrukt. Zij die dat doen, zijn de nakomelingen van de grote rode draak en ik heb dergelijk tuig niet nodig om van mijn Zoon te getuigen; ik zal ze vernietigen in de bodemloze afgrond. Ik wil dat de trouwe en oprechte dienstdoeners mijn Zoon dienen en ik heb de rest niet nodig. Dit is mijn rechtvaardige gezindheid, waaruit blijkt dat ik de heilige en smetteloze God Zelf ben. Ik zal niemand vergeven die mijn bestuurlijke decreten overtreedt. Wie u ook in het verleden getart of vervolgd hebben, in de familie of in de wereld, zal ik een voor een tuchtigen en ik zal niemand sparen, want niets aan mij is van vlees en bloed. Het feit dat die dienstdoeners vandaag getuigenis voor u afleggen, laat zien dat ze klaar zijn met mij te dienen, en dus hoeft u geen scrupules en zorgen te hebben. Zij zijn per slot van rekening uw dienstdoeners; wanneer alles is gezegd en gedaan, bent u van de hemel en u zult aan het einde naar mijn lichaam terugkeren, want mijn lichaam kan niet zonder u. Zij die u in het verleden getart hebben en die niet op één lijn met u stonden (dit kunnen anderen niet zien, maar alleen u weet het in uw hart) hebben nu hun oorspronkelijke vorm geopenbaard en zijn gevallen, want u bent God Zelf en u zult niet toestaan dat wie dan ook u tart of beledigt. Hoewel het aan de buitenkant helemaal niet te zien valt, is mijn Geest in u en dit staat buiten kijf. Alle mensen moeten het geloven, anders slaat mijn roede van ijzer allen neer die mij tarten! Aangezien ik van u getuig, draagt u zeker gezag en alles wat u zegt zijn mijn woorden, alles wat u doet is mijn manifestatie, want u bent mijn geliefde en u bent een deel waarvan ik als persoon niet zonder kan. Dus al uw daden, wat u draagt, wat u gebruikt en waar u woont – zij zijn zeker ook mijn daden. Niemand moet proberen iets tegen u te vinden en niemand moet aanmerkingen op u maken. Als iemand dit doet, zal ik hem niet vergeven!

Ik zal alle slechte dienaren uit mijn huis werpen en in mijn huis zal ik alle trouwe dienaren laten getuigen van mijn eerstgeboren zonen; dit is mijn plan en zo ga ik te werk. Wanneer slechte dienaren getuigen van mijn Zoon, riekt dat naar de doden, wat ik haat. Wanneer trouwe dienaren getuigen van mijn Zoon, is dat ernstig en oprecht en aanvaard ik dat. Wie dus niet bereid is om te getuigen van mijn Zoon, moet nu maken dat hij wegkomt! Ik zal je niet dwingen. Als ik je vraag om te vertrekken, moet je vertrekken! Kijk naar de gevolgen voor jou en wat je te wachten staat: dit begrijpen degenen die dienst doen beter dan wie dan ook. Mijn oordeel, mijn toorn, mijn vervloekingen, mijn vuur en mijn razende woede zullen vroeg of laat neerkomen op ieder die mij tart. Mijn hand toont geen genade aan wie dan ook; hoe trouw iemand die dient eerder ook was, als hij mijn Zoon vandaag tart, zal ik hem meteen vernietigen en zal ik hem niet voor mijn aangezicht blijven houden. Daarin kan men mijn ongenadige hand zien. Omdat mensen mij niet kennen en hun natuur mij tart, zijn zelfs zij die mij trouw zijn er voor hun eigen plezier. Als er iets gebeurt wat nadelig voor hen uitwerkt, verandert hun hart meteen en willen ze van mijn zijde wijken. Dit is de natuur van Satan. Jullie moeten niet denken dat jullie alles weten en geloven dat jullie trouw zijn! Als ze er niet beter van worden, kan deze beestenbende mij simpelweg niet trouw zijn. Als ik mijn bestuurlijke decreten niet uitvaardigde, zouden jullie je lang geleden al teruggetrokken hebben. Jullie zitten nu allemaal in de nesten: jullie willen mij niet dienen maar ook niet door mijn hand worden neergeslagen. Als ik niet had verkondigd dat ieder die mij, wanneer dan ook, tart grote rampen zullen treffen, zouden jullie je lang geleden al teruggetrokken hebben. Ken ik niet de listen waarvan mensen zich kunnen bedienen? De meeste mensen koesteren nu een beetje hoop, maar wanneer die hoop in teleurstelling verandert, willen ze niet verder en vragen ze om terugtreding. Ik heb eerder gezegd dat ik niemand hier tegen zijn wil houd, maar bedenk wat de gevolgen voor je zullen zijn; dit is een feit en geen dreigement van mij aan jou. Niemand anders dan ik kan de natuur van de mens doorgronden en ze denken allemaal dat ze mij trouw zijn, en weten niet dat hun trouw onzuiver is. Deze onzuiverheden zullen mensen ruïneren, want ze zijn een van de snode plannen van de grote rode draak. Ik heb het lang geleden blootgelegd; ik ben de almachtige God en zou ik zoiets simpels niet begrijpen? Ik kan je bloed en je vlees binnendringen om je intenties te zien. Het is voor mij niet moeilijk om de natuur van de mens te doorgronden, maar mensen denken de wijsheid in pacht te hebben en menen dat niemand dan zij hun eigen intenties kennen. Weten ze niet dat de almachtige God bestaat in de hemelen en de aarde en alle dingen?

Ik zal mijn Zoon tot het einde toe liefhebben en ik zal de grote rode draak en Satan voor eeuwig en altijd haten. Mijn tuchtiging zal neerkomen op allen die mij tarten en niet één vijand zal ontkomen. Ik heb eerder gezegd: “Ik leg in Sion een grote steen. Voor gelovigen is deze steen het fundament waarop zij bouwen. Voor hen die niet geloven, is deze steen een struikelblok. Voor de zonen van de duivel is dit de steen die ze verplettert, met de dood als gevolg.” Niet alleen ik heb deze woorden eerder gesproken, maar ze zijn door veel mensen geprofeteerd en veel mensen hebben ze in dit tijdperk gelezen. Bovendien hebben sommige mensen geprobeerd om deze woorden te verklaren, maar niemand heeft dit mysterie ooit eerder ontrafeld, want dit werk gebeurt alleen in de huidige tijd van de laatste dagen. Dus ook al hebben sommige mensen geprobeerd om deze woorden te verklaren, hun verklaringen zitten er allemaal naast. Ik openbaar jullie vandaag de complete betekenis, opdat jullie mogen weten hoe zwaar ik til aan het afleggen van mijn getuigenis van mijn eerstgeboren zonen, alsmede aan mijn doel om dat te doen. Ik leg in Sion een grote steen en deze steen verwijst naar het getuigenis dat wordt afgelegd over mijn eerstgeboren zonen. Het woord “groot” wil niet zeggen dat dit getuigenis op een of andere gigantische schaal wordt afgelegd, maar dat heel veel dienstdoeners zich bij het getuigen over mijn eerstgeboren zonen zullen terugtrekken. Hier worden met “zij die niet geloven” mensen bedoeld die zich terugtrekken omdat van mijn Zoon wordt getuigd, en daarom is de steen een struikelblok voor zulke mensen. Ik zeg “steen”, omdat zulke mensen door mijn hand zullen worden neergeslagen. Daarom wordt de steen waarover mensen struikelen niet in verband gebracht met vallen of zwak worden, maar met neergeslagen worden door mijn hand. De “gelovigen” in “Voor gelovigen is deze steen het fundament waarop zij bouwen” verwijzen naar de dienstdoeners die trouw zijn en “fundament waarop zij bouwen” verwijst naar de genade en zegeningen die zij zullen ontvangen nadat ze mij trouw gediend hebben. Dat van de eerstgeboren zonen is getuigd, geeft aan dat dit hele oude tijdperk spoedig voorbij zal gaan en het symboliseert de vernietiging van het koninkrijk van Satan; voor de heidenvolken is het dan ook de steen waardoor ze verpletterd worden tot de dood. Dus het vermorzelen van alle volken verwijst naar de complete vernieuwing van de gehele wereld; de oude zal voorbijgaan en de nieuwe zal gevestigd worden – dit is de ware betekenis van “vermorzelen”. Begrijp jullie dat? Het werk dat ik doe in deze laatste fase laat zich met slechts deze weinige woorden opsommen. Dit is mijn wonderbare daad en jullie dienen mijn wil in mijn woorden te vatten.

Vorige: Hoofdstuk 117

Volgende: Hoofdstuk 119

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Over de stappen van Gods werk

Vanbuiten lijkt het dat de stappen van Gods huidige werk al geëindigd zijn en dat de mens al het oordeel, de tuchtiging, de slagen en de...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek