Hoofdstuk 117

U bent degene die de boekrol opent, u bent degene die de zeven zegels verbreekt, want alle mysteriën komen van u en alle zegeningen worden door u onthuld. Ik ben verplicht u lief te hebben tot in eeuwigheid, en ik ben verplicht er voor te zorgen dat alle volken u aanbidden, want u bent mijn persoon, u bent deel van mijn overvloedige en complete manifestatie, een onmisbaar deel van mijn lichaam. Daarom moet ik een speciaal getuigenis afleggen. Wie anders dan de Ene binnen mijn persoon is naar mijn hart? U bent het niet, die getuigenis aflegt voor uzelf, maar mijn Geest legt getuigenis af voor u, en ik zal degene die probeert tegen u in te gaan zeker niet vergeven, want dit betreft mijn bestuurlijke decreten. Alles wat u zegt zal ik zeker volbrengen, en alles wat u denkt zal ik stellig accepteren. Als iemand niet trouw is aan u, dan verzetten ze zich openlijk tegen mij, en ik zal hen zeker niet vergeven. Ik zal ieder die mijn Zoon weerstaat zwaar straffen, en ik zal hen zegenen die verenigbaar zijn met u. Dit is het gezag dat ik aan u verleen. Bij datgene waarover in het verleden is gesproken – de eisen en normen die worden opgelegd aan de eerstgeboren zonen – bent u het voorbeeld. Dat wil zeggen, zoals u bent, zo vereis ik dat de eerstgeboren zonen zijn. Mensen kunnen dit niet doen, maar mijn Geest zelf doet het. Als iemand gelooft dat het mensen zijn die getuigen voor u, dan is dat schepsel zonder twijfel de geestverwant van Satan en mijn vijand! Daarom is de getuigenis onomstotelijk, eeuwig onveranderlijk, en door de Heilige Geest bevestigd. Niemand mag dit lichtzinnig veranderen, dat zal ik niet vergeven! Aangezien mensen niet voor mij kunnen getuigen, getuig ikzelf voor mijn persoon, en mensen moeten mijn werk niet hinderen. Dit zijn woorden van scherpe oordeling die iedereen in gedachten moet houden!

Van de dingen die ik zeg moeten jullie elk detail overdenken en daar nota van nemen. Neem mijn woorden niet licht op, maar luister aandachtig. Waarom zeg ik dat de eerstgeboren zonen mijn persoon zijn? En dat zij een onmisbaar deel van mijn koninkrijk zijn? Voor het begin van de tijd leefden we allen samen en waren we niet gescheiden. Maar door de verstoring van Satan, nadat ik de eerste keer geïncarneerd was, keerde ik weer terug naar Sion. Dan komen we allen in de wereld, en nadat ik heb overwonnen in het laatste der dagen – dat betekent, nadat ik jullie terug heb gekregen uit het vlees dat Satan heeft verdorven – zal ik jullie terugbrengen naar Sion, zodat mijn persoon wordt herenigd, om nooit meer gescheiden te worden. Daarna zal ik niet opnieuw incarneren, en jullie zullen zeker niet uit mijn lichaam komen. Dat betekent, daarna zal ik de wereld niet opnieuw scheppen, maar zal ik voor altijd onlosmakelijk verbonden zijn met mijn eerstgeboren zonen in Sion, omdat alles volledig voltooid is, en ik op het punt sta het oude tijdperk te beëindigen. Alleen in Sion is het leven van de nieuwe hemel en aarde te vinden, want mijn persoon bestaat in Sion. Hierbuiten zullen er geen nieuwe hemelen en geen nieuwe aarde bestaan. Ik ben de nieuwe hemel, en ik ben ook de nieuwe aarde, want mijn persoon vervult heel Sion. Het kan ook gezegd worden dat mijn eerstgeboren zonen de nieuwe hemel zijn, of dat zij de nieuwe aarde zijn. Mijn eerstgeboren zonen en ik zijn van één lichaam, onafscheidelijk. Van mij spreken omvat noodzakelijkerwijs de eerstgeboren zonen, en ik zal zeker niet vergeven wie ons probeert te scheiden. Wanneer ik alle naties en volken doe terugkeren voor mijn troon, zullen alle Satans grondig te schande gemaakt worden en alle onreine geesten zullen voor mij terugdeinzen. Dan is het zeker dat rechtvaardigheid zal bestaan onder alle volken (oftewel onder mijn zonen en volken) en dat geen van Satans verstoringen zal plaatsvinden onder enige natie, want ik zal alle naties en volken regeren. Ik zal macht uitoefenen over de gehele universum wereld en Satans zullen grondig worden verwoest, geheel verslagen, en de straf ontvangen van mijn bestuurlijke decreten.

Ik ga door met mijn werk onder alle volken, maar zij hebben alleen de verlichting van mijn Geest, en niemand onder hen is bekwaam om mijn mysteriën te onthullen, niemand is bekwaam om mij onder woorden te brengen. Alleen de Ene die van mij komt is bekwaam mijn werk te doen; de rest gebruik ik slechts tijdelijk. Mijn Geest zal niet willekeurig op een persoon neerdalen, want alles in mij is kostbaar. Het neerdalen van mijn Geest op iemand is iets heel anders dan het werken van mijn Geest aan iemand. Mijn Geest werkt aan mensen die buiten mij zijn, maar mijn Geest daalt neer op de Ene die van mij komt. Deze zaken staan volledig los van elkaar. Want de Ene die van mij komt, is heilig, maar zij die buiten mij zijn, zijn niet heilig, hoe goed zij ook mogen zijn. Mijn Geest daalt niet op iemand neer om elke kleine reden. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Ik vergis me niet, en ik ben honderd procent zeker van wat ik doe! Omdat ik voor Hem heb getuigd, zal ik Hem beslist ook beschermen; die Ene komt beslist van mij en is onmisbaar voor mijn persoon. Daarom hoop ik dat mensen hun eigen opvattingen ter zijde schuiven, de ideeën ingegeven door Satan laten vallen, geloven dat al mijn uitspraken waar zijn en geen ruimte laten aan twijfels in hun gedachten. Dit is mijn opdracht aan de mensheid, mijn aansporing aan de mensheid. Iedereen moet deze dingen naleven, iedereen moet ze oprecht gehoorzamen en moet wat ik zeg aannemen als de norm.

Ik begin niet alleen aan mijn werk onder alle naties en volken, maar ook aan mijn werk elders in de gehele universum wereld, en dit toont nog meer aan dat de dag van mijn terugkeer naar Sion niet ver meer is (omdat het nodig is dat ik terugkeer naar Sion voordat ik het werk onder alle volken en door de gehele universum wereld kan beginnen). Is er iemand die de stappen van mijn werk en de manier waarop ik werk kan doorgronden? De reden waarom ik zeg dat ik vreemdelingen in de geest zal ontmoeten is omdat dit fundamenteel onmogelijk is in het vlees, en omdat ik niet bereid ben een tweede keer gevaar te lopen. Dat zijn de redenen om in de geest met vreemdelingen te communiceren. Dit moet in een echt spirituele wereld zijn, niet een of andere vage spirituele wereld zoals zij die in het vlees leven het zich voorstellen[a]. Wat ik dan zeg zal alleen afwijken in de manier waarop ik spreek, omdat het een ander tijdperk zal zijn. Daarom herinner ik de mensheid er steeds opnieuw aan op te letten op de manier waarop ik spreek. Ook herinner ik de mensheid er aan dat er mysteriën zijn in wat ik zeg, die mensen niet kunnen onthullen. Maar niemand begrijpt waarom ik deze dingen zeg, en het is alleen wanneer ik het jullie vandaag vertel dat jullie het enigszins kunnen begrijpen, maar nog steeds niet helemaal. Na deze fase in mijn werk zal ik het jullie stap voor stap vertellen. (Ik wil hierdoor nog een aantal mensen elimineren, dus ik zeg nu nog niets.) Dit is de methode van de volgende stap in mijn werk. Iedereen dient hierop te letten en duidelijk te zien dat ik God zelf ben die wijs is.

Voetnoot:

a. De oorspronkelijke tekst bevat niet de frase ‘zoals zij het zich voorstellen’.

Vorige: Hoofdstuk 116

Volgende: Hoofdstuk 118

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek