Hoofdstuk 114

Ik heb de universum-wereld geschapen; ik heb bergen, rivieren en alle dingen gemaakt; ik heb het universum en de einden van de aarde gevormd; ik heb mijn zonen en mijn volk geleid; ik heb alle dingen en zaken bevolen. Nu, zal ik mijn eerstgeboren zonen terugvoeren naar mijn berg Sion, om terug te keren naar waar ik verblijf, dat zal de laatste stap zijn in mijn werk. Alles wat ik heb gedaan (alles wat vanaf de schepping tot nu toe is gedaan) was voor de huidige fase van mijn werk en bovendien is het voor de heerschappij van morgen, het koninkrijk van morgen, en zodat ik en mijn eerstgeboren zonen eeuwig plezier zullen hebben. Dit is mijn doel geweest in het scheppen van alle dingen en het zal mijn ultieme verwezenlijking van de schepping zijn. Wat ik zeg en doe, heeft een doel en een plan; niets wordt lukraak gedaan. Hoewel ik zeg dat bij mij alles vrijheid en ongebondenheid is, ben ik toch principieel in alles wat ik doe en is alles wat ik doe gebaseerd op mijn wijsheid en gezindheid. Hebben jullie hier iets van opgemerkt? Van de schepping tot de dag van vandaag, heeft niemand mij leren kennen en heeft niemand mijn ware gezicht gezien, behalve mijn eerstgeboren zonen. De uitzondering die ik maakte voor mijn eerstgeboren zonen is omdat zij in wezen een deel van mijn persoon zijn.

Toen ik de wereld schiep, maakte ik, volgens mijn vereisten, de mens in vier gerangschikte categorieën. Deze zijn: mijn zonen, mijn volk, zij die dienst verlenen en zij die vernietigd zullen worden. Waarom staan mijn eerstgeboren zonen niet op deze lijst? Het is omdat mijn eerstgeboren zonen geen scheppingswezens zijn; ze komen uit mij voort en niet uit de mensheid. Ik heb zaken geregeld voor mijn eerstgeboren zonen voordat ik vlees werd; in welk huishouden ze zouden worden geboren en wie er zou zijn om hen te dienen – al deze dingen waren door mij gepland. Ik heb ook gepland welke van hen op welk tijdstip door mij zouden worden heroverd en uiteindelijk zullen we samen terugkeren naar Sion. Dit was allemaal gepland vóór de schepping, dus niemand weet het en het is niet vastgelegd in een boek, want dat zijn de zaken van Sion. Verder, toen ik vlees werd, gaf ik de mens dit vermogen niet, dus daarom kende niemand die dingen. Wanneer jullie terug naar Sion gaan, weten jullie hoe jullie in het verleden waren, hoe jullie nu zijn en wat jullie in dit leven hebben gedaan. Op dit moment is het gewoon zo, dat ik jullie deze dingen duidelijk en beetje bij beetje vertel, anders zouden jullie het niet begrijpen, ongeacht hoeveel moeite jullie hebben gedaan, en zouden jullie mijn management onderbreken. Hoewel ik in vleselijk opzicht gescheiden ben van de meeste van mijn eerstgeboren zonen, zijn we tegenwoordig één van Geest en hoewel onze fysieke verschijning misschien anders is, zijn we van begin tot eind één van Geest. De afstammelingen van Satan zullen dit echter niet gebruiken als een kans om uit te buiten. Het maakt niet uit hoe je jezelf vermomt, het blijft oppervlakkig en ik zal het niet goedkeuren. Daarom kun je hieruit zien dat degenen die zich richten op oppervlakkige zaken en ernaar streven mij naar buiten toe te imiteren voor honderd procent zeker Satan zijn. Omdat hun geest anders is en ze niet tot mijn beminden behoren, ongeacht hoe zij mij imiteren, ze zijn niet vergelijkbaar met mij. Bovendien, omdat mijn eerstgeboren zonen in essentie één van Geest met mij zijn, zelfs als ze mij niet navolgen, spreken en handelen ze op dezelfde manier als ik en zijn ze allemaal eerlijk, puur en open (voor degenen die het aan wijsheid ontbreekt is het alleen vanwege hun beperkte ervaring in de wereld en daarom is gebrek aan wijsheid geen fout van mijn eerstgeboren zonen, als ze terugkeren naar het lichaam komt alles goed). Het is derhalve om de hierboven beschreven reden dat de meeste mensen hun oude natuur nog steeds niet veranderen, ongeacht hoe ik hun behandel. Maar voor mijn eerstgeboren zonen geldt, dat ze in overeenstemming zijn met mijn intenties zonder dat ik hen hoef te behandelen; dit is omdat we uit één Geest zijn. Ze voelen in hun geest een bereidheid om zich volledig aan mij te besteden. Dus afgezien van mijn eerstgeboren zonen, is er geen mens die werkelijk en oprecht rekening houdt met mijn intenties; het is pas nadat ik Satan heb overwonnen dat ze bereid zijn om mij te dienen.

Mijn wijsheid en mijn eerstgeboren zonen staan boven alles, heersen over alles, en geen ding of persoon of gebeurtenis durft in de weg te staan. Bovendien is er geen persoon, gebeurtenis of ding die de overhand kan hebben en in plaats daarvan onderwerpen ze zich gehoorzaam aan mijn persoon. Dit is een feit dat plaatsvindt voor iemands eigen ogen en een feit wat ik al heb volbracht. Iedereen die volhardt in ongehoorzaamheid (degenen die ongehoorzaam zijn, wenden zich nog steeds tot Satan en degenen die door Satan worden bezet, zijn ongetwijfeld Satan), zal ik zeker met wortel en tak uitroeien zodat er geen toekomstige problemen zullen zijn; ze zullen onmiddellijk sterven door mijn tuchtiging. Dit type Satan zijn degenen die niet bereid zijn om mij te dienen en deze kwesties hebben sinds de schepping altijd in koppige tegenstelling met mij gestaan en vandaag de dag blijven ze volharden in ongehoorzaamheid aan mij (mensen kunnen dit niet zien omdat het eenvoudigweg een zaak is met betrekking tot de geest, dit type persoon representeert dit type Satan). Ik zal ze eerst vernietigen voordat al het andere gereed is, laat hen voor altijd de discipline van zware straf ontvangen (‘vernietigen’ betekent hier niet ‘niet langer bestaan’, maar verwijst in plaats daarvan naar de omvang van de meedogenloosheid waaraan zij zullen worden onderworpen en het woord ‘vernietigen’ staat hier los van de term ‘vernietigen’ die wordt gebruikt voor degenen die vernietigd zullen worden) en zij zullen voor altijd en eeuwig wenen en knarsetanden, zonder enig einde. De mens kan zich die scène helemaal niet voorstellen. Met het sterfelijk denken van de mensheid zijn zij niet in staat om geestelijke dingen te bedenken, daarom zullen jullie allen slechts meer dingen begrijpen nadat jullie terugkeren naar Sion.

In mijn toekomstige huis zal er niemand zijn behalve mijn eerstgeboren zonen en ik. Pas op dat moment zal mijn doel worden bereikt en mijn plan volledig tot wasdom komen, want alles zal in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht en ieder zal worden gesorteerd in overeenstemming met zijn soort. Mijn eerstgeboren zonen zullen mij toebehoren, mijn zonen en mijn volk zullen bij de geschapen wezens horen en de dienstdoeners en degenen die zijn vernietigd zullen bij Satan horen. Na het beoordelen van de wereld, zullen ik en mijn eerstgeboren zonen opnieuw het goddelijke leven beginnen en zij zullen mij nooit verlaten en zullen altijd samen met mij zijn. Alle mysteries die de menselijke geest kan bevatten, worden stukje bij beetje aan jullie onthuld. Door de geschiedenis heen zijn er ontelbare mensen geweest die, zichzelf volledig opofferend aan mij, omwille van mij zijn gemarteld, maar mensen zijn tenslotte geschapen wezens en ongeacht hoe goed ze zijn, kunnen ze niet als God worden geclassificeerd; dit is een onvermijdelijke trend en die is door niemand te veranderen. Het is tenslotte God die alle dingen schept en de mensen zijn geschapen wezens, en Satan is immers het doelwit van mijn vernietiging en mijn gehate vijand – dit is de waarste betekenis van de woorden ‘hoewel bergen en rivieren kunnen verschuiven en veranderen, verandert iemands natuur niet’. Om nu in deze toestand te zijn en deze fase is een voorteken dat ik en mijn eerstgeboren zonen rust zullen binnengaan. Dit komt omdat mijn werk in de wereld grondig voltooid is en de volgende stap van mijn werk vereist dat ik terugkeer naar het lichaam om het compleet te maken. Dit zijn de stappen van mijn werk en ik heb ze al lang geleden goed gepland. Dit punt moet duidelijk worden gezien, anders zullen de meeste mensen mijn bestuurlijke decreten overtreden.

Vorige: Hoofdstuk 113

Volgende: Hoofdstuk 115

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Het pad … (6)

Het is door Gods werk dat we tot de dag van vandaag zijn gebracht en zo zijn we de overlevenden in Gods managementplan. Dat we hier nu...

Praktijk (8)

Jullie begrijpen nog altijd de verschillende aspecten van de waarheid niet, en je praktijk bevat nog altijd behoorlijk wat fouten en...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek