Hoofdstuk 113

Mijn wijsheid zit in elke handeling die ik verricht, maar de mens is totaal niet in staat deze wijsheid te doorgronden; de mens kan alleen mijn handelingen en mijn woorden zien, niet mijn heerlijkheid of de verschijning van mijn persoon, omdat de mens dit vermogen totaal niet heeft. Zonder dat ik veranderingen aanbreng in de mens, zullen dus mijn eerstgeboren zonen en ik teruggaan naar Sion en van vorm veranderen, opdat de mens mijn wijsheid en mijn almacht kan zien. Mijn wijsheid en mijn almacht die de mens nu ziet, zijn slechts een klein deel van mijn heerlijkheid en zijn helemaal niet noemenswaard. Daaruit blijkt dat mijn wijsheid en mijn heerlijkheid oneindig en onmetelijk diep zijn, de mens kan er in gedachten simpelweg niet bij. Het koninkrijk opbouwen is de plicht van de eerstgeboren zonen en het is ook mijn taak, want dit is namelijk een onderdeel van mijn managementplan. Het koninkrijk opbouwen is niet hetzelfde als de kerk opbouwen; aangezien mijn eerstgeboren zonen en ik mijn persoon en het koninkrijk zijn, zal de opbouw van het koninkrijk zijn bereikt wanneer mijn eerstgeboren zonen en ik de berg Sion betreden. Anders gezegd, het koninkrijk opbouwen is een stap van het werk: de stap van het binnengaan van de geestelijke wereld. (Evenwel heb ik alles wat ik sinds het scheppen van de wereld heb gedaan omwille van deze stap gedaan. Ik noem het wel een stap, maar in werkelijkheid is dat helemaal niet het geval.) Dus gebruik ik alle dienstdoeners om in deze stap te dienen en gedurende de laatste dagen zullen daarom grote aantallen mensen zich terugtrekken; zij dienen allemaal de eerstgeboren zonen. Wie deze dienstdoeners ook een vriendelijkheid bewijst, zal door mijn vervloekingen sterven. (De dienstdoeners vertegenwoordigen allemaal de complotten van de grote rode draak en ze zijn allemaal lakeien van Satan, dus degenen die deze mensen een vriendelijkheid bewijzen, zijn handlangers van de grote rode draak en behoren tot Satan.) Ik heb lief wie ik liefheb en verafschuw allen die het doelwit van mijn vervloekingen en verbranding zijn. Kunnen jullie dit ook doen? Ik zal beslist niemand vergeven of sparen die zich tegen mij verzet! Ik zorg er bij elke daad die ik verricht voor dat grote aantallen dienstdoeners mij dienen. Zo kan men zien dat alle profeten en apostelen door de geschiedenis heen omwille van de tegenwoordige stap van dienst zijn geweest, en ze zijn niet naar mijn hart, ze zijn niet van mij. (Hoewel de meesten van hen mij trouw zijn, behoren ze geen van allen tot mij. Ze zijn dus druk in de weer om het fundament van deze laatste stap voor mij te leggen, maar dit is voor hen allemaal een zinloze oefening.) Daarom zal dit in de laatste dagen zelfs nog meer het geval zijn, zodat er grote aantallen mensen zullen zijn om zich terug te trekken. (De reden waarom ik grote aantallen zeg, is omdat mijn managementplan zijn doel bereikt heeft, de opbouw van mijn koninkrijk geslaagd is en de eerstgeboren zonen op de troon gezeten hebben.) Dat is allemaal vanwege de verschijning van de eerstgeboren zonen. De grote rode draak probeert vanwege de verschijning van de eerstgeboren zonen alle mogelijke middelen en haalt alles uit de kast om schade te berokkenen: hij stuurt allerlei boze geesten die mij komen dienen, die hun ware identiteit in de huidige periode hebben getoond en die mijn management hebben verstoord. Ze zijn niet met het blote oog te zien en zijn allemaal dingen van de geestelijke wereld. Mensen geloven dus niet dat er grote aantallen mensen zullen zijn om zich terug te trekken, toch weet ik wat ik doe, begrijp ik mijn management en is dit de reden om de mens zich er niet mee te laten bemoeien. (Er komt een dag waarop elke soort lage boze geest zijn ware zelf zal openbaren en alle mensen echt overtuigd zullen zijn.)

Ik heb mijn eerstgeboren zonen lief, maar die nakomelingen van de grote rode draak die mij heel oprecht liefhebben, heb ik helemaal niet lief; ik veracht ze in feite nog meer. (Deze mensen zijn niet van mij en hoewel zij goede bedoelingen laten zien en de aangename woorden spreken, is dat een list van de grote rode draak, daarom haat ik ze tot diep in mijn botten.) Dit is mijn gezindheid en dit is mijn complete rechtvaardigheid. De mens kan het helemaal niet doorgronden. Waarom wordt mijn complete rechtvaardigheid hier geopenbaard? Hierdoor komt mijn heilige en onbeledigbare gezindheid tot uitdrukking. Ik kan mijn eerstgeboren zonen liefhebben en allen verachten die niet mijn eerstgeboren zonen zijn (ook als ze trouwe mensen zijn). Dit is mijn gezindheid. Kunnen jullie dat niet zien? Mensen zien mij altijd als een barmhartige God die allen liefheeft die Hem liefhebben; is dit geen godslastering jegens mij? Kan ik runderen en paarden liefhebben? Kan ik Satan als mijn eerstgeboren zoon nemen en ervan genieten? Onzin! Mijn werk richt zich op mijn eerstgeboren zonen en naast mijn eerstgeboren zonen heb ik niemand anders om lief te hebben. (De zonen en de mensen komen erbij, maar ze zijn totaal niet belangrijk.) Mensen zeggen dat ik eerder zoveel zinloos werk deed, maar in mijn optiek is dit in feite juist uitermate waardevol, uitermate betekenisvol. (Dit is alles wat er tussen de twee vleeswordingen werd gedaan; omdat ik mijn macht wil openbaren, moet ik vlees worden om mijn werk te voltooien.) De reden waarom ik zeg dat mijn Geest persoonlijk komt werken, is omdat mijn werk in het vlees wordt voltooid, dat wil zeggen: mijn eerstgeboren zonen en ik beginnen aan onze rusttijd. Oorlog met Satan in het vlees is heviger dan oorlog met Satan in de geestelijke wereld en is door alle mensen te zien, dus zelfs de nakomelingen van Satan kunnen ook prachtig van mij getuigen en zijn niet gewillig om weg te gaan; dit is de betekenis op zich van mijn werking in het vlees. Het is voornamelijk om ervoor te zorgen dat de nakomelingen van de duivel de duivel zelf gaan onteren; dit is de grootste schande die de duivel Satan aangedaan kan worden, zodat hij zich zo beschaamd voelt dat hij geen plek kan vinden om zich te verschuilen en herhaaldelijk voor mijn aangezicht om genade smeekt. Ik heb gewonnen, ik heb gezegevierd over alles, ik ben door de derde hemel heen gebroken om de berg Sion te bereiken, om samen met mijn eerstgeboren zonen familiegeluk te ervaren, om voor altijd volop aan het grote banket van het koninkrijk van de hemel deel te nemen!

Ik heb kosten noch moeite gespaard wat de eerstgeboren zonen betreft. (De mens weet gewoon niet dat alles wat ik gedaan heb, alles wat ik gezegd heb, dat ik elke soort boze geest doorzie en dat ik me van elke soort dienstdoener afgemaakt heb, allemaal voor de eerstgeboren zonen zijn geweest.) Maar binnen veel werk is mijn regeling ordelijk; dit gebeurt geenszins blindelings. Jullie behoren in mijn dagelijkse uitspraken mijn werkmethodes en stappen te kunnen zien; in mijn dagelijkse daden behoren jullie mijn wijsheid en mijn beginselen in de behandeling van zaken te zien. Zoals ik al zei, heeft Satan degenen die mij dienen gestuurd om mijn management te verstoren. Deze dienstdoeners zijn onkruid, toch verwijst tarwe niet naar de eerstgeboren zonen, maar veeleer naar alle zonen en de mensen die niet de eerstgeboren zonen zijn. ‘Tarwe blijft tarwe, onkruid blijft onkruid’; dit betekent dat de natuur van wie van Satan zijn nooit kan veranderen. Kortom, zij blijven dus als Satan. Tarwe betekent de zonen en het volk want vóór de schepping van de wereld voorzag ik deze mensen van mijn kaliber. Ik heb al eerder gezegd dat de natuur van de mens niet verandert, zodat tarwe tarwe blijft. Dus wat zijn dan de eerstgeboren zonen? De eerstgeboren zonen komen van mij, zij zijn niet door mij geschapen, dus kunnen zij geen tarwe genoemd worden (want zodra je tarwe zegt, heeft dit betrekking op het woord ‘zaaien’ en ‘zaaien’ betekent ‘scheppen’; al het onkruid wordt heimelijk gezaaid door Satan, om als dienstdoeners te fungeren). Je kunt alleen zeggen dat de eerstgeboren zonen de complete en overvloedige manifestatie van mijn persoon zijn. Zij behoren door goud en zilver en edelstenen vertegenwoordigd te worden; dit heeft te maken met het feit dat ik als een dief in de nacht kom en ik ben gekomen om goud en zilver en edelstenen te stelen (want dit goud en dit zilver en deze edelstenen behoren mij oorspronkelijk toe en ik wil ze mee terug naar mijn huis nemen). Wanneer de eerstgeboren zonen en ik samen naar Sion terugkeren, zijn dit goud en dit zilver en deze edelstenen door mij gestolen; in deze tijd zal er sprake zijn van Satans obstructies en verstoringen en dus zal ik het goud en het zilver en deze edelstenen nemen en een beslissende strijd met Satan ontketenen. (Dit is absoluut geen verhaal, maar een kwestie die zich in de geestelijke wereld afspeelt, dus dit is mensen helemaal niet duidelijk en zij kunnen het alleen als verhaal aanhoren. Maar uit wat ik zeg, moeten jullie opmaken wat mijn managementplan van zesduizend jaar is en jullie moeten het absoluut niet als een grap opvatten, anders zal mijn Geest Zich aan alle mensen onttrekken.) Deze strijd is vandaag helemaal voorbij en ik neem mijn eerstgeboren zonen (die mij het goud, het zilver en de edelstenen brengen die mij toebehoren) samen met mij mee terug naar mijn berg Sion. Aangezien goud, zilver en edelstenen schaars en tevens kostbaar zijn, probeert Satan elk mogelijk middel om ze te ontfutselen, maar ik zeg keer op keer dat wat van mij is, naar mij terug moet keren, waarvan de betekenis hierboven wordt genoemd. Mijn woorden dat de eerstgeboren zonen van mij zijn en mij toebehoren, zijn een proclamatie aan Satan, niemand begrijpt dit, en dit alles is een kwestie die zich in de geestelijke wereld afspeelt. De mens begrijpt dus niet waarom ik herhaaldelijk benadruk dat de eerstgeboren zonen mij toebehoren; vandaag zouden jullie het moeten begrijpen! Ik heb gezegd dat mijn uitspraken een doel hebben en wijsheid bevatten, maar jullie begrijpen dit alleen van de buitenkant en niemand kan dit duidelijk in de geest zien.

Ik spreek steeds meer en hoe meer ik spreek, hoe strenger mijn woorden worden. Wanneer het tot een bepaald punt komt, zal ik mijn woorden gebruiken om in een bepaalde mate op mensen in te werken, om mensen niet alleen in het hart en door woorden te overtuigen, maar meer nog om ze tussen leven en dood te laten zweven; dit is mijn werkmethode, dit is de stap in mijn werk; zo moet het zijn, alleen dan kan het Satan te schande en de eerstgeboren zonen compleet maken (door mijn woorden aan te wenden om de eerstgeboren zonen uiteindelijk te vervolmaken, om ze zich van het vlees te laten losrukken en de geestelijke wereld binnen te laten gaan). De mens begrijpt de methode van mijn uitspraken, de toon van mijn uitspraken niet. Dankzij mijn uitleg zouden jullie allemaal enig inzicht moeten hebben en jullie zouden allemaal mijn uitspraken moeten volgen om het werk te voltooien dat jullie moeten doen. Dit is wat ik aan jullie toevertrouwd heb. Jullie moeten je hiervan bewust zijn, niet alleen vanuit de buitenwereld, maar belangrijker nog vanuit de geestelijke wereld.

Vorige: Hoofdstuk 112

Volgende: Hoofdstuk 114

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Praktijk (8)

Jullie begrijpen nog altijd de verschillende aspecten van de waarheid niet, en je praktijk bevat nog altijd behoorlijk wat fouten en...

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek