Hoofdstuk 115

Vanwege jou zal mijn hart zal zich zeer verheugen; vanwege jou zal mijn hand vreugdevol dansen, en ik zal jou eindeloze zegeningen geven, want al vóór de schepping kwam je van mij, en vandaag moet je terugkeren naar mijn zij, want je bent niet van de wereld of van de aarde, maar je bent juist van mij. Ik zal voor eeuwig van je houden, ik zal je voor eeuwig zegenen en ik zal je voor eeuwig beschermen. Alleen zij die van mij zijn gekomen, kennen mijn wil, en alleen zij zullen aandacht schenken aan mijn last en doen wat ik wil doen. Nu is alles al volbracht. Mijn hart is als een vuurbal, verlangend naar mijn geliefde zonen om spoedig met mij herenigd te worden, ernaar verlangend dat mijn persoon spoedig volledig naar Sion terugkeert. Jij begrijpt dit enigszins. Hoewel we elkaar niet vaak in de geest kunnen volgen, kunnen we vaak wel in de geest samenzijn en elkaar in het vlees ontmoeten. De Vader en de zonen zijn voor eeuwig onafscheidelijk, ze zijn nauw met elkaar verbonden. Niemand kan jou van mijn zijde wegnemen tot aan de dag van de terugkeer naar de berg Sion. Ik houd van alle eerstgeboren zonen die van mij komen en ik haat alle vijanden die mij tegenwerken. Ik zal degenen die ik liefheb terugbrengen naar Sion en degenen die ik haat in Hades, in de hel werpen. Dit is het hoofdprincipe van al mijn bestuurlijke decreten. Alles wat mijn eerstgeboren zonen zeggen of doen is een uitdrukking van mijn Geest. Iedereen moet getuigenis geven van mijn eerstgeboren zonen, met een duidelijk begrip ervan. Dit is de volgende stap van mijn werk, als iemand zich verzet, zal ik mijn geliefde zonen vragen met ze af te rekenen. Het is nu anders. Als mijn geliefden een woord van oordeel spreken, zal Satan onmiddellijk sterven in Hades omdat ik het gezag reeds heb overgedragen aan mijn eerstgeboren zonen. Dit wil zeggen dat vanaf nu de tijd is aangebroken voor mijn eerstgeboren zonen en mij om samen te regeren. (Dit is in de fase van het vlees, die enigszins verschilt van samen regeren in het lichaam.) Iedereen die ongehoorzaam is in gedachten, zal hetzelfde lot ondergaan als degenen die weerstand bieden tegen de persoon die ik ben. Mijn eerstgeboren zonen moeten net als ik worden behandeld omdat we uit één lichaam bestaan en nooit gescheiden kunnen worden. Vandaag moet getuigenis worden gegeven van mijn eerstgeboren zonen zoals in het verleden getuigenis van mij werd gegeven. Dit is een van mijn bestuurlijke decreten; iedereen moet opstaan en getuigenis geven.

Mijn koninkrijk strekt zich uit tot de uiteinden van de aarde, mijn eerstgeboren zonen reizen met mij mee tot de uiteinden van de aarde. Er zijn veel dingen waarover ik spreek die jullie niet begrijpen vanwege de belemmeringen van jullie vlees, dus het grootste deel van het werk moet gedaan worden na de terugkeer naar Sion. Uit mijn woorden kan worden opgemaakt dat dit niet lang meer duurt, het staat op het punt te gebeuren. Daarom spreek ik voortdurend over Sion en zaken in Sion. Weten jullie wat het doel van mijn woorden is? Weten jullie wat ik op mijn hart heb? Mijn hart smacht ernaar om spoedig naar Sion terug te keren, om het gehele oude tijdperk te beëindigen, om ons leven op aarde te beëindigen (omdat ik aardse mensen, zaken, dingen verafschuw en een nog grotere hekel heb aan het leven in het vlees, en omdat de belemmeringen van het vlees groot zijn en alles alleen zal floreren bij de terugkeer naar Sion), en om ons leven in het koninkrijk te herstellen. Het doel van mijn eerste incarnatie was om de basis te leggen voor mijn tweede incarnatie. Dit was het pad dat moest worden afgelegd. Alleen door mijzelf volledig aan Satan over te leveren, kon ik jullie verlossen tijdens de laatste fase in mijn lichaam. (Zonder mijn eerste incarnatie had ik niet verheerlijkt kunnen worden, was ik niet in staat geweest om het zondoffer terug te nemen, zodat jullie als zondaars de wereld in zouden zijn gekomen.) Omdat ik oneindige wijsheid bezit, omdat ik jullie uit Sion leidde, zal ik jullie zeker terugbrengen naar Sion. Satans pogingen om de weg te blokkeren zullen niet slagen omdat mijn geweldige werk lang geleden al is volbracht. Mijn eerstgeboren zonen zijn gelijk aan mij, ze zijn heilig en onberispelijk en daarom zal ik nog altijd terugkeren naar Sion met mijn eerstgeboren zonen, en zullen we nooit uit elkaar zijn.

Mijn hele managementplan wordt geleidelijk aan jullie geopenbaard. Ik ben begonnen mijn werk uit te voeren in alle naties en onder alle volkeren. Dit is genoeg om te bewijzen dat het moment van mijn terugkeer naar Sion nabij is omdat de uitvoering van mijn werk in alle naties en onder alle volkeren zal geschieden na de terugkeer naar Sion. Mijn tempo neemt steeds meer toe. (Omdat de dag dat ik zal terugkeren naar Sion nadert, wil ik mijn werk op aarde beëindigen voordat ik terugkom.) Ik krijg het steeds drukker met mijn werk en toch heb ik steeds minder werk te doen op aarde, bijna niets. (Mijn bezigheden zijn gericht op het werk in de Geest, dat door de mens niet met het blote oog kan worden gezien, maar alleen kan worden afgeleid uit mijn woorden; mijn bezigheden zijn niet zoals het is om bezig te zijn in het vlees, maar verwijzen naar mijn planning van veel taken.) Dit komt omdat, zoals ik al zei, mijn werk op aarde al volledig is voltooid en de rest van mijn werk moet wachten tot ik naar Sion terugkeer. (Ik moet terugkeren naar Sion om te werken omdat het toekomstige werk niet in het vlees kan worden volbracht, en als dit in het vlees werd gedaan, zou het mijn naam onteren.) Wanneer ik mijn vijanden versla en terugkeer naar Sion zal het leven mooier en vrediger zijn dan het leven voor de tijdperken. (Dit komt omdat ik de wereld volledig heb overwonnen, en dankzij mijn eerste en tweede incarnatie ben ik volledig verheerlijkt. Tijdens mijn eerste incarnatie werd ik slechts gedeeltelijk verheerlijkt, maar tijdens mijn tweede incarnatie wordt mijn persoon volledig verheerlijkt, en dus zijn er geen kansen meer voor Satan om te benutten. Daarom zal het toekomstige leven in Sion nog mooier en vrediger zijn.) Mijn persoon zal met nog meer luister verschijnen voor de wereld en Satan om de grote rode draak te vernederen, dit is de kern van al mijn wijsheid. Hoe meer ik spreek over uitwendige dingen, hoe meer jullie kunnen begrijpen; hoe meer ik spreek over dingen van Sion die onzichtbaar zijn voor mensen, hoe meer jullie zullen denken dat deze dingen ledig zijn en hoe moeilijker ze voor te stellen zullen zijn voor jullie, en jullie zullen denken dat ik sprookjes vertel. Jullie moeten echter opletten; er komen geen loze woorden uit mijn mond, de woorden die uit mijn mond komen zijn betrouwbaar. Al zijn ze moeilijk te begrijpen vanuit jullie denkwijze, is dit absoluut waar. (Vanwege de beperkingen van het vlees kunnen mensen niet volledig en grondig begrijpen wat ik zeg, en veel van de dingen die ik heb gezegd, heb ik niet volledig geopenbaard, maar wanneer we terugkeren naar Sion zal ik het niet hoeven uitleggen, jullie zullen het vanzelf begrijpen.) Dit moet serieus worden genomen.

Hoewel mensen met beperkingen van het vlees en met opvattingen te maken hebben, wil ik jullie sterfelijke denken nog altijd verbeteren en terugvechten tegen jullie opvattingen door de geopenbaarde mysteries, want ik heb vaak gezegd dat dit een stap is in mijn werk (dit werk zal pas stoppen bij de intrede in Sion). Er bestaat een berg Sion in de geest van elke persoon en die is voor iedereen anders. Aangezien ik het steeds over de berg Sion heb, zal ik jullie er algemene informatie over geven zodat jullie er iets over weten. Op de berg Sion zijn, betekent terugkeren naar de spirituele wereld. Hoewel het naar de spirituele wereld verwijst, is het geen plek die mensen niet kunnen zien en aanraken; dit is van toepassing op het lichaam. Het is niet absoluut onzichtbaar of ongrijpbaar, want wanneer het lichaam verschijnt, heeft het een vorm en gestalte, maar wanneer het lichaam niet verschijnt, heeft het geen vorm of gestalte. Op de berg Sion zullen geen zorgen zijn over voedsel, kleding, dagelijkse behoeften en onderdak, noch zullen huwelijk of gezin er bestaan en zal er geen indeling naar geslacht zijn (allen die op de berg Sion zijn, zijn mijn persoon, zijn in één lichaam, dus er bestaat geen huwelijk, familie of indeling naar geslacht), en alles waarover mijn persoon spreekt zal geschieden. Wanneer mensen niet op hun hoede zijn, zal mijn persoon onder hen verschijnen en wanneer mensen niet opletten, zal mijn persoon verdwijnen. (Mensen van vlees en bloed kunnen dit niet voor elkaar krijgen, dus het is nu moeilijk voorstelbaar voor jullie.) In de toekomst zullen er nog steeds een zon, een maan en een fysieke hemel en aarde zijn, maar omdat mijn persoon in Sion zal zijn, zullen er geen verzengende zon of dagen zijn en geen lijden door natuurrampen. Toen ik zei dat we geen lamplicht of zonlicht nodig zullen hebben omdat God ons licht zal geven, had ik het over hoe het in Sion is. Volgens de opvatting van de mensen moet alles in het universum worden vernietigd en leven alle mensen in mijn licht. Ze denken dat dit de ware betekenis is van “we zullen geen lamp nodig hebben en ook het licht van de zon niet, omdat God ons licht zal zijn”, maar het is een verkeerde interpretatie ervan. Toen ik zei dat “een boom elke maand twaalf soorten vruchten zal dragen”, doelde ik op de zaken in Sion. Deze zin geeft het gehele leven in Sion weer. In Sion zal de tijd onbegrensd zijn en zullen er geen geografische en ruimtelijke beperkingen zijn. Daarom zei ik “elke maand”. “Twaalf soorten fruit” staat niet voor het gedrag dat jullie vandaag aan de dag leggen, het verwijst naar het leven in vrijheid in Sion. Deze woorden zijn een generalisatie van het leven in Sion. Hieruit kan men afleiden dat het leven in Sion rijk en gevarieerd zal zijn (omdat “twaalf” hier naar volheid verwijst). Het zal een leven zonder verdriet en tranen zijn, er zal geen uitbuiting of onderdrukking zijn, dus iedereen zal geëmancipeerd en vrij zijn. Dit komt omdat alles bestaat binnen mijn persoon, niemand kan hen scheiden en alles zal een tafereel van schoonheid en eeuwige nieuwheid zijn. Het zal een tijd zijn waarin alles gereed is, het zal het begin van ons leven zijn na onze terugkeer naar Sion.

Hoewel mijn werk op aarde grondig is voltooid, moeten mijn eerstgeboren zonen nog steeds op aarde werken, daarom kan ik nog niet naar Sion terugkeren. Ik kan niet alleen naar Sion terugkeren, ik zal samen met mijn eerstgeboren zonen naar Sion terugkeren nadat zij hun werk op aarde hebben voltooid. Op deze manier zou je kunnen zeggen dat we samen glorie verwerven, dit zal de volledige manifestatie van mijn persoon zijn. (Ik zeg dat het werk van mijn eerstgeboren zonen op aarde nog niet voltooid is, omdat mijn eerstgeboren zonen nog niet bekend zijn gemaakt. Dit werk moet door de loyale en eerlijke dienstdoeners gedaan worden.)

Vorige: Hoofdstuk 114

Volgende: Hoofdstuk 116

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Over de stappen van Gods werk

Vanbuiten lijkt het dat de stappen van Gods huidige werk al geëindigd zijn en dat de mens al het oordeel, de tuchtiging, de slagen en de...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek