De meest fundamentele beoefening om een eerlijk iemand te zijn

Wat is jullie persoonlijke ervaring van het zijn van een eerlijk persoon? (Een eerlijk persoon zijn voelt heel moeilijk.) Waarom voelt het moeilijk? (Ik wil écht een eerlijk persoon zijn. Maar als ik elke dag naar mijzelf kijk, merk ik dat ik onoprecht ben en dat wat ik zeg veel onwaarheden bevat. Soms leg ik emotie in mijn woorden, of heb ik bepaalde motieven als ik spreek. Soms speel ik spelletjes, of draai ik om de hete brij heen, of zeg ik dingen die tegen de werkelijkheid indruisen; bedrieglijke dingen, dingen die maar half waar zijn en andere soorten leugens, allemaal om een doel te bereiken.) Dit gedrag komt voort uit de verdorven gezindheid van mensen; ze behoren tot het deel van de mensheid dat oneerlijk en bedrieglijk is. Waarom willen mensen met sluwheid spelen? Ze doen dit om hun eigen doelen te bereiken, en daarom gebruiken ze achterbakse methoden. Daarbij zijn ze niet open en oprecht, en het zijn geen eerlijke mensen. Het is op deze momenten dat mensen hun verraderlijkheid en sluwheid, of hun slechtheid en minachting onthullen. Dit is waar de moeilijkheid ligt om eerlijk te zijn: Met deze verdorven gezindheden in iemands hart zal het inderdaad bijzonder moeilijk lijken om een eerlijk mens te zijn. Maar als je iemand bent die van de waarheid houdt en in staat is de waarheid te aanvaarden, dan zal een eerlijk mens zijn niet zo moeilijk zijn. Je zult voelen dat het veel gemakkelijker gaat. Degenen met persoonlijke ervaring weten heel goed dat de grootste belemmeringen om een eerlijk persoon te zijn, de verraderlijkheid van mensen, hun bedrog, hun kwaadaardigheid en hun verachtelijke bedoelingen zijn. Zolang deze verdorven gezindheden blijven bestaan, zal het te lastig zijn om een eerlijk persoon te zijn. Jullie trainen allemaal om eerlijke mensen te zijn, dus hebben jullie hier enige ervaring mee. Wat zijn jullie ervaringen geweest? (Elke dag schrijf ik alle rotzooi op die ik heb gezegd en de leugens die ik heb verteld. Daarna doe ik aan wat introspectie en zelfanalyse. Ik heb ontdekt dat er achter de meeste van deze leugens een of andere bedoeling zit, en dat heb ik ze verteld ter wille van ijdelheid en om geen gezichtsverlies te lijden. Hoewel ik me ervan bewust ben dat wat ik zeg niet in overeenstemming is met de waarheid, kan ik toch niet anders dan liegen en doen alsof.) Dit is wat zo moeilijk is aan een eerlijk persoon zijn. Of je je ervan bewust bent of niet, is niet belangrijk; het belangrijkste is dat je koppig blijft liegen, wetende dat wat je doet verkeerd is, om je doelen te bereiken, om je eigen imago en gezichtsverlies tegen te gaan, en elke claim van onwetendheid is een leugen. De sleutel om een eerlijk persoon te zijn, is om je motieven, je bedoelingen en je verdorven gezindheid op te lossen. Dit is de enige manier om het probleem van het vertellen van leugens bij de bron op te lossen. Om persoonlijke doelen te bereiken, dat wil zeggen om persoonlijk voordeel te behalen, te profiteren van een situatie, jezelf er goed uit te laten zien, of de goedkeuring van anderen te verkrijgen – dat zijn de intenties en doelen van mensen wanneer ze leugens vertellen. Dit soort liegen onthult een verdorven gezindheid, en dit is het onderscheidingsvermogen waarover je moet beschikken met betrekking tot het vertellen van leugens. Dus, hoe moet deze corrupte gezindheid worden opgelost? Dat hangt allemaal af van het feit of je van de waarheid houdt of niet. Als je de waarheid kunt accepteren en kunt spreken zonder voor jezelf op te komen; als je kunt stoppen met het overwegen van je eigen belangen en in plaats daarvan rekening kunt houden met het werk van de kerk, de wil van God en de belangen van Gods uitverkoren volk, dan stop je met het vertellen van leugens. Je kunt dan eerlijk en oprecht spreken. Zonder deze gestalte zul je niet in staat zijn om waarheidsgetrouw te spreken, waarmee je bewijst dat jouw gestalte ontbreekt en dat je niet in staat bent om de waarheid te praktiseren. En dus vereist het zijn van een eerlijk persoon een proces van het begrijpen van de waarheid, een proces van groeien in gestalte. Als we het zo bekijken, is het onmogelijk om een eerlijk persoon te zijn zonder acht tot tien jaar ervaring. Dit is de tijd die moet worden besteed aan het groeiproces in iemands leven, aan het leren begrijpen en het verwerven van de waarheid. Sommige mensen vragen zich misschien af: "Kan het oplossen van het probleem van liegen en een eerlijk persoon worden echt zo moeilijk zijn?" Dat ligt eraan over wie je het hebt. Als het iemand is die van de waarheid houdt, dan zal die persoon het liegen over bepaalde zaken kunnen stoppen. Maar als het iemand is die niet van de waarheid houdt, dan zal het stoppen met liegen des te moeilijker zijn.

Jezelf trainen om een eerlijk persoon te zijn, is vooral een kwestie van het verhelpen van het probleem van het vertellen van leugens, evenals het verhelpen van jouw corrupte gezindheid. Hiervoor is een belangrijke werkwijze vereist: Als je je realiseert dat je tegen iemand hebt gelogen en deze persoon hebt bedrogen, moet je je openstellen, jezelf blootgeven en je excuses aanbieden. Deze werkwijze is van groot voordeel bij het stoppen met liegen. Als je bijvoorbeeld iemand hebt bedrogen of als er sprake was van vervalsing of persoonlijke bedoelingen in de woorden die je tot hen sprak, dan moet je hen benaderen en jezelf ontleden. Je moet tegen ze zeggen: “Wat ik tegen je zei was een leugen, bedoeld om mijn eigen trots te beschermen. Ik voelde me ongemakkelijk nadat ik het had gezegd, dus bied ik jullie nu mijn excuses aan. Vergeef me alsjeblieft.” Die persoon zal voelen dat dit behoorlijk verfrissend is. Ze zullen zich afvragen hoe het kan zijn dat iemand, nadat hij of zij een leugen heeft verteld, zich er vervolgens voor verontschuldigt. Voor zulke moed hebben ze echt bewondering. Welke voordelen heeft iemand als hij zich met een dergelijke praktijk heeft beziggehouden? Het doel is niet om de bewondering van anderen te verkrijgen, maar om jezelf effectiever te weerhouden van liegen. Dus moet je, nadat je gelogen hebt, oefenen om je te verontschuldigen voor wat je hebt gedaan. Hoe meer je jezelf traint om aan ontleding te doen, jezelf bloot te geven en je excuses aan te bieden aan mensen, hoe beter de resultaten zullen zijn – en het aantal leugens dat je vertelt zal steeds kleiner worden. Oefenen met ontleden en jezelf blootgeven om een eerlijk mens te zijn en jezelf ervan te weerhouden te liegen, vereist moed, en excuses aanbieden aan iemand nadat je tegen hem of haar hebt gelogen, vereist zelfs nog meer moed. Als jullie dit een jaar of twee oefenen – of misschien wel drie tot vijf jaar – zul je gegarandeerd duidelijke resultaten zien en zal het niet moeilijk zijn om geen leugens meer te verspreiden. Jezelf ontdoen van leugens is de eerste stap om een eerlijk mens te worden, en die kan niet worden gezet zonder drie of vijf jaar inspanning. Nadat het probleem van liegen is opgelost, is de tweede stap het oplossen van het probleem van misleiding en bedrog. Soms vereisen bedrog en list niet dat een mens liegt – deze dingen kunnen alleen door actie worden bereikt. Een mens mag uiterlijk dan wel niet liegen, maar ze kunnen nog steeds bedrog in hun hart koesteren. Zij zullen dit als geen ander weten, omdat zij er diep over hebben nagedacht en het goed overwogen hebben. Het zal voor hen gemakkelijk te herkennen zijn tijdens het overdenken ervan. Als het probleem van liegen eenmaal is opgelost, zal het oplossen van de problemen van bedrog en list in vergelijking daarmee iets gemakkelijker zijn. Maar men moet een godvrezend hart hebben, want de mens wordt gedreven door vastberadenheid wanneer hij zich bezighoudt met bedrog en list. Anderen kunnen dit van buitenaf niet waarnemen en ook niet onderscheiden. Alleen God kan dit onderzoeken en alleen Hij weet ervan. Daarom kan men de problemen van misleiding en bedrog alleen oplossen door te vertrouwen op gebed tot God en Zijn nauwkeurig onderzoek aanvaarden. Als iemand de waarheid niet liefheeft of God in zijn hart niet vreest, kan zijn bedrog niet worden opgelost. Je kunt voor God bidden en jouw fouten toegeven, je kunt bekennen en berouw tonen, of je kunt jouw verdorven gezindheid analyseren; naar waarheid zeggen wat je op dat moment dacht, wat je zei, wat jouw bedoeling was en hoe je met deceptie bezig was. Dit is allemaal relatief eenvoudig te doen. Als je echter wordt gevraagd om jezelf bloot te geven aan een ander persoon, kun je jouw moed en vastberadenheid verliezen omdat je geen gezichtsverlies wilt lijden. Het zal dan erg lastig voor je zijn om te oefenen om je open te stellen en jezelf bloot te geven. Misschien kun je in het algemeen toegeven dat je af en toe merkt dat je spreekt of handelt op basis van jouw eigen persoonlijke doelen en intenties; dat er een zekere mate van bedrog, vervalsing of onwaarheid is in de dingen die je doet of zegt. Maar dan, als er iets gebeurt en je gedwongen wordt om jezelf te ontleden, bloot te geven hoe de dingen zich van begin tot eind afspeelden, uit te leggen welke van de woorden die je sprak bedrieglijk waren, welke bedoeling erachter zat, wat je dacht, en of je nu kwaadaardig of sinister was of niet, je niet in details wilt treden. Sommige mensen zullen zelfs dingen verdoezelen door te zeggen: “Zo zijn de dingen nu eenmaal. Ik ben gewoon een bedrieglijk, verraderlijk en onbetrouwbaar persoon.” Dit toont hun onvermogen om hun verdorven essentie goed onder ogen te zien, of hoe bedrieglijk en verraderlijk ze zijn. Deze mensen staan altijd in een bepaalde modus en in een staat van ontwijking. Ze zijn altijd vergevingsgezind en meegaand, en zijn niet in staat om te lijden of een prijs te betalen om de waarheid van een eerlijk persoon in praktijk te brengen. Veel mensen hebben jarenlang de doctrine gepredikt en zeiden altijd: “Ik ben zo bedrieglijk en verraderlijk, er zit vaak bedrog in mijn acties en ik behandel mensen helemaal niet oprecht.” Maar nadat ze dat al zoveel jaren hebben geschreeuwd, blijven ze net zo bedrieglijk als voorheen, omdat men nooit echte ontleding of berouw van hen hoort wanneer ze deze bedrieglijke staat onthullen. Ze leggen zichzelf nooit bloot aan anderen of verontschuldigen zich nooit nadat ze mensen hebben belogen of bedrogen, laat staan dat ze op bijeenkomsten communiceren over hun ervaring en getuigen van zelfontleding en zelfkennis. Noch zeggen ze ooit hoe ze zichzelf hebben leren kennen of hoe ze zich hebben bekeerd met betrekking tot dergelijke zaken. Ze doen niets van dit alles, wat bewijst dat ze zichzelf niet kennen en zich niet echt hebben bekeerd. Als ze zeggen dat ze bedrieglijk zijn en een eerlijk mens willen zijn, roepen ze gewoon slogans en prediken doctrines, meer niet. Het kan zijn dat ze deze dingen doen omdat ze proberen met het getij mee te zwemmen en de kudde te volgen. Of het kan zijn dat de omgeving van het kerkelijk leven hen dwingt om met de stroom mee te gaan en net te doen alsof. Hoe dan ook, zulke schreeuwers van leuzen en predikanten van doctrines zullen zich nooit echt bekeren, en ze zullen zeker niet in staat zijn om Gods redding te bereiken.

Elke waarheid die God van mensen verlangt te praktiseren, vereist dat ze een prijs betalen, dat ze deze echt in de praktijk brengen en ervaren in hun echte leven. God vraagt mensen niet om lippendienst te bewijzen door louter leerstellingen op te zeggen, over zelfkennis te spreken, te erkennen dat ze bedrieglijk zijn, dat ze leugenaars zijn, dat ze sluw, oneerlijk en verraderlijk zijn, of deze dingen een paar keer hardop te zeggen en er dan vanaf willen zijn. Als iemand dit allemaal toegeeft, maar daarna niet in het minst verandert; als ze blijven liegen en bedriegen; als ze dezelfde satanische trucs gebruiken, dezelfde satanische methoden als ze iets tegenkomen; als hun middelen en methoden nooit veranderen, is deze persoon dan in staat om de realiteit van de waarheid binnen te gaan? Zullen ze ooit hun karakter kunnen veranderen? Nee, nooit! Je moet kunnen reflecteren en jezelf kennen. Je moet de moed hebben om je open te stellen en jezelf bloot te geven in aanwezigheid van de broeders en zusters, en over je ware staat te communiceren. Als je jouw verdorven gezindheid niet bloot durft te geven of te ontleden; als je jouw fouten niet durft toe te geven, dan ben je niet op zoek naar de waarheid, laat staan dat je iemand bent die zichzelf kent. Als iedereen is zoals die religieuze mensen die pronken om de bewondering van anderen te winnen, die getuigen hoeveel ze van God houden, hoeveel ze zich aan Hem onderwerpen, hoe toegewijd ze aan Hem zijn en hoeveel Hij van hen houdt, allemaal om het respect en de bewondering van anderen te verkrijgen; en als iedereen zijn eigen individuele plannen koestert en een ruimte voor zichzelf in zijn hart behoudt, hoe kan iemand dan spreken van echte ervaringen? Hoe kan iemand echte ervaringen hebben om met elkaar te communiceren? Het delen en communiceren van je ervaringen betekent het delen van je ervaring en kennis van Gods woorden. Het gaat erom stem te geven aan elke gedachte in je hart, wat er in je omgaat, en aan de verdorven gezindheid die in jou wordt geopenbaard. Het gaat erom anderen deze dingen te laten onderscheiden en vervolgens het probleem op te lossen door de waarheid te communiceren. Alleen wanneer ervaringen op deze manier worden gecommuniceerd, plukt iedereen daar de vruchten van. Alleen dit is het ware kerkelijk leven. Als het alleen maar holle frasen zijn over jouw inzichten in Gods woorden of een hymne, dan communiceer je zoals jij wilt zonder het verder te bespreken, zonder je werkelijke toestanden of problemen naar voren te brengen, dan levert dat soort communicatie geen voordeel op. Als iedereen praat over theoretische kennis of kennis over doctrines, maar niets zegt over de kennis die ze hebben opgedaan door feitelijke ervaringen; en als ze, wanneer ze de waarheid verkondigen, vermijden te praten over hun persoonlijke leven, hun problemen in het echte leven en hun eigen innerlijke wereld, hoe kan er dan echte communicatie plaatsvinden? Hoe kan er echt vertrouwen zijn? Dat kan er in het geheel niet zijn! Als een vrouw nooit de woorden in haar hart uitspreekt tegen haar man, telt dat dan als intimiteit? Hoe kunnen ze dan weten wat de ander bezighoudt? (Nee, dat kunnen ze niet.) Stel dat ze dan constant zeggen: “Ik hou van jou.” Ze zeggen dit alleen, maar ze leggen nooit bloot of vertellen elkaar niet wat ze eigenlijk diep van binnen denken, wat ze van hun partner verwachten of welke problemen ze hebben. Ze nemen elkaar nooit in vertrouwen, en als ze samen zijn, kunnen ze alleen oppervlakkige aardigheden tegen elkaar zeggen. Zijn ze dan echt man en vrouw? Beslist niet! Net zoals broeders en zusters elkaar in vertrouwen kunnen nemen, elkaar kunnen helpen en voor elkaar zorgen, moet iedereen over hun eigen werkelijke ervaringen spreken. Als je niets zegt over je eigen werkelijke ervaringen – als je alleen maar woorden en leerbrieven predikt die mensen kunnen begrijpen, als je alleen wat doctrine predikt over het geloof in God en banale platitudes spuit, dan ben je geen eerlijk mens en ben je niet in staat een eerlijk mens te zijn. Om hetzelfde voorbeeld te gebruiken: terwijl ze al een aantal jaren samenwonen, proberen een man en een vrouw aan elkaar te wennen, waarbij ze elkaar af en toe in de haren vliegen. Maar als beiden van een normale menselijkheid zijn, en je spreekt altijd vanuit het hart tegen hem, en hij tegen jou, welke moeilijkheden je ook tegenkomt in het leven of op het werk, wat je ook diep van binnen denkt en op welke wijze je ook van plan bent dingen uit te zoeken, of welke ideeën of plannen je ook hebt voor de toekomst van je kinderen, en je vertelt je partner over al deze dingen, zullen jullie je dan niet bijzonder intiem met elkaar voelen? Maar als hij nooit zijn diepste gedachten met je deelt en gewoon een salaris mee naar huis brengt; als je nooit met hem praat over je eigen gedachten en je elkaar nooit in vertrouwen neemt, zal er dan geen emotionele afstand tussen jullie zijn? Die zal er zeker zijn, want je begrijpt elkaars gedachten of plannen niet. Uiteindelijk zal je niet kunnen vertellen wat voor soort persoon jouw partner is, noch zal hij kunnen vertellen wat voor soort persoon jij bent. Je zult zijn noden niet begrijpen, noch zal hij de jouwe begrijpen. Als mensen geen verbale of spirituele communicatie hebben, is er geen mogelijkheid tot intimiteit tussen hen en kunnen ze niet voor elkaar zorgen of elkaar helpen. Je hebt dit ervaren, nietwaar? Als jouw vriend(in) jou alles toevertrouwt, stem geeft aan alles wat ze denken en welk leed of geluk ze ook koesteren, voel je je dan niet nauw verbonden met hen? De reden dat zij je deze dingen willen vertellen, is omdat je hen ook jouw diepste gedachten hebt toevertrouwd. Je bent bijzonder hecht, en daarom kunnen jullie zo goed met elkaar opschieten en elkaar helpen. Zonder dit soort communicatie en uitwisseling tussen de broeders en zusters in de kerk, zouden ze niet harmonieus met elkaar kunnen opschieten en zouden ze het onmogelijk vinden om goed samen te werken bij het uitvoeren van hun taken. Daarom vereist het communiceren van de waarheid spirituele communicatie en het vermogen om vanuit het hart te spreken. Dit is een van de principes waarover men moet beschikken om een eerlijk persoon te kunnen zijn.

Wanneer sommige mensen horen dat je, om een eerlijk mens te zijn, de waarheid moet vertellen en vanuit het hart moet spreken, en als ze liegen en bedriegen, ze zich moeten openstellen en blootgeven, zeggen ze: ‘Het is moeilijk om eerlijk te zijn. Moet ik echt alles waar ik aan denk aan anderen zeggen? Is het niet voldoende om over de positieve dingen te communiceren? Ik hoef mensen toch niet te vertellen over mijn duistere en verdorven kant?’ Als je jezelf niet blootlegt aan anderen en jezelf ontleedt, zul je jezelf nooit leren kennen. Je zult nooit inzien wat voor persoon je bent en zullen andere mensen je nooit kunnen vertrouwen. Dit is een feit. Als je wilt dat anderen je vertrouwen, moet je eerst eerlijk zijn. Om een eerlijk mens te zijn, moet je je hart eerst blootleggen zodat iedereen daarin kan kijken, alles kan zien wat jij denkt, en naar je ware gezicht kan kijken. Je moet niet proberen jezelf te vermommen of te verhullen. Dan pas zullen anderen je vertrouwen en je als een eerlijk mens beschouwen. Dit is de meest fundamentele praktijk en een eerste vereiste om een eerlijk mens te zijn. Als je altijd doet alsof, altijd heiligheid, verhevenheid, grootheid en een voortreffelijk karakter veinst; als je de mensen niet je verdorvenheid en je tekortkomingen laat zien; als je de mensen een vals beeld biedt zodat ze geloven dat je over integriteit beschikt, dat je geweldig, zelf-verloochenend, billijk en onbaatzuchtig bent – is dat geen bedrog en valsheid? Zullen mensen na verloop van tijd niet kunnen doorzien? Gebruik dus geen vermomming of verhul jezelf niet. Leg in plaats daarvan jezelf en je hart bloot voor de ogen van anderen. Als je je hart voor anderen bloot kunt leggen en al je gedachten en plannen bloot kunt leggen – zowel de positieve als de negatieve – is dat geen eerlijkheid? Als je je voor de ogen van anderen bloot kunt geven, zal God je ook zien. Hij zal zeggen: “Als je jezelf voor de ogen van anderen hebt blootgelegd, dan ben je voor mij zeker eerlijk.” Maar als je jezelf alleen blootlegt voor God, wanneer je uit het zicht bent van andere mensen, en in hun gezelschap altijd doet alsof je geweldig en edelmoedig, of onbaatzuchtig bent, wat zal God dan van jou denken. Wat zal Hij zeggen? Hij zal zeggen: “Je bent een volkomen bedrieglijk mens. Je bent door en door hypocriet en verachtelijk, en je bent geen eerlijk mens.” God zal je zo veroordelen. Als je een eerlijk mens wilt zijn, zul je – ongeacht of je dit ten overstaan van God of tegenover anderen doet – in staat moeten zijn een zuiver en open verslag af te leggen van wat er in je omgaat en de woorden in je hart. Is dit makkelijk te realiseren? Het vergt een periode van training, veelvuldig gebed en vertrouwen op God. Je moet jezelf trainen om de woorden in je hart eenvoudig en open te uiten, waar het ook over gaat. Met dit soort oefening kun je vooruitgang boeken. Als je met een groot probleem wordt geconfronteerd, moet je tot God bidden en de waarheid zoeken; je moet in je hart vechten en het vlees overwinnen, totdat je de waarheid kunt beoefenen. Door jezelf op deze wijze beetje bij beetje te trainen, zal je hart zich geleidelijk openen. Je wordt steeds zuiverder en de effecten van je woorden en daden zullen anders zijn dan voorheen. Jouw leugens en streken zullen steeds verder minder worden en je zult voor God kunnen leven. Je bent dan in wezen een eerlijk mens geworden.

Door Satan verdorven, leeft de hele mensheid in een satanische gezindheid. In elk aspect vermommen en verpakken mensen zichzelf net als Satan, en nemen ze hun toevlucht tot bedrog en spelen ze met alles spelletjes. Er is niets waarin ze niet hun toevlucht nemen tot bedrog en het spelen van spelletjes. Sommige mensen spelen zelfs bedrieglijke spelletjes bij activiteiten die net zo gewoon zijn als winkelen. Ze hebben bijvoorbeeld misschien een zeer modieuze outfit gekocht, maar hoewel ze er echt dol op zijn, durven ze die niet in de kerk te dragen, uit angst dat hun broeders en zusters erover zullen praten en ze oppervlakkig zullen noemen. Dus dragen ze het gewoon achter de rug van de anderen. Wat is dit voor gedrag? Het is de openbaring van een bedrieglijke en sluwe gezindheid. Waarom zou iemand een modieuze outfit kopen, maar deze niet durven dragen in het bijzijn van zijn broeders en zusters? In hun hart houden ze van modieuze dingen en volgen ze de wereldse trends zoals ongelovigen dat doen. Ze zijn bang dat de broeders en zusters hen doorzien, zien hoe oppervlakkig ze zijn, zien dat ze geen respectabel en oprecht persoon zijn. In hun hart jagen ze modieuze dingen na en hebben ze moeite deze los te laten, dus kunnen ze het alleen thuis dragen en zijn ze bang om het aan hun broeders en zusters te laten zien. Als de dingen die ze leuk vinden het daglicht niet kunnen verdragen, waarom kunnen ze het dan niet opgeven? Is er geen satanische gezindheid die hen beheerst? Ze spreken voortdurend leerstellige woorden en ze lijken de waarheid te begrijpen, maar zijn niet in staat de waarheid in praktijk te brengen. Dit is een persoon die leeft volgens een satanische gezindheid. Als iemand altijd frauduleus is in woord en daad, als hij niet aan anderen laat zien hoe hij is, en als hij altijd het idee van een vrome persoon nabootst in het bijzijn van anderen, wat is dan het verschil tussen hem en een farizeeër? Ze willen het leven van een hoer leiden, maar ook een monument laten bouwen voor hun kuisheid. Ze wisten heel goed dat ze hun exotische outfit niet in het openbaar konden dragen, dus waarom kochten ze het? Was het geen weggegooid geld? De reden is simpelweg omdat ze van dat soort dingen houden en hun zinnen op die outfit hadden gezet, dus ze vonden dat ze het moesten kopen. Maar als ze het eenmaal hebben gekocht, kunnen ze het niet uitdragen. Na een paar jaar hebben ze spijt dat ze het hebben gekocht en realiseren ze zich plotseling: “Hoe kon ik zo dwaas, zo weerzinwekkend zijn om dat te doen?” Ze walgen van zichzelf over wat ze hebben gedaan. Maar ze hebben geen controle over hun acties, omdat ze de dingen die ze leuk vinden en het nastreven daarvan niet kunnen loslaten. Dus passen ze dubbelhartige tactieken en bedrog toe om zichzelf tevreden te stellen. Als ze een bedrieglijke gezindheid in zo'n onbeduidende zaak tentoonspreiden, zullen ze dan in staat zijn om de waarheid in praktijk te brengen als het om iets groters gaat? Dat is onmogelijk. Blijkbaar ligt het in hun aard om bedrieglijk te zijn, en bedrog is hun achilleshiel. Er was een zes- of zevenjarig kind, dat een keer met zijn gezin iets lekkers at. Toen de andere kinderen vroegen wat het was, knipperde het kind met zijn ogen en zei: “Ik ben het vergeten,” terwijl hij het in feite gewoon niet wilde vertellen. Zou hij echt vergeten zijn wat hij net heeft gegeten? Dit zes- of zevenjarige kind kon leugens vertellen. Was dat iets wat volwassenen hem leerden? Was het een gevolg van zijn omgeving thuis? Nee, het is de aard van de mens, zijn erfenis; de mens wordt geboren met een bedrieglijke gezindheid. Wat voor lekkers het kind ook at, het was normaal voor hem. Zijn ouders hebben het voor hem gemaakt; hij heeft niet het eten van iemand anders gestolen. Als dit kind in zulke omstandigheden kan liegen terwijl dat helemaal niet nodig is, is hij dan niet nog meer geneigd te liegen over andere zaken? Welk probleem illustreert dit? Is dit geen probleem met zijn aard? Dat kind is nu helemaal volwassen en liegen is zijn aard geworden. Hij is inderdaad een bedrieglijk persoon; dat zag je al van jongs af aan in hem. Bedrieglijke mensen kunnen niet anders dan liegen en anderen bedriegen, en hun leugens en bedrog kunnen zich altijd en overal manifesteren. Ze hoeven niet te leren hoe ze dat moeten doen, of aangespoord te worden om het te doen – ze worden geboren met het vermogen daartoe. Als dat kind op zo'n jonge leeftijd leugens kan verzinnen om mensen te misleiden, kan dit liegen dan echt een eenmalige zonde zijn? Zeker niet. Dit toont aan dat hij van nature en in wezen een bedrieglijk persoon is. Is zoiets simpels niet gemakkelijk te onderscheiden? Als iemand van kinds af aan leugens vertelt, vaak liegt, zelfs liegt en mensen bedriegt met betrekking tot eenvoudige zaken waarover hij dat niet hoeft te doen, en als liegen zijn aard is geworden, dan zal het voor hem niet eenvoudig zijn om te veranderen. Het is een authentiek bedrieglijk persoon. Waarom zeggen dat bedrieglijke mensen niet gered kunnen worden? Omdat het onwaarschijnlijk is dat ze de waarheid accepteren, dus ze kunnen onmogelijk gezuiverd en getransformeerd worden. Degenen die Gods redding kunnen ontvangen, zijn anders. Ze zijn vanaf het begin relatief argeloos en als ze een kleine leugen vertellen, zullen ze waarschijnlijk blozen en zich onrustig voelen. Het is gemakkelijker voor zo iemand om een eerlijk persoon te worden: Als je ze zou vragen om te liegen of bedriegen, zouden ze dat lastig vinden. Als ze liegen, kunnen ze niet alle woorden eruit krijgen, en iedereen kan het meteen aan ze zien. Dit zijn relatief eenvoudige mensen en ze hebben meer kans om verlossing te bereiken als ze de waarheid kunnen accepteren. Dit soort mensen liegt alleen onder speciale omstandigheden, als ze met hun rug tegen de muur staan. Over het algemeen kunnen ze altijd de waarheid vertellen. Zolang ze de waarheid nastreven, zullen ze dit aspect van corruptie met een paar jaar inspanning van zich af kunnen werpen, en dan zal het niet moeilijk voor ze zijn om een eerlijk mens te worden.

Wat is Gods maatstaf voor de eerlijke mensen die Hij vereist? Hoe worden Gods vereisten gegeven in Drie vermaningen, dit hoofdstuk van Gods woorden? (“Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, in alles oprecht zijn tegenover God, in alles open naar Hem zijn, de feiten nooit verbergen, niet proberen de mensen boven of onder je te misleiden en geen dingen doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is zuiver zijn in je woorden en daden, en God noch mensen misleiden. […] Als je woorden vol excuses zitten en je zaken nutteloos wegredeneert, ben je niet iemand die het naleven van de waarheid hoog in het vaandel heeft. Als je veel geheimen hebt die je niet graag deelt, als je er heel afkerig van bent om je geheimen, je moeilijkheden, bloot te leggen voor anderen om zo de weg van het licht te zoeken, dan zeg ik dat je iemand bent die niet makkelijk het heil zal verkrijgen en die niet eenvoudig tevoorschijn komt uit de duisternis” (Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God).) Hier staat een bijzonder belangrijke zin in. Zien jullie welke zin het is? (God zegt: “Als je veel geheimen hebt die je niet graag deelt, als je er heel afkerig van bent om je geheimen, je moeilijkheden, bloot te leggen voor anderen om zo de weg van het licht te zoeken, dan zeg ik dat je iemand bent die niet makkelijk het heil zal verkrijgen en die niet eenvoudig tevoorschijn komt uit de duisternis.”) Juist, dat is de juiste zin. God zegt: “Als je veel geheimen hebt die je niet graag deelt.” Mensen hebben veel dingen gedaan waar ze niet over durven te spreken, en ze hebben te veel duistere kanten. Geen van hun dagelijkse handelingen is in overeenstemming met het woord van God en ze komen niet in opstand tegen het vlees. Ze doen wat ze maar willen, en zelfs nadat ze zoveel jaren in God hebben geloofd, zijn ze de realiteit van de waarheid nog niet binnengegaan. “Als je er heel afkerig van bent om je geheimen, je moeilijkheden, bloot te leggen voor anderen om zo de weg van het licht te zoeken, dan zeg ik dat je iemand bent die niet makkelijk het heil zal verkrijgen en die niet eenvoudig tevoorschijn komt uit de duisternis.” God heeft mensen hier naar oefentraject gewezen. Als je niet op deze manier oefent, en alleen maar wat slogans en doctrines roept, dan ben je iemand die niet eenvoudig gered zal worden. Dit is inderdaad gekoppeld aan redding. Gered worden is voor iedereen heel belangrijk. Heeft God ergens anders gezegd “het heil niet eenvoudig bereiken”? Op andere plekken verwijst Hij zelden naar hoe moeilijk het is om gered te worden, maar Hij spreekt er wel over wanneer Hij het heeft over eerlijk zijn. Als je geen eerlijk persoon bent, ben je iemand die heel moeilijk is te redden. “Niet makkelijk redding bereiken” betekent dat als je de waarheid niet accepteert, het moeilijk voor jou zal zijn om gered te worden. Jij bent wel in staat het juiste spoor naar de redding te nemen, dus is het voor jou wel mogelijk. God gebruikt deze bewoording om mensen wat speelruimte te geven. Dat wil zeggen: je bent niet makkelijk te redden, maar als je Gods woorden in de praktijk brengt, dan heb je hoop om redding te bereiken. Als jij niet praktiseert volgens Gods woorden, nooit je geheimen en uitdagingen ontleedt, je in communicatie nooit openstelt voor anderen, en nooit je verdorvenheid en fatale gebreken met hen communiceert, analyseert of aan het licht brengt, dan kun je niet gered worden. En waarom is dat zo? Als je jezelf niet op deze wijze blootlegt of ontleedt, zal je jouw eigen verdorven gezindheid niet haten, en dus zal jouw verdorven gezindheid nooit veranderen. En als je niet in staat bent om te veranderen, hoe kun je er zelfs maar aan denken om gered te worden. Gods woorden laten dit duidelijk zien, en deze woorden tonen Gods wil. Waarom benadrukt God altijd dat mensen eerlijk moeten zijn? Omdat eerlijk zijn erg belangrijk is – het heeft een directe invloed op het feit of iemand zich al dan niet aan God kan onderwerpen en of deze persoon al dan niet verlossing kan bereiken. Sommige mensen zeggen: “Ik ben arrogant en zelfingenomen, en ik word vaak boos en laat corruptie blijken.” Anderen zeggen: “Ik ben erg oppervlakkig en ijdel, en ik hou ervan als mensen me vleien.” Dit zijn allemaal dingen die voor mensen van buitenaf zichtbaar zijn, en het zijn geen grote problemen. Je moet er niet over uitweiden. Het maakt niet uit wat je gezindheid of karakter is, zolang je maar in staat bent om een eerlijk persoon te zijn, zoals God vereist, kun je gered worden. Dus wat zeggen jullie? Is het belangrijk om eerlijk te zijn? Dit is het allerbelangrijkste, en daarom spreekt God over eerlijk zijn in het hoofdstuk Drie vermaningen van Zijn woorden. In andere hoofdstukken vermeldt Hij vaak dat gelovigen een normaal geestelijk leven en een gepast kerkelijk leven zouden moeten hebben, en beschrijft Hij hoe ze een normale menselijkheid zouden moeten leven. Zijn woorden over deze zaken zijn algemeen; ze worden niet te specifiek of te gedetailleerd besproken. Wanneer God echter spreekt over eerlijk zijn, wijst Hij de weg aan die mensen moeten volgen. Hij vertelt mensen hoe ze moeten oefenen, en Hij spreekt met veel details en duidelijkheid. God zegt: “Als je veel geheimen hebt die je niet graag deelt, als je er heel afkerig van bent om je geheimen, je moeilijkheden, bloot te leggen voor anderen om zo de weg van het licht te zoeken, dan zeg ik dat je iemand bent die niet makkelijk het heil zal verkrijgen en die niet eenvoudig tevoorschijn komt uit de duisternis.” Eerlijk zijn heeft te maken met het bereiken van verlossing. Dus wat zeggen jullie? Waarom eist God dat mensen eerlijk zijn? Dit raakt aan de waarheid van het menselijk handelen. God redt eerlijke mensen, en degenen die Hij voor Zijn koninkrijk wil, zijn eerlijke mensen. Als je kunt liegen en bedriegen, ben je een bedrieglijke, kromme en verraderlijke persoon; je bent geen eerlijk persoon. Als je geen eerlijk persoon bent, dan is er geen kans dat God je zal redden, noch kun je mogelijk worden gered. Je zegt dan wel dat je nu zeer vroom bent, dat je niet arrogant of zelfingenomen bent, dat je in staat bent een prijs te betalen bij het uitvoeren van jouw plicht, of dat je het evangelie kan verspreiden en velen kan bekeren. Maar je bent niet eerlijk, je bent nog steeds bedrieglijk en je bent helemaal niet veranderd, dus kun je gered worden? Zeker niet. En dus herinneren deze woorden van God iedereen eraan dat ze, om gered te worden, eerst eerlijk moeten zijn in overeenstemming met de woorden en vereisten van God. Ze moeten zichzelf openstellen, hun verdorven gezindheid, hun bedoelingen en geheimen blootleggen en de weg van het licht zoeken. Wat betekent het om ‘de weg van het licht te zoeken’? Het betekent de waarheid zoeken om je verdorven gezindheid op te lossen. Wanneer je jouw verdorvenheid blootlegt, de doelen en intenties die achter je acties liggen, ontleed je ook jezelf, zoekend naar antwoorden op: “Waarom deed ik dat? Ligt er een basis voor Gods woorden in? Is het in lijn met de waarheid? Doe ik hiermee bewust iets verkeerd? Bedrieg ik God? Als ik God bedrieg, dan zou ik dit niet moeten doen; Ik zou moeten kijken naar wat God verlangt, en naar wat God zegt, en uitzoeken wat de principes van de waarheid zijn.” Dit is wat het betekent om de waarheid te zoeken; dit is wat het betekent om in het licht te wandelen. Wanneer mensen in staat zijn om dit regelmatig te oefenen, zijn ze in staat om echt te veranderen, en daardoor kunnen ze verlossing bereiken.

Dat God vraagt dat mensen eerlijk zijn, bewijst dat Hij mensen die bedriegen oprecht verafschuwt en verfoeit. Gods afkeer van bedrieglijke mensen is een afkeer van hun manier van doen, hun gezindheid, hun bedoelingen en hun listige methoden. God heeft een hekel aan al deze dingen. Als bedrieglijke mensen in staat zijn de waarheid te aanvaarden, hun bedrieglijke gezindheid toegeven, en bereid zijn Gods redding te aanvaarden, dan is er ook voor hen hoop op redding, want God behandelt alle mensen gelijk, net als de waarheid. Als we mensen willen worden die God behagen, moeten we dus eerst onze gedragsprincipes veranderen. We kunnen niet langer leven volgens satanische filosofieën en ons niet langer redden met leugens en bedrog. We moeten al onze leugens afwerpen en eerlijke mensen worden. Dan zal Gods kijk op ons veranderen. Voorheen vertrouwden mensen altijd op leugens, voorwendsels en bedrog terwijl ze tussen anderen leefden, en ze hanteerden satanische filosofieën als basis voor hun bestaan en hun leven, en als uitgangspunt voor hun gedrag. Dit was iets wat God verachtte. Als je onder ongelovigen openhartig spreekt, de waarheid vertelt en een eerlijk mens bent, dan word je belasterd, beoordeeld en verzaakt. Dus volg je wereldse trends en leef je volgens satanische filosofieën; je wordt steeds bedrevener in het liegen en steeds bedrieglijker. Ook leer je slinkse middelen in te zetten om je doelen te bereiken en jezelf te beschermen. Je wordt steeds welvarender in Satans wereld, en daardoor val je steeds dieper weg in zonde, totdat je je er niet meer uit kunt redden. In Gods huis gaat het precies andersom. Gods uitverkorenen zullen je meer en meer beu worden en je verzaken naarmate jij vaker liegt en bedrieglijke spelletjes speelt. Als je weigert berouw te tonen en nog steeds vasthoudt aan satanische filosofieën en logica, als je trucjes en ingewikkelde plannetjes gebruikt om jezelf te vermommen en te verpakken, dan is de kans heel groot dat je geopenbaard en verstoten wordt. Dat is omdat God bedrieglijke mensen haat. Alleen eerlijke mensen kunnen gedijen in Gods huis, en bedrieglijke mensen zullen uiteindelijk worden verzaakt en verstoten. Dit alles heeft God voorbestemd. Alleen eerlijke mensen kunnen een aandeel hebben in het hemelse koninkrijk. Als jij niet probeert een eerlijk mens te zijn, en als je niet ervaart en praktiseert in de richting van het nastreven van de waarheid, als je je eigen lelijkheid en jezelf niet blootlegt, dan kun jij nooit het werk van de Heilige Geest ontvangen en Gods goedkeuring verkrijgen. Wat je ook doet of welke plicht je ook vervult, je moet een eerlijke houding hebben. Zonder een eerlijke houding kun je jouw plicht niet goed vervullen. Als je jouw plicht altijd op een onzorgvuldige en plichtmatige manier vervult en je niets goed doet, dan moet je over jezelf nadenken, jezelf begrijpen en openstaan ​​om jezelf te analyseren. Dan moet je de principes van waarheid zoeken en ernaar streven om het de volgende keer beter te doen, in plaats van onzorgvuldig en plichtmatig te zijn. Als je niet probeert God tevreden te stellen met een eerlijk hart en er altijd op uit bent om jouw eigen vlees of jouw eigen trots tevreden te stellen, zul je dan in staat zijn om goed werk te leveren? Zul je jouw taak goed kunnen vervullen? Zeker niet. Degenen die bedriegen zijn altijd plichtmatig wanneer ze hun plicht vervullen; welke plicht ze ook moeten vervullen, ze vervullen hun plicht niet naar behoren, en zulke mensen vinden het moeilijk om verlossing te bereiken. Zeg me: als bedrieglijke mensen de waarheid in praktijk brengen, houden ze zich dan bezig met bedrog? Om de waarheid in de praktijk te brengen, moeten ze een prijs betalen, afstand doen van hun eigen belangen, zich openstellen en zich blootgeven aan anderen. Maar ze houden iets achter; als ze spreken, geven ze maar de helft weg en houden ze vast aan de rest. Anderen moeten altijd raden wat ze bedoelen, en moeten altijd de puntjes met elkaar verbinden om hun betekenis te achterhalen. Ze geven zichzelf altijd de ruimte om te manoeuvreren, ze geven zichzelf wat bewegingsruimte. Wanneer anderen merken dat ze bedrieglijk zijn, willen ze niets met hen te maken hebben en worden ze bij alles wat ze doen op hun hoede voor hen. Ze liegen en bedriegen en anderen kunnen hen niet vertrouwen, niet wetend wat waar en wat niet waar is in de dingen die ze zeggen, of hoe vervalst die dingen zijn. Ze komen met anderen vaak terug op hun woord en mensen hechten er geen waarde aan in hun hart. Hoe zit het dan in Gods hart? Hoe ziet God hen? God verafschuwt ze zelfs nog meer, omdat God in de diepten van het hart en de geest van mensen kijkt. Mensen kunnen alleen zien wat er aan de oppervlakte is, maar God ziet nauwkeuriger, scherper en realistischer.

Het maakt niet uit hoe lang je al gelovig bent, waaruit jouw plicht bestaat of wat voor werk je doet, of je van hoog of laag kaliber bent of je karakter goed of slecht is. Zolang je de waarheid kan accepteren en ernaar streeft een eerlijk persoon te worden, zul je daar zeker de vruchten van plukken. Sommige mensen die er niet naar streven een eerlijk mens te worden, denken dat hun plicht redelijk vervullen, voldoende is. Tegen hen zeg ik: “Jullie zullen nooit in staat zijn om je plicht geheel goed te vervullen.” Anderen denken dat een eerlijk persoon zijn niet het allerbelangrijkste is, dat het proberen om Gods wil te dienen de grotere taak is, en dat dit de enige manier is om God tevreden te stellen. Ga je gang en probeer het eens; kijk of jij Gods wil kunnen dienen zonder een eerlijk persoon te worden. Anderen proberen geen eerlijke mens te worden, maar zijn tevreden met elke dag bidden, op tijd naar bijeenkomsten te gaan, Gods woorden te eten en te drinken en gewoon niet te leven zoals ongelovigen dat doen. Zolang ze de wet niet overtreden of iets slechts doen, denken ze dat dat goed genoeg is. Maar kan God op deze manier tevreden worden gesteld? Hoe kun je God tevredenstellen als je geen eerlijk persoon bent? Als je geen eerlijk persoon bent, dan ben je niet het juiste soort persoon. Als je niet eerlijk bent, dan ben je kwaadaardig en sluw. Je doet de dingen op een onzorgvuldige en plichtmatige wijze, geeft blijk van allerlei vormen van corruptie en bent niet in staat de waarheid in praktijk te brengen, ook al zou je dat willen. Allesbehalve een eerlijk persoon zijn, betekent dat niets goed wordt gedaan – je zult op geen enkele wijze onderwerping aan God bereiken of Hem tevreden kunnen stellen. Hoe kun je God tevredenstellen in alles wat je doet zonder eerlijk te willen zijn? Hoe kun je God tevredenstellen als je jouw plicht vervult zonder eerlijk te willen zijn? Zou je dat op de juiste wijze kunnen doen? Je denkt altijd aan jouw eigen vlees en jouw eigen vooruitzichten, je wilt altijd het lijden van jouw vlees verminderen, jezelf minder uitputten, minder opofferen, een lagere prijs betalen. Je geeft jezelf nooit helemaal. Dit is een bedrieglijke houding. Sommige mensen zijn zelfs berekenend als het erom gaat zich volledig voor God in te zetten. Ze zeggen: “Ik moet in de toekomst ook een comfortabel leven leiden. Wat als Gods werk nooit tot een einde komt? Ik kan mijzelf niet honderd procent aan Hem opofferen; Ik weet niet eens wanneer de dag van God zal komen. Ik moet berekenend zijn, regelingen treffen voor mijn gezinsleven en mijn toekomst voordat ik mezelf uitput voor God.” Zijn er veel mensen die er zo over denken? Wat voor gezindheid is het als iemand berekenend is en noodplannen voor zichzelf maakt? Zijn deze mensen trouw aan God? Zijn het eerlijke mensen? Berekenend zijn en rampenplannen maken, is geen eensgezindheid met God. Het is een bedrieglijke gezindheid, en de mensen die dit doen, handelen in bedrog. De houding waarmee ze God bejegenen is zeker niet eerlijk. Sommige mensen zijn bang dat hun broeders en zusters, terwijl ze met hen omgaan, hun problemen zullen doorzien en zullen zeggen dat ze een kleine gestalte hebben, of op hen neerkijken. Dus als ze spreken, proberen ze altijd de indruk te wekken dat ze erg ijverig zijn, dat ze naar God verlangen en dat ze erop gebrand zijn de waarheid in praktijk te brengen. Maar van binnen zijn ze eigenlijk vreselijk zwak en negatief. Ze doen alsof ze sterk zijn zodat niemand ze kan doorzien. Dit is ook bedrog. Kortom, bij alles wat je doet, hetzij in het leven of bij het uitvoeren van een plicht, als je je bezighoudt met onwaarheid, doet alsof of de valse schijn ophoudt om anderen te misleiden of te bedriegen, en ervoor wilt zorgen dat ze je achten en aanbidden, niet op je neerkijken, is dit allemaal bedrog. Sommige vrouwen aanbidden hun echtgenoten, terwijl hun echtgenoten in feite demonen en ongelovigen zijn. Bang dat haar broeders en zusters zullen zeggen dat haar genegenheid te sterk is, zal zo'n vrouw de eerste zijn die zegt: “Mijn man is een demon.” Maar in haar hart denkt ze: “Mijn man is een goede man.” Het eerste is wat ze met haar mond zegt – maar dat is alleen voor de anderen om te horen, zodat deze denken dat ze over onderscheidingsvermogen beschikt ten opzichte van haar man. Wat ze eigenlijk bedoeld is: “Breng deze zaak niet aan het licht. Ik zal deze mening eerst uiten, dan hoeven jullie het niet te zeggen. Ik heb mijn man al ontmaskerd als een demon, dus dat betekent dat ik mijn genegenheid heb losgelaten en dat jullie er niets over te zeggen hebben.” Is dat niet sluw zijn? Is dat geen façade ophouden? Als je dit doet, bedrieg je mensen en misleid je ze door een masker op te zetten. Je speelt spelletjes, houdt iedereen steeds voor de gek, zodat wat anderen zien jouw valse beeld is, niet je ware gezicht. Dit is sinister; dit is de bedrieglijkheid van de mens. Aangezien je hebt erkend dat jouw echtgenoot een demon is, waarom zou je dan niet van hem scheiden? Waarom verwerp je die demon, die Satan niet? Je zegt dat jouw echtgenoot een demon is, maar blijft je leven met hem doorbrengen. Dit laat zien dat je van demonen houdt. Je belijdt met de mond dat hij een demon is, maar dat geef je in jouw hart niet toe. Dit betekent dat je anderen bedriegt, hen misleidt. Het laat ook zien dat je onder een hoedje speelt met demonen, dat je hen beschermt. Als je iemand zou zien die de waarheid in de praktijk brengt, zou je van jouw man scheiden zodra je erkende dat hij een demon was. Dan zou je getuigenis kunnen geven, en het zou laten zien dat je een duidelijke grens trok tussen jou en de duivel. Maar helaas ben je er niet alleen niet in geslaagd om die lijn te trekken, je leeft je leven met een demon en misleidt de broeders en zusters met leugens en bedrog. Dit bewijst dat jij van hetzelfde soort bent als de duivel, dat jij ook een leugenachtige demon bent. Ze zeggen dat een vrouw haar man volgt in alles wat hij doet. Aangezien je met een demon bent getrouwd en hem nooit de rug hebt toegekeerd, bewijst dat dat je ook een demon bent. Je behoort de duivel toe, maar je zegt dat jouw man een demon is om te bewijzen dat je tot God behoort – is dit geen tactiek van liegen en bedrog? Je bent je terdege van de waarheid bewust, maar gebruikt nog steeds dergelijke middelen om de wol over de ogen van anderen te trekken. Dit is verraderlijk; dit is bedrieglijk. Allen die verraderlijk en bedrieglijk zijn, zijn door en door demon.

Iedereen heeft een corrupte gezindheid. Als je enigszins aan introspectie doet, zul je duidelijk enkele gesteldheden of praktijken zien waarin je anderen een verkeerde indruk geeft of bedrieglijk handelt; jullie hebben allemaal momenten waarop je acteert of hypocriet bent. Sommige mensen zeggen: “Waarom heb ik het dan niet gemerkt? Ik ben een argeloze persoon. Ik ben eindeloos gepest en opgelicht in deze wereld, en ik ben nog nooit bedrieglijk geweest. Ik zeg gewoon wat er op mijn hart ligt.” Dat bewijst nog niet dat je een eerlijk persoon bent. Het is mogelijk dat je gewoon niet intelligent bent, of niet erg opgeleid, of misschien wordt er gemakkelijk in groepen met je gesold, of misschien ben je een onbeholpen lafaard zonder wijsheid in je acties, met weinig vaardigheden, en op een lagere trede in de samenleving – het betekent nog steeds niet dat je een eerlijk persoon bent. Een eerlijk persoon is iemand die de waarheid kan accepteren, niet een beklagenswaardige stakker, een nietsnut, een idioot of een argeloos persoon. Jullie zouden dit moeten kunnen onderscheiden, toch? Ik hoor sommige mensen vaak zeggen: “Ik vertel nooit leugens; ik ben altijd degene tegen wie wordt gelogen. Er wordt altijd met mij gesold door de mensen hier. God zei dat Hij de behoeftigen uit de ellende haalt, en ik ben een van die mensen. Dit is Gods genade. God heeft medelijden met mensen zoals wij, argeloze mensen die niet welkom zijn in de samenleving. Dit is waarlijk Gods barmhartigheid!” Dat God zegt dat Hij de behoeftigen uit de ellende haalt, heeft een praktische kant. Hoewel je dat kunt herkennen, bewijst het niet dat je een eerlijk persoon bent. In feite zijn sommige mensen gewoon idioten; het zijn dwazen met absoluut geen vaardigheden, van laag kaliber en zonder begrip van de waarheid. Dat soort persoon heeft niets me maken met de eerlijke mensen waar God over spreekt. God haalt de behoeftigen inderdaad uit de ellende, maar idioten en dwazen worden er niet uitgehaald. Je kaliber is van nature erg laag, en je bent een idioot, nergens goed voor, en hoewel je in een arm gezin bent geboren en lid bent van de lagere klasse van de samenleving, ben je nog steeds geen doelwit voor Gods redding. Alleen omdat jij veel hebt geleden en discriminatie in de samenleving hebt doorstaan, alleen omdat je er altijd met je werd gesold en werd bedrogen, moet je niet denken dat je dat een eerlijk persoon maakt. Als je dat denkt, dan vergis je je ernstig. Heb je vastgehouden aan misverstanden over wat een eerlijk persoon is of dat verkeerd begrepen? Heeft deze communicatie jullie dingen duidelijk gemaakt? Een eerlijk persoon zijn is niet zoals mensen denken dat het is; het is geen persoon die zegt waar het om draait, die zich onthoudt van dubbelzinnigheid. Een persoon kan van nature heel rechtlijnig zijn, maar dat betekent niet dat hij zich niet bezighoudt met bedrog of listen. Alle verdorven mensen hebben verdorven gezindheden die sluw en bedrieglijk zijn. Wanneer mensen in deze wereld leven, onder Satans invloed, geregeerd en gecontroleerd door zijn kracht, is het voor hen onmogelijk eerlijk te zijn. Ze kunnen alleen maar nog bedrieglijker worden. Leven te midden van een corrupte mensheid, zal een eerlijk persoon zijn zeker veel moeilijkheden met zich meebrengen. We zullen waarschijnlijk worden bespot, verguisd, beoordeeld, zelfs buitengesloten en verdreven door ongelovigen, duivelse koningen en levende demonen. Dus is het wel mogelijk om als eerlijk mens te overleven in deze wereld? Is er plek voor ons om te overleven in deze wereld? Ja, die is er. Er is zeker plek voor ons om te overleven. God heeft ons voorbestemd en gekozen, en Hij opent zeker een uitweg voor ons. We geloven in God en volgen Hem volledig onder Zijn leiding, en we leven volledig door de adem en het leven dat Hij schenkt. Omdat we de waarheid van Gods woorden hebben aanvaard, hebben we nieuwe leefregels en nieuwe doelen voor ons leven. De fundamenten van ons leven zijn veranderd. We hebben een nieuwe manier van leven aangenomen, een nieuwe manier van ons gedragen, geheel en al om de waarheid te verkrijgen en gered te worden. We hebben een nieuwe manier van leven aangenomen: We leven om onze plichten goed uit te voeren en God tevreden te stellen. Dit heeft absoluut niets te maken met wat we fysiek eten, wat we dragen of waar we wonen; het is onze geestelijke behoefte. Veel mensen vinden dat eerlijk zijn te moeilijk is. Een deel hiervan is dat het heel moeilijk is om van een corrupte gezindheid af te komen. Als je tussen ongelovigen leeft, en vooral als je met hen samenwerkt, dan kan een eerlijk persoon zijn en de waarheid vertellen er bovendien voor zorgen dat je wordt uitgelachen, belasterd, veroordeeld, zelfs verbannen of verdreven. Dat creëert uitdagingen voor ons voortbestaan. Veel mensen zeggen: “Een eerlijk persoon zijn is niet haalbaar. Ik ben in het nadeel als ik openhartig spreek, en ik krijg niets gedaan zonder leugens te vertellen.” Wat is dit voor perspectief? Dat is het perspectief en de grondgedachte van een bedrieglijk persoon. Ze zeggen valse, bedrieglijke dingen, volledig om hun eigen status en belangen te beschermen. Ze zijn niet bereid om eerlijke mensen te zijn en de waarheid te vertellen uit angst om die dingen te verliezen. De hele verdorven mensheid is zo. Hoe geleerd ze ook zijn, hoe hoog of laag hun status ook is, of ze nu een ambtenaar of gewone burger zijn, of ze nu een beroemdheid of een doorsnee persoon zijn, ze liegen en bedriegen allemaal voortdurend en niemand is betrouwbaar. Als deze verdorven gezindheden niet worden opgelost, zullen ze de hele tijd blijven liegen en bedriegen en vol bedrieglijke gezindheden zijn. Kunnen ze op deze wijze ware onderwerping aan God bereiken? Kunnen ze Gods goedkeuring krijgen? Absoluut niet.

Hebben jullie het gevoel dat het moeilijk is om een eerlijk persoon te zijn? Hebben jullie ooit geprobeerd het in de praktijk te brengen? In welke opzichten hebben jullie geoefend en ervaren om een eerlijk persoon te zijn? Op welke principes waren jullie praktijken gebaseerd? Welk ervaringsniveau hebben jullie hiermee op dit moment? Heb je het punt bereikt waarop je in wezen een eerlijk persoon bent? Als je dit hebt bereikt, is dat geweldig! We zouden uit Gods woorden moeten kunnen opmaken dat Hij, om ons te redden en te transformeren, niet alleen wat voorbereidingen treft of werk doet om te laten zien wat de toekomst in petto heeft, waarna Hij klaar is. Evenmin verandert Hij het uiterlijke gedrag van mensen. Integendeel, Hij wil iedere persoon veranderen, beginnend vanuit het diepste van hun hart, vanuit hun gezindheid en vanuit hun essentie, en ze transformeren bij de bron. Aangezien dit is hoe God werkt, hoe moeten we dan tegenover onszelf handelen? We zouden verantwoordelijkheid moeten nemen voor waar we naar op zoek zijn, voor onze verandering in gezindheid en voor de plichten die we zouden moeten vervullen. We moeten serieus zijn in alles wat we doen, zonder de boel de boel te laten, en in staat zijn om alles te kunnen ontleden. Elke keer dat je klaar bent met iets, zelfs als je denkt dat het correct is gedaan, hoeft dit niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming te zijn met de waarheid. Het moet ook worden geanalyseerd en vergeleken, geverifieerd en getoetst aan de woorden van God. Op deze manier wordt duidelijk of het juist of niet juist is gedaan. Bovendien moeten ook de dingen die je denkt verkeerd te hebben gedaan, worden geanalyseerd. Dit vereist van de broeders en zusters dat ze meer tijd samen doorbrengen om met elkaar te communiceren, op te zoeken en elkaar te helpen. Hoe meer je communiceert, hoe helderder je hart zal zijn en hoe meer je de principes van waarheid zult begrijpen. Dit is Gods zegen. Als niemand van jullie je hart opent, en jullie allemaal jezelf bedekken, in de hoop een goede indruk achter te laten bij anderen en willen dat ze een hoge dunk van je hebben en niet met je spotten, dan zul je geen echte groei ervaren. Als je jezelf altijd vermomt en je nooit open stelt voor communicatie, zul je de verlichting van de Heilige Geest niet ontvangen en zul je de waarheid niet kunnen begrijpen. Wat zal dan het resultaat zijn? Je zult voor altijd in duisternis leven en je zult niet worden gered. Als je de waarheid wilt verkrijgen en jouw gezindheid wilt veranderen, moet je een prijs betalen om de waarheid te verkrijgen en de waarheid in praktijk te brengen, en moet je jouw hart openen en communiceren met anderen. Dit is gunstig voor jouw ingang in het leven en jouw verandering van gezindheid. Het in bijeenkomsten bespreken van jouw ervaring en begrip komt jou en anderen ten goede. Hoe zal het aflopen als niemand van jullie praat over je zelfkennis, of je ervaringen en begrip; als niemand van jullie zichzelf ontleedt of openstelt; als jullie allemaal uitblinken in het spreken in letters en doctrines, terwijl niemand van jullie je begrip van jezelf deelt, en niemand van jullie de moed heeft om het beetje zelfkennis dat jullie bezitten aan het licht te brengen? Jullie komen allemaal bij elkaar en wisselen wat beleefde woorden en beleefdheden uit, jullie vleien elkaar en scheppen tegen elkaar op en zeggen onoprechte dingen. “Oh, jij bent de laatste tijd behoorlijk goed bezig geweest. Je hebt wat wijzigingen doorgevoerd!” “Je hebt onlangs zo'n groot geloof ten toon gespreid!” “Je bent zo vol passie!” “Je hebt zoveel meer ingezet dan ik.” “Jouw bijdragen zijn groter dan de mijne!” Dit is het soort situatie dat zich ontwikkelt. Iedereen vleit en schept op tegen elkaar, en niemand is bereid zijn ware zelf naar voren te brengen voor dissectie, zodat iedereen het kan onderscheiden en begrijpen. Kan er in zo'n omgeving er sprake zijn van een echt kerkelijk leven? Nee, daar kan geen sprake van zijn. Sommige mensen zeggen: “Ik heb een behoorlijk aantal jaren het kerkelijk leven geleid. Ik ben altijd tevreden geweest en heb ervan genoten. Tijdens bijeenkomsten houden de broeders en zusters er allemaal van om te bidden en hymnen te zingen om God te loven. Iedereen is tot tranen geroerd door de gebeden en hymnen. Soms worden dingen emotioneel geladen en zijn we allemaal heet en bezweet. De broeders en zusters zingen en dansen; het is zo'n rijk, kleurrijk kerkleven en het is zo plezierig. Het belichaamt echt het werk van de Heilige Geest! Daarna eten en drinken we Gods woorden, en we voelen dat Gods woorden recht tot ons hart spreken. Elke keer dat we communiceren, is iedereen erg enthousiast.” Enkele jaren van dit soort kerkelijk leven is voor iedereen heel plezierig, maar wat komt er dan van? Vrijwel niemand komt daadwerkelijk in de realiteit van de waarheid, en bijna niemand kan zijn ervaringen beschrijven om van God te getuigen. Ze hebben veel energie om Gods woorden te lezen, te zingen en te dansen, maar als het tijd is om de waarheid te communiceren, raken sommige mensen ongeïnteresseerd. Niemand praat over hun ervaring om een eerlijk persoon te worden; niemand ontleedt zichzelf, en niemand legt zijn eigen verdorven gezindheid bloot, zodat anderen die kunnen kennen en onderscheiden tot hun voordeel en verheffing. Niemand communiceert over hun werkelijke ervaring en getuigenis om God te verheerlijken. Enkele jaren kerkelijk leven worden zomaar verkwist, zingend en dansend, zich gelukkig voelend, vol genietend. Vertel me: Waar komt dit geluk en genot vandaan? Ik zou zeggen dat het niet is wat God wil zien of wat Hem bevredigt, want wat Hij wil zien is een verandering in de gezindheid van het leven van mensen, en mensen die leven volgens de realiteit van de waarheid. God wil deze realiteit zien. Hij wil niet dat je jouw gezangboeken vasthoudt, zingt en danst ter ere van Hem wanneer je in bijeenkomsten bent of gepassioneerd bent – dat is niet wat Hij wil zien. Integendeel, God is bedroefd, gepijnigd en bezorgd als Hij dit ziet, omdat Hij duizenden en duizenden woorden heeft gesproken, maar geen enkele persoon heeft ze echt uitgevoerd en nageleefd. Dit is precies wat God zorgen baart. Jullie voelen je vaak vrij zelfvoldaan en tevreden met een beetje vrede en geluk in jullie kerkelijk leven. Je prijst God en krijgt wat plezier, een vleugje troost of spirituele vervulling, om dan te denken dat je jouw geloof goed hebt gepraktiseerd. Je klampt je vast aan deze illusies, behandelt ze als kapitaal, als de grootste afleiding van jouw geloof in God, en accepteert ze in plaats van een verandering in je levensgezindheid en een toegang tot het pad van verlossing. Op die manier denk je dat het niet nodig is om de waarheid na te streven of een eerlijk persoon te zijn. Het is niet nodig om over jezelf na te denken of je problemen te ontleden, of Gods woorden in de praktijk te brengen en te ervaren. Dit komt nu op gevaarlijk terrein. Als mensen zo doorgaan; als ze, wanneer Gods werk ten einde loopt, nog steeds geen eerlijke mensen zijn geworden of hun plicht niet goed genoeg hebben vervuld; als ze geen echte onderwerping aan God hebben bereikt en nog steeds kunnen worden misleid en gecontroleerd door antichristen; als ze niet aan Satans invloed zijn ontsnapt; als ze niet voldoen aan deze vereisten die God hen heeft gegeven, dan zijn het geen mensen die God zal redden. Daarom maakt God zich zorgen.

Mensen zijn altijd erg enthousiast als ze het geloof net hebben omarmd. Vooral als ze horen dat God de waarheid communiceert, denken ze: “Nu begrijp ik de waarheid. Ik heb de ware weg gevonden. Ik ben erg verheugd!” Elke dag voelt net zo vreugdevol als het vieren van het nieuwe jaar of een bruiloft; elke dag kijken ze uit naar iemand die een bijeenkomst of communicatie organiseert. Maar na een paar jaar verliezen sommige mensen hun enthousiasme voor het kerkelijk leven en verliezen ze ook hun enthousiasme om in God te geloven. Waarom is dat zo? Dat is zo omdat ze slechts een oppervlakkig, theoretisch begrip hebben van Gods woorden en de waarheid. Ze zijn niet echt Gods woorden binnengegaan, of hebben hun realiteit niet persoonlijk ervaren. Zoals God zegt, kijken veel mensen naar het heerlijke feestmaal, maar de meesten komen alleen maar kijken. Ze pakken het heerlijke voedsel dat door God is verstrekt niet en eten, proeven en gebruiken het niet om hun lichaam te voeden. Dit is wat God verafschuwt en wat Hem zorgen baart. Is dit niet het soort toestand waarin jullie zich momenteel bevinden? (Ja.) Ik communiceer regelmatig met jullie allemaal om jullie te helpen. Wat Mij het meeste zorgen baart, is dat jullie, nadat je naar deze preken hebt geluisterd en aan je geestelijke behoeften hebt voldaan, niets meer zult doen om ze in praktijk te brengen en er verder geen aandacht aan schenkt. In dat geval zou alles wat ik heb gezegd tevergeefs zijn geweest. Het maakt niet uit van wat voor soort kaliber iemand is, je zult na twee of drie jaar geloof kunnen zien of hij of zij iemand is die van de waarheid houdt of niet. Als ze iemand zijn die van de waarheid houdt, zullen ze die vroeg of laat nastreven; als ze niet iemand zijn die van de waarheid houdt, zullen ze het niet lang volhouden en zullen ze ontmaskerd en verstoten worden. Zijn jullie eigenlijk liefhebbers van de waarheid? Zijn jullie bereid om eerlijke mensen te worden? Zullen jullie in de toekomst kunnen veranderen? Hoeveel hiervan gaan jullie persoonlijk uitvoeren na deze communicatie? Hoeveel hiervan zal voor jullie echt resultaten opleveren? Dat is allemaal onbekend; het zal uiteindelijk worden onthuld. Het heeft niets te maken met hoe vurig iemand is of hoeveel lijden ze kunnen verdragen als ze nieuw zijn in het geloof. Waar het om draait is of ze de waarheid liefhebben of niet, en of ze de waarheid kunnen accepteren of niet. Alleen degenen die van de waarheid houden, zullen er na het horen van een preek over nadenken. Alleen zij zullen nadenken over hoe ze Gods woorden in praktijk kunnen brengen, hoe ze Gods woorden kunnen ervaren, hoe ze in hun dagelijks leven kunnen worden toegepast en hoe ze de realiteit van de waarheid in Gods woorden kunnen naleven om iemand te worden die zich werkelijk aan God onderwerpt. Daarom zullen degenen die van de waarheid houden uiteindelijk de waarheid verwerven. Degenen die niet van de waarheid houden, accepteren mogelijk de ware weg; ze kunnen elke dag bijeenkomen en naar preken luisteren en een leerstelling leren, maar op het moment dat ze te maken krijgen met ontberingen of beproevingen, worden ze negatief en zwak, en kunnen ze zelfs hun geloof verloochenen. Of je als gelovige de realiteit van de waarheid al dan niet kunt binnengaan, hangt af van je houding ten opzichte van de waarheid en wat het doel van je streven is: of het werkelijk is om de waarheid als je levensdoel te verwerven. Sommige mensen rusten zichzelf uit met de waarheid om anderen te helpen, God te dienen of de kerk goed te leiden. Dat is niet slecht, en het betekent dat die mensen een last op hun schouders nemen. Maar als ze zich niet concentreren op hun eigen intrede in het leven of op het beoefenen van de waarheid, en als ze de waarheid niet zoeken om problemen op te lossen, kunnen ze dan de realiteit van de waarheid binnengaan? Dat zou onmogelijk zijn. Hoe kunnen ze anderen helpen als ze de realiteit van de waarheid niet bezitten? Hoe kunnen ze God dienen? Kunnen ze kerkelijk werk goed doen? Ook dat zou onmogelijk zijn. Het maakt niet uit naar hoeveel preken je hebt geluisterd of welk pad je hebt gekozen. Ik zal het juiste perspectief met jullie delen: Het maakt niet uit welke plicht je vervult, of je nu een leider bent of een regelmatige volgeling, je moet in de eerste plaats je best doen om Gods woorden te verwoorden. Je moet ze lezen en serieus overdenken. Je moet eerst inzicht krijgen in alle waarheden die je moet kennen en beoefenen; houd jezelf daaraan en voer ze voor jezelf uit. Je hebt pas een waarheid verworven als je die eerst hebt begrepen en de realiteit ervan bent binnengegaan. Als je de doctrine die je begrijpt altijd aan anderen uitlegt, maar niet in staat bent ze in praktijk te brengen of te ervaren, dan is dat een vergissing; dit is dwaasheid en onwetendheid. Je moet Gods woorden in praktijk brengen en ervaren als de waarheid, waarbij je geleidelijk aan een groot aantal waarheden gaat begrijpen. Dan zul je steeds betere resultaten gaan behalen in je plicht, en veel ervaringen en getuigenissen hebben om te delen. Op deze manier worden Gods woorden jouw leven. Je zult er zeker van zijn dat je jouw plicht goed vervult, en je zult ook in staat zijn om de opdracht die God je heeft gegeven, te volbrengen. Als je anderen altijd aan deze woorden wilt houden, ze op anderen wilt toepassen, of ze wilt gebruiken als kapitaal in jouw werk, dan zit je in de problemen. Daarmee bewandel je precies hetzelfde pad als Paulus. Aangezien dit jouw perspectief is, behandel je deze woorden zeker als doctrine, als theorie, en wil je deze theorieën gebruiken om toespraken te houden en werk gedaan te krijgen. Dit is erg gevaarlijk; dit is wat valse leiders en antichristen doen. Als je jouw eigen toestand beziet in overeenstemming met Gods woorden, eerst nadenkt over en inzicht krijgt in jezelf en vervolgens de waarheid in praktijk brengt, zul je de vruchten plukken en de realiteit van de waarheid binnengaan. Alleen dan ben je gekwalificeerd en heb je de statuur om je plicht goed te vervullen. Als je geen praktische ervaring hebt met Gods werk en Zijn woorden; als je het leven helemaal niet bent binnengegaan en alleen letters en doctrines kunt reciteren, dan zul je het, zelfs als je het werk doet, blindelings doen en niets concreets bereiken. Uiteindelijk zul je een valse leider en een antichrist worden, en zul je worden verstoten. Als je een aspect van de waarheid begrijpt, moet je jezelf eerst een spiegel voorhouden om jezelf ermee te vergelijken en het in jouw leven implementeren, zodat het jouw realiteit wordt. Dan win je zeker iets en word je veranderd. Als je voelt dat Gods woorden goed zijn, dat ze de waarheid zijn en realiteit hebben, maar je overweegt of probeert de waarheid niet in je hart te begrijpen, noch deze woorden te beoefenen en ervaren in je praktische leven, en in plaats daarvan de woorden gewoon opschrijft in een notitieboekje, waarmee het ophoudt, dan zul je nooit de waarheid begrijpen of verwerven. Wanneer je Gods woorden leest of preken en communicatie hoort, moet je erover nadenken en jezelf een spiegel voorhouden, ze in verband brengen met je eigen toestanden en ze gebruiken om je eigen problemen op te lossen. Alleen door de woorden op deze manier te implementeren, kun je er echt iets aan hebben. Is dit wat jullie in de praktijk brengen nadat jullie naar een preek hebben geluisterd? Als dat niet het geval is, dan is God niet in jullie leven, noch Zijn woorden, en heb je geen realiteit in jullie geloof in Hem. Je leeft buiten Gods woorden, als ongelovigen. Iedereen die in God gelooft, maar Zijn woorden niet in het echte leven kan toepassen om ze in praktijk te brengen en te ervaren, gelooft niet echt in God; ze zijn een ongelovige. Degenen die de waarheid niet kunnen beoefenen, zijn geen mensen die God gehoorzamen, het zijn mensen die tegen Hem in opstand komen en zich tegen Hem verzetten. Zonder Gods woorden in iemands echte leven te brengen, kunnen ze Gods werk niet ervaren. En als iemand Gods werk of het oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden niet in zijn echte leven ervaart, kunnen ze op geen enkele manier achter de waarheid komen. Begrijpen jullie dit? Als jullie deze woorden kunnen begrijpen, dan zou dat het beste zijn – maar hoe jullie ze ook begrijpen of, het gaat erom dat jullie Gods woorden en de waarheden die jullie begrijpen moeten toepassen op jullie echte leven en ze daar in de praktijk moeten brengen. Dit is de enige manier voor jou om in gestalte te groeien en je gezindheid te veranderen.

Wanneer God waarheden uitdrukt of Zijn eisen aan mensen naar voren brengt, zal Hij hen altijd wijzen op principes en paden van de praktijk. Neem bijvoorbeeld een eerlijk persoon zijn, waar we het net over hadden: God heeft mensen een pad laten zien door te vertellen hoe ze eerlijke mensen kunnen zijn en hoe ze de principes van eerlijk mensen in de praktijk kunnen brengen, zodat ze op het goede spoor komen. God zegt: “Als je er heel afkerig van bent om je geheimen, je moeilijkheden, bloot te leggen voor anderen om zo de weg van het licht te zoeken, dan zeg ik dat je iemand bent die niet makkelijk het heil zal verkrijgen en die niet eenvoudig tevoorschijn komt uit de duisternis.” De implicatie hiervan is dat Hij van ons verlangt dat we datgene nemen waarvan we denken dat het geheim of privé is en het onthullen, om het voor dissectie aan te bieden. Dit is waar jullie niet aan hebben gedacht: Jullie begrepen of wisten niet dat God dit zei om jullie dit in de praktijk te laten brengen. Soms handel je met sluwe, misleidende bedoelingen, en dus moeten jouw acties en bedoelingen worden veranderd. Misschien ziet niemand de sluwe of bedrieglijke aard in jouw woorden, maar geef jezelf geen schouderklopje. Je moet voor God komen en jezelf onderzoeken – je kunt misschien mensen voor de gek houden, maar je kunt God niet voor de gek houden. Je moet bidden, jouw bedoelingen en methoden blootleggen en ontleden, nadenken of jouw bedoelingen God zouden behagen, of Hij ze walgelijk zou vinden, of je ze kunt blootleggen, of ze nu moeilijk zijn om over te praten of niet, en of ze wel of niet in overeenstemming zijn met de waarheid. Met dit soort dissectie en analyse zul je ontdekken dat deze zaak in feite niet in overeenstemming is met de waarheid; dit soort gedrag kan moeilijk in het licht worden gebracht en God walgt ervan. Dan verander je dit gedrag. Wat laat Mijn communicatie jullie voelen? Sommigen van jullie maken zich waarschijnlijk zorgen. Je denkt: “Geloven in God is echt ingewikkeld. Het is al moeilijk genoeg geweest om zo ver te komen – nu moet ik helemaal opnieuw beginnen?” De realiteit is dat God nu is gekomen, en Hij is begonnen de mensheid te leiden om de realiteit van de waarheid binnen te gaan. Dit is het begin als gelovige en als persoon. Als je een goede start wilt maken, moet je een stevig fundament in je geloof bouwen, eerst de waarheden van visioenen en het belang van het volgen van God leren kennen, en je vervolgens concentreren op het in de praktijk brengen van de waarheid en het goed uitvoeren van je plicht. Op deze manier kun je de realiteit van de waarheid binnengaan. Als je je alleen richt op het reciteren van letters en doctrine en op basis daarvan een fundament legt, wordt dat een probleem. Het is alsof je een huis bouwt op een fundering van zand: Het maakt niet uit hoe hoog je het bouwt, het zal altijd instorten en het zal niet blijven bestaan. Er is op dit moment echter één lovenswaardig iets aan jullie allemaal dat kan worden geprezen, en dat is dat jullie kunnen begrijpen waarover ik met jullie communiceer en bereid zijn ernaar te luisteren. Dat is goed. Het nastreven van de waarheid en het betreden van de realiteit is het belangrijkste, de rest is secundair. Zolang je dit weet, zal het niet moeilijk zijn om op het goede pad te komen in je geloof. Om het pad van het nastreven van de waarheid te bewandelen, moet je eerst jezelf kennen – je moet duidelijk zijn over welke verdorven gezindheden je bezit en wat je tekortkomingen zijn. Dan zul je begrijpen hoe belangrijk het is om jezelf uit te rusten met de waarheid, en zul je in staat zijn om snel de waarheid te zoeken om problemen op te lossen. De tijd verglijdt voor iedereen! Als je eenmaal je problemen met het betreden van het leven hebt aangepakt en je de realiteit van de waarheid bezit, zul je een groter gevoel van innerlijke vrede hebben. Hoe groot de rampen ook zijn, je zult geen angst voelen. Als je de laatste jaren verspilt zonder de waarheid na te jagen, en als er dingen opduiken, heb je nog steeds de neiging om in een roes te raken en in een passieve staat van wachten te blijven hangen, en je kunt de waarheid ook niet gebruiken om je problemen op te lossen. Je leeft dan nog steeds volgens wereldse filosofieën en verdorven gezindheden; hoe jammerlijk zou dat zijn! Als je, wanneer de dag aanbreekt waarop de rampen groot zijn, geen greintje van de realiteit van de waarheid bezit, zul je er spijt van hebben dat je de waarheid niet hebt nagestreefd of je plicht niet goed hebt gedaan, dat je helemaal niets van de waarheid hebt verkregen. Je zult in een constante staat van angst leven. Op dit moment wacht het werk van de Heilige Geest op niemand. In hun eerste jaren van geloof geeft Hij mensen wat genade, wat barmhartigheid; Hij geeft hen hulp en groei. Als mensen nooit veranderen en nooit de werkelijkheid binnengaan, maar tevreden zijn met de doctrines die ze kennen, dan lopen ze gevaar. Ze hebben het werk van de Heilige Geest en de laatste kans op Gods redding en vervolmaking van de mensheid al gemist. Ze kunnen alleen maar aan rampen ten prooi vallen, huilend en tandenknarsend.

Wanneer je voor het eerst begint met het bouwen van een fundament in jouw geloof, moeten jullie stevig voet zetten op het pad van het nastreven van de waarheid. Je zou op de startlijn moeten staan om de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan, niet op de startlijn van het reciteren van letters en doctrines. Je moet je concentreren op het binnengaan in de werkelijkheid van de waarheid, de waarheid in alle dingen zoeken en in praktijk brengen, in staat zijn om de waarheid in alle dingen in praktijk te brengen en het als vergelijking voor alles te gebruiken. Je zou moeten nadenken over hoe je de waarheid in praktijk kunt brengen, wat de principes van beoefening zijn en wat voor soort beoefening van de waarheid aan Gods vereisten zal voldoen en God tevreden zal stellen. Mensen beschikken echter over te weinig gestalte. Ze vragen altijd naar dingen die niets te maken hebben met het beoefenen van de waarheid, die niets te maken hebben met zelfkennis of een eerlijk persoon zijn. Is dat niet betreurenswaardig? Toont dat geen kleine gestalte? Sommige mensen accepteerden deze stap van Gods werk zodra Hij eraan begon, en zijn tot op de dag van vandaag gelovig geweest. Maar ze begrijpen nog steeds niet wat de realiteit van de waarheid is, of wat het beoefenen van de waarheid betekent. Sommigen zeggen: “Ik heb mijn familie en carrière opgegeven voor mijn geloof en heb nogal wat meegemaakt. Hoe kun je zeggen dat ik niet over realiteit van de waarheid beschik? Ik heb mijn familie achtergelaten – is dat geen realiteit? Ik heb mijn huwelijk achter mij gelaten – is dat geen realiteit? Is dat niet allemaal een uitdrukking van het in de praktijk brengen van de waarheid?” Aan de buitenkant hebben jullie de seculiere wereld en jullie familie opgegeven om in God te geloven. Maar betekent dat dat je de werkelijkheid van de waarheid bent binnengegaan? Betekent dit dat je een eerlijk persoon bent, iemand die zich aan God onderwerpt? Betekent dit dat jouw gezindheid is veranderd, of dat je iemand bent die de waarheid of de mensheid bezit? Dat doet het zeker niet. Deze uiterlijke acties van jou kunnen andere mensen aardig lijken, maar ze betekenen niet dat je de waarheid beoefent of je onderwerpt aan God, en ze betekenen zeker niet dat je de realiteit van de waarheid binnengaat. De opofferingen en lasten van mensen zijn te vervalst, en mensen worden allemaal beheerst door de intentie om zegeningen te ontvangen, ze zijn niet gezuiverd door beproevingen en loutering. Dat is de reden waarom zovelen nog steeds plichtsgetrouw zijn in hun taken en geen echte resultaten behalen; ze verstoren, storen, ondermijnen en veroorzaken zelfs allerlei problemen binnen het werk van de kerk. Ze denken niet na over berouw en blijven negativiteit verspreiden, leugens vertellen en de feiten verdraaien om hun eigen zaak te bepleiten, zelfs als de kerk ze verstoot. Sommige mensen geloven een decennium of twee, maar veroorzaken nog steeds allerlei problemen en doen allerlei soorten kwaad. Vervolgens worden ze uit de kerk verstoten of verdreven. Het feit dat ze zoveel vreselijke dingen kunnen doen, is voldoende bewijs dat ze een vreselijk karakter hebben, dat ze te kwaadaardig en sluw zijn, en dat ze helemaal niet argeloos, gehoorzaam of onderdanig zijn. Dit komt omdat ze er nooit veel om hebben gegeven de waarheid in praktijk te brengen en een eerlijk persoon te zijn. Ze zien geloof in God als een kwestie van: “Zolang ik mijn familie opgeef, mezelf uitput voor God, lijd en een prijs betaal, zou God mijn daden moeten herdenken en zou ik Zijn redding moeten ontvangen.” Dit is gewoon eigenaardigheid en wensdenken. Als je redding wilt ontvangen en echt voor God wilt komen, moet je eerst naar God komen door te zoeken: “Oh God, wat moet ik in de praktijk brengen? Wat is uw maatstaf voor het redden van mensen? Wat voor soort mensen redt u?” Dit is wat we vooral moeten zoeken en weten. Vestig jouw fundament op de waarheid, steek in alles moeite in de waarheid en de werkelijkheid, en dan zul je een persoon zijn die een fundament bezit, die het leven bezit. Als je je fundament vestigt op letters en doctrines, nooit enige waarheid in de praktijk brengt of moeite doet voor enige waarheid, dan zul je iemand zijn die nooit het leven bezit. Als we oefenen om een eerlijk persoon te zijn, hebben we het leven, de realiteit en de essentie van een eerlijk persoon. We hebben dan de praktijk en het gedrag van een eerlijk persoon, en die eerlijke kant van ons zal God in ieder geval vreugde brengen en Hij zal het goedkeuren. We maken echter nog vaak gebruik van leugens, bedrog en misleiding, wat moet worden gezuiverd. Daarom moeten we blijven zoeken en niet in een sleur vast blijven zitten. God wacht op ons en geeft ons een kans. Als je nooit plannen maakt om een eerlijk persoon te worden, als je er nooit naar zoekt hoe je eerlijk en vanuit het hart kunt spreken, hoe je dingen kunt doen zonder de vervalsing van kunstgrepen of bedrog, hoe je je moet gedragen als een eerlijk persoon, dan is er geen enkele manier waarop je kunt leven met een eerlijke menselijke gelijkenis of de realiteit van de waarheid van een eerlijk persoon kunt binnengaan. Als je de werkelijkheid van een bepaald aspect van de waarheid bent binnengegaan, dan heb je dat aspect van de waarheid verworven; als je die realiteit niet bezit, dan bezit je dat leven of die status niet. Als je wordt geconfronteerd met beproevingen en verleidingen, of wanneer je een opdracht ontvangt, zul je gemakkelijk struikelen en fouten maken als je helemaal geen werkelijkheid hebt; je zult geneigd zijn God te beledigen en Hem ongehoorzaam te zijn. Je zult jezelf niet kunnen helpen. Veel mensen vliegen met hun plichten uit de bocht, weigeren advies aan te nemen en blijven onverbeterlijk, waardoor het werk van de kerk ernstig wordt verstoord en de belangen van Gods huis ernstig worden geschaad. Deze mensen worden uiteindelijk verstoten of verdreven – dat is de onvermijdelijke uitkomst. Maar als je momenteel de waarheid beoefent om een eerlijk persoon te zijn, dan wordt je getuigenis van je ervaring als een eerlijk persoon door God goedgekeurd. Niemand kan dat van je afnemen, en niemand kan je van deze realiteit, van dit leven beroven. Sommige mensen vragen: “Ik ben al heel lang een eerlijk persoon. Kan ik dan weer een sluw persoon worden?” Als je jouw verdorven gezindheid hebt afgeworpen; als je de realiteit bezit van de waarheid om een eerlijk persoon te zijn; als je een menselijke gelijkenis naleeft en kunstgrepen, bedrog en de wereld van ongelovigen in je hart veracht, dan kun je niet meer onder de invloed van Satan komen te staan. Dit komt omdat je in staat bent te leven volgens Gods woorden; je leeft al in het licht. Veranderen van een sluw persoon in een eerlijke persoon is niet gemakkelijk. Terugkeren van een eerlijk persoon waar God echt behagen in schept naar een sluw persoon, zou onmogelijk zijn, zelfs nog moeilijker. Sommige mensen zeggen: “Ik heb meerdere jaren ervaring als eerlijk persoon. Ik vertel meestal de waarheid en ik ben redelijk eerlijk. Maar af en toe zeg ik iets dat onwaar, indirect of sluw is.” Dit is een veel gemakkelijker probleem om op te lossen. Zolang je je concentreert op het zoeken naar de waarheid en het streven naar de waarheid, hoef je je geen zorgen te maken dat je in de toekomst niet kunt veranderen. Je zult zeker blijven verbeteren. Net als een zaailing die in de aarde wordt geplant; als je hem op tijd water geeft en de zaailing dagelijks zonlicht heeft, hoef je je geen zorgen te maken of hij later vrucht zal dragen, en zal er zeker een oogst zijn in de herfst. Waar jullie je nu het meest zorgen over zouden moeten maken, is het volgende: Hebben jullie enige ervaring opgedaan in een eerlijk persoon zijn? Vertel je steeds minder leugens? Kun je zeggen dat je nu over het algemeen een eerlijk persoon bent? Dit zijn de belangrijkste vragen. Als iemand zegt: “Ik weet dat ik een bedrieglijk persoon ben, maar ik heb eerlijk zijn nooit in de praktijk gebracht”, dan ken je niets van de realiteit om een eerlijk persoon te zijn. Je moet hard werken, elk klein facet van jouw leven, al je verschillende gedragingen, alle wijzen waarop je bedrog pleegt en je behandeling van anderen voor dissectie naar voren brengen. Voordat je deze dingen ontleedt, voel je je misschien erg tevreden met jezelf, erg zelfvoldaan omdat je hebt gedaan wat je hebt gedaan. Maar als je ze eenmaal ontleedt en met Gods woorden hebt vergeleken, zul je geschokt zijn: “Ik wist niet dat ik zo gemeen, zo kwaadaardig en verraderlijk ben!” Je zult je ware zelf en je gebreken echt ontdekken en je bedrog erkennen. Als je niet aan dissectie doet, en jezelf voor altijd beschouwt als een eerlijk persoon, iemand die vrij is van bedrog, maar jezelf vervolgens nog steeds een bedrieglijk persoon noemt, dan zal je nooit veranderen. Als je die verachtelijke, kwade bedoelingen niet in jouw hart opgraaft, hoe zie je dan jouw lelijkheid en verdorvenheid? Als je niet nadenkt over jouw corrupte staten en deze niet ontleedt, zul je dan de waarheid zien over hoe in en in corrupt je bent? Zonder enig begrip van jouw verdorven gezindheid, zul je niet weten hoe je de waarheid moet zoeken om problemen op te lossen; je zult niet weten hoe je de waarheid moet nastreven en de realiteit kunt binnengaan volgens Gods vereisten. Dat is de ware betekenis achter de uitdrukking: “Je zult nooit de realiteit hebben als je de waarheid niet in praktijk brengt.”

Alles wat God zegt is de waarheid – elk laatste woord beschikt over de realiteit van de waarheid, en het is allemaal de realiteit van positieve dingen. Mensen hoeven alleen maar Gods woorden in hun dagelijks leven te brengen om ze in praktijk te brengen en binnen te gaan. Elk woord van God is gericht op wat de mensheid nodig heeft, en elk woord is bedoeld voor mensen om zichzelf mee te vergelijken. Deze woorden zijn niet bedoeld voor een terloopse glans, noch zijn ze bedoelt om bepaalde spirituele behoeften van jou te bevredigen, noch voor jou om lippendienst te bewijzen of om jouw behoeften te bevredigen door over letters en doctrines te praten. Elk woord van God bezit de realiteit van de waarheid. Als je Gods woorden niet in praktijk brengt, kun je de realiteit van de waarheid niet binnengaan; je zult altijd iemand zijn die geen verbinding heeft met de realiteit. Als je een eerlijk persoon zijn in de praktijk brengt, dan zul je over de realiteit beschikken om eerlijk te zijn en zul je in staat zijn om te leven als een eerlijk persoon, in plaats van alleen maar net te doen alsof. Je zult ook kunnen begrijpen wat voor soort persoon eerlijk is en wat voor soort persoon niet, en waarom God bedrieglijke mensen verafschuwt. Je zult écht begrijpen hoe belangrijk het is om een eerlijk persoon te zijn; je zult ervaren wat God voelt als Hij van mensen verlangt dat ze eerlijk zijn, en waarom Hij dat van mensen verlangt. Als je merkt dat je vol sluwheid bent, zul je jouw eigen bedrieglijkheid en valsheid haten. Je zult haten hoe schaamteloos je hebt geleefd door je bedrieglijke, valse gezindheid. Je zult dus graag willen veranderen. Zo zul je steeds meer voelen dat eerlijk zijn de enige manier is om met een normale menselijkheid en zinvol te leven. Je zult het gevoel hebben dat het ongelooflijk veelbetekenend is dat God van mensen eist dat ze eerlijk zijn. Je zult het gevoel hebben dat je alleen door dit te doen aan Gods wil kunt voldoen, dat alleen eerlijke mensen redding zullen verkrijgen en dat wat God zei volkomen juist is! Zeg me: Is Gods eis dat mensen eerlijk moeten zijn zinvol? (Ja, dat is het.) Vanaf nu zouden jullie dan de bedrieglijke en valse delen van jezelf moeten ontleden. Als je ze eenmaal hebt ontleed, zul je ontdekken dat achter al het bedrieglijke een intentie, een bepaald doel en menselijke lelijkheid schuilt. Je zult ontdekken dat dit bedrog de dwaasheid, het egoïsme en de verachtelijkheid van mensen onthult. Wanneer je dat ontdekt, zul je jouw ware gezicht zien, en wanneer je jouw ware gezicht ziet, zul je jezelf haten. Als je jezelf begint te haten, als je echt weet wat je écht bent, blijf je dan met jezelf pronken? Zul je altijd blijven opscheppen? Zul je altijd complimenten en lof van anderen willen krijgen? Zul je nog steeds zeggen dat Gods eisen te hoog zijn, dat het niet nodig is? Zo gedraag je je niet en zulke dingen zeg je niet. Je zult het eens zijn met wat God zegt, en “Amen” zeggen. Je zult met jouw hart en verstand overtuigd zijn, en met je ogen. Wanneer dit gebeurt, betekent dit dat je bent begonnen met het beoefenen van Gods woorden, dat je de werkelijkheid bent binnengegaan en dat je resultaten begint te zien. Hoe meer je Gods woorden in praktijk brengt, hoe meer je zult voelen hoe nauwkeurig en hoe noodzakelijk ze zijn. Als je ze niet in de praktijk zou brengen, maar gewoon door zou kletsen en zeggen: “Oh, ik ben oneerlijk, ik ben bedrieglijk,” dan zou je net zo bedrieglijk blijven als altijd wanneer je met een situatie wordt geconfronteerd. Je zou blijven denken dat dat niet telt als bedrog, maar als eerlijkheid, en dat je er zo vanaf bent. De volgende keer dat er iets opduikt, speel je weer spelletjes. Je zou indirect en bedrieglijk zijn en niets anders vertellen dan leugens. Achteraf zou je je afvragen: “Was ik weer oneerlijk en bedrieglijk? Loog ik weer? Volgens mij telt dat niet.” Je zou voor God komen en bidden: “God, u ziet hoe ik altijd spelletjes speel, en oneerlijk en bedrieglijk ben. Vergeef me alstublieft. Ik zal mij de volgende keer niet zo gedragen, en als ik dat wel doe, straf me dan alstublieft.” Je noemt deze kwestie terloops en verdoezelt het. Wat voor soort persoon zou dit doen? Het is iemand die niet van de waarheid houdt en niet bereid is deze in praktijk te brengen. Je hebt mogelijk enigszins een prijs betaald of enige tijd besteed aan het vervullen van jouw plicht, het dienen van God of het luisteren naar preken. Je hebt misschien ook wat werkuren opgeofferd en wat minder geld verdiend. Maar in feite heb je de waarheid in de verste verte niet in praktijk gebracht, en heb je de kwestie van het beoefenen van de waarheid niet serieus genomen. Je bent oppervlakkig en onzorgvuldig geweest en het veronachtzaamt. Als je alleen doet alsof je de waarheid beoefent, bewijst dat dat je houding ten opzichte van de waarheid er niet een van liefde is. Je bent iemand die niet bereid is de waarheid in praktijk te brengen; je bent ver verwijderd van de waarheid en hebt er genoeg van. Je gelooft om zegeningen te verkrijgen, en de enige reden waarom je niet van God bent weggelopen, is omdat je bang bent om gestraft te worden. Dus modder je door in je geloof, wil je de woorden en letters van de leer prediken om jezelf er goed uit te laten komen, leer je wat spirituele woordenschat en enkele populaire hymnen, leer je wat slogans om over de waarheid te communiceren en populaire steekwoorden die verband houden met je geloof. Je tuigt jezelf op als spiritueel persoon, denkend dat je iemand bent die voldoet aan Gods wil en het waard is om door Hem gebruikt te worden. Je wordt zelfgenoegzaam en vergeet jezelf. Je wordt opgeslokt en voor de gek gehouden door dit oppervlakkige imago, dit hypocriete gedrag. Je wordt hierdoor voor de gek gehouden totdat je sterft, en hoewel je denkt dat je naar de hemel zult opstijgen, zul je in feite afdalen naar de hel. Welke betekenis heeft dat soort geloof? Er is niets waarachtig in dit zogenaamde ‘geloof’ van jou. Je hebt hoogstens erkend dat er een God is, maar je bent nog niets van de realiteit van de waarheid binnengegaan. Dus uiteindelijk zal jouw uitkomst hetzelfde zijn als die van ongelovigen – je gaat naar de hel, zonder goede uitkomst. God zegt: “Dat is omdat ik niet om heldere, weelderige bloemen vraag, maar om overvloedig fruit.” Het maakt niet uit hoeveel bloemen je hebt of hoe mooi ze ook zijn, God wil ze niet. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt hoe aardig je spreekt of in welke mate je je lijkt uit te putten, bijdraagt of jezelf opoffert, dit is niet waar God vreugde in schept. God kijkt alleen naar hoeveel waarheid je daadwerkelijk hebt begrepen en in praktijk hebt gebracht, hoeveel van de realiteit van de waarheid in Gods woorden je hebt nageleefd, of er een echte verandering in je levensgezindheid heeft plaatsgevonden, hoeveel oprechte ervaring en getuigenis die je hebt, hoeveel goede daden je hebt voorbereid, hoeveel je hebt gedaan om aan Gods wil te voldoen en of je jouw plicht naar behoren hebt vervuld. Dat zijn de dingen waar God naar kijkt. Als mensen God niet begrijpen en Zijn wil niet kennen, interpreteren ze die altijd verkeerd en presenteren ze aan Hem wat oppervlakkige dingen als een manier om met Hem te vereffenen. Ze zeggen: “God, ik ben al vele jaren een gelovige. Ik heb overal gereisd, het evangelie gepredikt en zoveel mensen bekeerd. Ik kan verschillende passages van uw woorden reciteren en nogal wat hymnen zingen. Als er iets groots of moeilijks gebeurt, vast en bid ik altijd, en lees ik altijd uw woorden. Dan moet ik mij toch wel conformeren aan uw wil?” Dan zegt God tegen hen: “Ben je nu een eerlijk persoon? Is jouw bedrieglijke gestalte veranderd? Heb je ooit een prijs betaald om een eerlijk mens te worden? Heb je ooit alle bedrieglijke dingen die je hebt gedaan, alle manieren waarop je bedrog hebt getoond, aan mij voorgelegd en aan het licht gebracht? Ben je minder oneerlijk tegen mij? Herken je het wanneer je valse verklaringen hebt afgelegd of loze beloften aan mij doet, of aardige dingen zegt om mij voor de gek te houden? Heb je deze dingen losgelaten?” Als je daarover nadenkt en merkt dat je deze dingen helemaal niet hebt losgelaten, zul je stomverbaasd achterblijven. Je zult worden gewaarschuwd voor het feit dat je niet over een manier beschikt om rekeningen voor God te vereffenen. Ik leg jullie verdorven staat bloot zodat jullie jezelf kunnen leren kennen; Ik praat zoveel zodat jullie de waarheid in praktijk kunnen brengen en de realiteit kunnen betreden. Geen woorden, geen communicatie of waarheden zijn voor mensen om willekeurig te reciteren; ze moeten in praktijk worden gebracht. Waarom word je altijd verteld om de waarheid te accepteren en in praktijk te brengen? Dat is omdat alleen de waarheid jullie corruptie kan zuiveren en jullie kijk op het leven en jullie waarden kan veranderen, en alleen de waarheid iemands leven kan worden. Wanneer je de waarheid accepteert, moet je deze ook in praktijk brengen om ervoor te zorgen dat het jouw leven wordt. Als jij gelooft dat je de waarheid begrijpt, maar deze niet in praktijk hebt gebracht, en het jouw leven niet is geworden, dan kun je onmogelijk veranderen. Aangezien je de waarheid niet hebt geaccepteerd, is er geen manier voor jouw verdorven gezindheid om gereinigd te worden. Als je de waarheid niet in praktijk brengt, zul je niet veranderen. Tot slot, als de waarheid geen wortel heeft geschoten in jouw hart en het niet jouw leven is geworden, dan zal jouw lot en uitkomst worden beslist als jouw tijd als gelovige ten einde loopt. Voelen jullie in het licht van deze communicatie enige urgentie om de waarheid in praktijk te brengen? Wacht niet drie jaar, vijf jaar of langer om het dan pas te beoefenen. Er bestaat niet zoiets als te vroeg of te laat zijn als het gaat om het beoefenen van de waarheid; als je het snel oefent, verander je snel, en als je het later oefent, verander je later. Als je jouw kans op het werk van de Heilige Geest en Gods vervolmaking van de mensheid mist, loop je gevaar wanneer de grote rampen komen. Als dan Gods werk om de mensheid te redden ten einde is, zijn er helemaal geen kansen meer. Als je, nadat je jouw kans hebt verspeeld, zegt: “Ik heb er toen geen moeite voor gedaan, maar ik zal dit nu gaan oefenen,” zal het te laat zijn en is het onwaarschijnlijk dat je door God zult worden vervolmaakt. Dat komt omdat de Heilige Geest niet meer zal werken, en je begrip van alle dingen, van alle waarheden, zal erg oppervlakkig zijn. Er doen zich nu allerlei situaties voor, en door te communiceren over de waarheid, groeit jullie geloof en zijn jullie meer vastberaden om God te volgen. Als er een tijdje geen situaties zouden zijn, zouden jullie zeker negatief en ongedisciplineerd worden en steeds verder van God afdrijven. Je zou net als degenen in de religieuze wereld worden, en alleen maar de realisatie van bijeenkomsten en religieuze ceremonies observeren, volkomen zonder de realiteit van de waarheid. Wat hebben jullie er dan aan om op je borst te slaan en te jammeren?

Vertel me, is het vermoeiend om naast bedrieglijke mensen te leven? (Ja, dat is het.) Zijn ze ook niet uitgeput? In feite zijn ze ook moe, maar ze voelen hun vermoeidheid niet. Dit komt omdat bedrieglijke mensen en eerlijke mensen verschillend zijn: Eerlijke mensen zijn eenvoudiger. Hun gedachten zijn niet zo ingewikkeld en ze zeggen wat ze denken. Bedrieglijke mensen daarentegen draaien er altijd omheen als ze spreken. Ze zeggen niets direct – in plaats daarvan spelen ze altijd bedrieglijke spelletjes en verdoezelen ze hun leugens. Ze oefenen altijd hun geest, denken altijd na, bang dat als ze ook maar enigszins nalatig zijn, ze iets zullen laten ontglippen. In hoeverre spelen sommige mensen bedrieglijke spelletjes? Het maakt niet uit met wie ze omgaan, ze proberen altijd te zien wie meer berekenend is, wie slimmer is, wie aan de top staat, en uiteindelijk wordt hun competitiviteit een neurose. Ze kunnen 's nachts niet slapen, maar voelen geen pijn en denken zelfs dat dit normaal is. Zijn ze dan geen levende demonen geworden? Wanneer God mensen redt, staat Hij hen toe Satans invloed en hun verdorven gezindheid af te werpen, eerlijke mensen te worden en naar Zijn woorden te leven. Leven als een eerlijk persoon is bevrijdend en veel minder pijnlijk. Het is het gelukkigste leven. Eerlijke mensen zijn eenvoudiger. Ze zeggen wat er in hun hart leeft en wat ze denken. In hun woorden en daden volgen ze hun geweten en verstand. Ze zijn bereid naar de waarheid te streven en brengen die in praktijk als ze die begrijpen. Als ze een zaak niet kunnen doorzien, zijn ze bereid de waarheid te zoeken, en dan doen ze wat daarmee in overeenstemming is. Ze zoeken overal en in alles Gods wil en volgen die dan in hun daden. Er zijn misschien wel een aantal gebieden waarop ze dwaas zijn en zichzelf moeten toerusten met de principes van de waarheid, en dit vereist dat ze voortdurend groeien. Op deze manier ervaren betekent dat ze eerlijke, wijze mensen kunnen worden en zich geheel aan Gods wil kunnen conformeren. Maar bedrieglijke mensen zijn niet zo. Ze leven volgens satanische gezindheden, demonstreren hun verdorvenheid, maar zijn bang dat anderen daarbij iets vinden om tegen hen te gebruiken. Dus gebruiken ze valse en bedrieglijke trucs als reactie. Ze zijn bang voor een tijd waarin alles zal worden onthuld, dus gebruiken ze alle mogelijke middelen om leugens te verzinnen en te verdoezelen, en als er een discrepantie ontstaat, vertellen ze nog meer leugens om dit op te vullen. Altijd liegen en hun leugens verbergen – is dat geen uitputtende manier van leven? Ze pijnigen altijd hun hersens om leugens te bedenken en die te verdoezelen. Het is gewoon te vermoeiend. Dat is de reden waarom bedrieglijke mensen, die hun dagen doorbrengen met het bedenken van leugens en deze verdoezelen, zulke uitputtende en pijnlijke levens hebben! Dat geldt echter niet voor eerlijke mensen. Als eerlijk persoon heb je niet zoveel om rekening mee te houden als je spreekt en handelt. In de meeste gevallen kan een eerlijk persoon gewoon de waarheid spreken. Alleen wanneer een specifieke kwestie hun belangen raakt, laten ze hun verstand harder werken; ze liegen misschien een beetje om hun belangen te beschermen, om hun ijdelheid en trots te behouden. Dat soort leugens zijn beperkt, dus spreken en handelen is voor eerlijke mensen niet zo vermoeiend. De bedoelingen van bedrieglijke mensen zijn veel gecompliceerder dan die van eerlijke mensen. Hun overwegingen zijn te veelzijdig: Ze moeten rekening houden met hun prestige, hun reputatie, winst en status; en ze moeten hun belangen beschermen, en dit alles zonder anderen gebreken te laten zien of het spel weg te geven, dus moeten ze hun hersens pijnigen om met leugens te komen. Bovendien hebben bedrieglijke mensen grote, buitensporige verlangens en zijn ze veeleisend. Ze moeten manieren bedenken om hun doelen te bereiken, dus moeten ze doorgaan met liegen en bedriegen, en naarmate ze meer leugens vertellen, moeten ze meer leugens verbergen. Daarom is het leven van een bedrieglijk persoon zoveel uitputtender en pijnlijker dan dat van een eerlijk persoon. Sommige mensen zijn relatief eerlijk. Als ze de waarheid kunnen nastreven, over zichzelf kunnen nadenken ongeacht de leugens die ze hebben verteld, het bedrog kunnen herkennen waar ze zich mee bezig hebben gehouden, wat het ook was, het in het licht van Gods woorden kunnen bekijken om het te ontleden en te begrijpen, en het vervolgens te veranderen, dan zullen ze zich in niet meer dan een paar jaar van veel van hun leugens en bedrog kunnen ontdoen. Ze zullen dan een persoon zijn geworden die in wezen eerlijk is. Door zo te leven zijn ze niet alleen vrij van veel pijn en uitputting, het brengt hen ook vrede en geluk. In veel zaken zullen ze vrij zijn van de dwang van prestige, winst, status, ijdelheid en trots, en zullen ze van nature een vrij en bevrijd leven leiden. Bedrieglijke mensen hebben echter altijd bijbedoelingen met hun spreken en daden. Ze verzinnen allerlei leugens om anderen te misleiden, en zodra ze worden ontmaskerd, bedenken ze manieren om hun leugens te verdoezelen. Gekweld op verschillende wijzen, voelen ook zij dat hun leven uitputtend is. Het is voor hen vermoeiend genoeg om in elke situatie die ze tegenkomen zoveel leugens te vertellen, en om die leugens vervolgens te moeten verdoezelen, is nog veel vermoeiender. Alles wat ze zeggen is bedoeld om een doel te bereiken, dus besteden ze veel mentale energie aan elk woord dat ze uitspreken. En als ze klaar zijn met praten, zijn ze bang dat je ze doorziet, dus moeten ze ook hun hersens pijnigen om hun leugens te verbergen, hardnekkig dingen aan je uitleggen, proberen je te overtuigen dat ze niet liegen of bedriegen, dat ze een goed mens zijn. Bedrieglijke mensen zijn geneigd deze dingen te doen. Als twee bedrieglijke mensen samen zijn, is er zeker sprake van intriges, conflicten en plannen. Het gekibbel zal nooit eindigen, wat resulteert in een diepere en diepere haat, en ze zullen aartsvijanden worden. Als je een eerlijk persoon bent en samen bent met een bedrieglijk persoon, zul je zeker van deze gedragingen walgen. Als ze hier en daar gewoon zo handelen, zul je zeggen dat iedereen een corrupte gezindheid heeft en dat zulke dingen moeilijk te vermijden zijn. Maar als ze zich de hele tijd zo gedragen, zul je bijzonder misselijk worden en walgen van deze methoden; je zult walgen van die kant van hen en van hun intenties. Als je er zo van walgt, kun je ze verachten en afwijzen. Dit is heel normaal. Er kan niet met hen worden omgegaan, tenzij ze zich bekeren en enige verandering tonen.

Wat zeggen jullie? Is het leven niet uitputtend voor bedrieglijke mensen? Ze vertellen de hele tijd leugens, en vervolgens nog meer leugens om ze te verdoezelen en houden zich bezig met bedrog. Ze roepen deze uitputting over zichzelf op. Ze weten dat op zo’n manier leven uitputtend is, dus waarom zouden ze nog steeds bedrieglijk en niet eerlijk willen zijn? Hebben jullie over deze vraag wel eens nagedacht? Dit is een gevolg van het feit dat mensen voor de gek worden gehouden door hun satanische aard; het weerhoudt hen ervan zich van dit soort leven te ontdoen. Mensen zijn bereid om te accepteren dat ze zo voor de gek worden gehouden en hierin te leven; zij willen de waarheid niet beoefenen en het pad van het licht niet bewandelen. Je denkt dat op zo’n manier leven uitputtend is en dat het onnodig is om op die manier te werk te gaan – maar bedrieglijke mensen vinden het absoluut noodzakelijk Ze denken dat ze zich vernederd zouden voelen als ze dat niet zouden doen, dat het hun imago, hun reputatie en hun belangen zou schaden, dat ze te veel zouden verliezen. Zij koesteren deze dingen, zij koesteren hun eigen imago, reputatie en status. Dit is het ware gezicht van mensen die de waarheid niet liefhebben. Kortom, wanneer mensen niet eerlijk willen zijn of de waarheid in praktijk willen brengen, komt dat omdat zij de waarheid niet liefhebben. In hun hart koesteren ze zaken als reputatie en status, ze willen wereldse trends volgen en onder de invloed van Satan leven. Dit is een probleem van hun aard. Vandaag de dag zijn er mensen die al jaren in God geloven, die vele preken hebben gehoord en weten wat het geloof in God inhoudt. Maar ze brengen de waarheid nog steeds niet in praktijk, en zijn geheel niet veranderd. Waarom is dat zo? Dat is omdat zij de waarheid niet liefhebben. Zelfs als zij een beetje van de waarheid begrijpen, kunnen zij die nog steeds niet in praktijk brengen Voor zulke mensen zal het voor niets zijn, hoeveel jaar ze ook in God geloven. Kunnen mensen die de waarheid niet liefhebben gered worden? Het is absoluut onmogelijk. De waarheid niet liefhebben is een probleem met iemands hart, met iemands aard. Dat kan niet worden opgelost. Of iemand gered kan worden in zijn geloof, hangt vooral af van het feit of hij de waarheid liefheeft of niet. Alleen degenen die van de waarheid houden, kunnen de waarheid accepteren; alleen zij kunnen ontberingen ondergaan en een prijs betalen ter wille van de waarheid, en alleen zij kunnen tot God bidden en op Hem vertrouwen. Alleen zij kunnen de waarheid zoeken en nadenken en zichzelf kennen door hun ervaringen, de moed hebben om het vlees te verzaken en de waarheid in praktijk te brengen, en onderwerping aan God te bereiken. Alleen zij die van de waarheid houden, kunnen haar op deze manier nastreven, het pad van verlossing bewandelen en Gods goedkeuring verkrijgen. Er is geen andere weg dan deze. Het is erg moeilijk voor degenen die niet van de waarheid houden om het te accepteren. Dit komt omdat ze van nature de waarheid beu zijn en er een hekel aan hebben. Als ze wilden stoppen met het zich tegen God verzetten en geen kwaad meer willen doen, zou het heel moeilijk voor ze zijn om dat te doen, omdat ze van Satan zijn en ze al duivels en vijanden van God zijn geworden. God redt de mensheid, Hij redt geen duivels of Satan. Sommige mensen stellen vragen als: “Ik begrijp de waarheid echt. Ik kan het alleen niet in praktijk brengen. Wat moet ik doen?” Dit is niet iemand die van de waarheid houdt. Als iemand de waarheid niet liefheeft, kan hij, zelfs als hij de waarheid begrijpt, deze niet in praktijk brengen omdat hij daar in wezen niet toe bereid is en de waarheid niet prettig vindt. Zo’n persoon kan niet gered worden. Sommige mensen zeggen: “Ik denk dat je veel verliest als je een eerlijk persoon bent, dus wil ik dat niet zijn. Bedrieglijke mensen verliezen nooit; ze profiteren zelfs van misbruik maken van anderen. Dus ben ik liever een bedrieglijk mens. Ik ben niet bereid om anderen te vertellen over mijn privézaken, om mij te kunnen doorzien en begrijpen. Mijn lot moet in mijn eigen handen liggen.” Probeer dat maar en zie wat er gebeurt. Kijk maar wat voor soort uitkomst dat voor jou oplevert; kijk maar wie er naar de hel gaat en wie er uiteindelijk wordt gestraft.

Zijn jullie bereid om eerlijk te zijn? Wat zijn jullie van plan na het horen van deze communicaties? Waar begin je het eerst mee? (Ik begin met niet liegen.) Dit is inderdaad de juiste manier om het in praktijk te brengen, maar niet liegen is niet eenvoudig. Achter de leugens van mensen liggen vaak achterliggende bedoelingen, maar sommige leugens hebben geen intenties, noch zijn ze opzettelijk gepland. De leugens komen als vanzelf. Zulke leugens zijn gemakkelijk op te lossen; het zijn de leugens met achterliggende bedoelingen die moeilijk aan te pakken zijn. Dit komt omdat deze intenties voortkomen uit iemands aard en Satans bedrog vertegenwoordigen, en het zijn intenties die mensen opzettelijk kiezen. Als iemand niet van de waarheid houdt, dan zullen ze het vlees niet kunnen verzaken. Dus moeten ze tot God bidden en op Hem vertrouwen, en de waarheid zoeken om dit probleem op te lossen. Maar liegen kan niet direct worden opgelost. Er kan sprake zijn van tijdelijke terugval, en dat kan zelfs meermaals gebeuren. Dit is normaal, en als je maar iedere leugen die je vertelt probeert op te lossen, en dit volhoudt, dan komt de dag dat je niet meer liegt. Het tegengaan van liegen is een langdurige strijd: Als je liegt, reflecteer er dan over en bid tot God. Wanneer je nogmaals liegt, reflecteer er dan nogmaals over en bid weer tot God. Des te meer je tot God bidt, des te meer je jouw corrupte gezindheid zult haten, en des te meer je de waarheid in praktijk zult brengen en naleven. Dan ben je sterk genoeg om niet meer te liegen. Na een tijd van dergelijke ervaring en beoefening, kun je zien dat je veel minder liegt, dat je met veel meer gemak leeft en dat je niet meer hoeft te liegen en je leugens hoeft te verdoezelen. Hoewel je misschien niet veel van dag tot dag spreekt, zal elke zin uit het hart komen en waarachtig zijn, met heel weinig leugens. Hoe zal het voelen om zo te leven? Zal dat niet bevrijdend zijn? Je verdorven gezindheid zal je niet beheersen en je zult er niet door gebonden zijn, en je zult in ieder geval de resultaten gaan zien van een eerlijk persoon zijn. Natuurlijk, als je met bijzondere omstandigheden hebt te maken, kun je soms een klein leugentje laten ontglippen. Er kunnen momenten zijn dat je gevaar loopt of problemen ondervindt, of jouw eigen veiligheid wilt garanderen, en op die momenten kan liegen niet worden verholpen. Toch moet je erover nadenken, het begrijpen en het probleem oplossen. Je moet tot God bidden en zeggen: “Er zijn nog steeds leugens en bedrog in mij. Moge God me voor eens en voor altijd redden van mijn verdorven gezindheid.” Wanneer iemand opzettelijk wijsheid uitoefent, telt dat niet als een openbaring van verdorvenheid. Dit is wat men moet ervaren om een eerlijk mens te zijn. Op deze manier worden jouw leugens steeds minder in aantal. Vandaag vertel je tien leugens, morgen misschien negen, en overmorgen acht. Later vertel je er maar twee of drie. Je zult steeds meer de waarheid vertellen, en je praktijk om een eerlijk persoon te zijn zal steeds dichter bij Gods wil, Zijn vereisten en Zijn normen komen – en wat zal dat goed zijn! Om eerlijk te zijn, moet je een pad voor ogen hebben en een doel hebben. Los eerst het probleem van het vertellen van leugens op. Je moet de essentie kennen achter het vertellen van deze leugens. Je moet ook ontleden welke bedoelingen en motieven je ertoe aanzetten deze leugens te verkondigen, waarom je zulke intenties hebt en wat hun essentie is. Als je al deze kwesties hebt opgehelderd, heb je het probleem van liegen grondig doorzien, en als jou iets overkomt, kun je oefenen met deze principes. Als je doorgaat met dergelijke beoefening en ervaring, dan zul je zeker resultaten zien. Op een dag zul je zeggen: “Het is gemakkelijk om eerlijk te zijn. Bedrieglijk zijn is zo vermoeiend! Ik wil geen bedrieglijk persoon meer zijn, altijd moeten nadenken over welke leugens ik moet vertellen en hoe ik mijn leugens kan verdoezelen. Het is alsof je een persoon bent met een psychische aandoening, die in tegenstrijdigheden spreekt – iemand die het niet verdient om ‘mens’ genoemd te worden! Dat soort leven is zo vermoeiend, en zo wil ik niet meer leven!” Dan zul je de hoop hebben om echt eerlijk te zijn, en het zal bewijzen dat je vooruitgang begint te boeken in de richting van een eerlijk persoon. Dit is een doorbraak. Natuurlijk kunnen er sommigen van jullie zijn die, wanneer je begint met de beoefening ervan, gekrenkt zullen zijn na het spreken van eerlijke woorden en het jezelf blootgeven. Je gezicht zal rood worden, je zult je schamen en je zult bang zijn voor het uitlachen door anderen. Wat moet je dan doen? Toch moet je tot God bidden en vragen of Hij je kracht wil geven. Je zegt: “Oh God, ik wil een eerlijk persoon zijn, maar ik ben bang dat mensen me zullen uitlachen als ik de waarheid spreek. Ik vraag u mij te redden uit de dwang van mijn satanische gezindheid; laat me leven door uw woorden, om bevrijd te zijn.” Als je op deze manier bidt, zal er steeds meer helderheid in je hart zijn en zul je tegen jezelf zeggen: “Het is goed om dit in praktijk te brengen. Vandaag heb ik de waarheid beoefend. Eindelijk ben ik eens een eerlijk mens geweest.” Als je zo bidt, zal God jou verlichten. Hij zal in je hart werken en je ontroeren, zodat je kunt waarderen hoe het voelt om een eerlijk mens te zijn. Zo moet de waarheid in praktijk worden gebracht. Helemaal aan het begin heb je geen pad, maar door de waarheid te zoeken zul je een pad vinden. Wanneer mensen op zoek gaan naar de waarheid, hebben ze niet noodzakelijkerwijs geloof. Geen pad hebben is moeilijk voor mensen, maar als ze eenmaal de waarheid begrijpen en over een pad van beoefening beschikken, scheppen hun harten er plezier in. Als ze in staat zijn de waarheid in praktijk te brengen en volgens principes te handelen, zal hun hart troost vinden en zullen ze vrijheid en bevrijding verkrijgen. Als je enige ware kennis van God hebt, zul je alle dingen in deze wereld duidelijk kunnen zien; je hart zal verlicht worden en je zult over een pad beschikken. Dan zul je volledige bevrijding en vrijheid verkrijgen. Nu zullen jullie begrijpen wat het betekent om de waarheid in praktijk te brengen, God tevreden te stellen en een echt persoon te zijn; en hierin zullen jullie op de goede weg zijn in jullie geloof in God.

Herfst 2007

Volgende: Over Gods bestuurlijke decreten in het Tijdperk van het Koninkrijk

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek