Aangaande een normaal geestelijk leven

Geloof in God vereist een normaal geestelijk leven, wat het fundament is om Gods woorden te ervaren en de werkelijkheid binnen te gaan. Komt tegenwoordig het praktiseren van al jullie gebeden, nadering tot God, lofgezang, lofprijzing, meditatie en overdenking van Gods woorden neer op een ‘normaal geestelijk leven’? Niemand van jullie lijkt het te weten. Een normaal geestelijk leven is niet beperkt tot praktijken zoals bidden, lofgezang, een actief kerkelijk leven en het eten en drinken van Gods woorden. Het houdt veeleer een nieuw en bruisend geestelijk leven in. Het gaat er niet om hoe je praktiseert, maar wat je daarmee aan vruchten voortbrengt. De meeste mensen geloven dat een normaal geestelijk leven noodzakelijkerwijs bidden, lofgezang, het eten en drinken van Gods woorden of overdenking van Zijn woorden inhoudt, of een dergelijke praktijk nu werkelijk enig effect heeft of tot waar begrip leidt of niet. Deze mensen richten zich vooral op oppervlakkige procedures zonder bij de resultaten daarvan stil te staan; deze mensen leven in religieuze rituelen, ze leven niet binnen de kerk en ze behoren al helemaal niet tot het volk van het koninkrijk. Met hun gebeden, lofgezang en eten en drinken van Gods woorden volgen ze alleen maar regels, uit dwang en om met de trends mee te doen, niet uit bereidwilligheid of vanuit het hart. Hoeveel deze mensen ook bidden of zingen, hun inspanningen brengen geen vruchten voort, want ze brengen alleen maar godsdienstige regels en rituelen in praktijk; ze brengen niet daadwerkelijk Gods woorden in praktijk. Ze maken zich alleen druk om hoe ze praktiseren, en ze behandelen Gods woorden als regels om te volgen. Zulke mensen brengen Gods woorden niet in praktijk; ze bevredigen alleen het vlees en doen dingen om door anderen gezien te worden. Deze religieuze regels en rituelen hebben allemaal een menselijke oorsprong; ze komen niet van God. God volgt geen regels en Hij is niet onderworpen aan enige wet. Integendeel, Hij doet gewoon elke dag nieuwe dingen en brengt praktisch werk tot stand. Zoals mensen in de Drie-Zelfkerk, die zichzelf beperken tot praktijken als dagelijks een ochtenddienst bijwonen, avondgebeden en dankgebeden voor het eten opzenden, en dankzegging in alle dingen − hoeveel ze ook doen en hoe lang ze dat ook doen, ze zullen het werk van de Heilige Geest niet hebben. Als mensen alleen volgens regels leven en hun hart op methodes van praktisering zetten, kan de Heilige Geest niet werken, want hun hart wordt beheerst door regels en menselijke opvattingen. Dus kan God niet ingrijpen en op ze inwerken, en ze kunnen alleen maar onder de controle van wetten verder leven. Zulke mensen zullen Gods lof nooit kunnen ontvangen.

Een normaal geestelijk leven is een leven dat voor God wordt geleid. Je kunt bij het bidden je hart voor God verstillen, en door gebed kun je naar verlichting door de Heilige Geest zoeken, Gods woorden kennen en Gods wil begrijpen. Mensen kunnen door het eten en drinken van Zijn woorden een duidelijker en grondiger begrip krijgen van Gods huidige werk. Ze kunnen ook een nieuw pad van praktisering verkrijgen en zullen niet aan het oude vasthouden; wat ze praktiseren, zal allemaal groei in het leven tot doel hebben. Wat bidden betreft: het gaat er niet om een paar fraai klinkende woorden uit te spreken of in tranen uit te barsten voor God om te laten zien hoezeer je bij Hem in de schuld staat; het doel ervan is juist om jezelf te trainen in het gebruik van de geest, jezelf toe te staan dat je hart voor God verstilt, jezelf te trainen om leiding uit Gods woorden te putten in alle aangelegenheden, zodat je hart elke dag weer tot nieuw licht wordt getrokken, en zodat je niet passief of lui zult zijn en het juiste pad gaat betreden om Gods woorden in praktijk te brengen. De meeste mensen richten zich tegenwoordig op methodes van praktisering, toch doen ze dat niet om naar de waarheid te streven en levensgroei te verwezenlijken. Daarin zijn ze afgedwaald. Sommigen zijn wel in staat om nieuw licht te ontvangen, maar veranderen hun methodes van praktisering niet. Ze nemen hun oude religieuze opvattingen met zich mee terwijl ze Gods woorden van vandaag willen ontvangen, zo is wat ze ontvangen nog steeds met doctrine ingekleurd door religieuze opvattingen; ze ontvangen niet zomaar het licht van vandaag. Hun praktijken zijn bijgevolg bezoedeld; ze zijn dezelfde oude praktijken in een nieuwe verpakking. Hoe goed ze ook mogen praktiseren, ze zijn hypocriet. God leidt mensen elke dag in het doen van nieuwe dingen, Hij vraagt dat ze elke dag nieuw inzicht en begrip verwerven en eist dat ze niet ouderwets zijn en in herhaling vallen. Als je al vele jaren in God gelooft maar je methodes van praktisering geen greintje zijn veranderd, en als je nog steeds fanatiek en druk bent met externe zaken maar geen stil hart hebt om voor God te brengen en van Zijn woorden te genieten, dan zul je niets bereiken. Wat betreft het accepteren van Gods nieuwe werk: als je niet anders gaat plannen, niet op een nieuwe manier gaat praktiseren en niet naar nieuw begrip streeft, maar in plaats daarvan vasthoudt aan het oude en slechts een klein beetje nieuw licht ontvangt zonder je manier van praktiseren te veranderen, dan zijn zulke mensen zoals jij alleen in naam in deze stroom; in werkelijkheid zijn ze religieuze farizeeën buiten de stroom van de Heilige Geest.

Voor een normaal geestelijk leven moet je in staat zijn om dagelijks nieuw licht te ontvangen en naar waarlijk begrip van Gods woorden streven. Je moet de waarheid duidelijk zien, een pad van praktisering vinden in alle aangelegenheden, nieuwe vragen ontdekken door Gods woorden dagelijks te lezen en je eigen onvolkomenheden inzien, zodat je een hunkerend en speurend hart mag hebben dat je hele wezen tot actie aanzet, en zodat je te allen tijde stil mag zijn voor God, intens bang dat je achterop raakt. Iemand met zo’n hunkerend, speurend hart die gewillig is om voortdurend intrede te bereiken, bevindt zich op het juiste spoor van een geestelijk leven. Wie door de Heilige Geest worden geraakt, wie verlangen het beter te doen, wie gewillig zijn en ernaar streven om door God te worden vervolmaakt, wie hunkeren naar diepgaander begrip van Gods woorden, wie niet naar het bovennatuurlijke streven maar veeleer een echte prijs betalen, wie zich echt om Gods wil bekommeren, wie werkelijk intrede bereiken zodat hun ervaringen oprechter en echter zijn, wie geen holle woorden en doctrines najagen of ernaar streven om het bovennatuurlijke te voelen, wie geen enkele geweldige persoonlijkheid vereren − zij zijn degenen die een normaal geestelijk leven zijn binnengegaan. Alles wat ze doen beoogt het bereiken van verdere groei in het leven en het vernieuwen en verlevendigen van de geest, en ze zijn altijd in staat om actief intrede te bereiken. Ze komen zonder het te beseffen tot begrip van de waarheid en gaan de werkelijkheid binnen. Mensen met een normaal geestelijk leven vinden elke dag de bevrijding en vrijheid van geest, en ze kunnen Gods woorden op een vrije manier tot Zijn tevredenheid praktiseren. Bidden is voor deze mensen geen formaliteit of een procedure; ze zijn elke dag in staat om gelijke tred met het nieuwe licht te houden. Mensen trainen zichzelf bijvoorbeeld om hun hart voor God te verstillen, en hun hart kan werkelijk stil zijn voor God en ze kunnen door niemand verstoord worden. Geen mens, gebeurtenis of ding kan hun normale geestelijke leven belemmeren. Dergelijke training is bedoeld om resultaten op te leveren en niet bedoeld om mensen regels te laten volgen. Deze praktijk gaat niet om het volgen van regels, maar gaat juist om het bevorderen van groei in iemands leven. Als je deze praktijk alleen als te volgen regels ziet, zal je leven nooit veranderen. Je praktiseert misschien wel op dezelfde manier als anderen, maar terwijl zij uiteindelijk in staat zijn om gelijke tred te houden met het werk van de Heilige Geest, word jij van de stroom van de Heilige Geest afgesneden. Houd je jezelf dan niet voor de gek? Het doel van deze woorden is mensen hun hart voor God te laten verstillen, hun hart tot God te laten keren, zodat Gods werk in hen zonder belemmering mag zijn en vruchten mag voortbrengen. Alleen dan kunnen mensen in overeenstemming zijn met Gods wil.

Vorige: Hoe je de werkelijkheid kunt kennen

Volgende: Een bespreking van het kerkelijk leven en het echte leven

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Het pad … (3)

In mijn leven geef ik altijd graag mijn lichaam en geest volledig aan God. Pas dan maakt mijn geweten me geen verwijten en heeft het...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek